မင္းရုိ႕အားလုံးကို ပထဝီေျမၾကီး က ဒဏ္ခတ္ပါေစ

က်ာက်ာ ၾကီး
ရခိုင္စကားနည္းနည္း တတ္တဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္က ရခိုင္လိုေရးပို႕တာပါ။ ရခိုင္စကားပိုတတ္သူမ်ား ျပင္ေပးၾကပါ။ အင္း….စဥ္းစားၿဖိဳက္တဗ်ာလ္… နက္နက္နဲနဲ ေမ်ာၿပီးရို႕ေက စဥ္းစားၿဖိဳက္တာ.. ဒီရက္ပုိင္းမွာ ၿဖိဳက္သြားေတ့ အၿဖိဳက္ဆုိးေတြအေၾကာင္း… … အျပစ္မဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးေခ် သီတာထြီးကို လုယက္မုဒိမ္းက်င့္ ရက္ရက္စက္စက္လူမဆန္စြာသတ္ျဖတ္ဂတ္ေတ ၿဖဳိက္ရပ္…. အျပစ္မဲ့တဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျမန္မာႏုိင္္ငံသား ခရီးသြား(၁၀) ဦးကို   ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ လူအမ်ားႀကီးေရွ႕မွာ ပက္ပက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ ဂတ္ေတ ၿဖိဳက္ရပ္…
သနားစရာ သမီးေခ် သီတာထြီးေသဆုံးၿပီးေနာက္ေက သူ႔ရဲ့မိဘေတြက သီတာထီြးရဲ့ ရုပ္ကလာပ္ကို ဝမ္းပမ္းတနည္း ေပြ႔ပုိက္ၿပီးေက ေၾကကြဲေနရွာ မွာ ျမင္ေယာင္မိဗ်ာလ္… စိတ္ထဲလုံးဝမေကာင္းပါေရ… အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျမန္မာႏုိင္္ငံသားခရီးသြား(၁၀)ဦးရဲ့ ရုပ္အေလာင္းတိ ကုိ ကိုယ္တုိင္ ျမင္ခြင့္ေတာင္ မရလုိက္စြာေတ သူတို႔ရဲ့ မိဘသားသမီးေတေရ   ေဆာက္တည္ရာမဲ့ အၿဖိဳက္ကို တီြးျမင္မိပါေရ… စိတ္ထဲလုံးဝမေကာင္းပါေရ…. သနားစရာ သမီးေခ် သီတာထြီးကို မိဘေဆြမ်ဳိး စုံလင္စြာနိန္႔ေက သာမန္ ထက္ပုိပူေလာင္ေတ့အပူလုံးရင္ထဲဆုိ႔ သၿဂိ ၤဳဟ္ဂတ္ကတ္မွာပဲေရ.. အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား(၁၀)ဦးကို သၿဂိ ၤဳဟ္ေတ့ အခိ်န္ မွာေတာင္ အနားရွိေနခြင့္ မရဂတ္စြာေတ့ မိဘသားသမီးေရ ရင္ထဲ ဇာ ပုိင္ေလာက္မ်ား ပူေလာင္ေနမလဲေက ခံစားၾကည့္မိပါေရ….. ယုတ္မာေတ့အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မြတ္စလင္မ္သုံးေယာက္ေၾကာင့္ သမီးေခ် သီတာထြီးရဲ့ မိဘေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေရ သိပ္ႀကီးေတ့ ေသာက ရင္မွာ ဇာပိုင္ေလာက္ၾကာေအာင္ ပုိက္ထား ကတ္ရမလဲ? ယုတ္မာေတ့ရခုိင္လူမ်ဳိးအေယာက္(၃၀၀)ေၾကာင့္ ေသဆုံးဂတ္ကတ္သူ (၁၀) ဦးရဲ့ မိဘေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေရသိပ္ႀကီးေတ့ ေသာက ရင္မွာ ဇာပိုင္ေလာက္ ၾကာေအာင္ ပုိက္ထား ကတ္ရမလဲ? မ်က္လုံးသုံးစုံေအာက္မွာ ဘဝပ်က္ခဲ့ရစြာေတ့ ရခုိင္သမီးေခ်ေလး…. မ်က္လုံးအစုံသုံးရာေအာက္မွာ ဘဝပ်က္ခဲ့ရစြာေတ့မြတ္စလင္မ္ အျပစ္မဲ့ေရ… ေအာ္…လူယုတ္မာေရ…လူယုတ္မာေရ… အမ်ားတကာဆဲဆုိရာမွာ မဆီမဆုိင္ပမာေပးခံရေတ့ ေခြးသတၱဝါေတာင္မွေက မင္းရုိ႕မြတ္စလင္မ္ သုံးေယာက္နိန္႔ ရခုိင္သုံးရာေလာက္ ယုတ္မာမယ္ မထင္ဘူးေရ… မင္းရုိ႕ကြာ….. ပထဝီ ေပၚမွာရပ္ျပီး ပထဝီသားေတြကို ေစာ္ကားယုတ္မာ ရဲ တယ္….မင္းရုိ႕အားလုံးကို ပထဝီေျမၾကီး က ဒဏ္ခတ္ပါေစ လို႔ ဆႏၵ မထားရင္ ငါလူမပီသနိန္မွာၿဖိဳက္လို႔…..။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: