ေျပးလမ္းေခ်ာ္ေလေရာ့သလား အေမစုရယ္?

ေျပးလမ္းေခ်ာ္ေလေရာ့သလား အေမစုရယ္?

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ နယူးေဒလီၿမိဳ႕၌ ဤသို႕ မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“  ကၽြန္မတို႕ ဒီေနာက္ဆံုးအပိုင္းကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႕ေက်ာ္လႊားႏုိင္မယ္ဆိုယင္ ေနာင္လာမယ့္ ကၽြန္မတို႕ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံဟာ တကယ့္ကိုတန္ဖိုးရိွတဲ့၊ တကယ့္ကို လံုၿခံဳတဲ့၊ တကယ့္ကို လြတ္လပ္တဲ့ ၊ တကယ့္ကို တိုးတက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္လို႕ ကၽြန္မ ယံုၾကည္ပါတယ္  ”

အေမစု ရည္ညႊန္းေနေသာ ေနာက္ဆံုးအပိုင္း ဟူသည္ကို  ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခ်င္ေနပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအား မ်ဳိးျဖဳတ္ သုတ္သင္ေရး – Genocide စီမံကိန္းႀကီးေလာ၊ သုိ႕တည္းမဟုတ္  ျမန္မာႏိုင္ငံကို မဟာဗုဒၶဘာသာ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ေၾကျငာ ႏုိင္ရန္ သန္းေခါင္ စာရင္းသစ္ျပန္လည္ ေကာက္ယူျခင္းဟူသည့္ အခြံကိုစြပ္၍ ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ အမည္ခံလွ်င္ မည္သည့္မြတ္စလင္ကို မဆို ႏိုင္ငံသားဟု အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးမည့္ လႈပ္ရွားမႈေလာ၊ သို႕တည္းမဟုတ္  အိႏိၵယ အႏြယ္မ်ားမွန္သမွ်ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ပယ္ထုတ္ျခင္းေလာ ၊ သို႕တည္းမဟုတ္ အေမစု၏ NLD ပါတီ၀င္ ေအာက္ေျခအဆင့္အုပ္စုအခ်ဳိ႕မွ RNDP  ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းအေပၚ ရွင္းလင္း သန္႕စင္ေရးေလာ၊ သို႕တည္းမဟုတ္ အမွန္တကယ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးႏိုင္ေရးေလာ ?  ကၽြန္မတို႕မ်ဳိးဆက္သစ္ဟုဆိုရာ၌ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဆစ္ခ္ စသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္သူမ်ား ပါ၀င္ျခင္း ရိွမရိွ ?

အေမစုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ စကားလံုးလွလွ အသံုးျပဳသြားေသာ္လည္း ၄င္းစကား၏ ေနာက္ကြယ္၌ ျမဳပ္ကြက္ေလးရိွ ေနသလိုလို ခံစားလိုက္ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မၾကာေသးမီက   “  ရခိုင္ပဋိပကၡဟာ ဘာသာေရးနဲ႕ မသက္ဆိုင္တဲ့ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္း  “  ဟု အေမစုမွ အတိအက် ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာေပါင္းစံုမွ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ဘဂၤ ါလီ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥ၏ ေဘာင္ အျပင္ဖက္သို႕ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ခရီးကၽြံလာၿပီး အစၥလာမ္ ဘာသာ ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္(မုစ္လင္မ္)မ်ားအေပၚ ေပါက္လႊတ္ပဲစား အျမင္ထားရိွေနမႈမ်ား/ ဆက္ဆံေနမႈမ်ားမွာ လက္ေတြ႕အေျခအေနအရ ျငင္း မရေအာင္ ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ပါသည္။

ၾကားေန၀ါဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ လက္ခံပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘက္မလိုက္၀ါဒကိုမူ မည္သည့္ ဘာသာတရားမွ လက္ခံျခင္း မရိွပါ။ လူမွန္သမွ် ဘက္တစ္ခုခုသို႕ လုိက္သည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ တရားမွ်တမႈ တည္းဟူေသာ သစၥာတရား ဘက္ေတာ္သားလား၊ မတရားမႈတည္း ဟူေသာ မိစာၦတရား ဘက္ေတာ္သားလား – တစ္ခုခုသာ ျဖစ္ရေပမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ခ်စ္ရေသာ အေမစု အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး စိုးရိမ္ေနပါသည္။  ဖံုးကြယ္ မရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ပြားလာေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႕၏ Genocide ကိစၥႀကီးအေပၚ  အေမစုမွ ဘက္မလိုက္၀ါဒျဖင့္ ေရွာင္ထြက္ သြားျခင္းက ယင္းအမႈအား အဆိပ္ပင္ ေရေလာင္းရာ ေရာက္သြားမည္စိုး၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေနရာ ေဒသမ်ားထံ အေမစုအေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ သြားေရာက္ေလ့လာေစလိုပါသည္။ ကမာၻတစ္လႊား ခရီးဆန္႕သလို ႏိုင္ငံတြင္းရိွ ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႕လည္း တစ္ခ်က္မွ်ေတာ့ သြားေရာက္ အားေပးေစလိုပါသည္။ တဖန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ တစ္စစ ဖိအားေပး ႏွိပ္ကြပ္လာျခင္းက ပိုၿပီး ထင္ရွားလာပါသည္။  အေမစု၏  ခ်စ္ဖခင္ႀကီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဗမာအမ်ဳိးသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေသြး (ႏွင့္) အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အိႏိၵယႏြယ္္ ဆရာႀကီး ဦးရာဇာတ္၏ ေသြးတို႕သည္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ၾကမ္းတစ္ျပင္တည္း၌ ခြဲမရေအာင္ ေရာယွက္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  ဤပစၥဳပၸန္ အကြက္ခ် ပံုေဖာ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတိတ္ကေသြးေပါင္းစုကို ခြဲျခားလိုက္ပါလွ်င္ အနာဂတ္၀ယ္ ေသြး၏ တေစၦ ေျခာက္လွန္႕ျခင္း ခံရေတာ့မည္ဟု ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာျပည္သား အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားမွ စိုးရိမ္ေနပါသည္။ သမိုင္းက ေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားက သက္ေသျပဳေနပါသည္။

အေမစုကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ထာ၀ရ ျမင္သြားခ်င္ပါသည္။ အေမစုအတြက္ အၿမဲဂုဏ္ယူခ်င္ေနပါသည္။ အေမစု၏ေျပးလမ္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္သည္ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးတန္ဖိုးထားမႈ အေပၚ၌ အေျခတည္ေနပါသည္။ အေမစုသည္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရိွၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါေသာ္လည္း  လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ၾကားညွပ္ေနၿပီ၊ ေခါင္းခဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူျပည္သားအမ်ားစုက ရိပ္စားမိပါသည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာပါသည္။

ထို႕နည္းတူ မတရားခံေနရေသာသူတို႕၏ အသက္၊ ေသြး၊ ဘ၀၊ မ်က္ရည္၊ ငိုရိႈက္ညည္းျငဴခ်က္မ်ားအေပၚ အေမစုထံမွ စာနာမႈစကားလံုးေလးမ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အပါအ၀င္ ကမာၻတစ္ခြင္က ငံ့လင့္ေနၾကေၾကာင္း အေမစု သတိမျပဳမိေလေရာ့သလား  ?

အေမစု၏ စာနာမႈစကား တစ္ခြန္းသည္ ရက္စက္မႈေျခလွမ္းမ်ားစြာကို ရပ္တန္႕သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း အေမစုကိုယ္တိုင္ မသိေလေရာ့သလား ?

ပန္းတိုင္မေရာက္ေသးေသာအေမစု  –  လမ္းေၾကာင္းေခ်ာ္ထြက္ေလေရာ့သလား  ?

အေမစုရယ္ ………………..  !

အမ်ားစုဖက္ မ်က္ေစ့မွိတ္ ရပ္တည္လိုက္သည့္သူထက္ အမွန္တရားေပၚ ရဲရဲေတာက္ရပ္တည္ေသာ ၂၁ ရာစုေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦးအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမင္ရပါဦးမလား၊   ျမင္ႏိုင္ပါဦးမလား၊ ျမင္ခြင့္ရိွေလဦးမလား  ဟူ၍  ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ………………… ။

ေဆာင္းပါးရွင္ရဲ႕ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္။

Tags: , , , , , , ,

One Response to “ေျပးလမ္းေခ်ာ္ေလေရာ့သလား အေမစုရယ္?”

 1. drkokogyi Says:

  Compare with OIC protest. But to develop the country we need to continue doing this project…
  China no problem..Just let them do as we need to keep our promises…
  U Paing..May be we need to cancel.
  Why military gov given to its party/busi
  ness company?
  It is a CONFLICT of INTEREST.
  Withdraw ….OR….. let U Paing compensate with enough money to the effective villagers.
  Part of the profit of U Paing should also be given to the locals and at least 50% should be given to the Sagaing State and the National Government.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: