ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ စာရင္းလိမ္လည္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းအား ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ရႈံ႕ခ်၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္

View this document on Scribd

In the Name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful.

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ စာရင္းလိမ္လည္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းအား
ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ရႈံ႕ခ်၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္
=====================================

စာအမွတ္- ၈/၂၀၁၃

ရက္စြဲ- ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္။

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးေန၍ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ အတြင္း ပဋိပကၡၿဖစ္ပြားမႈအေၿခအေနနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးေၾကညာၿခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္(၁ /၂၀၁၂) အား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈႀကီးအတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရ၍ ေသဆုံးခဲ့ရေသာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားစာရင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုစာရင္းအရ ပထမအ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႀကီးတြင္ ဇြန္လ (၁၄)ရက္အထိ ေသဆံုးသူ (၅၀)ဦး၊ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈႀကီးတြင္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၄)ရက္အထိ ေသဆံုးသူ (၁၂)ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ပါရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ စာရင္းအရ ပထမအႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႀကီးအတြင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ မတရားသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ အျပစ္မဲ့ မြတ္စလင္မ္ လူဦးေရမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္း၌ပင္ (၄၈၂)ႏွစ္ဦး ရွိေနၿပီး၊ မင္းျပား၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ေပါက္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္တို႔တြင္ (၉၅) ဦး သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးမွ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လိမ္လည္လွည့္ျဖားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မဟုတ္ မမွန္ လုပ္ႀကံ၍ သတင္းလိမ္ကာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice အစည္းအရုံးမွ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ရႈံ႕ခ်၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္သူျပည္ သားမ်ားအားလုံး မုသား၀ါဒီ၊ သားသတ္သမား စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈ ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ မဟုတ္မမွန္ လိမ္လည္၀ါဒျဖန္႔၍ ျပည္သူ လူထုအား လွည့္စားမႈအသြယ္သြယ္တို႔မွ ကင္းေ၀း၍ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ သုံးပါးစလုံး ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလွ်က္ ရွိပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးေမာင္ေမာင္လွ

အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး

Burmese Muslim For Human Rights And Justice
3248 Park Lane
Hawthorne, CA 90250
United States of America
Phone: +1 310 980 9111
E-mail: paletwa@yahoo.com, secretarybmy@gmail.com
http://www.facebook.com/BurmeseMuslimYouthsForHumanRightsAndJustice

PDF ဖိုင္ျဖင့္ ေဒါင္း၍ ဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္ လင့္ခ္မ်ား-

http://www.scribd.com/doc/122362830/BMY-Statement-8-2012

http://www.mediafire.com/view/?s8pq5qftm8mcyw9

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: