တို႔ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းျပည္ ရဲ႕အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္ ခြပ္ခိုင္းတဲ့ တပ္မေတာ္ႀကီး

“တို႔ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းျပည္” တဲ့။
“ဟိုက္- သြားပဟ၊ လြဲပဟ”လို႔ အာေမဋိတ္ရတယ္။
အဲဒါ တပ္ေတာ္သီခ်င္း။
တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ႀကီးရဲ႕ ခ်ီရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ –
 • အမ်ဳိးသားေရးကို လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ေရာက်ဳိၿပီး
 • ကခ်င္နဲ႔ စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္၊ …
 • ကရင္နဲ႔ စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္၊
 • ခရစ္ယာန္နဲ႔ စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္၊
 • အစၥလာမ္နဲ႔ စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ေသြးခြဲဇာတ္။
အဆန္းတၾကယ္ ကိစၥမို႔ အေရးတယူ လုပ္ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။
အာဏာရွင္ဆိုတာ အာဏာရွင္အလုပ္ကို လုပ္တာပါပဲ။
အာဏာရွင္ဆိုတာ ျပည္သူကို ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အလုပ္ကိုပဲ လုပ္တာပါပဲ။
အဲသလိုနဲ႔ ေရဒီယိုနဲ႔ တီဗြီ အစီအစဥ္ကေန နိစၥဓူ၀ မၾကားခ်င္မွ အဆံုး ျမည္ျမည္ေနတဲ့ “တို႔ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းျပည္”ဆိုတဲ့ ဟာႀကီးက –
 • မရွိရင္ ထမင္းၾကမ္းခဲ ယပ္ခပ္စားၿပီး ေအးေအးလူလူေနတတ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တခ်ဳိ႕ကို ေသြးၾကြေစခဲ့တယ္။
 • ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ေစခဲ့တယ္။
 • လူမ်ဳိးေရးအစြန္းေရာက္ ဗမာေတြ ေပၚထြက္ေစခဲ့တယ္။
 • အဲသလိုနဲ႔ တို႔ဗမာအၾကမ္းဖက္သမားေတြ အုပ္စုဖြဲ႕ အံုၾကြလာတယ္။

Source:ဟဲလို ဂြတ္ဂါးဗားမင့္

မိသားစု လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ မ်ဳိးႏြယ္စု လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမ်ဳိးတူ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ ဘာသာတူ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ ေဒသတူ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းစတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ကို ျခံဳ၀န္းသိမ္းပိုက္နားလည္သြားတဲ့အခါ “ဟာ- လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆိုတာ လူေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါလား”လို႔ ႐ိုး႐ိုးေလး ကေလးစကားကို ဆိုျဖစ္ရတယ္။
“လူဆိုတာ တစ္ေယာက္ဆီ မေနႏိုင္တဲ့ သတၱ၀ါေတြပဲလို႔ ဆုိစမွတ္ရွိခဲ့တယ္” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းစာသားကို အမွတ္ရတယ္။ “ဟာ-အဟုတ္ပါလား” လုိ႔ အညာေလနဲ႔ မွတ္ခ်က္ခ်ရတယ္။
“တို႔ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းျပည္” တဲ့။ “ဟိုက္- သြားပဟ၊ လြဲပဟ”လို႔ အာေမဋိတ္ရတယ္။ အဲဒါ တပ္မေတာ္သီခ်င္း။ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ႀကီးရဲ႕ ခ်ီရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အမ်ဳိးသားေရးကို လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ေရာက်ဳိၿပီး ကခ်င္နဲ႔ စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္၊ ကရင္နဲ႔ စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္၊ ခရစ္ယာန္နဲ႔ စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္၊ အစၥလာမ္နဲ႔ စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ေသြးခြဲဇာတ္။ အဆန္းတၾကယ္ ကိစၥမို႔ အေရးတယူ လုပ္ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာရွင္ဆိုတာ အာဏာရွင္အလုပ္ကို လုပ္တာပါပဲ။ အာဏာရွင္ဆိုတာ ျပည္သူကို ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အလုပ္ကိုပဲ လုပ္တာပါပဲ။ အဲသလိုနဲ႔ ေရဒီယိုနဲ႔ တီဗြီ အစီအစဥ္ကေန နိစၥဓူ၀ မၾကားခ်င္မွ အဆံုး ျမည္ျမည္ေနတဲ့ “တို႔ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းျပည္”ဆိုတဲ့ ဟာႀကီးက မရွိရင္ ထမင္းၾကမ္းခဲ ယပ္ခပ္စားၿပီး ေအးေအးလူလူေနတတ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တခ်ဳိ႕ကို ေသြးၾကြေစခဲ့တယ္။ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ေစခဲ့တယ္။ လူမ်ဳိးေရးအစြန္းေရာက္ ဗမာေတြ ေပၚထြက္ေစခဲ့တယ္။ အဲသလိုနဲ႔ တို႔ဗမာအၾကမ္းဖက္သမားေတြ အုပ္စုဖြဲ႕ အံုၾကြလာတယ္။
“ဟိုေကာင္ေတြ မူဆလင္ေတြ တုိ႔ႏိုင္ငံမွာ လာေနၿပီး ႀကီးပြားေနလိုက္တာ၊ ေတြ႕လား။ တို႔ဗမာက်ေတာ့ အိပ္ရာထရင္ ထမင္းၾကမ္းနဲ႔ ထညက္ခဲ။ သူတို႔ကေတာ့ သူတို႔လူမ်ဳိး ၇၈၆ ဆိုင္မွာ လက္ဖက္ရည္နဲ႔၊ ပလာတာနဲ႔၊ စမူဆာနဲ႔၊ အီၾကာေကြးနဲ႔၊ လက္တစ္ဖက္မွာ စီးကရက္နဲ႔၊ လက္တစ္ဖက္မွာ ဆယ္လူလာနဲ႔ “ေတာက္” “ကြာ”စတဲ့ အသံေတြ တို႔ဗမာ ခံတြင္းပ်က္လာတယ္။ လူနဲ႔လူခ်င္း အခြင့္တူ႐ုန္းကန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာကို သိဖို႔ တုိ႔ဗမာ ဦးေႏွာက္ေသသြားခဲ့တယ္။ တို႔ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းျပည္ဆိုတဲ့ အသံပဲ တို႔ဗမာေသြးထဲ ျမည္ေနခဲ့တယ္။
အေနာ္ရထာအရင္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တို႔ဗမာ ဘယ္ဘာသာကိုးကြယ္ခဲ့တာလဲ ဆုိတာကို တုိ႔ဗမာ, မွန္းမသိေတာ့ဘူး။

အေနာ္ရထာတို႔ က်န္စစ္သားတို႔ ဗႏၶဳလတို႔ သူတို႔အရင္က ပိတ္သံုမင္းတို႔ဆိုတာလဲ တုိ႔ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးခဲ့တာပဲလို႔ တို႔ဗမာေရာခ်တတ္သြားတယ္။

ဗ်တ္၀ိ၊ ဗ်တၱ၊ ေရႊဖ်င္းညီေနာင္ဆိုတာ နတ္ေတြေပါ့။ တုိ႔ကိုးကြယ္ေတာ့ သူတို႔လဲ တုိ႔ဗမာပဲေပါ့လို႔ တို႔ဗမာျမင္လာခဲ့တယ္။

မင္းႏွစ္ပါးအရာက်လို႔ သူ႕ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ရတာ။ သူ႕ကၽြန္မခံေတာ္လွန္ခဲ့တာ။ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တာ တုိ႔ဗမာ တို႔ဗမာလို႔ အထင္ေရာက္လာတယ္။ မင္းႏွစ္ပါးအရာမက်ခင္ အရင္ကတည္းက ဒီေျမဟာ တို႔ဗမာခ်ည္း ေနခဲ့တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို တို႔ဗမာ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ခက္လာတယ္။

 • မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ေတာ္ ကတည္းက မႏၱေလးနန္းတြင္းထဲ မူဆလင္ဗလီရွိခဲ့တာ တုိ႔ဗမာ အသိအမွတ္မျပဳခ်င္ေတာ့ဘူး။
 • အေနာ္ရထာ အရင္က ဗမာႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာကလြဲလို႔ တစ္ျခားဘာသာေတြ ေစာၿပီးရွိေနခဲ့တာ တုိ႔ဗမာ အမွတ္မရဘူး။
 • အမ်ဳိးသား အာဇာနည္ ကိုးဦးထဲမွာ မူဆလင္ႏွစ္ေယာက္ပါေနတာကို တို႔ဗမာ စိတ္ကသိကေအာက ္ျဖစ္တတ္ လာတယ္။
 • အဲဒီအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ မူဆလင္ကုလားႀကီးဦးရာဇတ္က မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေမြးေပးလို႔ သခင္ဗဟိန္း ျဖစ္လာတယ္။ လူထုေဒၚအမာျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ တုိ႔ဗမာ အခံရခက္လာတယ္။

 “တပ္မေတာ္ႀကီးလည္း ခ်ီလာပါၿပီ။ ေအာင္တပ္မေတာ္ႀကီးလည္း ခ်ီလာပါၿပီ”တဲ့။

 • အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္ ခြပ္ခိုင္းၿပီး ဒိုင္လုပ္စားဖို႔ ခ်ီလာတဲ့ တပ္မေတာ္ႀကီးက ေျပာတဲ့ “တုိ႔ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းျပည္” ဆိုတာႀကီးကို အဟုတ္အဟတ္မွတ္လို႔
 • ေတာင္ငူက မူဆလင္ေတြကို တို႔ဗမာ ၀င္႐ိုက္ပစ္တယ္။ သူတို႔အိမ္ ေတြ ေစ်းဆိုင္ေတြကို အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးတယ္။ ဗလီေတြကိုပါ ဖ်က္တယ္။
 • ေက်ာက္ဆည္က မူဆလင္မိသားစုကို အိမ္ပိတ္ၿပီး အရွင္လတ္လတ္ မီး႐ႈိ႕သတ္တယ္။ ဗလီဖ်က္တယ္။
 • ဒါ-တို႔ဗမာဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းျပည္။
 • အဲသလိုနဲ႔ တို႔ဗမာအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး အင္အားတုိးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့တယ္။
 • စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပ႒ာန္းၿပီး ဂြတ္ဂါးဗားမင့္၊ ကလင္းဂါးဗားမင့္ ဘာညာ သမၼတသစ္ကို ေအာ္ခိုင္းထားၿပီး တို႔ဗမာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ခ်ီတက္ဆဲပဲ။ ဘာၾကာေသးလဲ။
 • ၂၀၁၂ သၾကၤန္၀န္းက်င္။ ဖားကန္႔ေဒသ ဆိပ္မူ ေက်းရြာဗလီကို ညႀကီးမင္းႀကီး မီးဆလုိက္ေတြထိုးၿပီးေတာ့ တို႔ဗမာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က တို႔ဗမာဘုန္းေတာ္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ဖ်က္ပစ္တယ္။ ေျမကြက္လပ္က်န္တဲ့အထိ။ ၿပီးေတာ့
 • မေကြး၊ ကံမက စီးပြားေရးေကာင္းေနတဲ့ မူဆလင္သူေဌးေတြကို ၀င္႐ိုက္တယ္။ သူတို႔ အိမ္ေတြ၊ ေစ်းဆိုင္ေတြတင္မကဘူး။ သူတို႔ဗလီကိုပါ ဖ်က္တယ္။ ဘာျဖစ္ေသးလဲ။
 • တုိ႔ဗမာအၾကမ္းဖက္တာ အၾကမ္းဖက္မႈမေျမာက္ဘူး။ ရဲစခန္းရွိတယ္။ မဟန္႔တားဘူး။
  မိုးေပၚကိုေထာင္မပစ္တတ္တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ ေသနတ္ေျပာင္းက တို႔ဗမာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ဘက္ ဘယ္တုန္းကမွ လွည့္ခဲ့တာ မရွိသလို ေနာင္လွည့္ဖို႔ရာလည္း မရွိဘူး။

တုိ႔ကို သူသင္ေပးတယ္။ တို႔ရင္ထဲ ဒီလိုပဲစြဲတယ္။ တုိ႔ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းျပည္ တုိ႔ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းျပည္ တုိ႔ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းျပည္ တို႔ျပည္ မိသားစု လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကေန ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳးိသားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအထ္ိ အဆင့္ဆင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုးကို စုၿပီး စည္းေပးမွသာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး တည္ေဆာက္ရာေရာက္မွာပါ
ဟဲလို ဂြတ္ဂါးဗားမင့္။ – ဟဲလို … . ဟဲလို …. ဟဲလို ဂြတ္ဂါးဗားမင့္။
ဟဲလို . . .။
လူႀကီးမင္း…. ေခၚ….ဆုိ….. ေသာ …… ဖုန္း………မွာ ……ဆ…က္….သြ..ယ္…မႈ……..ဧ….ရိ…..ယာ…..ျပင္…….ပ…. ။
တေကာင္းသား

One Response to “တို႔ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားတိုင္းျပည္ ရဲ႕အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္ ခြပ္ခိုင္းတဲ့ တပ္မေတာ္ႀကီး”

 1. drkokogyi Says:

  Source: DVB TV News

  ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အစုိးရထိုးစစ္ေတြကို အျမန္ဆံုးရပ္ဆိုင္းဖို႔နဲ႔ မရပ္ဆုိင္းဘဲ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ ေနမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနနဲ႔​ ျမန္မာအစုိးရအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈေတြကို ဆိုင္းငံ့ တာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ UNFC ဟာ ေမလ (၈) ရက္ကေန (၉) ရက္ေန႔အထိ ဗဟို္အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အစည္းေ၀းေခၚခဲ့ျပိး အဲဒီအစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တက္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္န​ဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္ ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားအမတ္ေတြအေနနဲ႔လည္း​ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရရဲ့ထိုးစစ္ေတြ ရပ္ဆုိင္းေရးကို ၀ိုင္း ၀န္းေဆြးေႏြးၾကဖို႔ UNFC ေၾကျငာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: