ႏိုးထလာေသာ အမ်ဳိးသားေရး

ႏိုးထလာေသာ အမ်ဳိးသားေရး by လင္းထက္ေဆြ

ရခိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤလီ ကိစၥ နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္ တစ္လႊား မွာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေတြ ႏိုးၾကားလာၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕ က လဲ ကန္းကန္း ရိုင္းရိုင္း။ အခ်ိဳ႕ ကလဲ ခ်င္႕ခ်င္႕ ခ်ိန္ခ်ိန္။ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ရဲ႕ အလံေတြ လဲ လႊင္႕ထူလာၾကတာ ေတြ ရတယ္။ ၈၈၈၈ အုပ္စု က ေတာင္ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ဆို တဲ႕ အကြက္ ကို နင္း
လာရင္းနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံ ကို တည္ေဆာက္လာတာ ကို ေတြ႕ ရပါတယ္။ကိုလိုနီ ေအာက္ က ရုန္းထလြတ္ေျမာက္လာ ရတဲ႕ ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေတြ ကို အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ နဲ႕ အစျပဳ ခဲ႕ လို႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ဟာ တျခား ကိုလိုနီ ႏိုင္ငံေတြ လို ပဲ အားေကာင္းေမာင္သန္ ျဖစ္ခဲ႕ တဲ႕ အတိတ္ရွိတာ ေတာ႕ မဆန္ေပဘူး။ ျဖစ္ထိုက္တယ္လို႕ ေျပာ ရမယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ ေတြ ကို မုန္းတဲ႕ စိတ္ နဲ႕ ျမန္မာျပည္ တစ္လႊား မွာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေတြ ႏိုးၾကားခဲ႕ ၾကလို႕ ပဲ။ အသက္ေသြးေတြ ေပးခဲ တယ္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ခဲ႕ ၾကတယ္။ ဒီရႈေထာင္႕ က ၾကည္႕ ရင္ လြတ္လပ္တဲ႕ ျမန္မာျပည္ ဟာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ က ေမြးဖြားေပးခဲ႕ တာ လို႕ ေျပာ ရမလို ေတာင္ ျဖစ္တယ္။

အခုလဲ ရခိုင္ အေရး ကို အေျခတည္ ၿပီး အတိတ္ ရဲ႕ အရိပ္ေတြ ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းခ်င္ပံု ရပါတယ္။ ေနရာတိုင္း မွာ စစ္ေသြးစစ္သံ ေတြ က တစ္ညံညံ ေ၀ လို ပဲ။ ကိုယ္စီးမဲ႕ ျမင္း ကို အထီး အမ ခြဲ ျခား တတ္ၾကဖို႕ ေတာ႕ လို လိမ္႕ မယ္။

ေမးခြန္း က အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ လို မလို မဟုတ္ဘူး။ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ က ႏိုင္ငံ တစ္ခု ရဲ႕ ႏွလံုးသည္းပြတ္ ျဖစ္လို႕ ပဲ။ တစ္နည္း အား ျဖင္႔ ႏိုင္ငံတစ္ခု ရဲ႕ အတၱ ႏိုင္ငံတစ္ခု ရဲ႕ သကၠာယဒိ႒ိ ပါပဲ။ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ကို အေျခခံ ေသာ လစ္ဘရယ္ ဒီမို ကေရစီ ကို ေဖၚေဆာင္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာ မွာ ေျပာခ်င္တာ က ေတာ႕ ဒီ ႏွစ္ခု လံုး က တန္းတူ အေရးႀကီးတယ္ ဆို တာ ကို သိမွတ္ထားဖို႕ ေတာ႕ လို တယ္။ တစ္ခု အတြက္ တစ္ခု ကို စေတး ပစ္ရမွာ မဟုတ္ ပဲ ဒီ ၂ ခု (အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ နဲ႕ ဒီမိုကေရစီ) ကို ဟန္ခ်က္ညီ ေအာင္ က်င္႔သံုးၾက ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ကို ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ဖြင္႕ ၾကမလဲ။ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ နဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ကို အဓိပၸါယ္ဖြင္႕ ၾကမယ္ ဆို ရင္ ေတာ႕ အလြန္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားၿပီး ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ႕ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ ဘာသာႀကီး၀ါဒ ဆီ ကို ဦးတည္သြား မွာ အေသ အခ်ာ။ ဒီလို လႈပ္ရွားမႈ ေတြ ကို ဦးေဆာင္ သူ ေတြ ဟာ အစြန္းေရာက္ ရက္စက္ လူမဆန္တဲ႔ အာဏာရွင္ေတြ အျဖစ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ ရတာ ခ်ည္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဟစ္တလာအစ ဟူစိန္အလယ္ ကဒါဖီ အဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ႀကီးေတြ ဟာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ နဲ႕ ေအာင္ျမင္ခဲ႕ သူေတြ ဆို တာ သတိရၾကပါ။

တစ္ေန႕ က သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းေသတမ္းစာ ဆို တာ ဖတ္ရတယ္။ အခ်ဳပ္ေျပာရ ရင္ အလြန္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားၿပီး ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ႕ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ ဘာသာႀကီး၀ါဒ ကို သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ရဲ႕ ပါးစပ္ မွာ တပ္ ၿပီး ေျပာ ခိုင္း ထား တာ ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဆရာႀကီးလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမတ္ႏိုးသူ က ေသခါနီး မွာ ဒါမ်ိဳးေျပာခဲ႕ တယ္ ဆို ရင္ ေတာင္ သူငယ္ျပန္တာ ပဲ ျဖစ္လိမ္႕မယ္ ထင္တယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ က ဒါ ကို ဖန္တီးခဲ႕ တယ္ ဆို လဲ အဲဒီသူ ဟာ The Enemy of the State ပါပဲ။

အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ နဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ကို အဓိပၸါယ္ဖြင္႕ ၾကမယ္ ဆို ရင္ လူမ်ားစု ဗမာ ေတြ ရဲ႕ လူမ်ိဳး ဘာသာစကား နဲ႕ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ကို အေျခခံ ၿပီး ဖြင္႕ ၾကမွာ လား။ ဒီလို ဆို ရင္ ေတာ႕ ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ အနာဂတ္ ေန႕ ရက္ ေတြ က မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေတာ႕ ပါ။ ျပည္တြင္းစစ္မီးလွ်ံ ေတြ ဆီ ကို ပဲ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ က တြန္းပို႕ လိမ္႕ ဦးမယ္။ ျမန္မာျပည္ က အျခားေသာ လူမ်ိဳး အျခားေသာ ဘာသာစကား နဲ႕ အျခားေသာ သာသနာေတြ လဲ အားေကာင္းေကာင္း တည္ရွိ ေနလို႕ ပါပဲ။ တူ ျဖစ္တုန္း ကိုယ္ က ထု ရက္ ရင္ ေပ ျဖစ္တဲ႕ အလွည္႕ က် လဲ ကိုယ္ က ခံ ရလိမ္႕မယ္။

ခါေတာ္မီ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု ေတြ က အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ နဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ကို ကိုင္စြဲ လာ ၾက ရတာ ဘာေၾကာင္႕ လဲ။ ေဆာင္းပါရွင္ ေျပာ သလို (( အမွန္တကယ္တြင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုကို လွဳ ံ ့ေဆာ္ ေမာင္းတင္ေပးႏိုင္ေသာ စိတ္ဓါတ္မွာ ဤ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒသာျဖစ္၍…)) ဆိုတာေၾကာင္႕ ပညာမတတ္ ဆင္းရဲတြင္းထဲ နစ္ေနတဲ႕ လူထုႀကီး ကို ေစစား ကိုင္တြယ္ အသံုးခ် ခ်င္ လို႕ ပါပဲ။ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ နဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ဟာ တတိယကမၻာ ႏိုင္ငံ ေတြ မွာ ေစ်း ေပါေပါ နဲ႕ ရ ႏိုင္တဲ႕ လူထု စည္းရုံးေရး အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီ လက္နက္ ျဖစ္ေနလို႕ ပါပဲ။ ေသြးဆူလြယ္တဲ႕ လူအုပ္ႏိုင္ငံေရး Mobocracy ဖက္ ကို တိမ္းညႊတ္သြား ႏိုင္ပါတယ္။ လူေတြ ကို အလြယ္စည္းရုံး ႏိုင္တဲ႕ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ နဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ဟာ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိ ေနတာ သိသင္႕ ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ကို အသက္ေပး ကာကြယ္ သူ ေတြ က ကာကြယ္ ျပည္ေထာင္စု ရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ ကို ခူးခပ္ စားသူ က ခူးခပ္စား နဲ႕ င အ ေတြ မို႕ သာ ဒီ အမိုက္လိႈင္း ႀကီးထဲ မွာ သံေယာင္ လိုက္ ၾက ရတာေလ..။ ခုထိ သင္ခန္းစာ မရ တတ္ ၾကေသးဘူး လား ေနာင္တ မရတတ္ ၾကေသးဘူးလား လို႕ ဧရာ၀တီ နဲ႕ ရိုးမ ေတာင္တန္းႀကီးေတြ သိမ္႕သိမ္႕တုန္ဟီး သြားေအာင္ ေတာင္ ဟစ္ေၾကြး လိုက္ ခ်င္ပါရဲ႕။

အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ နဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ကို ေရွ႕တန္းတင္လာ ျခင္း ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေတြ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲေစမဲ႕ သံသယ မ်ိဳးေစ႕ေတြ ကို စိုက္ပ်ိဳးေပးမဲ႕ မိစၦာဒိ႒ိ အယူ၀ါဒ ပဲ ျဖစ္တယ္။

ဒါဆိုရင္ မွန္ကန္တဲ႕ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္တဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ က ဘာလဲ။

မွန္ကန္တဲ႕ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္တဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ဆိုတာ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ကို အေျခမခံ ပဲ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ကို အေျခခံတဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ (တနည္း ႏိုင္ငံခ်စ္ ၀ါဒ ) ပဲ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံ တစ္ခု မွာ နယ္နမိတ္အက်ယ္အ၀န္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ နဲ႕ ႏိုင္ငံသား ေတြ ပါ၀င္ ပါတယ္။ ပထ၀ီနယ္နမိတ္အက်ယ္အ၀န္း တစ္ခု အတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေအာက္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ႕ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ထိုက္တဲ႕ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဟာ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ မခြဲျခားပဲ မိမိ ႏိုင္ငံေတာ္ ကို ခ်စ္တာ ကာကြယ္တာ အက်ိဳးေဆာင္တာဟာ မွန္ကန္တဲ႕ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္တဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ပါပဲ။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ကို အေျခခံတဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ရွိမွ တကယ္ ပြင္႕လင္းလြတ္လပ္ တဲ႕ တရားမွ်တမႈ ဆို တာ ရွိမယ္။
တကယ္ ပြင္႕လင္းလြတ္လပ္ တဲ႕ တရားမွ်တမႈ ဆို တာ ရွိ မွ လဲ သံသယကင္း တဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ျဖစ္မယ္။
သံသယကင္း တဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ျဖစ္မွ လဲ တိုးတက္ေအာင္ျမင္တဲ႕ ႏိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္လိမ္႕မယ္။

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ အႏွစ္သာရ ကလဲ မတူကြဲျပား ျခားနားမႈေတြ လြတ္လပ္စြာ အတူတည္ရွိ္ႏိုင္ျခင္းပဲ မဟုတ္ပါလား။
လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ အႏွစ္သာရ က လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပင္ကိုယ္တန္ဖိုး နဲ႕ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင္႕ေတြ ကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပင္ကိုယ္တန္ဖိုး နဲ႕ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင္႕ေတြ ကို ဘယ္လို စကားလံုးႀကီးေတြ အတြက္ မွ မစေတး သင္႕ဘူး ဆို တဲ႕ အျမင္ ပါပဲ။

ဒါေၾကာင္႕ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ အလံ ျမင္႕ျမင္႕လႊင္႕ထူၿပီး အယာတိုလာ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ သံမဏိအက်ဥ္းေထာင္ထဲ မွာ ေနလို ၾကရင္ ေတာ႕ လဲ ဒါက ဗမာ ေတြ ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ လို႕ ပဲ ဆို ရမယ္။ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အသာစီး ရမႈ က လူတစ္ဦးခ်င္းစီ ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ နဲ႕ တန္ဖိုးထက္ အေရးႀကီးတယ္ ဆို ရင္ လဲ ဒါက ဗမာ ေတြ ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ လို႕ ပဲ ဆို ရမယ္။

အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ အိပ္မက္ဆိုးႀကီး မွ အမိျပည္ျပန္မာ အျမန္ဆံုး ႏိုးထလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါေစ။

Advertisements

2 Responses to “ႏိုးထလာေသာ အမ်ဳိးသားေရး”

  1. Union Says:

    ေရႊျမန္မာမီဒီယာဂရု တြင္ ၁၄.၈.၂၀၁၂ ေန႔ တြင္ တင္ထားေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡအေပၚ အျမတ္ထုတ္ရန္ ၾကဳိးစားေနေသာ မူဆလင္မ်ား ဆိုသည့္ သတင္းတြင္ ကြန္မန္႔ေပးရန္အတြက္ ကူးယူသြားပါသည္။ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: