U Thein Sein Government and Daw Suu led NLD should resign if dare not control the hatemongers

WARNING to the U Thein Sein Government and Daw Suu led NLD.
If you all fail to arrest those HATE MONGERS you all will be held responsible if any atrocity on Muslims there.
Omission of duty to protect the Minority is a CRIME in international law.

If you dare not control, please resign from your offices and give back the power to the Military who will be dealt with by International Community. Don’t just play puppet of Military. Don’t commit CRIMES on behalf of the Bama Buddhist Ultranationalist army.

Read the news here

ဘားအံျမိဳ႕ေပၚတြင္ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး ေပၚေပၚထင္ထင္ လုပ္ေဆာင္ေန

ယေန႔နံနက္ (၉း၁၅)ခန္႔တြင္ဘားအံၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႔မေစ်းႀကီး ပတ္၀န္းက်င္ရွိဆိုင္မ်ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ သာသနာ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ဟူေသာစာတန္း ပါတီရွပ္မ်ား ၀တ္ဆင္ထားသည့္ လူငယ္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကိုရင္အရြယ္ သံဃာအခ်ိဳ႕တို႕သည္ မြတ္စလင္မ္ ဆိုင္မ်ား တြင္၀ယ္ယူအားေပးၾကသည့္ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားအား လိုက္လံစစ္ေဆး၍ ပစၥည္းမ်ားျပန္ေပးခိုင္း သည့္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုမွာ-မြတ္စလင္မ္ ဆိုင္ တစ္ဆိုင္တြင္သြပ္ျပား ၀ယ္ယူသြားသည့္ ကရင္လူမ်ိဳးတစ္ဦးအား ၎အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေတြ႔ရွိသြား၍ ထိုဆိုင္သို႔ ပစၥည္းျပန္အပ္ၿပီး မြတ္စလင္မ္ မဟုတ္ေသာဆိုင္တြင္သာ ၀ယ္ယူရန္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ထိုပတ္၀န္းက်င္ရွိ ဘာသာ၀င္အသီးသီးတို႕က ျမင္ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

ဤကဲ႔သို႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာဘားအံၿမိဳ႕အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိ္မ္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ထို႔ျပင္ကေမၻာဇဘဏ္ အနီးတြင္လည္း ၎လူငယ္အေစာင့္ သံုးဦးခ်ထားျပီး ထိုအနီးအနားရွိ မြတ္စလင္မ္ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေစ်း၀ယ္မည့္သူမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရိွရသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာမွ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဘားအံၿမိဳ႕အနီးရွိ ေကာ့က်ိဳက္ႏွင့္အျခားရြာမ်ားတြင္ ‘ ဒီစာကိုဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ေပးထားသည့္ ေရးသူေဖာ္ျပမထားေသာ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး စာအုပ္မ်ားကို မၾကာမီကျဖန္႔ခ်ိခဲ႔သည္။ထိုစာအုပ္တြင္ အစၥလာမ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပထားၿပီး  တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ အေပၚ ေစာ္ကားထားသည့္ ေအာက္တန္းက်ေသာ အေရးအသားမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ဘားအံျမိဳမွ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ဥိးမွ M-Media သို႔ေျပာၾကားပါသည္။  ယခင္က ေကာ့က်ိဳက္ရြာမွာ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား ပံုမွန္ရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္မႈမ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ မိမိတို႔ ရြာတြင္သာ ေရာင္း၀ယ္ လုပ္ကိုင္ၾကရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားအစမွာ ဘာသာမတူသူမ်ားႏွင္႔ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရးအရ ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ ၊ အိမ္ေျခေရာင္း၀ယ္ျခင္းမျပဳရန္ ကရင္ ျပည္နယ္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သာသနာ ေတာ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ က ၁၀.၉.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ စည္းကမ္းခ်က္ ေလးခ်က္ပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အမွတ္(၈၁) ဂလိုဘယ္ပို႔စ္ ဂ်ာနယ္မွ ယင္းသတင္းကို ေအာက္တိုဘာ (၁၉)ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၂ ေန႔တြင္ မ်က္ႏွာဖံုး သတင္းအျဖစ္ ေဖၚျပခဲ့သည္။

မၾကာမီ ရက္မ်ားက ဘားအံၿမိဳ႕ မဲေဘာင္ ေက်ာင္း တိုက္တြင္ ၁.၁၂.၂၀၁၂ ျပဳလုပ္ေသာ ကရင္ ျပည္နယ္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သာသနာေတာ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ က အစည္း အေ၀းမွ  ခြင့္ျပဳလာလ ကုန္ဆံုး ျပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးမည္႔ ကာလ ေရာက္ရွိလာ၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားထံ သတိေပးႏိႈးေဆာ္လႊာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းသတိေပးႏိႈးေဆာ္လႊာတြင္ ဘာသာျခားဆိုင္မ်ားသို႔ ပစၥည္း သြား ေရာက္ ၀ယ္ယူပါက ရဟန္းေတာ္ျဖစ္လွ်င္ က်ပ္ေငြ ၃၀၀၀၀၀  ၊ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ လွ်င္ က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

Tags: , , , , , , ,

4 Responses to “U Thein Sein Government and Daw Suu led NLD should resign if dare not control the hatemongers”

 1. drkokogyi Says:

  Hate Speeches are like dosing PETROL in whole Myanmar. If there is any spark, real or created or setup allegations against any Muslims in Myanmar….Fire would broke out. Riots could be started. Now unscupulous monks are going around even in Ygn, Mdy etc, spitting on Muslims, demanding “Ransom-donation” at Muslim business, offices and shops. Some will demand to try or FIT all the goods, open up AND atlast just INSULT with the words, “they R not going to buy at Kalar shops” and went out. Bastards!

 2. drkokogyi Says:

  All Muslims should set up CCTV or Web cameras or record them and publish on YouTube so that the world would know about those BASTARDS insulting the Muslims to start Religious and Communal Riots. Some of them would be useful at ICC on them or IRRESPONSIBLE authorities and even on Daw Suu who keep her damn mouth SHUT.

 3. drkokogyi Says:

  Ko Rohingya ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) အပိုဒ္ ၃၄၉ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ)ႏွင့္ (ဃ) တို႔တြင္ ကုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမွဳ ၊ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္မွဳ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးမခြဲျခားပဲ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တူညီေသာ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ ဟု တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း သဃၤန္း၀တ္ သူတစ္စုမွ ကရင္လူမ်ိဳး Muslim ဘာသာ၀င္ မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ေပၚေပၚတင္တင္ ခ်ိဳးေဖာက္ လ်က္ရွိသည္။

  က်ေနာ့အျမင္မွာေတာ့ ဒါေတြဟာ ဓာတုသိန္းစိန္အစိုးရက မြတ္စလင္မ္ေတြကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြျဖစ္လာေအာင္ ဖိအားေပးေနတယ္လို႔ပဲ ထင္တယ္။ ဥပေဒနဲ႔ ေျပာေနလို႔ကလဲ အရာထင္မယ္ မထင္ေတာ့ဘူး။ စကားနဲ႔ ေျပာတာကို ပန္းနဲ႔ ေပါက္တာလို႔ပဲ သေဘာထားေနတယ္။ ေသာက္- ကုလားေတြ၊ ေသာက္-ဂရုစိုက္စရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စတိုင္နဲ႔ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနတယ္။ ဒါေတြဟာ မြတ္စလင္မ္ေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္ေတြ မရွိလို႔ပဲလို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ အခုတေလာ စိတ္ထဲကို ဒီအေၾကာင္းပဲ ေရာက္ေရာက္ေနတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစက လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားတိုင္းတိုင္းလိုလို လက္နက္ကိုင္ၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ခဲ့တယ္။ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးအတြက္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္။ အဲဒီလို ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့တဲ့အထဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေတြလည္း ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ မုဂ်ာဟဒ္လို႔ သူတို႔က ေခၚေ၀ၚသမုတ္ခဲ့တယ္။ မုဂ်ာဟိဒ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္က ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ၿပီး အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းထမ္းရြက္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမား အာဇာနည္ေတြကို ေခၚတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတာ္လွန္ေရး သမားေတြကို ျပည္သူနဲ႔ ေသြးခြဲၿပီး ေခ်မႈန္းၿဖိဳခြဲခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေတြဟာ တိုင္းရင္းသားပါဆိုၿပီး အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့တယ္။ ဒါေတြဟာ သမိုင္းက ေပးတဲ့ သခၤန္းစာေတြပဲ။

  က်ေနာ္ထင္ေနတာေတာ့ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းမွာ အခု လက္ရွိ စစ္ေခြးေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အလိုေတာ္ရိေတြက ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း မျဖစ္၊ ျဖစ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေနတယ္။ ဒါကို အစိုးရက သိသိႀကီးနဲ႔ ‘ဟ’ေပးထားတယ္။ အတိုက္အခံေတြကလည္း မသိက်ဳိးကၽြံ႕ျပဳေနတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ မ်ားမၾကားမီမွာ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ဖန္တီးခ်င္တဲ့ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္းေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တဲ့ အရိပ္အခ်ည္ေတြ ေတြ႔ေနရတယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ မြတ္စလင္မ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လို ျပင္ဆင္ထားသင့္သလဲ။ အဲဒီအခ်က္ကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ ပညာရွင္ေတြက တင္ျပသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ျမင္တယ္။

  အတည္မျပဳႏိုင္တဲ့ တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာျပည္မွာ မြတ္စလင္မ္ ဦးေရ အနည္းဆုံး ၁၂ သန္းရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒီမြတ္စလင္မ္ လူထုႀကီးရဲ႕ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ေတြကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား မြတ္စလင္မ္ေတြဆီမွာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ ရွိမွ ျဖစ္ေတာ့မဲ့အေနအထားကို ေရာက္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥက အရမ္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလးေလးနက္နက္နဲ႔ အားလုံး ၀ိုင္းၿပီး သုံးသပ္ၾကရမဲ့ ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ တစ္ဖက္မွာ အေနာက္တိုင္းနဲ႔ ဥေရာပက မြတ္စလင္မ္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေတြကို အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြ အျဖစ္ ဖန္တီးလာႏိုင္တယ္။

  ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးက ဒီကိစၥေတြကို အနည္းဆုံး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီးေတာ့ ကန္႔ကြက္သင့္တယ္။ ဒီလို ကန္႔ကြက္လိုက္ရင္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖိအားေပးလိုက္သလို ျဖစ္မယ္။ ဒီလို မဟုတ္ပဲ ဒင္းတို႔ေတြ ေသြးထိုးစမ္းေနတာကို ၿငိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အိမ္ကို မီးကူးေတာ့မွ ျပန္ၿပီးေတာ့ မီးသတ္ၾကတာေပါ့ဆိုၿပီး ဆက္အိပ္ေနတဲ့သူေတြလို ျဖစ္လိမ့္မယ္။

  အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးက အဓိက ဒီကိစၥေတြကို တာ၀န္ယူေျဖရွင္းရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အေနာက္မွာ မြတ္စလင္မ္လူထုတစ္ရပ္လုံးရွိတယ္ဆိုတာကို ကုရ္ဘာနီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တုန္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးၿပီ။

 4. drkokogyi Says:

  Justic Myanmar said>> ဘာသာေရးအဖြဲ႕ေတြ အလုပ္မအားပါ၊ သူတို႕သာ အမွန္းတရားဘက္က ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ဘာမွမေၾကာက္ (ေထာင္၊အခ်ဳပ္) ဘဲ ရပ္တည္မယ္ဆို ရင္ အစၥလာမ္ဘာသာ ဝင္ေတြဒီေလာက္ အေစာ္ကားခံရမွာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႕မရွိရင္ အဲ့ဒီ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အလုပ္မျဖစ္ဘူးလိုထင္ေနၾကတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ ေနရာယူ ထားျပီးေခါင္းေရွာင္ၾကတာ တာဝန္ဝတၱရားပါတ္သက္ျပီးဟို(ဟာရွရ္) မွာ ေမးျမန္းခံရပါမည္။

  Ko Rohingya replied>>သူတို႔တစ္ေတြ မြတ္စလင္မ္ေတြဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္မယ္ဆိုရင္ မည္သည့္ ေထာင္တို႔၊ အခ်ဳပ္တို႔မွ ေရာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္တာကို တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသား ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းတာ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနတာကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန ျပန္ၿပီးေတာ့ တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးတာ၊ တနည္းအားျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းတာကို မည္သည့္ ဥပေဒနဲ႔မွ် အေရးယူလို႔ မရပါ။ အကယ္၍ မတရားဖမ္းဆီးမယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အစၥလာမ့္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သံရုံးေတြထဲကို ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ခိုလႈံလာတဲ့သူကို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ သံရုံးတိုင္းက အကာအကြယ္ေပးရမွာပါပဲ။ ဒါကို သူတို႔ မသိလို႔ ျဖစ္မွာပါ။ မည္သည့္ အဖန္ဆင္းခံကိုမွ် ေၾကာက္စရာ မလိုပါ။ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လြတ္လပ္ျခင္းအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္မယ္ဆိုရင္ ဒီေလာကမွာတင္ ကူညီေစာင္မျခင္းကို ခံရမွာပါပဲ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: