Demanding to de-registered the RNDP Racist Rakhine Party

ပါတီမ်ားမွတ္ပံုတရင္ာ၌“လူမ်ိဳးေရး(သို႔)ဘာသာေရး(သို႔) အမ်ားေအပၚထိခိုက္ေစႏိုသင္ည့္ ေရးသားမႈ၊ေဟာေျပာမႈ၊ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမျပဳရန္ႏွင့္ ဘာသာေရးအားႏိုငင္ံေရးအတြက္ အျမတ္မထု္ရတန္ဟူ၍စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါရွိထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအားဆန္႔က်လင္ာပါကထိုပါတီအားေကာ္မရွမင္ွ ဖ်က္သိမ္းရပါမည္။ထို႔ေၾကာင့္ RNDPပါတီမွ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ႏို၀ဘင္ာလအတြင္းထုတ္ေ၀ေသာအတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)ေျမာက္ “တိုးတက္ေရး”သတင္းလႊာ၏စာမ်က္ႏွာ (၁၈)ပါ“မာဃသစၥာ”ဆိုသူ၏“ရခိုင္ျပည္နယ္ၿပိဳကြဲခဲ့လွ်င္” ေဆာငး္ပါးသည္ အထက္ပါပါတီမ်ားမွတ္ပံုတရင္ာ၌ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားအားမလိုက္နာဘဲ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခ င္းေၾကာင့္ ႏိုငင္ံေတာ္ အာဏာရအစိုးရမွ ယင္းေအျခေအနေအပၚဥေပဒကို ေလးစားလိုက္နာေသ ာအားျဖင့္ စံျပေသဘာေဆာင္၍RNDPပါတီအား ဖ်က္သိမ္းေပးပါရန္ ႏိုငင္ံသားတစ္ဦးေအနျဖင့္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။RNDPပါတီသည္ တိုင္းျပည္အား ကမာၻ႕အလယ္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေစရန္၊ႏိုငင္ံေတာ္တာ၀န ္ရွိသူမ်ားမ်က္ႏွာပ်က္ေစရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖန္တီးခဲ့ေသာဘာသ ာေရးအစြန္းေရာက္ အဓိကရုဏ္းဖန္တီးသည့္ ပါတီျဖစ္ပါ၍ အျမန္ဆံုးဖ်က္သိမ္းေပးပါ။(ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တိုင္းမိမိ FriendListsအတြင္းရွိ ႏိုငင္ံေတာ္ တာ၀္ရနွိသူမ်ား ျမင္ေတြ႕သိျမင္ႏိုင္ၾေကစရန္ ျပန္ Shareေပးၾကပါ)Credit to -Kay Te Zat O

3 Responses to “Demanding to de-registered the RNDP Racist Rakhine Party”

 1. drkokogyi Says:

  TQ Kay Te Zat O & Muhamard Zubai Arakany, let me share in FB and my blog. Giving warning is just treating them with kid gloves and just slapping on the knuckled. They must be de-registered, leaders arrested and charged in the jail-courts if U Thein Sein is scared that they would spill the beans by revealing the secret sensitive evidences of Myanmar Military Hardliners in his government’s involvement.

 2. drkokogyi Says:

  Myanmar: Is a warning by the Election Commission enough for offense against Islam by the RNDP? December 27, 2012
  M-Media @ http://m-mediagroup.com/en/archives/7397
  The Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) was sent in and warned by the Union Election Commission on 25 December in Nay Pyi Taw about three matters. Among the three matters is the writing offending Islam and Muslims of Myanmar featured in the Toe-Tat-Yay Newsletter (Volume 2, Issue 12), a political publication of the RNDP.

  The author with the pseudonym “Marga Thitsar” of the article, titled “If Rakhine State Disintegrates” and featured in the Toe-Tat-Yay, hatefully insults Islam and Muslims of Myanmar.
  By violating (i) the Constitution, (ii) existing laws, and (iii) the Political Parties Registration Law, the official political publication of the
  RNDP leader Dr. Aye Maung

  RNDP leader Dr. Aye Maung

  who himself chairs the Citizens‘ Fundamental Rights, Democracy and Human Rights Committee at the Amyotha Hluttaw (the Upper House) has committed the following-

  (a) Offense against Islam adhered by millions of people around the world;

  (b) Offense against Muslim festivals;

  (c) Offense against mosques;

  (d) Comparison of the Islamic call to prayer, the Adhān or Azan, with the sound of the animal, the cow;

  (e) Misinterpretation of and offense against the Feast of the Sacrifice by Muslims;

  (f) Use of rude and offensive words in describing all the indigenous and citizen Muslims of Myanmar;

  (g) Hateful incitement against all the indigenous and citizen Muslims of Myanmar who are involved in businesses and professions within legal bounds by mentioning the numeral symbol (786) of bismi-llāhi r-raḥmāni r-raḥīm, which means “In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful”;

  (h) Wrongful misrepresentation of Islam and Muslims in spite of Islam’s clear prohibition against marriage to those of different faiths and against forced conversion of anyone to Islam;

  (i) Wilful disturbance of multi-faith peace, and incitement to hatred among the indigenous peoples and citizens and to national disintegration;

  (j) Incitement by abusing religion for political gains;

  (k) Rude and offensive comparison of all the Muslims across the world with animals.

  The Union Election Commission (UEC) only gave a warning to the RNDP for its insult to a world religion, i.e. Islam, as mentioned below. It is stated in the notice by the UEC to the RNDP that the party is liable to face action up to disbandment by referring to Sub-Section (d) [A political party must abstain from writing, delivering speech or organizing and instigating that can cause conflict or that can affect dignity and morals relating to nationality, religion, individual or public.] and Sub-Section (e) [A political party must abstain from abuse of religion for political ends.] of Section 6 of the Political Parties Registration Law. However, the UEC only gave a warning regards blatant breach of these regulations by the RNDP. Therefore, we strongly encourage that the government of the Union of Myanmar and the Union Election Commission immediately take decisive action according to law in order to prevent conflict between citizens of diverse races and groups and religious affiliations who have resided in peace in the Union of Myanmar for thousands of years.

 3. drkokogyi Says:

  Aung Tin
  လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္ လူသတ္နာဇီဝါဒ ထြန္းကားဖုိ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တရားဝင္ စာေစာင္ထုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ေနတဲ့ RNDPထက္ နာဇီဝါဒ ထြန္းကားေရးအတြက္ အခုလုိ လႈံ႔ေဆာ္ေနျခင္းကုိ ႏွာေစး မသိက်ိဳးက်င္ေနတဲ့ အစုိးရႏွင့္ ဒီမုိေခါင္းေဆာင္ေတြက ပုိျပီးတာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒီလုိတာဝန္မဲ့ေနၾကျခင္းအတြက္ တစ္ေန႔ အေျဖေပးရမယ္ဆုိတာ မသိၾကေလာက္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြမွာ ေမာဟေတြ ဖုံးလႊမ္းေနၾကျပီလား။ ရွက္ရမွန္းေကာ မသိၾကဘူးလား။ လူသတ္ဖုိ႔ လႈ႔ံေဆာ္ေနတဲ့ RNDPထက္ လူသတ္ဖုိ႔ လႈံ႔ေဆာ္ေနတာကုိ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ဒီမုိေခါင္းေဆာင္ေတြက ပုိျပီးအ့ံၾသစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။

  RNDP ပါတီထုတ္ တုိးတက္ေရးသတင္းလႊာ အတဲြ(၂) အမွတ္(၁၂) ႏိုဝဘၤာ ၂၀၁၂ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

  “ဟစ္တလာႏွင့္ အုိက္ခမန္းသည္ ဂ်ဴးမ်ားအတြက္ မဟာရန္သူႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်ာမန္မ်ားအတြက္ေတာ့ သူရဲေကာင္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ အေမရိကန္သည္ ဟီရုိရွီမားႏွင့္ နာဂါစကီးျမိဳ႕မ်ားကုိ အႏုျမဴဗုံး ၾကဲခ်ခဲ့ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္။ လူသားမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္သည္ တစ္ခါတစ္ေလမွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရးအတြက္ လုပ္ခြင့္ရွိမည္ဆုိလွ်င္ ့ ့ ့ ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရခုိင္လူမ်ိဳး ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေရရွည္တည္တ့ံႏုိင္ေရးအတြက္ ၿကုိးပမ္းရျခင္းသည္ လူသားမဆန္ဆုိ၍ကား ရႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: