ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ သမိုင္းနဲ႕ေသြးအတြက္ရတဲ့ …အသိအမွတ္

သမိုင္းနဲ႕ေသြးအတြက္ရတဲ့အေလး
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္…..
လူ႕အညႊန္႔တံုးဘဝကိုပ်က္
ယဥ္ေက်းမႈနာေစတဲ့ …
အရက္ဆိုင္ဖြင့္စီးပြါးမရွာ
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္
စာရိတၱပ်က္
ႏိုင္ငံသိကၡာက်
အရွက္ရေစတဲ့
ဇိမ္ခန္းဖြင့္ စီးပြားမရွာ
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္
စီးပြားပ်က္
အေၾကြးႏြံ႔နစ္
ဘဝတံုးေစတဲ့
အေပါင္ေငြတိုးစီးပြါးမရွာ
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္
တိုင္းျပည္သစၥာေဖာက္
အက်ိဳးယုတ္ေစတဲ့
ယုတ္ညံ့အလုပ္ဘယ္မလုပ္
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္
အမ်ိဳးေကာင္းသမီးကို
တိုင္းတစ္ပါး ေရာင္းစားစီးပြါးမရွာ
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္
ေခတ္အဆက္ဆက္
ျပည့္အေရး ေရွ႕ဆံုးကေန ဇီဝိန္ေပး စေတး
သမိုင္းအစဥ္အလာေကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႕
ဒီေန႕ …. ဒီေျမမွာေမြး ဒီျပည္မွာၾကီးျပီး ဒီႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အရာမသြင္းခ်င္ …
ထစ္ခနဲဆို ေ-ာက္ကုလားလို႕ ခြဲျခား……
ေျမအတြက္သမိုင္းနဲ႕ေသြးေပးခဲ့လို႕ အသိအမွတ္ျပဳေနတာလားေနာင္ေတာ္တို႕။
SOURCE: Than Wai Soe & ညီေနာင္ က်ာက်ာၾကီးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေရးဖြဲ႕ပါသည္။

One Response to “ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ သမိုင္းနဲ႕ေသြးအတြက္ရတဲ့ …အသိအမွတ္”

 1. drkokogyi Says:

  Umgtar Maung commented:
  ေမ်ာ္ကိုုး ပါသည္ ဒီမိုုကေရစီ
  ဆနၵ အေတြး လူ ့အခြင္ ့အေရး
  ရတက္ မေအးၿပီ ဒိုု ့ျပည္ ျမန္မာ နိုုင္
  ရခိုုင္ ကယား ခ်င္း ကခ်င္
  ရွမ္း ကရင္ မြန္ အစ
  ၾကြယ္ဝတဲ ့ ဒိုု ့ တိုုင္းျပည္
  ယံုု ၾကည္ရာ အယူ ဝါဒ
  ညီမ်ွ တဲ ့ တမ္းတူ
  မူပိုုင္ ဆိုုင္နိုုင္ အခြင္ ့အေရး
  ေမ်ာ္ ေငး တယ္ ဖယ္ဒရယ္
  တကယ္ အေတြ း
  ဒိုု ့ ျပည္ ေထာင္ စုု အေရး ။။။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: