သာကီဝင္ႏွင့္ မ်ိဳးေဖ်ာက္ခ်င္သူမ်ား “အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ေတာ္မူရင္ ေပါက္ေဖာ္သာယူ”

Source:ရွိတ္ကားစ္ရြာ၊ သာကီဝင္ႏွင့္ မ်ိဳးေဖ်ာက္ခ်င္သူမ်ားအေၾကာင္း

ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ မိုးေကာင္းတုန္းက သူ႔ႏႈတ္ထြက္မိန္႔ေတြ ဗ်ာဒိတ္လိုလို ႏွင့္ တမိုးလံုး ေဖ်ာက္ဆိတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ျပန္အမွတ္ရမိေန၏။ သူက ဓါးထက္သေလာက္ လက္သံလည္းေျပာင္၏။

“ျမန္မာ့အားကစားကမၻာကိုလႊမ္းေစရမည္” ဆိုၿပီး လုပ္ေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ကိုၫြန္႔ေဇာ္က

“ဘာလဲ.. ထုတ္ဆီးတိုးနဲ႔ၾကက္ဖခြပ္တမ္းလား” ဟု လွမ္းေထ့ဖူး၏။

“အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ပါသည္” ဆိုတုန္း ကလည္း အျပင္ကသူငယ္ ခ်င္းတေယာက္က

“ေၾကာက္ေတာ္မူရင္ ေပါက္ေဖာ္သာယူေလ..မမၫြန္႔”  ဆိုၿပီး အေငၚတူးဖူး၏။

တခ်ိဳ႔က ထိုကိစၥကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား တဲ့(ဒဲ့)ခ်ျခင္းသက္သက္ဟုျမင္ၾက၏။ မျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိပါ။ နံမည္အရင္းတပ္ၿပီးမေျပာရံုတမယ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးထိုးႏွက္မႈမ်ား။ ထိုေခါင္းစဥ္ေအာက္က ေရးသမွ်စာ ကို ႏိုင္ငံျခားသား ဆန္႔က်င္ေရး အကာသား ႏွင့္ ဖံုးထားတာ ထင္ရွား၏။ ေစ့ေစ့ေတြးလွ်င္  သူတို႔ တကယ္မေပ်ာက္ေစခ်င္တာ က စစ္မ်ိဳးစစ္ႏြယ္မွန္း ေပၚလြင္၏။ အာဏာ ႏွင့္ စပ္လွ်င္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ကိုက်င့္သံုးၿပီးဘယ္ဘာသာ ဘယ္လူမ်ိဳးကိုမဆို ႃခြင္းခ်က္မထား ႏွိပ္ကြပ္မည့္လူမ်ိဳးကို ဆိုလိုေၾကာင္းေပၚ၏

ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ား ႏိုင္ငံျခားသူ ႏွင့္ ယူလို႔မျဖစ္။ မယူရဟု မေျပာ။ ယူလို႔ မရေအာင္ လုပ္ထား၏။ တိုင္းျခားသူ ကိုယူဖို႔ မဆိုႏွင့္ တျပည္ထဲ ေန လူမ်ိဳးစုေတြ ထဲက ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္သည့္ စစ္ဗိုလ္မ်ား စစ္ဘက္ရာထူးႀကီးႀကီး ကို ေမွ်ာ္လင့္လို႔မရေတာ့ သည္မွာ ၾကာၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ဗိုလ္တခ်ိဳ႔  အာဏာ ႏွင့္ ဘာသာလဲ ၾကသည္လည္း ရွိ၏။  ဘာမွေျပာစရာမရွိ။  သူတို႔ကိစၥ။  သာသနာျပဳမင္း လို႔ေႂကြးေၾကာ္၊ ခံယူ၊ အျပလည္း လုပ္သည့္ ထိပ္သီးေတြ က ၂၀၀၇ တြင္ ရတနာသံုးပါးမွတပါး လမ္းေပၚထြက္လာၿပီး ေမတၱာပို႔ရင္း သူတို႔ကို ဆင္းခိုင္း၏။  ဒါကို “တိုက္ရိုက္အာဏာၿခိမ္းေျခာက္မႈ” အျဖစ္ယူၿပီး “အာဏာႏွင့္သံသရာ” လဲလိုက္၏။ သည္ေတာ့  ေအာက္က လူေတြ “အာဏာ ႏွင့္ ဘာသာ” လဲျခင္း အား နားလည္ရ ပိုလြယ္သြား၏။  ထိုသူတို႔ႏႈတ္ထြက္ အမ်ိဳးေပ်ာက္ မွာ စိုးေၾကာက္ျခင္းကို လည္း ပိုထင္ရွားလာေစသည္ဟု ယူဆမိ၏။

စဥ္းစားရမွာေတြ ရွိလာ၏။ သူတို႔ အေျပာအဆိုေတြ တြင္ အမ်ိဳးေပ်ာက္ျခင္းသည္ ေၾကာက္စရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးမေပ်ာက္ေရး လုပ္ရမည္။ မေပ်ာက္ေရးအတြက္ လူမ်ိဳးတူသာယူ။ လူမ်ိဳးမတူသူကိုမယူႏွင့္။ မတူသည့္လူမ်ိဳး ကို ယူလွ်င္ေသြးေႏွာၿပီး မ်ိဳးမစစ္ေတြျဖစ္ လာမည္။ မ်ိဳးမစစ္ ေတြသည္ မ်ိဳးမခ်စ္ၾက။ မ်ိဳးစစ္ မွ မ်ိဳးခ်စ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးခ်စ္ ဖို ႔မ်ိဳးစစ္ ရမည္။ မ်ိဳးစစ္ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္ေရး အတြက္ အမ်ိဳးတူ ကို သာ ယူဆိုသည့္ ေလာဂ်စ္တခု ကို အတိအလင္း ထူေထာင္လိုက္၏။ ဗမာျပည္ သည္ နယ္ခ်ဲ႔ႏွင့္ဖက္ဆစ္ေအာက္ တြင္ နင္းျပား ျဖစ္ဖူးခဲ့၏။  တိုင္းတပါးသား တို႔၏ ခ်ယ္လွယ္မႈ ကိုမခ်ိမဆန္ ခံခဲ့ရ၏။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ အေျခခံ ပေဒသရာဇ္ေခတ္လြန္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ သည္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ဖြင့္ရ၏။  နယ္ခ်ဲ႔သမား၊ အလိုေတာ္ရိ ႏွင့္ လူကျပားတို႔ ၏ သစၥာေဖါက္မႈ လည္းခံခဲ့ဖူး၏။ သို႔ျဖင့္ တိုင္းတပါးသား အား အယံုနည္းျခင္း ႏွင့္ အတူ ဆက္ဆံရ မွ ာစိုးရြ႔ံစိတ္ လည္း အထိုက္အေလွ်ာက္ အျမစ္တြယ္ လာ၏။  ဂ်ပန္ဟုဆိုလွ်င္ ဖက္ဆစ္၊ အဂၤလိပ္ဟုဆိုလွ်င္ နယ္ခ်ဲ႔ဟု တြဲျမင္သူမ်ား လည္း ရွိေနႏိုင္ ေသး၏။ ဤတြင္ ထိုသူတို႔အၾကား ၌ သူတို႔တရား (ေလာဂ်စ္) သည္ အထိုက္အေလွ်ာက္ တာ သြား၏။ တိုင္းတပါးသား ႏွင့္ ထိမ္းျမားျခင္း သည္အျပစ္လိုလို၊ အမ်ိဳးကို သစၥာေဖါက္တာ လိုလို၊ အမ်ိဳးဂုဏ္ မေစာင့္တာလိုလို ေတြ ျမင္သူေတြျမင္လာ၏။

ဤတြင္ က်ေနာ္ ၂၀၀၉ ခု၊ ဒီဇင္ဘာထုတ္ စတိုင္သစ္မဂၢဇင္း အမွတ္ (၁၃) မွ ေဆာင္းပါးရွင္ေက်ာ္လိႈင္-ဝိဇၨာဂုဏ္ထူး၊ မဟာဝိဇၨာ(သကၠတ)၏ ဗုဒၶ ေလာကသား တို႔၏ အားထား ကိုးကြယ္ရာ (၁၂) ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ေဆာင္းပါးကို ျပန္အမွတ္ရမိ၏။

ေဆာင္းပါးရွင္က-

ဗုဒၶျမတ္စြာတို႔သည္ ဗုဒၶတၳစရိယ ၿပီးေစကာ မူ ေလာကတၳစရိယ ႏွင့္ ဉာတၳစရိယ ကိုလည္း က်င့္ေတာ္ မူရၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး ေရာဟဏီျမစ္ေရကိစၥအေပၚ ကပိလဝတ္ ႏွင့္ ေကာလိယ မွသာကီဝင္ တို႔အခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္းၾကေတာ့မည့္ ဆဲဆဲအေျခအေန ၌ ဗုဒၶျမတ္စြာ က ရန္ၿငိမ္းေၾကာင္း တရားေဟာၿပီး စစ္ပြဲကို စဲေစ ေတာ္မူေၾကာင္း ကို အေသးစိတ္ ေရးထား၏။ ထို႔ေနာက္ သာကီဝင္တို ၏အမ်ိဳးမာန္ႀကီးမႈ ကို – (သာကီဝင္တို႔ သည္ အမ်ိဳးမာန္ႀကီး၏။  မိမိတို႔အမ်ိဳးထဲ မွာ အျခားအမ်ိဳးေရာ မွာ ကိုလက္မခံ။ အမ်ိဳးမစပ္ ျမတ္ေသာ မင္းမ်ိဳး …အသမၻိႏၷခတၱိယ ဟူေသာ ဂုဏ္ကို ထိန္းၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း ဗုဒၶႏွင့္ အမ်ိဳးစပ္ ခ်င္ေသာ ေကာသလမင္းက သာကီဝင္မင္းသမီးတပါးေပးပါ ဟု ေတာင္းလာေသာ အခါ အမ်ိဳးခ်င္းမတူသည့္ အတြက္ မဟာနာမသာကီဝင္ ႏွင့္ ကၽြန္မက ေမြးေသာ ဝါသဘခတၱိယာ ကို သာကီဝင္မင္းသမီး လုပ္၍ ေပးလိုက္ပါသည္ ။ ဤ ဝါသဘခတၱိယာ မွာ ဝိဋဋၷဴဘ ကို ဖြားပါသည္။ ဝိဋဋၷဴဘ အရြယ္ေရာက္ေသာ အခါ သာကီဝင္ အဘိုးအဘြားတို႔ ထံ အလည္သြားသည္။ သူ႔ကို ကန္ေတာ့ မည့္သူ တဦးမွ်မရွိ။ သူကသာ သာကီဝင္တို႔ကို ကန္ေတာ့ ခဲ့ ရသည္။ သာဝတၳိသို႔ အျပန္ တြင္ သူထိုင္သြားရာ ေနရာကို“ကၽြန္မသား ထိုင္သြားေသာေနရာ” ဟု ကၽြန္မ တေယာက္က ႏို႔ရည္ႏွင့္ ေဆးေနသည္ကို အေၾကာင္း အားေလ်ာ္ စြာ သိလိုက္ရသည္။  ဤတြင္ သာကီဝင္ တို႔၏ ေသြးျဖင့္ သူထိုင္ေသာေနရာ  ကို ေဆးမည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ေတာ့ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူမင္းျဖစ္ေသာ အခါ သာကီဝင္တို႔ ကို သတ္အံ့ ဟု ကပိလဝတ္ျပည္ သို႔ စစ္ခ်ီေလေတာ့ သည္။ ဗုဒၶလည္း ကပိလဝတ္သာကီဝင္တို႔ ကို ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ ကပိလဝတ္ျပည္ေတာ္ သို႔ ႂကြေတာ္မူ ၍ ကပိလဝတ္ျပည္အနီးအရိပ္ က်ဲေသာသစ္ပင္ေအာက္၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအပင္ႏွင့္မနီးမေဝးေသာအရပ္ ဝိဋဋၷဴဘ၏နယ္စပ္၌ အရိပ္ေကာင္း ေသာ ေညာင္ပင္တပင္ ရွိ၏။ ဝိဋဋၷဴဘ သည္ ဗုဒၶကိုျမင္လွ်င္ လာေရာက္ ၍ ရိုေသျမတ္ႏိုးရွိခိုးပူေဇာ္ၿပီး -“အရွင္ဘုရား အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအရပ္သို႔ ႂကြလာေတာ္ မူပါသနည္း ။ တပည့္ေတာ္၏ နယ္စပ္ ၌ အရိပ္ေကာင္းေသာ ေညာင္ပင္ရွိပါသည္။ ထိုေညာင္ပင္ေအာက္ ၌ ထိုင္ေတာ္မူပါ” ဟုေလွ်ာက္၏။ ဗုဒၶက “ရွိပါေစ မဟာရာဇ ..ေဆြမ်ိဳးတို႔၏ အရိပ္မည္သည္ ကား ေအးျမလွပါ၏။” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဝိဋဋၷဴဘက “ေဆြမ်ိဳးတို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ ရန္ ဗုဒၶႂကြလာေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္” ဟုသိ၍ ဗုဒၶကို ရိုေသစြာရွိခိုးၿပီး  မိမိ၏စစ္တပ္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသြားေလ၏။

ဝိဋဋၷဴဘသည္ ကပိလဝတ္သို႔ ၃ ႀကိမ္တိုင္ စစ္ခ်ီ၏။ ဗုဒၶကလည္း ၃ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူ၏။ သာကီဝင္တို႔အေပၚအၿငိဳး ႀကီးလွေသာ ဝိဋဋၷဴဘသည္ သာကီဝင္တို႔ကို မ်ိဳးျဖဳတ္ရန္ အတြက္ စတုတၳအႀကိမ္ စစ္ခ်ီျပန္၏။ ဤ တႀကိမ္တြင္မူကား ဗုဒၶႂကြေတာ္မူ၍ မတားေတာ့ေခ်။ သာကီဝင္တို႔ မလြဲမေသြပ်က္စီးရေတာ့မည့္ကိန္း ဆိုက္ေခ်ၿပီျဖစ္ရကား  ဗုဒၶႂကြသြားကာ တား၍ ရေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ သာကီဝင္တို႔သည္ ဝိဋဋၷဴဘစစ္တပ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ ေလးအတတ္ ၌ တဘက္ကမ္းခတ္တတ္ သူမ်ားျဖစ္လင့္ကစား လူမသတ္သည့္ မင္းမ်ား ျဖစ္၍ ေျခာက္ရံုလွန္႔ရံုမွ်သာ ျမားကိုပစ္ပါသည္။ ဝိဋဋၷဴဘ စစ္သည္တဦးတေယာက္ မွ် ျမားမခေခ်။ သို႔ေသာ္ သာကီဝင္အမ်ိဳးဇာတ္ ကို ဝိဋဋၷဴဘသည္ သာကီဝင္ မွန္က ႏို႔စို႔ကိုမွ် မက်န္ရစ္ေစရ ဘဲ သတ္ျဖတ္ပါေတာ့သည္။ ဤနည္းျဖင့္သာကီဝင္တို႔  ျပဳတ္ျပဳတ္ျပန္း၍ အမ်ိဳးဇာတ္ ပါ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ရပါေတာ့သည္။

ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ကာလ ၌  ဗုဒၶေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ သာကီဝင္ ကား ဤသူဤသူ ပင္ တည္းဟု လက္ၫိႈးထိုး၍ျပစရာတဦးတေလမွ် မက်န္ေတာ့ေခ်။ တဦးတေလ က်န္ေသးသည္ ဆိုေစ၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း မွာ လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္ရေခ်ေတာ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ တပါးအမ်ိဳး ႏွင့္ မေႏွာေသာ အသမၻိႏၷခတၱိယဂုဏ္ ကို ထိန္းသည္ျဖစ္ရာ အဘယ္မွာ မ်ိဳးပြား ႏိုင္ အံ့နည္း။ သိပၸံသေဘာ အရ လည္း ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာ ခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳသည္ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးဇာတ္ပ်က္သုဥ္းဖို႔ရာ ပို၍ေသခ်ာပါသည္။ အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္စရာ ဟု ေတြးကာ အမ်ိဳးမေပ်ာက္ ေအာင္ မည္မွ်ပင္ထိန္းထိန္း အမ်ိဳးကေတာ့ ေပ်ာက္ မွာ ေသခ်ာသည္။ ဗုဒၶ၏ သာကီဝင္အႏြယ္ေတာ္ တို႔ ဘယ္ေရာက္ကုန္ပါသနည္း။ သံေဝဂရစရာ ပင္ ျဖစ္သည္။ ငါတို႔ ျမန္မာေရွးေဟာင္းပ်ဴလူမ်ိဳး ေတြ ေကာ ဘယ္ေရာက္ ကုန္ပါ သနည္း။ ေလာက တြင္ အျမတ္ဆံုး တန္ခိုးအႀကီးဆံုး လူသားစြမ္းအားရွင္ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္ တိုင္ပင္ မိမိ ၏  အသမၻိႏၷခတၱိယႏြယ္ရိုး သာကီဝင္မင္းမ်ိဳးတို႔ အမ်ိဳးဇာတ္မပ်က္ သုဥ္းေရး ကို လံု႔လႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္၍  ရေတာ္မမူပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကတံထြာဓမၼတာအရ အမ်ိဳးက ေတာ့ေပ်ာက္ ကိုေပ်ာက္ရမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအမ်ိဳးတို႔ ရာဇဝင္တြင္ထင္ရွားရွိခဲ့စဥ္က ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည့္ ဘာသာ၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ဖို႔ကသာ အေရးႀကီးပါသည္။

ေလာက၌ သာကိယဇာတ္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺန္ စံေတာ္မူ သြားခဲ့ေခ်ၿပီ။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေဒသနာမ်ားထင္ရွား ရွိေနရကား ေလာကမွာ ဗုဒၶေပၚထြန္း ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့လူသား အားလံုး သည္ ဗုဒၶ၏ ဓမၼရိပ္ ၌ ခိုလံႈရင္း ေလာကီ ေလာ ကုတၱရာအက်ိဳးတရားမ်ား ကို ခံစားေနၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ငါတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ လည္း ငါတို႔၏ေရွးေဟာင္း ပ်ဴလူမ်ိဳးတို႔သည္ ရာဇဝင္တြင္ အထင္အရွား ရွိခဲ့လင့္စကား ယခုအခါ ပ်ဴဟူ ၍ တလူတေယာက္မွ်မရွိေတာ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ ပ်ဴစာေပ၊ ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကား ျမန္မာ့ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အျဖစ္ က်န္ရစ္ေနေပေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းပ်ဴလူတို႔ ေပ်ာက္သုဥ္းခဲ့ရလင့္စကား ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကို ကား ေတြ႔ေနရဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ပါသည္ ဟူေသာ ဉာတတၳစရိယ ကို ဗုဒၶတို႔ေသာ္ မွ လက္မိႈင္ခ်ရသည္ ျဖစ္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမေပ်ာက္ေအာင္ သာ ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာျဖစ္ပါသည္)

က်ေနာ္ ထိုစာ ကို ဖတ္၍ ဆင္ျခင္ေတြးဆစရာ ေတြ တိုးလာ၏။ တကယ့္လူမ်ိဳး ႀကီး တမ်ိဳးလံုး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ရသည့္ လူမ်ိဳးေတြ အေၾကာင္း ဖတ္ဖူးမွတ္ဖူး၏။ သူတို႔ ခ်န္ခဲ့သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ လက္စလက္န မ်ားကို ေထာက္၍သာ ဤသူေတြ ဤေနရာမွာ ဤသို႔ႀကီးက်ယ္ခဲ့ဖူး ပါလားဟု ယံုရ၏။ ယံုခ်င္စရာပင္ မရွိ။  ထိုအတိုင္းပင္ ယံုခ်င္စရာ မေကာင္း ဘဲ ယံုလိုက္ရသည့္ အျဖစ္တခု ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကင္တပ္ကီျပည္နယ္ မွ ေမာင့္ပလဲဆင္န္႔ ဆိုသည့္ အရပ္က Shakers Village ရြာ ေရာက္ေတာ့ ထပ္ႀကံဳျပန္ ၏ ။ သူတို႔အျဖစ္ က လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ၏ အမ်ိဳးဇာတ္ ပ်က္သုဥ္း သြားျခင္းမဟုတ္။ ဖ်က္ဆီးခံ ရ၍  ပ်က္ရသည့္အျဖစ္မဟုတ္ ။ ကိုယ့္သေဘာ ႏွင့္ ကိုယ္ မ်ိဳးဆက္ျပဳတ္ေအာင္ေနၿပီး ရာခ်ီ သည့္ လူေတြ ကမၻာေျမေပၚမွ တစတစေပ်ာက္ကြယ္ သြားၾကျခင္းျဖစ္၏။

 

ရွိတ္ကားစ္မ်ား အေၾကာင္း ကိုေျပာမည္ ဆိုလွ်င္ ဓမၼသစ္က်မ္း “တမန္ေတာ္ဝတၳဳ″ အခန္းႀကီး၂၊ အခန္းငယ္ ၃-၄ မွစရမည္ထင္၏။

ယခုက်ေနာ္ေျပာခ်င္သည္က ကင္တပ္ကီ ေမာင့္ပလဲဆင္န္႔က ရွိတ္ကားစ္မ်ားကိစၥျဖစ္သျဖင့္ Ann Lee အန္းလီးအေၾကာင္းကစပါမည္။

Ann Lee (၁၇၃၆ - ၁၇၈၄)

Ann Lee (၁၇၃၆ – ၁၇၈၄)

သူ႔ကို ေဖေဖၚဝါရီ ၂၉၊ ၁၇၃၆ တြင္ အဂၤလန္မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႔၌ေမြးၿပီး စက္တင္ဘာ ၈၊ ၁၇၈၄ တြင္ကြယ္လြန္၏။။  အေဖကပန္းပဲဆရာ ဂၽြန္လီးစ္။  အေမက ဘာသာေရး ကိုင္းရိႉင္းသူ ။ သူ ၆ ႏွစ္သမီး အရြယ္တြင္ ဗတၱိဇံခံ၏ ။ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္စ က စၿပီး ခ်စ္မႈေရးရာ ေတြ သိတ္မဝင္စား။ မိဘေတြ ဇြတ္နားခ် ၍ အိမ္ေထာင္က် ၏။ ကိုယ္ဝန္ ၈ႀကိမ္ ေဆာင္ ကာ ေလးေယာက္ အေသေမြးၿပီး  ၄ ေယာက္အဖတ္တင္ေသာ္ လည္း အားလံုး ၆ ႏွစ္ထက္ ပိုမခံၾက။ လင္ယူသားေမြးမႈ သည္ လူလူခ်င္း  က်ား/မ ခြဲၿပီး ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ ပင္ပမ္းဆင္းရဲ ဟုျမင္၏။ နဂိုအခံ ကလည္း ပုထုဇဥ္ တို႔ကို ကာမဘံုသားဆံုလည္ႏြား ေတြလို႔ ထင္ထား၏။ ဘုရားသၡင္အထံေတာ္ တြင္ က်ား/မ တန္းတူ၏ ဟုျမင္ၿပီး လူတို႔ျပဳသမွ်အျပစ္တြင္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း သည္ အႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုး ဟု ယံု၏။

သို႔ျဖင့္ ဝိဉာဥ္၏စင္ၾကယ္ရာကို ရွာရင္း ေဝါ့ဒ္ေလးစ္ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွင့္ ၁၇၈၅ တြင္ခ်ိတ္မိ၏။  ဤတြင္ ရွိတ္ကားစ္အယူအဆ သေႏၶတည္မိ၏။ ေဝါ့ဒ္ေလးတို႔က “လိင္မႈေရွာင္ျခင္းျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္မႈ ကိုရ၏”  ထို႔ျပင္  “ဓါတ္စီးၿပီးတကိုယ္လံုးယိမ္းထိုးလာရျခင္း သည္ လူတို႔အား သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္ အလို႔ငွာ ေဆးေၾကာေတာ္မူေသာ ဘုရားသၡင္ ဝိဉာဥ္ေတာ္ စြမ္း ေၾကာင့္” ဟု ဆို၏။ ဝိဉာဥ္ေတာ္ ပူးဝင္ၿပီး ထိုသို႔ Shaking ျဖစ္လာသူ တို႔ Shakers  မ်ားဟု ေခၚ၏။ အေမရိကားတြင္ သူတို႔ကို တရားဝင္သံုးသည့္ အမည္ကြဲေတြ လည္းရွိေသး၏။ သူတို႔က်င့္စဥ္ က  လိင္မႈေရွာင္၊ တန္းတူလုပ္၊ တန္းတူစား၊ ဘံုပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္ေန၊ ဝိဉာဥ္ဓါတ္စီးၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို စင္ၾကယ္ေစေရး။ ဤတြင္ ေက်ာင္းေတာ္  Church of England  ႏွင့္  ရန္စေပၚၿပီး၊  သူ ေထာင္ထဲေရာက္သြား၏။ ေထာင္ထဲတြင္ “လိင္ကိစၥသည္ ဒုစရိုက္မႈအေပါင္း ၏ သရဖူျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကိစၥ ကို ျပင္းစြာ ေရွာင္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ျပန္ႂကြေတာ္မူခ်ိန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ဘြယ္ရာ တို႔ကို သူ႔အေန ျဖင့္ျပဳရမည္။ ေလာကသစ္ကိုေဆာင္က်ဥ္းဖို႔ရာ အသင္၏ ဝတၱရားျဖစ္ ၏” စသည္ျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္မ်ား ေထာင္ထဲတြင္ျမင္ခဲ့ရ၏။ သည္လို ႏွင့္ ၁၇၇၄ ေရာက္ေတာ့ အန္းလီးႏွင့္ေနာက္ပါ ၈ ဦးသား အေမရိကားသို႔ ေပါက္ခ်လာ၏။ အခ်ိန္က အေမရိကန္ တို႔ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ ထိပ္တက္ေနစဥ္ ကာလ။ စစ္နဲ႔ေဝးေဝး ေအးရာေအးေၾကာင္း ေနျခင္း ႏွင့္ ယင္းတို႔၏က်င့္စဥ္ေၾကာင့္ အရိုက္အႏွက္၊ အႏွိပ္အစက္၊ အဖမ္းအဆီး ႏွင့္ ေထာင္အခ်ေတြပါ ခံရ၏။  ၁၇၇၄ တြင္ အေမရိကား၌ ထို ၈ ဦးမွစခဲ့သည့္ အယူဝါဒသည္ ၁၈၂ဝ ေလာက္ ေရာက္ေတာ့ ႏူးအဂၤလန္၊ အိုဟိုင္းယိုး ႏွင့္ကင္တပ္ကီ တို႔တြင္  သက္ဝင္သူ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ျဖင့္ ရြာေပါင္း ၁၉ ရြာ အထိ တည္မိလာ၏။ ၁၈ဝ၅ တြင္ ကင္တပ္ကီျပည္နယ္ မာဆာခရိုင္ ေမာင့္ပလဲဆင္န္႔အရပ္ ၌  ေျမဧက ၇ဝဝဝ ေထာင္က်ယ္၊ ရွိတ္ကားစ္ ၅ဝဝ ျဖင့္ ရြာတရြာ ၊ ၁၈ဝ၇ ခုတြင္ လိုဂန္ခရိုင္ ၌ ေျမဧက ၆ဝဝဝ က်ယ္၊ ရွိတ္ကားစ္ ၃၄၉ ဦးျဖင့္တရြာ ၂ ရြာတည္မိ၏။ ရွိတ္ကားစ္တို႔ ၏ နိစၥဓူဝျပဳက်င့္ဖြယ္တြင္ ဝိဉာဥ္ေတာ္ ၏ လႈပ္အႏိႈး ကိုေစာင့္ရင္း တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ တရားမွတ္ျခင္း၊ ဝိဉာဥ္ေတာ္ဝင္ပူးၿပီး ဓါတ္စီးမိလွ်င္ အုပ္စုလိုက္ ဝိုင္းပတ္ကခုန္သီဆိုျခင္း၊ ဘာသာစကား အမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာျခင္း၊ ေရွ႔ျဖစ္ေနာက္ျဖစ္ ေဟာကိန္း ထုတ္ျခင္း၊ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ဘုရားကု ကုျခင္း၊ တန္ခိုးျပာဋိဟာျပျခင္း၊ စိတ္၏စင္ၾကယ္ရာ၌ဈန္ဝင္စားျခင္း၊ တခါတရံတြင္ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုတို႔  အား အတူတကြ ရႉျမင္ၾကျခင္းတို႔ လည္းပါ၏။

သူတို႔က က်ား/မ၊ လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္ ခြဲျခားျခင္း ကိုလက္မခံ။ အလုပ္သေဘာ အရ ေယာကၤ်ားအလုပ္၊ မိန္းမသားအလုပ္ ဟူ၍ခဲြျခင္း မွအပ အားလံုးတန္းတူခြင့္ ကို က်င့္သံုး၏။ လိင္မႈကိစၥ ေဝရာမဏိ သိကၡာပဒံ။ လုပ္ငန္းခြင္ မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ရြာထဲမွာ ျဖစ္ျဖစ္ မိန္းမက မိန္းမသတ္သတ္ ေယာကၤ်ားကေယာကၤ်ားသတ္သတ္။  သူတို႔အယူကိုယံု၍ ဝင္လာသည့္ လူမ်ားအား ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး မွ လကၡံ၏။ ရွာေတြ႔သမွ်ႏွင့္ ပို႔လာသမွ် မိဘမဲ့ကေလးမ်ား အား ေမြးစားၾက၏။ ၿမိဳ႔နီးခ်ဳပ္စပ္ေတြကလည္း သူတို႔ႏွင့္အတူေနဖို႔ မိဘမဲ့ကေလး ေတြလာပို႔ၾက၏။ ကေလးေတြ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ေတာ့ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေရြး ကိုယ့္ဘဝ ကိုေတြးေပေတာ့။ သူတို႔နဲ႔ဆက္ေနၿပီး ရွိတ္ကားစ္လုပ္လိုကလုပ္။ မလုပ္လိုက သြားလို ရာသြား။ သည့္အရင္က ေမြးခဲ့ၿပီး  ရြာေျပာင္းလာ၊ မိဘႏွင့္အတူေနရင္း ဇာတ္ေျပာင္းရွိတ္ကားစ္ေလးမ်ားလည္းရွိ၏။ သူတို႔မွာ ပုဂၢလိပိုင္ မရွိ။ လူတေယာက္ ရွိတ္ကားစ္ ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ သူ႔ပိုင္ဆိုင္မႈ အားလံုး ဘံုေက်းရြာသို႔အပ္လိုက္၏။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးအေျခခံ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းကို ဘံုသေဘာလုပ္။ မွ်ေဝသံုးစြဲရာတြင္လည္း ဘံုသေဘာ။ သူတို႔ဘံုစနစ္က လူတန္းစား အေျခခံဘံုစနစ္မဟုတ္။ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပဳဘံုစနစ္။

သူတို႔ခ်င္းခ်င္းအမ်ိဳးဆိုေသာ္လည္း ေသြးစပ္၍ေတာ္ၾကသည့္အမ်ိဳးမဟုတ္။ အမ်ိဳးသားမွန္သမွ် ဘရာသာ (ညီေနာင္) မ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမွန္သမွ် စစၥတာ(ညီအစ္မ)ေတြခ်ည္းျဖစ္၏။ တေယာက္ကိုတေယာက္ ဘရာသာ စစၥတာဟုသာေခၚရ၏။ ရိုးရိုးကုပ္ကုပ္ ဘဝ မွန္ေသာ္လည္း တီထြင္ဖန္တီးၾကသူမ်ားျဖစ္၏။ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး၊ အိမ္သံုး ကိရိယာမ်ား၊  ႀကိဳးလႊအဝိုင္း၊ တံမ်က္စည္းျပား၊ အဦးဆံုးအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ႏွင့္ ထြန္တံုးထယ္သြား စသည္မ်ားလည္းထြင္ခဲ့ၾက၏။ သူတို႔လက္ရာသက္သက္ အိမ္သံုးလက္မႈ ပစၥည္း ေတြ လည္းထုတ္၏။ က်န္းမာေရးလိုက္စားၿပီး အေနအထိုင္လည္းသန္႔ျပန္႔၏။ ေသြးလြန္တုတ္ေကြး၊ တီဘီ၊ ပလိပ္၊ ကာလဝမ္းလို ကပ္ေရာဂါေတြတခါမွ မသင့္ခဲ့။ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္လာေတာ့ သူတို႔အယူအတိုင္း ေအးေအးလူလူေနၾက၏။ ဘယ္သူမွစစ္ထဲမလိုက္ စစ္မတိုက္။ ဘယ္ဘက္မွလည္း မလိုက္။ ေတာင္ပိုင္းေျမာက္ပိုင္း ဘယ္အပိုင္း က စစ္သည္ ေတြျဖစ္ျဖစ္ ရိကၡာျပတ္ လာလွ်င္ ရွိတာထုတ္ေပးခဲ့ၾက၏။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႀကီးအၿပီး ၿမိဳ႔ေတြမွာစက္ရံုေတြမိႈလိုေပါက္လာေတာ့ ရြာပစ္ၿပီးၿမိဳ႔ေျပးသူေတြတရံုးရံုးျဖစ္လာ၏။ သံဝါသ ႏွင့္ တဏွာရာဂကိုေရွာင္ေတာ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြလည္း မျပန္႔ပြား။ လူသစ္ေတြလည္းထပ္မတိုးသည့္ျပင္ ရွိၿပီးသူေတြကလစ္ၾကဆိုေတာ့ ရွိတ္ကားစ္တို႔အဖို႔ ရွင္နည္းရာအဂၢလူထြက္ ျဖစ္လာေတာ့၏။ ဤတြင္ ရွိတ္ကားစ္တို႔ နိ႒ိတံရန္အေၾကာင္းဖန္ေတာ့၏။

သည္လိုႏွင့္ ၁၈ဝ၅ ခုႏွစ္က စ စည္ပင္ခဲ့သည့္ ေမာင့္ပလဲဆင္န္႔က ရွိတ္ကားစ္ရြာေလး ၁၉၁ဝ လည္းက်ေရာ က်ီးႏွင့္ဖုတ္ဖုတ္။ ရွိတ္ကားစ္အစ အန္းလီကဟုဆိုလွ်င္ ေနာက္ဆံုးရွိတ္ကားစ္ မွာ ေမရီဆက္တယ္လ္ (၁၈၃၆-၁၉၂၃) ျဖစ္မည္။ သူက သူတို႔ဘံုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္က်ား/မတန္းတူခြင့္ရွိမႈအားတန္ဖိုးထားသလို သူမေသခင္မွာ အမ်ိဳးသမီး ေတြ မဲေပးခြင့္ရသည္ ကိုလည္း ျမင္ေတြ႔သြားခဲ့၏။

သူတို႔မရွိေတာ့သည့္ေနာက္ ေနသူမဲ့ျပင္သူမဲ့ အေဆာက္အဦးေတြ ယိုယြင္းလိုက္လာ၏။ ပိုက္ဆံရွိသူ ေတြကထိုေျမေနရာေတြ ကိုဝယ္ၿပီး အေဆာက္အဦးတခ်ိဳ႔ကို စက္မႈ ဇာတ္သြင္း ကာ ကားဝပ္ေရွာ့ ေတြျဖစ္လာ၏။ ၁၉၆၁ ခုေရာက္ေတာ့ အစိုးရက “ဤေနသည္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမိုင္းဝင္ေနရာျဖစ္၏” ဟုသတ္မွတ္ကာ ျပဳျပင္ထိမ္းသိန္း ေစာင့္ေရွာက္တာေတြစလုပ္၏။ က်ေနာ္ေရာက္ေတာ့ မူလအေဆာက္အဦး ၄ဝဝ ေက်ာ္အနက္က ၄ဝ ခန္႔သာအေကာင္းပကတိ  ထိန္းထားသည္ကိုေတြ႔ရ၏။ ထိုအထဲတြင္ နဂိုရွိသည့္ ရြာထဲက စားေသာက္ဆိုင္၊ သိုးေမႊးၫွပ္ရံု၊ စိုက္ခင္းစိုက္ကြက္တခ်ိဳ႔၊ ဘံုသံုးအဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ အေျခာက္ခံစက္ႏွင့္မီးပူတိုက္ရာေနရာ၊ ျမင္းဆြဲဆီႀကိတ္ဆံု၊ စုေပါင္းဝတ္ျပဳရာ ဘံုဘုရားေက်ာင္းႀကီး၊ စုေပါင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဆံုးျဖတ္ရာဘံုရိပ္သာ၊ အမ်ိဳးသမီးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ အမ်ိဳးသားပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ အမ်ိဳးသားအိပ္ေဆာင္၊ အမ်ိဳးသမီအိပ္ေဆာင္မ်ား၊ ကေလးအိပ္ေဆာင္မ်ား၊ အိမ္တြင္းမႈပစၥည္းမ်ားထုတ္သည့္အလုပ္ရံု၊ ရြာ့ေနာက္ျခမ္း စုေပါင္းအိမ္ယာႀကီးမ်ား၊ သုဓမၼာဇရပ္ႀကီးမ်ား၊ စုေပါင္းစားဖိုႀကီးမ်ား၊ စုေပါင္းစားေသာက္ခန္းႀကီးမ်ား၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ျမင္းတင္းကုပ္မ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြး သံုးသံရည္က်ိဳဖိုမ်ား စသည္ျဖင့္အေတာ္ေတာ္မ်ားေတြ႔ရ၏။ ရွိတ္ကားစ္ေတြလိုဝတ္ထားသည့္ ဧည့္လမ္းၫႊန္ေတြက လိုက္ရွင္းျပသရုပ္ေဆာင္ျပၾက၏။ ျပန္ခါနီးေတာ့ ရြာထိမ္းသိန္းေရးတာဝန္ရွိသူတဦးက “လာရတာႏွစ္သက္ပါသလား”ဟုေမးေတာ့ က်ေနာ္က ႏွစ္သက္ ေၾကာင္း ေျပာၿပီး စိတ္ဝင္စားဘြယ္ ဘဝေနနည္းတခုဟုထင္ေၾကာင္း” ျပန္ေျဖခဲ့၏။

အျပန္လမ္းမွာ ေတြးစရာေတြတပံုႀကီးပါလာ၏။ သာကီဝင္မ်ားနည္းတူ ရွိတ္ကားစ္ေတြလည္း အမ်ိဳးေပ်ာက္ခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ရွိတ္ကားစ္တို႔က သာကီဝင္တို႔လို လူမ်ိဳးတမ်ိဳး အႏြယ္တႏြယ္မဟုတ္။ လူမ်ိဳးစံုႏွင့္စုဖြဲ႔ထားသည့္ ဘံုလူ႔အစုအေပါင္း။ ဦးေက်ာ္လိႈင္၏ အျမင္အရ ဝိဋဋၷဴဘ၏ လက္စားေခ်စစ္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးျခင္းျပန္ယူသည့္အေလ့ေၾကာင့္ သာကီဝင္ တို႔ အမ်ိဳးေပ်ာက္ရျခင္း ျဖစ္၏။  စက္မႈအရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ေျမယာအေျခခံစနစ္တိုက္ပြဲ၊ တသီးပုဂၢလဘဝအေနႏွင့္ဘံုသေဘာၾကား ကီးမကိုက္မႈ၊ လိင္ကိစၥကိုဒုစရိုက္မႈဟုယူကာ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေရး ကိုတားဆီးျခင္း တို႔က ရွိတ္ကားစ္ေတြကို ေပ်ာက္ေစခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုလက္ရာတို႔က်န္ခဲ့၏။ ေႏွာင္းလူတို႔ သံေဝဂယူစရာေတြ ခ်န္ခဲ့၏။

က်ေနာ္တို႔ဆီ တြင္လည္း အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္သူေတြ ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ေပ်ာက္မွာစိုးသည္ကား လူမ်ိဳးမဟုတ္။ စစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ ဘယ္ေလာက္ေၾကာက္ေၾကာက္ ထိုအမ်ိဳးေပ်ာက္ရ မည္ကား ေသခ်ာ၏။ စစ္မ်ိဳးစစ္ႏြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားတရပ္ ထူေထာင္လိုျခင္းကား ယင္းတို႔၏ဆႏၵသာျဖစ္၏။ ေလာကသေဘာအရ ဆႏၵရွိတိုင္း လုပ္မရ သည့္၊ လုပ္မျဖစ္သည့္၊ ျဖစ္မလာသည့္ကိစၥေတြ အေျမာက္အမ်ားရွိ၏။ ေပ်ာက္ရျခင္းတြင္လည္း အေၾကာင္း၂မ်ိဳး ခံလိမ့္မည္။ အတြင္းကလာသည့္ အေၾကာင္း(သာကီဝင္ ႏွင့္ရွိတ္ကားစ္တို႔၏ ဥပမာႏွင့္ဆိုေသာ္ ေဆြမ်ိဳးျခင္းျပန္ယူျခင္း ႏွင့္ လိင္ကိစၥကိုပိတ္ပင္ျခင္း)။ ျပင္ပကလာသည့္အေၾကာင္း (ထို ဥပမာႏွင့္ဆိုေသာ္ စစ္ပြဲႏွင့္စနစ္ေျပာင္းျခင္း)။

စစ္မ်ိဳးေပ်ာက္မွာ စိုးသူမ်ား တြင္လည္း ေပ်ာက္ရမည့္အတြင္းအျပင္အေၾကာင္း မ်ားစြာရွိ၏။ အတြင္းကအေၾကာင္းကရွိေနၿပီးသား (အာဏာမက္မႈႏွင့္စားခြက္လုျခင္း)။ အျပင္အေၾကာင္းက(လူထုအစိုးရႏွင့္လြတ္လပ္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္)။ အျပင္အေၾကာင္းက အျပင္သူေတြေၾကာင့္သာျဖစ္ရမည္။ က်ေနာ္တို႔ကား အျပင္လူေတြျဖစ္ၾက၏။ စစ္မ်ိဳးႏြယ္အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားကို မႏွစ္ၿမိဳ႔သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။

အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ပါသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သူပင္ ယခုစစ္ၫြံ႔တံုးဘဝေရာက္ေနရၿပီ။ သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာႏွင့္စစ္မ်ိဳးကား မကန္းေသး။ မေပ်ာက္ေသး။ က်ေနာ္တို႔ အားထုတ္ဖို႔ လိုေသးေၾကာင္း သက္ေသပင္ျဖစ္၏။

မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ (၉/၂၂/၂ဝ၁၁)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: