ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဖို႕ေကာင္းတာက “အစိုးရလဲ ဝန္ခံပါ”

UWTDS

Source:Andrew’s Photos

Cho Tu Zal ေျပာေရး ႐ွိလို႕ ေျပာပါရေစ

ေျပာရရင္ အျပစ္မတင္ရက္၊ တင္ရက္ အဘဦး၀င္းတင္တို႕၊ အဘဦးတင္ဦးတို႕ NLD ကနဦးကတည္းက သူ႕တေယာက္ထဲ ထင္ရာစုိင္းလုပ္ခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ ဒီမုိကေရစီဆိပ္သုဥ္းၿပီးတေယာက္ထဲ သေဘာနဲ႕ စု သေဘာ လုပ္ခ

ြင့္ေပးခဲ့တဲ့၊ စီအီးစီလူႀကီးေတြကိုပဲ တခါတေလမွာ အျပစ္တင္ခ်င္မိပါတယ္။ စကတည္းက ႏိုင္ငံေရးဆုိတာ တဦးထဲ တေယာက္ထဲ သေဘာနဲ႕ လုပ္စရာ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာ ေဒၚစု ကို ထိန္းႏိုင္၊ ေက်ာင္းႏိုင္ခဲ့ရင္ ေကာင္းခဲ့မွာ။
ခု လက္႐ွိ NLD စီအီးစီ အစည္းအေ၀းပြဲေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုရဲ႕ အစည္းအေ၀း ပြဲေတြ နဲ႕ေကာ တူပါရဲ႕လား။
သင္တန္းဆရာတေယာက္ရဲ႕ ေဟာေျပာပို႕ခ်မႈမ်ိဳးေတြ
တပ္တြင္းက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို တင္ျပ၊ အထက္အရာ႐ွိက ဆံုးျဖတ္ အမိန္႕ခ်မွတ္မႈမ်ိဳးေတြနဲ႕ ပို တူေနမလားပဲ။သူ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ မွားခဲ့တာ. . . က်ေနာ္တုိ႕ မေျပာရက္ ေျပာရက္ ေျပာေရး ႐ွိ ေျပာရပါေတာ့မယ္။စင္ၿပိဳင္အစိုးရကိစၥ၊
အာဇာနည္ေန႕အေရးေတြမွာ ေတြေ၀ခဲ့၊ မျပတ္သားခဲ့တာ၊
ေနာက္ဆံုး ဒီပဲယင္းမွာေတာင္ သူ႕အမိန္႕ကုိ မနာခံခဲ့တဲ့ ကားဒ႐ိုင္ဘာေၾကာင့္ လြတ္ခဲ့ရတာ။
က်ေနာ္တို႕အားလံုး သိပ္ေမွ်ာ္လင့္အားလြန္းႀကိီးခဲ့မိသလား လုိ႕ ရင္နာနာနဲ႕ ေတြးမိတယ္။

ေသခ်ာတာဟာ ေဒၚစုဟာ က်ေနာ္တို႕ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ သူ႕ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ိဳးလုံး၀ မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ ခုလက္႐ွိ သူ႕ဆံုးျဖတ္မႈေတြဟာ လက္႐ွိ ျပည္သူေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို လံုး၀ ကုိယ္စားမျပဳဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို အေျခခံက်က် ႏိုင္ငံေရး လုပ္ခဲ့ဖူးသူ မဟုတ္ဘူး။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို ဆင္းရဲတဲ့ျပည္သူေတြကို စာနာစိတ္လည္း မ႐ွိဘူး။
သူ႕ဘ၀ တေလွ်ာက္လံုး စာအုပ္ေတြနဲ႕ ေနခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္ရဲ႕ တကယ့္ႏိုင္ငံေရးငရဲ ကုိ သူမက်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွစ္၂၀ ဟာ အင္လ်ားကန္ေစာင္းက တိုက္ႀကီးထဲမွာ။ ဒါေတြေၾကာင့္ သူ႕အျမင္ေတြဟာ
လက္ေတြ႕နဲ႕ က င္းကြာ ေနသလား လို႕ က်ေနာ့္ သံသယေတြ ၀င္ေနမိတယ္။
တခ်ိန္က ရဲရဲေတာက္ခဲ့တဲ့ အန္တိီစု ကုိ က်ေနာ္တို႕ သိပ္ခ်စ္၊ သိပ္တန္ဖုိးထားခဲ့တယ္။ အဲဒီလို မွားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ႐ွိတာေတာင္ အဲဒီ ရဲရဲေတာက္ တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္ႏို္င္ခဲ့တယ္။ ခုေတာ့ဗ်ာ. ..

ခ်ိဳတူးေဇာ္

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: