ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္): “အေယာင္ေဆာင္ဒီမိုကရက္မ်ား”

ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္) ေျပာၾကားတဲ့ “လူသားတန္ဖိုးေလးစားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းနဲ႕ ပညာေရး၊ မီဒီယာ၊ သုေတသီတို႕ရဲ့ အခန္းကဏၭ”

အေယာင္ေဆာင္ဒီမိုကရက္မ်ား

ကမၻာ့ဘာသာတရား အသီးသီးကလည္း လူ႕ဘဝကို တန္ဖိုးထားျပီး စာနာေထာက္ထားဘို႕၊ အယူမွန္ + အက်င့္မွန္ဘို႕ သြန္သင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာတရားအသီးသီးရဲ႕ ဘာသာဝင္ေတြထဲမွာ အေယာင္ေဆာင္ေတြရွိသလို ဒီမိုကေရစီ အေျချပဳ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာလည္း အေယာင္ေဆာင္ ဒီမိုကရက္ေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ သူတို႕ေတြဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရတဲ့ အခါမွာ မိမိရဲ႕အစြဲေတြကို မစြန္႕လႊတ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံ မူဝါဒေတြနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခခံစံႏွုန္းေတြကို လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိၾကဘဲ ဒီမိုကရက္ မ်က္ႏွာဖုံးေတြ ကြာက်ကုန္တာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Humanity and Identity

ဒီေန႕ကမၻာရြာၾကီးမွာ ဘာလူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာဘာသာ ကိုးကြယ္ကိုးကြယ္၊ လူသားတန္ဖိုး (Humanity) နဲ႔ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ျခင္း (Identity) ေတြဟာ လူ႕ဘဝအဓိပၸါယ္ရွိမႈကို ျပတဲ့အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ လူသားတစ္ဦးရဲ႕ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ျခင္း (Identity)ကို ပ်က္ေစျခင္းဟာ လူ႕ဘဝပ်က္ေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ စာသင္ၾကားခြင့္ဆုံးရွုံးမႈ၊ လူမမာတစ္ဦးအတြက္ ေဆးဝါးကုသမႈဆုံးရွုံးမႈ စတာေတြဟာ လူသားေတြကို ဘဝပ်က္ေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လူသားတန္ဖိုးေလးစားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္ဆုံးျခင္း

ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိေစရဘူးလို႕ ဟစ္ေႂကြးေနၾကေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အယူသီးမႈ၊ အစြန္းေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးကို ဥပေဒအထက္ ပို႕လိုတဲ့အတြက္ အရွိတရားကို လက္ခံဖို႕နဲ႔ ဥပေဒအရ သူတစ္ပါးရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြေပးဖို႕ေတြကို လက္မခံႏိုင္ ျဖစ္ေနတာေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

သူတို႕ေတြဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ သက္ဆိုင္ရာဘာသာတရားရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ေတြကို ျငင္းပယ္ရာ ေရာက္သြားေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ လူသားတန္ဖိုးေလးစားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္ဆုံးေနေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတာကိုပဲ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလို႕လည္း လြဲမွားစြာ မွတ္ယူေလ့ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ သူတို႕ဟာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာတရားေတြကို လက္ေတြ႕မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္တာလည္းေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ကိုယ္နဲ႕အမ်ိဳးမတူသူ၊ အယူမတူသူ ေတြကို ဆန္႕က်င္လိုစိတ္ေပါက္ဖြားလာျပီး လူသားတန္ဖိုးနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ကို လက္ခံႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့အျဖစ္ကို ေရာက္သြားေလ့ရွိပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္တဲ့ UNESCO က ဒီေန႕ ကမၻာေပၚမွာ ရွိတဲ့ လူမ်ိဳးအားလုံးဟာ လူသားမ်ိဳး႐ိုး တစ္ခုတည္းက ဆင္းသက္လာျပီး ဒီေန႕ ကမၻာေပၚမွာ မ်ိဳးသန္႕ (Pure Race) ဆိုတာ မရွိေတာ့ဘဲ လူမ်ိဳးတိုင္းဟာ ကျပား (Mixed Blood) လို႕ ေၾကညာျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္လို႕ ဖက္ဆစ္၊ နာဇီနဲ႕ ဇီယြန္ဝါဒေတြေၾကာင့္ ကမၻာေပၚမွာ ေသြးေခ်ာင္းစီးခဲ့ျပီးပါျပီ။

စီးပြါးေရးမွာလည္း လူမ်ိဳးတူအခ်င္းခ်င္းပဲ ဆက္ဆံရမယ္ဆိုတဲ့ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္ တံခါးပိတ္စီးပြါးေရး စနစ္ေပၚလာျပီး ျမန္မာျပည္ဆိုရင္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအနည္းဆုံး (LDC) စာရင္းထဲ ပါသြားပါတယ္။

ဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံသားဟုတ္/မဟုတ္ ခြဲျခားရမယ့္အစား

ရုပ္ရည္သြင္ျပင္နဲ႕ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာကိုၾကည့္ျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံခဲ့ရပါတယ္။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကို “ေသြးေႏွာ” ဆိုျပီး ဥပေဒမဲ့ ဆက္ဆံခံ ခဲ့ရပါတယ္။

ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အတြက္ အေသခ်ာဆုံး ၾကိဳးပမ္းမႈဟာ ပညာေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထဲက မတူကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား တတ္ဖို႕၊ သေဘာထားၾကီးဖို႕၊ စာနာေထာက္ထားတတ္ဖို႕၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးျပီး ဥပေဒ အထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိဖို႕၊ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြကို စနစ္တက် အသုံးခ်တတ္ဖို႕၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ဖို႕ ပညာေရးအစီအစဥ္ေတြက ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ပါတယ္။

မီဒီယာေတြကလည္း ဘက္မလိုက္ဘဲ မီဒီယာက်င့္ဝတ္နဲ႔ အညီ ကူညီပံ့ပိုး ႏိုင္ပါတယ္။

သုေတသီေတြကလည္း မိမိရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို အလြဲသုံးစား မလုပ္ဘဲ အျမင္မတူတာေတြကို တင္ျပျခင္း၊ ပိုင္းျခားေဝဖန္ျခင္း၊ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းတို႕ကို ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဘက္တည္းကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပတာမ်ိဳး၊ ထိန္ခ်န္မႈမ်ိဳး မျပဳအပ္ပါဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ အားလုံးဟာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြး တိုးတက္ေစဖို႕နဲ႕ ျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြး တိုးတက္ေစဖို႕ အရွိတရားကို လက္ခံရဲဖို႕ ၾကိဳးစားမွသာ စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို တည္ေထာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Eid Gathering (from DVB)

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္ ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ၊ သီရိခန္းမ၌ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ကြန္ရက္မွ ျပဳလုပ္ေသာ အီဒ္မိတ္ဆုံ၌ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္)မွ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အဖြင့္အမွာစကား

ေလးစားအပ္ပါေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႕ခင္ဗ်ား

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ကြန္ရက္မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္တဲ့ အီဒ္မိတ္ဆုံ (Eid Gathering)ကို အခုလို ညီေနာင္စိတ္ဓါတ္နဲ႕ လာေရာက္အားေပးၾကသူ အားလုံးကို ခ်စ္ၾကည္ေႏြးေထြးစြာ ႏုတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈအေပါင္း သက္ေရာက္ၾကပါေစ။

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ဟူသည္…

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ဆိုတဲ့ လူ႕အစုအေဝးထဲမွာ…

(၁) ဗမာမြတ္စလင္မ္ (ပသီ၊ ေျမဒူး၊ ေဇရ္ဘာဒီ အပါအဝင္)
(၂) ရခိုင္မြတ္စလင္မ္ (ကမန္ အပါအဝင္)
(၃) ပန္းေသး
(၄) ပသွ်ဴး နဲ႔
(၅) ကသည္းမြတ္စလင္မ္တို႕ ပါဝင္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူ႕အစုအေဝးထဲမွာ မပါဘဲ မိမိတို႕ရဲ႕ ဘိုးဘြားမ်ိဳးႏြယ္ကို ထိန္းသိမ္းၾကတဲ့ စူရတီ၊ ေမမန္၊ ဘဂၤါလီ၊ နရ္စာပူရီ၊ ပထန္ စတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြလည္း သီးျခားရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကခ်င္တစ္ဦးဟာ အစၥလာမ္ဘာသာကို လက္ခံ လိုက္ရင္ ကခ်င္မြတ္စလင္မ္ လို႕ေခၚပင္မယ့္ လူမ်ိဳးအျဖစ္ ကခ်င္အျဖစ္သာ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ကြန္ရက္ ဆိုတာကေတာ့… 

အဲဒီ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူ႕အစုအေဝးထဲမွာ ရွိေနၾကတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြ၊ ေရွ႕ေန၊ မီဒီယာ၊ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ေဆးပညာ၊ ကုန္သည္၊ ပညာရွင္ စတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက ပုဂၢိဳလ္ေတြ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ကြန္ရက္ကို ဆိုလိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ႏိုင္ဘို႕ အတြက္ အျမဳေတ စုစည္းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အီဒ္ပြဲေတာ္…

ဒီေန႕ ကမၻာေပၚမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ သန္းေပါင္း ၁၅၀၀ေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ ရွိေနပါတယ္။ အစၥလာမ့္ျပကၡဒိန္အရ နဝမေျမာက္လ (ရမဒြါန္လ)မွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ က်ား/မ မေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ တစ္လတာ ဥပုသ္ တည္ေဆာက္ၾကရပါတယ္။ ဥပုသ္လကုန္ရင္ ဝါကြၽတ္အီဒ္ပြဲေတာ္ က်င္းပ ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဩဂုတ္လ ၂၀ရက္ေန႕က ဝါကြၽတ္အီဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႕ေတာ့ အထိမ္းအမွတ္ အီဒ္မိတ္ဆုံ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ဥပုသ္ကာလတစ္လလုံး ရုံးပိတ္ရက္မသတ္မွတ္ပါဘူး။ ပုံမွန္ အလုပ္လုပ္ရင္း ဥပုသ္ယူထားမွ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ အာရုံဦးကေန ညေန ေနဝင္ခ်ိန္အတြင္း ေရေတာင္ မေသာက္ရပါဘူး။ ဘယ္သူမွ မျမင္ေအာင္ ေရေသာက္လို႕ရေပမယ့္ အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ အရွင္သိျမင္ေတာ္မူတယ္ ဆိုတဲ့အသိနဲ႔ ဥပုသ္သည္ေတြ မေသာက္ၾကပါဘူး။ ေရကိုေတာင္မေသာက္ဘဲ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္တဲ့အတြက္ စိတ္စြမ္းရည္ျမင့္တက္လာပါတယ္။ ဥပုသ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က မွန္ေသာအယူ၊ မွန္ေသာအက်င့္ ရရွိေရးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဝါကြၽတ္ျပီဆိုရင္ မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ကိုယ္က်င့္တရား ေလ့က်င့္ခန္း တစ္လေလ့က်င့္ျပီးလို႕ ဘဝတိုက္ပြဲမွာ ျပစ္မႈေရွာင္ျခင္း၊ ေကာင္းမႈျပဳျခင္း ဆိုတဲ့ တရားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဘို႕ အသင့္အေနအထား ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

ဒီအခမ္းအနားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူ႕အစုအေဝးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အတြက္ အသင့္ရွိေနတယ္ ဆိုတာကို တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရးတည္းေသာက္ ညီေနာင္မ်ားကို ႐ိုးသားစြာ ျပသတဲ့ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသား/ႏိုင္ငံသား ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ ပုဂံေခတ္ကစျပီး သမိုင္းေၾကာင္းအရ တစ္စစခိုင္မာစြာ ျဖစ္တည္လာခဲ့ၾကျပီး၊ ၁၈၂၄ခုႏွစ္ မတိုင္မီ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ မတိုင္မီ ကတည္းက ျမန္မာျပည္မွာ အေျခစိုက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကျပီး တိုင္းျပည္အေပၚမွာလည္း သစၥာရွိစြာ တာဝန္ထမ္းခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္လည္း ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ဂုဏ္ျပဳခံခဲ့ၾကရပါတယ္။

 

ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္မွာ ရခိုင္ကိုေအာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ျပည္မအပါအဝင္ ရခိုင္ေဒသမွာရွိတဲ့ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူ႕အစုအေဝးေတြကို ပသီ လို႕သတ္မွတ္ျပီး ဓမၼသတ္မႉးခ်ဳပ္တစ္ဦး ခန္႕အပ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ျမန္မာျပည္မွာ အေျခစိုက္ေနထိုင္တဲ့ လူ႕အစုအေဝးေတြဟာ တိုင္းရင္းသားလို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူ႕အစုအေဝး ေတြဟာလည္း တိုင္းရင္းသားစာရင္းထဲမွာ အလိုအေလ်ာက္ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီဘဝမွာ ျမန္မာျပည္က ျဗိတိသွ်ပိုင္ အိႏၵိယရဲ႕ ျပည္နယ္တစ္ခုဘဝေရာက္ခဲ့ျပီး အိႏၵိယမွလူမ်ား ျမန္မာျပည္နဲ႔ ကူးလူး၊ ဆက္ဆံမႈရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ကျပားမ်ားလည္း ေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးယူခါနီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဘယ္သူလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သတ္မွတ္ရာမွာ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္အရျဖစ္ေစ၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ (၄)ရက္ မတိုင္ခင္ ၁၀ႏွစ္ အတြင္း ၈ႏွစ္ဆက္တိုက္ ျမန္မာျပည္နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ေနထိုင္ခဲ့သူတိုင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္တယ္လို႕ သက္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူ႕အစုအေဝးနဲ႔  ျမန္မာ-အိႏၵိယ ကျပားေတြဟာ ႏိုင္ငံသား စစ္စစ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒအရ ခြဲျခားဆက္မႈ လုံးဝမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သာမန္ရာထူးေတြ မေျပာနဲ႔၊ ဝန္ၾကီး၊ အမတ္ေနရာေတြေတာင္ ရခဲ့ၾကပါတယ္။ တိုင္းျပည္အေပၚ သစၥာရွိစြာလည္း တာဝန္ထမ္းရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းကိုၾကည့္ရင္ ဦးဘရွင္(သံတြဲ)၊ ဦးေက်ာ္ခင္၊ ဦးထြန္းစိန္၊ ဦးရာရွစ္စတဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ဘို႕ ညွိႏိႈင္းခဲ့တဲ့ ဦးေဖခင္နဲ႔ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ အာဇာနည္ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္တို႕ ေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: