ရန္စခံရတာ ရန္လုပ္ခံရတာၾကဳံရင္ လက္တံု႕ျပန္ဖို႕ထက္ သက္ဆိုင္ရာကိုအသိေပးဖို႕ လံုျခဳံမႈရယူဖို႕ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကပါ…

I got a very imp and good message from my friends:
မနက္ျဖန္မွာ ရန္စခံရတာ ရန္လုပ္ခံရတာၾကဳံရင္
လက္တံု႕ျပန္ဖို႕ထက္
သက္ဆိုင္ရာကိုအသိေပးဖို႕
လံုျခဳံမႈရယူဖို႕ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကပါ…
အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြါးရင္ ဘယ္သူမဆို ေျမစာပင္ျဖစ္သြားမွာမို႕ မျဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာထိန္းေပးၾကပါ…
ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ ရဲစခန္းမ်ားမွ တိုက္တြန္းခ်က္အရ မနက္ျဖန္ ဂၽြမၼာ နမားဇ္ အား မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ဗလီမ်ားအားလံုး မိမိတို႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ေစာ၍ ၀တ္ျပဳ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ရဲစခန္းမွေျပာျပခ်က္အရ ဗလီဆင္းခ်ိန္တြင္ ဗလီမ်ားအားလံုး … တၿပိဳင္နက္စုၿပံဳ၍ ၀တ္ျပဳသူမ်ား ထြက္မလာေစရန္ ရည္၍ သည္ဟုတ္ေျပာဆုိပါသည္။ ဒီသတင္းအား ဗလီ ေဂါပကအဖြဲ႕ထံမွ ႀကားသိရျခင္းျဖစ္သည္။
ခုနက ရန္ကုန္မွာလည္း အသုတ္လိုက္ခြဲျပီးဖတ္မယ္လို႕ ရန္ကုန္က  လွမ္းေျပာတာတယ္…
အဲ့ဒါဟုတ္လားလည္းတစ္ခ်က္ေလာက္ အတည္ျပဳေပးပါဦး…
မနက္ျဖန္မွာ ရန္စခံရတာ ရန္လုပ္ခံရတာၾကဳံရင္ လက္တံု႕ျပန္ဖို႕ထက္ သက္ဆိုင္ရာကိုအသိေပးဖို႕ လံုျခဳံမႈရယူဖို႕ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကပါ… အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြါးရင္ ဘယ္သူမဆို ေျမစာပင္ျဖစ္သြားမွာမို႕ မျဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာထိန္းေပးၾကပါ…
Advertisements

One Response to “ရန္စခံရတာ ရန္လုပ္ခံရတာၾကဳံရင္ လက္တံု႕ျပန္ဖို႕ထက္ သက္ဆိုင္ရာကိုအသိေပးဖို႕ လံုျခဳံမႈရယူဖို႕ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကပါ…”

  1. saajid husain Says:

    Yes,it is correct news

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: