ေခါင္းစဥ္လွလွတပ္ၾကသူမ်ား

ငါ..အာဏာၿမဲဖို့အေရး…

လူလူခ်င္း..သတ္ၿဖတ္ခုိင္း…

စစ္ပြဲေတြ..ဆင္ႏႊဲခိုင္း….

ေနာက္ဆံုး..ေခါင္းစဥ္လွလွက…

တိုင္းၿပည္ကိုကာကြယ္ၾကတဲ့….

ငါ..လိုသလိုေရးဆြဲ..

ဘာသာတရားလဲ..

ထင္သလိုၿဖစ္မလာေတာ့..

လူလူခ်င္းေသြးခြဲ…

ဘာသာေရး..တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲ..

ေနာက္ဆံုး..ေခါင္းစဥ္လွလွက…

ဘာသာကို..ကာကြယ္ၾကတဲ့…

ငါ…အခြင့္ထူးခံစားဖုိ့အေရး..

လူလူခ်င္းႏွိမ့္ခ်…

ငါ့အမ်ိဳးမွၿမင့္ၿမတ္..

လူမ်ိဳးေရးခြဲၿခား…

ေနာက္ဆံုး..ေခါင္းစဥ္လွလွက…

အမ်ိဳးသားေရး..ႏိုးၾကားၾကတဲ့…

ဟိုအေရး..ဒီအေရး..အေရးေပါင္းမ်ားစြာၾကား..

လူေပါင္းမ်ားစြာစေတး…

အသက္ေသြးမ်ားနဲ့ေရး…

ေနာက္ဆံုး..ေခါင္းစဥ္လွလွက….

ဒါမွ..သူရဲေကာင္းကြတဲ့…။

Credit to Zu Zu Ko (UOI)by Hay Shan

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: