အိုဘားမား၊ အေမစု၊ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ကခ်င္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ က်ေနာ့္အေတြး

အိုဘားမား၊ အေမစု၊ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ကခ်င္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ က်ေနာ့္အေတြး

၁။ ႏုိင္ငံတကာအလယ္မွာ ႏုိင္ငံေရးပုံရိပ္ေကာင္းၿပီးရင္း၊ ေကာင္းရန္ လုိေသာ National Figure အေမစု

အာဏာ႐ွင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူတုိ႔၏ေထာက္ခံမႈကုိ ေသနတ္ျပ ခ်ိန္းေခ်ာက္၍လည္းေကာင္း၊ နည္းမ်ဳိးစုံေသာ မဲလိမ္၊ မဲခုိးနည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍လည္ေကာင္း ရယူေလ့႐ွိသည္ကို ျမန္မာမ်ား ေကာင္းေကာင္း သိပါသည္။
ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ဆန္႔က်င္မႈတုိ႔ကုိ လုံးဝ ဂ႐ုစုိက္ေလ့မ႐ွိေသာ အာဏာ႐ွင္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖိအားကုိေတာ့ ေၾကာက္ေလ့႐ွိၾကပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးသမား သက္သက္မဟုတ္ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ (National Figure) ျဖစ္သည့္ အေမစုအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ႏုိင္ငံေရး ပုံ႐ိပ္ (Image) ဆက္လက္ ေကာင္းေနပါမွ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏  ေထာက္ခံ၊ ေစာင္မ၊ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကုိ အျပည့္အဝ ရ႐ွိႏုိင္ပါမည္။
တုိင္းျပည္အင္အားသည္ ျပည္တြင္းမွာသာ႐ွိသည္လုိ႔ အေမစု ခဏခဏေျပာဘူးေပမဲ့ ၈ ေလးလုံး လူထုအုံၾကြမႈနဲ႔ေတာင္ မေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ International Figure ျဖစ္တဲ့ အေမစုကုိ အရင္းခံတဲ့ ကမာၻႀကီးရဲ႕ ၿပဳိင္တူဖိအား ေၾကာင့္သာ မယုံႏုိင္ဘြယ္ရာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတာလုိ႔ က်ေနာ္ ယုံၾကည္တယ္။

၂။ တပ္မေတာ္ကေပးသည့္ အတုိင္းအတာႏွင့္ အခ်ိန္အထိသာ ဒီမုိကေရစီရႏုိင္ေသာေၾကာင့္ (Diplomacy) အေရးႀကီးသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအရျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခအေနအရျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္က ခြင့္ျပဳေသာ အတုိင္းအတာႏွင့္အခ်ိန္အထိသာ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးရႏုိင္ပါသည္ဟု အေမစုေျပာဘူးပါသည္။
ယေန႔တုိင္ မၿငိမ္သက္ေသးေသာ ႐ခုိင္ႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ျပႆနာမ်ားသည္ တပ္မေတာ္က အခ်ိန္မေ႐ြး ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ ျပန္လည္ရယူႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာ သူမ်ားက တြက္ဆထားၾကပါသည္။
၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အာဏာရပါတီက စိတ္ႀကဳိက္ေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ၊ ႀကဳိတင္မဲျဖင့္ နာမည္ႀကီးခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္က ဦးစီးက်င္းပမည္ကုိလည္းမေမ့သင့္ပါ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရန္ ျပည္တြင္းေထာက္ခံမႈကို အသားေပး၊ ေမွ်ာ္လင့္ လြန္းျခင္း ထက္စာလွ်င္၊ ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္မႈမ်ား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေစရန္ႏွင့္ အာဏာရ ပါတီႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ကုိ ထိန္းေၾကာင္းတည့္မတ္ရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ အားေပး မႈႏွင့္ ဖိအားတုိ႔ေလွ်ာ့မသြားေအာင္ (International Diplomacy) အထူး လုိအပ္သည္ဟု ဆင္ျခင္မိပါသည္။

၃။ ကမာၻႀကီးကုိ အေမစုရဲ႕ ၾသဇာေညာင္း ေအာင္လုပ္ရန္လုိသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ႐ွိေရးအတြက္ အေမစုအဖုိ႔ျပည္တြင္းမွ တခဲနက္ ေထာက္ခံမႈ ေလွ်ာ့နည္း မသြားေစရေအာင္ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ အမွန္၊ အမွား ေျဖ႐ွင္းရခက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား (Political Dilemma) ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ မည့္သည့္ဖက္မွ ဘက္မလုိက္ဘဲ လိမ္မာပါးနပ္စြာ ေ႐ွာင္တိမ္းေနတာ မွန္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ခ်ဳိ႕က ထင္ျမင္ၾကပါသည္။

Dilemma ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥုမ်ားတြင္

(က) တစ္စုံတရာမွတ္ခ်က္မျပဳဘဲ၊ မေျဖ႐ွင္းဘဲ အခ်ိန္ျဖင့္ ကုစားရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊
(ခ) အခ်က္အလက္ခုိင္လုံေအာင္ အခ်ိန္ယူေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊

ႏုိင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ခံႏုိင္ေပမဲ့ အျဖဴႏွင့္ အမဲ၊ အမွန္ႏွင့္ အမွား သဲကြဲလြန္းေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ေခါင္းေ႐ွာင္ေနလွ်င္ National Figure ျဖစ္ေသာ အေမစုကုိ အစဥ္အၿမဲ ေထာက္ခံ၊ ကူညီ ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအလယ္တြင္ အေမစု၏ ႏိုင္ငံေရး သိကၡာက်ဆင္း သြားႏုိင္ပါသည္။
အေမစုသာ အမွန္ႏွင့္အမွာအၾကား၊ ၾကား (ဂ်ား) ေနပါက ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအလယ္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ၏ (National Figure) ျဖစ္ေသာ အေမစု၏ ႏုိင္ငံေရး ပုံရိပ္ (Image) မွာဆက္လက္ မေကာင္း ႏုိင္ပါသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားမည္ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ အားလုံးတုိ႔၏ ဆုံး႐ႈံးမႈပင္ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ အေမစု ကုိယ္ကုိ အေမစုမပုိင္ေတာ့ပါ။ လူထုေခါင္းေဆာင္ကုိ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ပုိင္သြားပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့အျမင္ကေတာ့ အေမစုအေနျဖင့္ ရ႐ွိၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမႈကုိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာလည္း ဆက္လက္ရ႐ွိေနပါလိမ့္မည္။ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေရးႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အာဏာရပါတီမွ လက္ခံေအာင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကဲ့သုိ႔ ျငင္းပယ္ျခင္း မခံရေအာင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ႏွင့္ ဖိအားမ်ားက ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္ဟု ျမင္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားတြင္ အေမစု အေနျဖင့္ Role Model ျဖစ္ရန္ အတြက္္ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ပါမွ ကမာၻႀကီးအေပၚ ၾသဇာေညာင္းပါလိမ့္မည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ အတြင္း အုိဘားမားအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ မသြားဘဲ ရန္ကုန္မွာသာေနၿပီး အေမစုကုိ ေတြ႔ဆုံႏႈတ္ဆက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ကမာၻႀကီးအေပၚ အေမစု၏ ၾသဇာေညာင္းမႈကုိ ျပဆုိသည့္ သက္ေသတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။
အဲဒီၾသဇာေညာင္းမႈကသာ အေမစုႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ တကယ့္ေအာင္ပြဲကုိ မလြဲမေသြ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

၄။ အိမ္ၾကက္ေတြ အခ်င္းခ်င္းခြတ္ရန္ အိုးမဲ သုတ္ျခင္း။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ ကုိျပဌာန္းကာ စတင္၍ အိုးမဲသုတ္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားစာရင္းမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာကုိ ဖယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ သုံးေခါက္ခ်ဳိး ႏုိင္ငံသား မွတ္ပုံတင္ကုိင္ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ပုံစံ ၄ ျဖည့္သြင္းၿပီးမွ ခရီးသြားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ သုံးေခါက္ခ်ဳိးကဒ္ကုိ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ႏွင့္လဲမေပးဘဲ၊ တဆင့္ႏွိမ့္ၿပီး သံသယကဒ္ကုိသာ ထုတ္ေပးခဲ့၍ ႐ုိဟင္ဂ်ာ တစ္ခ်ဳိ႕က လဲရန္ျငင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ တကယ္တန္းေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ ရည္႐ြယ္၍ တမင္ သက္သက္ႏွိမ္ၿပီး ေရးဆြဲထားေသာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိပင္ အျပည့္အဝ မခံစား ရေအာင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔ကာ ႏွိပ္ကြပ္ေစပါသည္။
လြတ္လပ္စြာခရီးသြားခြင့္၊ ပညာသင္ခြင့္၊ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္၊ အိမ္ၿခံေျမ အသစ္ဝယ္ခြင့္၊ အိမ္ေထာင္စုဇယား (သန္းေခါင္စာရင္း) ခြဲထြက္ခြင့္ႏွင့္ အိမ္အသစ္ ေဆာက္ခြင့္၊ စသည္တုိ႔ကုိ တင္းၾကပ္စြာ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ ထားပါသည္။
(မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ပါေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအိမ္တစ္အိမ္တြင္ လူဦးေရ ေလး၊ ငါးဆယ္ စုေပါင္းေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
ဤနည္းမ်ားအားျဖင့္ အိုးမဲသုတ္ကာ ႐ုပ္ဖ်က္ျပစ္လုိက္သည္။

၅။ အုိးမဲသုတ္တာ အားမရလုိ႔ မ်က္ႏွာဖုံး ပါတပ္ကာ ႐ုပ္ဖ်က္ေပးလုိက္၍ တအိမ္တည္းေန ညီအစ္ကုိမ်ား ခြပ္လုိ႔ မဆုံးေအာင္ျဖစ္ေစသည္။

၈ ေလးလုံးေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိကုိႀကီးက ခုိးဝင္လာေသာ ဘဂႍါလီ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တုိက္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္တရပ္ ကုိထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ အသံက်ယ္က်ယ္ေျပာလုိက္ျခင္းက အိမ္ၾကက္အခ်င္းခ်င္း မမွတ္မိေအာင္ မ်က္ႏွာဖုံးတပ္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္၏။ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားေရးဟု ေျပာလုိက္္လွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒအားလုံး ခ်ဳိးေဖါက္ခြင့္ ႐ွိသည္ဟု မွတ္ယူၾကကုန္၏။
တဖန္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ခုိးဝင္သူမ်ားျဖစ္၍ ( Refugee Camp) သြင္းၿပီး တတိယ ႏုိင္ငံသို႔ ပုိ႔မည္ဟု UN ကိုယ္စားလွယ္ကုိ ေျပာလိုက္ေသာအခါ ထိမ္းမရသိမ္းမရ ပုိဆုိး သြားေစ ပါေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ သမၼတႀကီး မိန္႔ခြန္းေထာက္ခံပြဲဟု အေၾကာင္းျပၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၄ ႏွင့္ဆန္႔က်င္ကာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အထိက႐ုံး မ်ားျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း စည္း႐ုံးေရးမ်ား လုပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး႐ွိ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ရန္႐ွာလာၾကပါ ေတာ့သည္။
ေတာင္ကုတ္၌ ခရီးသြား ၁၀ ဦး အၾကမ္းဖက္ အသတ္ခံရမႈ၏ တရားခံမ်ားကုိ ႐ွာေဖြေဖၚထုတ္ အေရးယူမယ္လုိ႔ မေျပာတဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေသဆုံးသူမ်ားကုိ (မြတ္္ဆလင္ကုလား)၊ (ျပည္တြင္းေနအစၥလာမ္ဘာသာဝင္) စသည္ျဖင့္ အသစ္တည္ထြင္ထားေသာ စကားလုံးမ်ားသုံးကာ က်န္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္ အေရးမ႐ွိသူ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား အျဖစ္ပုံေပၚေစ၍ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ကုိ အသက္သြင္း ေပးခဲ့ပါသည္။
ဂ်ာနယ္မ်ားကလည္း ဥပေဒ သာမက၊ မီဒီယာက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖါက္ကာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အထိက႐ုံး လႈံ႔ေဆာ္ စာမ်ားကုိ ေခါင္းစဥ္အမဲျဖင့္ေဖၚျပသည္အထိ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ တလြဲအသုံးခ် ျခင္းျဖင့္ ညီအစ္ကုိအခ်င္းခ်င္း မမွတ္မိေအာင္ မ်က္ႏွာဖုံး တပ္ေပးလိုက္ၾက ပါေတာ့သည္။

၆။ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ (သုိ႔မဟုတ္) ယာလည္းညွက္ေစ ၾကက္လည္း ပန္းေစ။

တခ်ိန္က (Federal) သုိ႔မဟုတ္(တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္) ေတာင္းဆုိသည္ကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့၍ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဦးေနဝင္းႏွင့္ အစဥ္အဆက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မုန္းသည္ဟု ဆုိၾက၏။
ရခုိင္အစြန္းေရာက္ မ်ဳိးခ်စ္မ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာရခိုင္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတည္ေဆာက္အံ့ဟူေသာ စိန္ေကာင္းေက်ာက္ေကာင္း ေရာင္းဝယ္ ေနသည့္ၾကား ေဆး႐ုိးသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ကန္႔လန္႔ျဖစ္ေနသည္။
ေ႐ႊ ေရနံသုိက္ႏွင့္ တ႐ုတ္သုိ႔ သြယ္တန္းထားေသာ Natural gas ပုိက္လုိင္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတို႔က အခ်ဳိးက် ေတာင္းဆုိေနၾကျခင္းသည္ အစုိးရကုိ ေခါင္းကုိက္ေစ၏။ ျမစ္ဆုံႏွင့္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ သတၱဳတြင္းကိစၥကလည္း မၿပီးျပတ္ေသး၍ လွည့္ပတ္ကာ အာ႐ုံလႊဲ ရပါဦးမည္။
တ႐ုတ္စကားပုံ တစ္ခုတြင္ ဖရဲခင္းအတြင္း ဖိနပ္ကုိ ကုန္းၿပီးျပင္လွ်င္ ဖရဲသီးခုိးသည္ဟု ႀကိမ္းေသ စြပ္စြဲခံရပါလိမ့္မည္ ဟုဆုိ၏။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးထြက္ခြာမည့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ စတင္ကာနီး အခ်ိန္တြင္ လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုံဏ္းမ်ား တုိက္ဆုိင္စြာပင္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။
လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ ဖန္တီးသူမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခ်ဳိ႕ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ International Figure ျဖစ္ေသာ အေမစုကုိ ရခုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသံ တိတ္လြန္းသည္ဟု ကမာၻက စတင္ေဝဖန္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

၇။ က်င့္ဝတ္မညီသည့္ ဘက္လုိက္ေသာ မီဒီယာမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေပးမႈအားနည္းလြန္းေသာ မီဒီယာမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေရး အမည္တပ္ကာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း အားေပးေနသေယာင္ ေဖၚျပေနၾက၏။

၈။ သုတ္မိေသာ အုိးမဲမ်ား စတင္ဖ်က္ေနၾကၿပီ။

(က) လဝက ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ခုိးဝင္သူမ်ား မရွိသေလာက္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိ၏။ ကုလသမဂၢမွ ၾကားမဝင္ေစခ်င္၍ ရခိုင္ႏွင့္႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တစ္အိမ္တည္းေန ညီအစ္ကုိမ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္းသုံးႏႈံး၏။
(ခ) သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး ဦးစုိးသိမ္းက ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးမတုိင္မွီ အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္၍ တတိယႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ဖုိ႔ကုိသာ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ နာမည္ကုိေတာ့လက္မခံေၾကာင္း အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္း တကၠသုိလ္တစ္ခုတြင္ ရခုိင္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦး၏ အေမးကုိေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ (ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု၌ ထုိသူမ်ားကုိ ဘဂႍါလီဟုေျပာဆုိသုံးႏႈံးျခင္းကုိ ဘဂႍလားဒစ္႐ွစ္ သံအမတ္ႀကီးက ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။)
(ဂ) သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က မတည့္သည့္အုပ္စုႏွစ္ခု အတူယွဥ္တြဲေနႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ႐ွာေဖြရန္ လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

၉။ ျမန္မာအစုိးရကုိ လႈပ္ႏႈိးရန္ အုိဘားမားႏွင့္ အေမစုတုိ႔၏ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္လုိ၏။

မ်ားမၾကာမွီရက္မ်ားအတြင္း အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္္ ေရာက္လာ ပါေတာ့မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေထာက္ခံသင့္ မခံသင့္ စမ္းစစ္ ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ႏုိင္ငံတကာေထာက္ခံမႈ လုိအပ္ေနပါသည္။
အုိဘားမား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္သည္ ေစာလြန္းသည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ား ငုတ္တုတ္ေမ့ေအာင္ အုိဘားမားအေနျဖင့္ လုပ္ျပရပါလိမ့္မည္။
ရခုိင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ပဋိပကၡကုိ အျမန္ဆုံးထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွ တရားခံကုိေဖၚထုတ္ေပးရန္ အုိဘားမားက ေတာင္းဆုိမည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ေၾကျငာ၏။ ဤသို႔ဆုိလွ်င္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ အေမစု၊ ႐ွစ္ေလးလုံး ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက ေတာင္ကုတ္၊ ရခုိင္ကိစၥ စုံစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ႏွစ္ရပ္စလုံးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရန္ အုိဘားမား အေနျဖင့္ေတာင္းဆုိသင့္၊ အခ်ိန္ေပးသင့္ပါသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခမ္းမတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လူထုကုိ အုိဘားမား မိန္႔ခြန္းေျပာမည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္က ေၾကျငာ၏။ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ား၊ အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုိလားသူမ်ား၊ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေနျဖင့္ ထုိပြဲကုိ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္သင့္သည့္အျပင္ အုိဘားမားကုိ ၎မိန္႔ခြန္းေျပာအၿပီး ေမးရန္ ေမးခြန္းေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားကုိ စဥ္းစားၿပီး အဂႍလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ စာစီကာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ့က်င့္ေနသင့္ပါသည္။
အုိဘားမားအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးတုိ႔ႏွင့္ အခ်ိန္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ေပး ေတြ႕ဆုံ စကားေျပာကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကတိကို ေတာင္းခံၿပီးမွ ျမန္မာျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ယုံသင့္၊ေထာက္ခံသင့္သည္။
(မွတ္ခ်က္။ ။ျမန္္မာႏုိင္ငံတြင္ အေေမရိကန္္သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ နာရီပုိင္းမွ်သာ ေနမည္ဟု သတင္းၾကား၍ အထူးစိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါသည္။)
အေမစုအေနျဖင့္လည္း အုိဘားမားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရမည့္ အခြင့္ေကာင္းကုိ အသုံးခ်ကာ ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္အေရး ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ အစဥ္အၿမဲ အသံမတိတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္းျဖင့္ ကမာၻႀကီး၏ အေမစုအေပၚ ေထာက္ခံမႈကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပ အႀကံေပးအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

ေဒါက္တာ ေအာင္ေမာ္

 

ေဆင္းပါးရွင္၏ အျမင္ႏွင့္ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္။

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: