In 1973 we were still not only citizens but Original Ethnic Nationalities but why now removed?

ေျဖႏုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေျဖရဲသူမ်ား ေျဖၾကပါ

၁။ မူလဘူတက ျမန္မာျပည္မွာ တုိင္းရင္းသား (၁၄၄)မ်ိဳးရွိတာကုိ သိပါသလား။

၂။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္က (၁၃၅)ျဖစ္ေစသတည္းလုိ႔ မာရွယ္ေလာႏွင့္ ဖန္ဆင္းလုိက္တာႏွင့္ (၁၃၅)မ်ိဳး ျဖစ္သြားရတာကုိ သိပါသလား။

၃။ မၾကာခင္က တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၁၀၁)မ်ိဳးသာ ရွိတယ္ဆုိကာ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ဇုိမီးကုိ တုိင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူးဆုိျပီး ဇုိမီးတုိင္းရင္းသား တစ္အုပ္စုလုံးကုိ အရွင္လတ္လတ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လုိက္တာကုိ သိပါသလား။

၄။ ဇုိမီးေတြက ကန္႔ကြက္သျဖင့္ လူမိသြားျပီး ဥံဳဖြ ဇုိမီးတုိင္းရင္းသား ျပန္ျဖစ္ေစလုိ႔ မိန္႔ၾကားလုိက္ရာ ဇုိမီးလူမ်ိဳးမ်ား ခ်က္ခ်င္း ေငါက္ေတာက္ထ အသက္ျပန္ရွင္လာရတာကုိ သိပါသလား။

၅။ မူလ (၁၄၄)မ်ိဳးကုိ (၁၃၅)မ်ိဳးလုိ႔ သတ္မွတ္လုိက္တုန္းက အပယ္ခံလိုက္ရတဲ့ လူမ်ိဳး(၉)မ်ိဳးက ဘယ္ေခ်ာင္မွာ ငုတ္တုတ္ ေပ်ာက္သြားပါသလဲ။

၆။ တစ္ဖန္ လူမ်ိဳး(၁၃၅)မွ (၁၀၁)မ်ိဳးသာျဖစ္ေစလုိ႔ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက မိန္႔ဆုိလုိက္ျပန္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ပယ္လုိက္တဲ့ လူမ်ဳိး (၃၄)မ်ိဳးကုိေကာ ဘယ္ေထာင့္မွာ လူမသိ သူမသိ သြားသတ္ပစ္လုိက္ပါသလဲ။

(တစ္ကယ္ေတာ့ မ်ိဳးျဖဳတ္ခံ (Genocide) လိုက္တဲ့ ကာယကံရွင္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား (၃၄)မ်ိဳးကေတာ့ သူတုိ႔ကုိယ္ သူတုိ႔ ဘယ္တုန္းက ဘယ္လုိ အရွင္လတ္လတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီ ဆုိတာေတာင္ ယခုအထိ မသိရွာေသးပါဘူး။ လူဦးေရ သန္း(၆၀)ေလာက္ရဲ့ တုိင္းရင္းသား (၁၃၅)မ်ိဳးမွာ သိန္းဂဏန္းသာရွိတဲ့ ခ်င္းလူမ်ိဳးကုိ (၅၃)မ်ိဳးခဲြျဖစ္ေအာင္ ဗရဗြ ခဲြစိတ္ထားတဲ့အတြက္ ခ်င္း၊ ကူကီး၊ ဇုိမီးစသည့္ ကာယကံရွင္ေတြကပင္ မႏွစ္သက္ၾကပါ။ ညွိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အလြယ္တစ္ကူ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားစာရင္းကုိပင္ မလိုအပ္ဘဲ တစ္ဖက္သတ္ အာဏာသုံး လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ ေစတနာမွန္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သည္။)

၇။ လူမ်ိဳး (၁၄၄)ျဖစ္ေစ၊ (၁၃၅)ျဖစ္ေစ၊ (၁၀၁)မိ်ဳးျဖစ္ေစ တစ္ခါဘူးကမွ ကာယကံရွင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ ဆႏၵသေဘာထားကုိ ေတာင္းဆုိ ညွိႏႈိင္းျခင္း မရွိဘဲ အစုိးရဆုိသူေတြကသာ တစ္ဖက္သတ္ မိမိထင္သလုိ သတ္မွတ္ခဲ့တာခ်ည္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိေကာ သိပါသလား။ တုိင္းျပည္ရဲ့ လုံျခံဳေရးအတြက္ ဒီေလာက္အေရးႀကီးတဲ့ တုိင္းရင္းသားကိစၥကုိ အစုိးရဆုိသူေတြက မိမိစိတ္ၿကုိက္ ေမွာက္ခ်ည္ လွန္ခ်ည္ လုပ္ေနတာကုိ မွန္တယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား။ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား။ လက္ခံေပးႏုိင္ပါသလား။

၈။ ဦးႏုက မဲရခ်င္လုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပျပီး ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ ေကာင္းပါျပီ။ (က်ေနာ့အျမင္ကေတာ့ ရုိဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသား ျဖစ္ မျဖစ္၊ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ မျဖစ္ အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာကိစၥအားလုံးကုိ အစုိးရႏွင့္ သမုိင္းပညာရွင္ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြပါတဲ့ ေကာ္မရွင္ (သုိ႔) ကြန္ဖရင့္တစ္ရပ္ကသာ ေျဖရွင္းသင့္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။)

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ့သမုိ္င္းမွာ တစ္ခါဘူးကမွ တုိင္းရင္းသား မျဖစ္ခဲ့တဲ့၊ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ အဆက္ဆက္ႏွင့္ ဦးေနဝင္းေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ႏုိင္ငံျခားသားေတြသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ တသမတ္တည္း သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ကုိးကန္႔ကုိ တရုပ္နဂါးေၾကာက္ျပီး ၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္းမွ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အာဏာစက္ႏွင့္ သတ္မွတ္လုိက္တာကုိေကာ အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာ စုိးေၾကာက္ပါတယ္ဆုိသူမ်ားက ဘယ္ေခ်ာင္မွာ အိပ္ေပ်ာ္ေနဆဲျဖစ္လုိ႔ မကန္႔ကြက္ရပါသလဲ။

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးေတြအတြက္ တုိက္ပဲြဝင္ေနပါတယ္ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ ပညာရွင္မ်ားကေကာ စံႏွစ္ခု(Double Standard) ကုိင္စဲြထားတာ လိပ္ျပာသန္႔ပါရဲ့လား။

တရုပ္နဂါးေၾကာက္လုိ႔ ႏွာမ်ား ေစးသြားတဲ့ ယုန္ကေလးမ်ား ျဖစ္သြားရွာျပီလား။

ေျဖႏုိင္သူမ်ား၊ ေျဖရဲသူမ်ား ေျဖၾကပါ။

ေအာင္တင္
ဇူလုိင္ (၄) ၂၀၁၂

Tags: , , , , , , ,

2 Responses to “In 1973 we were still not only citizens but Original Ethnic Nationalities but why now removed?”

 1. drkokogyi Says:

  Source U Aung Tin

  ဆရာ ဦးေအးခ်မ္းခင္ဗ်ား

  ေျဖႏုိင္သူမ်ား ေျဖရဲသူမ်ား ေျဖၾကပါဆုိတဲ့ က်ေနာ့ေဆာင္းပါးကုိ တုန္႔ျပန္တဲ့ ဆရာ့စာကုိ အျခားတစ္ေနရာမွ ရရွိပါတယ္။ ဆရာ့စာထဲမွာပါတဲ့ အခ်က္(၃)ခ်က္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးဖို႔လုိမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဆရာလုိ ပညာရွင္မ်ိဳးက ေမးတာကုိ မေျဖႏုိင္ဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္က ေလွ်ာက္ညာေနသလုိ ျဖစ္သြားပါမယ္။

  ၁။ ဆရာက က်ေနာ္တင္ျပထားတဲ့ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု(၁၄၄)မ်ိဳးဆုိတာ ခ်ဲ႕ကားထားတာျဖစ္တယ္။ ဘယ္ကရသလဲ၊ အေထာက္အထားျပပါလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

  ဒီေမးခြန္းမ်ိဳးကုိ ဆရာလုိ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျပီး ေလးစားထုိက္တဲ့ သမုိင္းပညာရွင္တစ္ဦးက ေမးလုိက္တယ္ဆုိတာ အင္မတန္ အ့ံၾသဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ သမုိင္းပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ ဆရာက တစ္ကယ္ မသိတာဆုိရင္ေတာ့ သိပ္ဟန္က်မယ္ မထင္ပါဘူး။

  ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၁၄၄) မ်ိဳးစာရင္းကုိ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပုံစံေရးသြင္းရန္ညြန္ၾကားခ်က္ (၉-၁၂-၁၉၇၂)ထုတ္ လူမ်ိဳးမ်ားစာရင္း စာမ်က္ႏွာ (၄၃)တြင္ အေသအခ်ာေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္ဆရာ။ ဒီေလာက္ဆုိရင္ ဆရာလုိ သမုိင္းပညာရွင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ အလြယ္ျပန္ရွာႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

  ၂။ ကုိးကန္႔ (တရုပ္လူမ်ိဳးစစ္စစ္)ေတြကုိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အိႏၵိယမွာေမြးတဲ့ မ်က္ႏွာျဖဴ ဗုိလ္မွဴး C. M. Enriguez က ေရးထားတယ္လုိ႔ ဆရာကုိးကားပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြေျပာတုိင္း တုိင္းရင္းသားျဖစ္ရမယ္ဆုိရင္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ တုိင္းရင္းသားပါဆုိတဲ့ ပညာရွင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္ဆရာ။ ပုိျပီးရႈပ္ေထြးေစမဲ့ အဲဒီဖက္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ မသြားခ်င္ပါဘူး။ က်ေနာ္ေရးခဲ့တာက ျမန္မာအစုိးရ အဆက္ဆက္က တရုပ္ေတြျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားပါဆုိျပီး ကုိးကန္႔ကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္မခံခဲ့တာကုိသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ပညာရွင္ အေၾကာင္းမွ မပါပါဘူး။ အကယ္၍ နဝတ မတုိင္မီ ျမန္မာအစုိးရတစ္ခုခုက ကုိးကန္႔ကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ အေထာက္အထားရွိရင္ ဆရာေထာက္ျပပါ။

  ၃။ ဆရာက ”Now you can compare these peace-loving Kokang people with the aggressive, militant, rebellious and illegal immigrants of the North Arakan.” ေရးပါတယ္။

  ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ “Influx Virus” ဆုိတဲ့ အမည္တပ္ထားတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ ဆရာ့ေဆာင္းပါး ေရးခဲ့တဲ့ကိစၥကုိ က်ေနာ္ႏွင့္ ဆရာ တယ္လီဖုန္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္က ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ဆရာမွတ္မိမယ္ ထင္ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံတာ၊ လက္မခံတာ အပထား၊ ခုိးဝင္လာသူေတြျဖစ္ေနရင္ေတာင္ လူသားေတြသာျဖစ္တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ တိရစၦာန္ထက္ ပုိျပီးေၾကာက္ရံြ႕ ရြံရွာစရာေကာင္းတဲ့ ကပ္ေရာဂါပုိးတစ္မ်ိဳးလုိ႔ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ့္ခ်ေခၚေဝၚထားတာမုိ႔ ၄င္းစာအုပ္တြင္ ပါဝင္ေရးသားသူ ပညာရွင္မွန္သမွ်သည္ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္ (Rascist)ေတြျဖစ္ေၾကာင္း အထုတ္အထည္ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ လူသိရွင္ၾကား ဝန္ခံထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာက ဒီလုိေခါင္းစဥ္တပ္တာကုိ သေဘာမတူေၾကာင္း၊ ဆရာမသိဘဲ တပ္လုိက္တာျဖစ္ေၾကာင္း က်ေနာ့ကုိ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ့ကုိ Racist အျဖစ္ ေဝဖန္သူေတြကုိ က်ေနာ္က ဆရာ့ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ျပန္ေျပာျပရင္း ဆရာဟာ အစြန္းေရာက္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း အျမဲကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔က ဆရာ့ကုိ မယုံေပမဲ့ က်ေနာ္က ယုံပါတယ္။

  အခု ဆရာ့စာမွာ ဆရာက ျမန္မာ့ရာဇဝင္မွာ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္ ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးကုိ အႀကီးအက်ယ္ျခိမ္းေခ်ာက္ခဲ့တဲ့ ေသာင္းက်န္းသူ ကုိးကန္႔(အခုကာလကုိ မေျပာလုိပါ)ေတြ တစ္မ်ိဳးလုံးက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျမတ္ႏုိးသူေတြျဖစ္ျပီး ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းက တရားမဝင္ခုိးဝင္လာသူ(Illegal Immigrants) တစ္မ်ိဳးႏြယ္လုံးက ရုိင္းစုိင္းၾကမ္းတမ္းသူမ်ား (aggressive)၊ စစ္ေသြးၾကြမ်ား (militant)၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းသူမ်ား (rebellious)ျဖစ္တယ္လုိ႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ ခ်ီျပီး တံဆိပ္ခတ္ သတ္မွတ္လုိက္တာကုိ ဖတ္လုိက္ရေတာ့ က်ေနာ့အဖုိ႔ အင္မတန္ ေတြးရခက္ႀကီး ျဖစ္ရပါတယ္ဆရာ။

  ဆရာဟာ တစ္ကယ္ဘဲ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္သူ(Rascist) ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။

  ေလးစားစြာျဖင့္

  ေအာင္တင္
  ဇူလုိင္ (၆) ၂၀၁၂

  From: Myo Min
  To: 8888 Peoplepower
  Sent: Friday, July 6, 2012 3:33:25 AM
  Subject: [8888peoplepower] Fw: FYI

  On Fri, Jul 6, 2012 at 4:26 PM, Aye Chan wrote:

  FYI

  Dear U Aung Tin:

  How do you dare to challenge with these questions? I agree that the SLOC’s list of the ethnic group is actually not correct. It is clearly an exaggeration. However, it contains all the original nationalities of Burma. You exaggerated again to 144 ethnic groups. Let me know on which source materials do you rely for information?
  According to C. M. Enriquez’s book, Races of Burma, Manager of Publication, Delhi, 1933, there are three ethno-linguistic family in Burma, namely Mon-Khamer, Tibeto-Burman and Tai-Chinese.
  There are six ethnic groups in Mon-Khmer Group, sixteen in Tibeto-Burman and 6 in Tai-Chinese. Purposely he did not categorize the Dhanu, Inthar, Taungyoe and Tavoyan who speak different Burmese dialects as separate ethnicities.
  Kuki, Lushai and Asho also speak different Chin dialect.
  Zomi was not in extinct because Chin are there in Chin State. The Northern Chin like themselves to be called Zomi.
  As you have said the Burmese government recognized the Kokang as nationality of Burma. But it was not because the military-backed government was afraid of the Chinese dragon. The Kokang were listed in the list of nationalities of Burma by the British. C. M. Enriquez writes:
  “The Kokang Chinese population of Burma is largely fluctuating, but permanent Settlements occur in the Lashio area, notably of socalled “Kokang Chinese” east of Nam Hkam and Trans-Salween at Tawnnyo amd Malipa. Here a military post is maintained in the dry season. The Kokang Chinese have a Myoza or prince of their town. They and their retainers , called “ Lukling or Foster Children,” are well spoken of and might be recruited with advantage. They are hardy, diligent, friendly, hospitable people…. The Kokang Chinese are mule breeders.”
  Now you can compare these peace-loving Kokang people with the aggressive, militant, rebellious and illegal immigrants of the North Arakan.”

 2. sexton906@gmail.com Says:

  thanks you ko aung tin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: