ၿပည္သူ႔လစာစားၿပီး ေမးရင္ဘာမွမသိတဲ့ သမၼတရုံးက တာ၀န္ခံဆုိသူ ဦးေဇာ္ေဌး (မွဴးေဇာ္)

Moooo Zaw

ၿပည္သူ႔လစာစားၿပီး ေမးရင္ဘာမွမသိတဲ့ ဘုမသိဘမသိ သမၼတရုံးက တာ၀န္ခံဆုိသူ ဦးေဇာ္ေဌး (မွဴးေဇာ္)

Actually he knows every thing but lying as a propaganda. Just look how he had successfully turned all the Myanmar people over to become ULTRA-NATIONALISTS by purposely giving the false news in the FIRST scenario.

 

Tags: , , , , , , ,

One Response to “ၿပည္သူ႔လစာစားၿပီး ေမးရင္ဘာမွမသိတဲ့ သမၼတရုံးက တာ၀န္ခံဆုိသူ ဦးေဇာ္ေဌး (မွဴးေဇာ္)”

  1. thetwaiphyo Says:

    အရမ္းႀကိက္တယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: