ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကို အမိဖမ္းမယ္

ျမန္မာျပည္ထဲမွာ- လူသားေပါင္းမ်ားစြာကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေနရပ္ဇာတိမ်ားမွ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခုအား ဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြယ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ လူသား ခ်င္းၾကား အမုန္းတရားမ်ိဳးေစ့ခ်ေပးျခင္း-တုိ႔ဟာ Crime Against Humanity နဲ႔ ကမၻာ့ခံုရံုးကို တင္ဘို႔ ျပည့္စံု လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ျဖစ္ခဲ့တာေတြ၊ ျဖစ္ေနတာေတြဟာ ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ရခိုင္အၾကား ျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စုခ်င္း ပဋိပကၡ မဟုတ္ဘူး- ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္မ်ားက အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကို မ်ိဳးျဖဳတ္တဲ့ မ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္ ေမာင္းထုတ္မႈ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ျငင္းမရႏိုင္တဲ့ အေထာက္အထားေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရိုးရိုးသာမန္ ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သုတ္သင္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘုန္းႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္က တစ္ႏိုင္ငံလံုး မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပၿပီး ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ရခိုင္ေတာနယ္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြ၊ လူဆိုး လူမိုက္ေတြကို ကုလားသတ္ပြဲမွာ မပါရင္ မင္းရဲ႔ သာေရးနာေရးကို ငါတို႔ တာ၀န္မယူဘူး- မင္းကို ဗုဒၶဘာသာ တြင္းက ထုတ္ပစ္မယ္လို႔ အၾကပ္ကိုင္ စည္းရံုးခဲ့တယ္။ ဒါေတြ အားလံုး တိက်တဲ့ အေထာက္အထား သက္ေသ သက္ကန္ ရွိေနၿပီး ျဖစ္တယ္။

ဒုတိယ အဆင့္အေနနဲ႔ ငါတို႔မွာ ကမၻာ့ခံုရံုးကို တင္ဘို႔ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္တဲ့ ကမၻာ့ ေရွ႔ေနေတြ နဲ႔ အမႈအပ္ၿပီးလည္း ျဖစ္ေနၿပီ။ အခုအခ်ိန္မွာ သူတို႔က အမႈတြဲ ေရးေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနၿပီ။

ဒီထက္ပိုၿပီးခုိင္လံုတဲ့ သက္ေသမ်ား ရေစဘို႔- အသတ္ခံရတဲ့ အျပစ္မယ့္ ျပည္သူ႔ အေလာင္းေတြကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ဘယ္လိုျမႇဳပ္သလဲ၊ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ျမႇဳပ္သလဲ။ အေလာင္းေတြကို ဘယ္လို ေဖ်ာက္ဖ်က္သလဲ၊ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အုပ္စုက အၾကမ္းဖက္ လူစုေတြကို ဘယ္လို ေခၚလာၿပီး လူစုသလဲ- ဆိုတာေတြကို ရာဇ၀တ္ ေကာင္မ်ားအေပၚက ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ Satellite Sentinel Project ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၃၉ ရက္ကတည္းက တပ္ ဆင္ၿပီး ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာ- လူမိုက္မ်က္ကန္း ပညာမဲ့မ်ား မသိခဲ့ေလျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။

ငါတို႔က မတရားမႈကို တရားမႈနဲ႔ ေတာ္လွန္ဘို႔ ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကမၻာအလယ္မွာ အစၥလာမ္က အၾကမ္းဖက္သလား-၊ သို႔မဟုတ္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို နာမည္ဖ်က္ေနတဲ့ ေမတၱာရွင္ ဟန္ေဆာင္သူမ်ားက အၾကမ္းဖက္သလား- မၾကာမွီ ေပၚလာရမွာပါ။

ငါ ေျပာတာေတြ ေလဖန္းဒါန္းစီးၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တာလား၊ လက္ေတြ႔လား ဆုိတာေတာ့- သတင္းပတ္ ၅ ပတ္ အတြင္း အေျဖ ေပၚလာရေစပါမယ္လို႔- တိုင္းျပည္ကို ကတိေပးပါတယ္။ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြထဲက ဖြင့္ေျပာႏိုင္သမွ်ေလာက္ကိုသာ ေျပာရျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း-၊ မၾကာမွီ ရက္အတြင္း ရာဇ၀တ္ ေကာင္မ်ား လက္ေတြ႔ရင္ဆုိင္ရပါေတာ့မယ္။

လူဆိုးလူမိုက္ ေသြးေအးေအးနဲ႔ ရက္စက္တဲ့ တိုင္းျပည္သစၥာေဖါက္ မ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္တဲ့ တရားခံမ်ားကို ဖယ္ ရွားပစ္မွ- အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူေကာင္းလူေတာ္ေတြ အတြက္ အခြင့္အေရး ရလာမယ္လို႔လည္း ငါတို႔ ယံုၾကည္တယ္။ လူဆိုးလူမိုက္ အၾကမ္းဖက္ မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အေပါင္းပါမ်ားကို ကမၻာ့ခံုရံုး ကို တင္လိုက္လို႔ တစ္တုိင္းျပည္လံုးက ငါတို႔ကို မေၾကနပ္ရင္လည္း ငါတို႔ အေနနဲ႔ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္အတြက္ အေကာင္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္း အတြက္ ငါတို႔ဟာ အၾကမ္းဖက္ လူသတ္ေကာင္မ်ားကို ေတာ္လွန္မႈနဲ႔ တရားခံအျဖစ္ ရဲရဲ တင္းတင္း ခံယူလိုက္မယ္။

အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုက အခုအခ်ိန္မွာ ငါ့ ကို သတ္လိုက္ရင္လည္း- ငါတို႔ တင္ပို႔ထားတဲ့ အမႈတြဲ ဖိုင္က ကမၻာ့ ေရွ႔ေနမ်ား လက္ထဲကို ေရာက္ေနၿပီ- ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ လူေတြ ရွိေနၿပီ ဆုိတာကိုလည္း ထပ္ဆင့္ အသိေပးလိုပါတယ္။

မတရားမႈဟာ တရားမႈေအာက္မွာ ျပားျပား၀ပ္သြားေစရပါမယ္။ ေနရာတိုင္းမွာ မတရားမႈကသာ အႏိုင္ရေနရင္- ဒီကမၻာမွာ တရား ဆိုတာ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး—- ဆိုတာေတာ့ အမွန္တရားကို ခ်စ္တဲ့ ျမန္မာျပည္သား အားလံုး လက္ေတြ႔ သိျမင္ေစရပါမယ္။

ေဌးလြင္ဦး
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈ
၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္

Source: ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကို အမိဖမ္းမယ္

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: