Archive for August, 2012

သထုံၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ရဲ့သမီး မအိုဇာရဲ့ ခင္ပြန္း ဗ်တ္၀ိရဲ့ နာမည္က ဟာရွင္ေခါင္းႀကီး

August 31, 2012

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက လူေတြရဲ့နာမည္ကို အမွန္အတိုင္းေခၚရေအာင္ဗ်ဳိ႕……. သထုံၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ရဲ့သမီး မအိုဇာရဲ့ ခင္ပြန္း ဗ်တ္၀ိရဲ့ နာမည္က ဟာရွင္ေခါင္းႀကီးပါတဲ့ဗ်ာ…ေရွးတုန္းက ထြက္တဲ့ ျမ၀တီမဂၢဇင္းမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္

စကားၾကီးဆယ္ခြန္း

August 31, 2012

 ၁.ေရကူးညာတင္စကားေျပာနည္း

ေရးကူးရာတြင္ ေရညာမွ ၾကိဳတင္ကူးသြားမွ လိုရာ ေရာက္ႏုိင္သကဲ့သုိ့ မိမိ ဆုိလိုခ်က္သို႕ ေရာက္ေအာင္ၾကိဳတင္ေျပာဆုိျခင္း။

 

၂. ေကာက္ပင္ရိတ္လွီးစကားေျပာနည္း

ေကာက္ပင္မ်ားကို လက္တဖက္ျဖင့္ ျမဲျမံစြာ ဆုပ္ကိုင္ကာ က်န္လက္တဖက္ မွ တံစဥ္ကိုကိုင္ကာ တိခနဲေနေအာင္ရိတ္ျဖတ္သကဲ့သို့  သူတပါးေျပာေသာ စကားကုိ မိေအာင္ ခ်ဳပ္မငံုမိေအာင္ ဖမ္းကိုျပီးမွ မိမိက ပိုင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ေျပာဆုိျခင္း (more…)

The Best Letter From Ashin Gambhira, Safron revolution leader about the Rohingya conflict

August 31, 2012

Original letter in Myanmar here

Dear respected Ms Yu Ko,

I am quite sad after reading the news (about the present Rakhine-Rohingya riots). I should be surprised and angry but I do not suffer much because since the news started earlier, I have already expected that these could happen and actually all these happen one after another as I have expected.

For those political pundits, the racial riots like the present Rakhine-Rohingya conflicts are not strange or unexpected wonderful events. Like all other dictators around the world, a group of Myanmar Military dictators are doing the same things repeatedly to hold on their power. Since 1962 Coup, “to hold on the power of military dictatorship” they have done to disunite the people by numerous “divide and rule” methods.

(more…)

A Letter From Ashin Gambhira

August 30, 2012

A Letter From Ashin Gambhira to  Yu Yu Ko

Burma’s top envoy to Australia talks about Rohingyas

August 30, 2012

Burma’s top envoy to Australia talks reforms, Rohingyas, China  in ABC Radio Australia Updated 29 August 2012

In Burma, since May, dozens have been killed, thousands of Muslim and Buddhist homes in Rakhine State have been destroyed, and foreign media have been barred after the Burmese government declared a state of emergency. (more…)

Report: Burmese Army Continues Rights Violations in Karen

August 29, 2012

Source- Report: Burmese Army Continues Rights Violations in Karen Posted August 28th, 2012

As Burma’s government and ethnic Karen rebel groups continue peace talks to end one of the world’s longest running conflicts, there are renewed reports of human rights violations by the Burmese army in the volatile state.

A new report by Physicians for Human Rights (PHR) found that a third of the families in the region reported experiencing abuses, such as evictions, forced labor, restricted movement and sometimes physical attacks, including rape and torture.

(more…)

Buddha’s advice for the Rakhines and Bamas

August 29, 2012

ကာလာမ သုတ္ …Buddha’s advice for the Rakhines and Bamas against wrong beliefs, rumors and Hate Speeches against Rohingyas, Bengali and Muslims.

ေဂါတမဗုဒၵ (ဘီစီ ၅၆၃ – ၄၈၃)”အို ကာလာမတို”႔-

(၁) တဆင့္စကား အဆင့္ဆင့္ ၾကားရသည္တို႔အေပၚမွာလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကကုန္ႏွင့္။ (Just because President’ Office Director Hmuu Zaw wrongly heard or knowingly posted that the Armed Bengali illegal immigrants invading Myanmar, EMG and Myanmar Media reports)

(more…)

ဒါေတြကို ဗဟုိအစိုးရ မသိေလသလား?

August 29, 2012

SOURCE: ဒါေတြကို ဗဟုိအစိုးရ မသိေလသလား? By ေဌးလြင္ဦး

၂၀၁၂ ဇြန္လ အတြင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက ရိုဟင္ဂ်င္ မ်ိဳးျပဳတ္သုတ္သင္ေရး စီမံခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးပိုင္းက အပိုင္ႀကံခဲ့တာပါ။- ကမၻာက ၀ိုင္းလိုက္လာေတာ့-၊ ဒီလို မဟုတ္ရပါ၊ မြတ္ဆလင္ လူငယ္တစ္ (သံုးေယာက္)က ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ တစ္ဦးကို လူမဆန္စြာ ပစၥည္းလု မုဒိန္း က်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့တာက လူထုေဒါသ အံုႂကြၿပီး ျဖစ္ရတာပါလို႔- ကမၻာကို အံတုေျပာဆိုေနပါတယ္။
(more…)

There was a speech against the Myanmar Constitution at the Theravada network opening ceremony

August 29, 2012

There was a speech against the Myanmar Constitution at the Theravada network opening ceremony

28 August  2012, Myanmar Muslim Media (MMM) News – Myint Myat Thu

Eleven Media reported on 6th August 2012 that at the Theravada network opening ceremony, there was a speech against the Myanmar Constitution as stated below:

“One Patron Abbot said that the Buddhism was recognized as the National Religion in 1962, so it is now already 52 years and we now started this Theravada network to promote the propagation and stability of Buddhism.”

Union of Myanmar had never recognized the Buddhism as the National religion. Instead, just accepted or recognized that the majority citizens are worshiping the Buddhism.

Previous Government of U Nu’s trying to establish Buddhism as National Religion resulted in the Ethnic Minorities’ historical armed rebellions in Burma/Myanmar.

(more…)

Requesting all the Muslims in Myanmar

August 29, 2012

Requesting all the Muslims in Myanmar

There are a lot of misunderstandings, hate speeches by hate mongers in Myanmar who are trying to stir up the Anti-Muslim sentiment disguised as a Nationalist spirit to protect the race and religion. They are pretending that they are supporting the present government and even trying to confuse the government and public by using Anti-Muslim activities to mix up religion and politics. Actually, Muslims are just made as sacrificial lambs and Islamophobia is just as used as the sugar coated disguises to camouflage or smoke shield their ultimate aim to sabotage and overthrow the present government.

(more…)

  • Blog Stats