ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္းနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ

Source : ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ျမန္မာသမိုင္းမွာ တစ္ခါမွ မေတြ႔မိပါဘူးဆိုေနသူမ်ားအတြက္ –ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္းနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ~ Rohingya Blogger    via FB of Ko Soe Myatt

စာဖတ္သူမ်ားသိေအာင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ)ဆိုတဲ႔ အမည္နာမကိုျမန္မာ႔စာအုပ္ေတြမွာ ရွိခဲ႔သလား တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ ရွိခဲ႔ဖူးသလားဆိုတာ သိေအာင္ ရွာေတြ႔ေအာင္(ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ (၉) အပိုင္း(က) စာမ်က္ႏွာ (၈၉)မွာရွိတဲ႔ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ဆိုတဲ႔ အေၾကာင္းအရာမွာ ရွာဖတ္ပါ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္း ရွာေတြ႔လို႔ ဒီပိုစ္ကိုေရးဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ႔တာပါ။ဟိုဟိုဒီဒီမရွာရေအာင္ ေအာက္မွာဖတ္ပါ။

 

 

Tags: , , , ,

One Response to “ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္းနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ”

  1. ေဒါက္တာေအးခ်မ္းရဲ႕ Enclave with Influx Viruses အတြက္တုန္႕ျပန္စာ « lumyochit Says:

    […] ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္းနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: