ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ခြင့္မရျခင္းကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန သတင္းေထာက္မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးထံသို႔ ေပးစာ

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ခြင့္မရျခင္းကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန သတင္းေထာက္မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးထံသို႔ ေပးစာ

ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕နယ္ ဥယ်ာဥ္စုေက်းရြာအုပ္စု၊ ဦးေက်းရပ္ကြက္မွ ႏိုင္ငံသားအစၥလာမ္ သာသနာဝင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ခြင့္မရဘဲ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရပုံကို …

ျပန္ၾကားဝန္ၾကီးဌာန သတင္းေထာက္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ကကၾကည္း) ၏ ျမဝတီ သတင္းစာ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ သတင္းေထာက္ႏွင္းေမာင္ (တပ္ၾကပ္ၾကီး ျငိမ္း) မွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး (လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန) ဦးခင္ရီသို႔ ေပးပို႔ေသာ စာျဖစ္ပါတယ္။

ေပးစာကို Lin Win Thu FB မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: