ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဘဦးေပးပို႔ခဲ့ဖူးေသာ သ၀ဏ္လႊာ

၁၉၅၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈-ရက္ေန႔မွ ၃၀-ရက္ေန႔အထိ၊ မိတၳီလာၿမ့ိဳ၌က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ၏ ပဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ညီလာခံသို႔ မဂၤလာျဖာျဖာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဤသ၀ဏ္လႊာကို ကၽြႏု္ပ္ ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ေပးပုိ႔ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေပါက္ဖြား၍ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အေပါင္းတို႔သည္ အမွန္စင္စစ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ တိုင္းရင္းသား အစစ္အမွန္ျဖစ္ၾကသည့္အေလွ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ သာသနာေရးတြင္ တရားသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ယူဆႏိုင္ေသာအခြင့္အရး၊ တရားသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ေဆာက္တည္ႏုိင္ေသာအခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္က အစၥလာမ္ဘာသာ သာသနာေတာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ရွိေနေသာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတစ္ရပ္ဟု အသိအမွတ္ျပဳေသာ အခြင့္အေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားသျဖင့္ စည္းရံုးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျခားဘာသာ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ အညီအမွ် ရၾကေလသည္။

ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ျဖင့္ ရရွိၾကသည္မဟုတ္။ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ျဖင့္သာ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အေပါင္းသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုမိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားဟူ၍ ပဌမဦးစြာ စြဲမွတ္ သေဘာပုိက္ၾကၿပီးလွ်င္ တိုင္းရင္းသားတို႔၌ ရွိအပ္ေသာ တိုင္းရင္းသားစိတ္ဓာတ္ကုိ တဖြါးဖြါးေပၚေပါက္ေအာင္ ေမြးျမဴၾကရေပမည္။

ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ အမိ်ဳးမိ်ဳးေသာ ဘာသာ၀င္အေပါင္းတုိ႔သည္ ဘာသာ၀င္အေနျဖင့္ တစ္တိုင္းျပည္လံုး၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို မရရွိႏိုင္ေပ။ တိုင္းရင္းသားအေနျဖင့္သာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကုိ ရရွိႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ တိုးတက္ႀကီးပြါး စည္ပင္သာယာေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ၌၊ မည္သည့္ဘာသာ၀င္မဆို ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္ထက္ တိုင္းရင္းသားစိတ္ဓာတ္ကုိ ပုိမိုရင့္သန္ေအာင္ ေမြးျမဴအပ္ေပသည္။ ထုိမွသာလွ်င္ တိုင္းရင္းသားပီသ၍ တိုင္းရင္းသားတို႔ ခံစားထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို တူညီစြာ ခံစားထိုက္ေပသည္။

ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ၏ ပဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံႀကီး၌ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အေပါင္းသည္ မိမိတို႔ ဘာသာ၀င္အေပါင္း၏ေကာင္းက်ိဳး၊ အမ်ိဳးဘာသာ၏ေကာင္းက်ိဳးကို ထိေရာက္စြာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ႏွီးေႏွာၾကၿပီးလွ်င္ အမိ်ဳးဘာသာ သာသနာႀကီး၏ တုိးတက္ႀကီးပြါးေရးကုိ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားအတိုင္း တရားသျဖင့္ ပြါးမ်ား က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလုိက္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: