သမိုင္း၀င္ ျမန္မာ-အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ား (၃)

ORISSA (အိုရီဆာ)

အိုရီဆာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အိႏၵိယ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားက ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္းကို ၀င္ေရာက္ၿပီး ဘီစီ(၅၀၀)ကပင္ ဘုရားမ်ား တည္ထားေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ရွိ၏။

(HGE HALL HISTORY OF SOUTH EAST ASIA)

သာမလ ႏွင့္ ၀ိမလ

သာမလ (Indian Thalma သာလမာ) ၀ိမလ (အိႏၵိယ Vimala ဗိမလ)မင္းသားညီေနာင္က ပဲခူးၿမိဳ႕ကို ေအဒီ ၅၇၃က တည္ခဲ့သည္။ တပင္ေရႊထီးက ေအဒီ ၁၅၃၉၌ သိမ္းယူခဲ့သည္။

(U Pe Maung Tin HG LUCE Glam Palace Chawle of King of Binm)

အႏၵယာ မင္းဆက္ (ANDRA  DYNASTY)

အိႏၵိယအလယ္ပိုင္းမွ ဟိႏၵဴ အႏၵယာ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီမ်ားက ဘီစီ (၁၈၀)ခန္႔က ျမန္မာျပည္ကို ထိုးေဖာက္ အေျခခ်၍ ဟံသာ၀တီ (မြန္ၿမိဳ႕)ႏွင့္ သံလ်င္ၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

(HGE HALL HISTORY OF SOUTH EAST ASIA)

အဘိရာဇာ (သို႔မဟုတ္) အဘိရာဂ်ာ

ဗမာအစ တေကာင္းကဟု အခ်ဳိ႕က ဆိုၾကသည္။ အဘိရာဂ်ာမွာ သာကီ၀င္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကပိလ၀တ္ (KAPILAYATTHU-INDIA) မွ ပန္ခ်လာမင္း (PANCHALA-INDIA) (ဇာတိ VITATUPA) ကို စစ္႐ႈံး၍ ေျပးလာျခင္းျဖစ္သည္။

အဘိရာဂ်ာသည္ ထိုအိႏၵိယအလယ္ပိုင္းမွေျပးလာၿပီး SANGASSARATTHA သို႔ SANGASSANAGARA ယခုအေခၚ တေကာင္း၌ တိုင္းျပည္ထူေထာင္၍ မင္းလုပ္၏။

(အညႊန္း U Pe Maung Tin and GH Luce မွန္နန္းရာဇ၀င္ စာမ်က္ႏွာ ၂.
Prince Abhiyaza was lord of the Kapilavastu (ကပိလဝတ်) region of Kosala—the very birthplace of the historical Buddha three centuries later.Harvey, G. E. (1925). History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824. London: Frank Cass & Co. Ltd.1925: 307–309.
Hmannan Vol. 1 2003: 153–155)

ကံရာဇာႀကီး ရခိုင္မင္းျဖစ္ျခင္း

(Pe Maung Tin GH Luce မွန္နန္းရာဇ၀င္ စာမ်က္ႏွာ ၂)

အဘိရာဂ်ာကြယ္လြန္ၿပီး ကံရာဂ်ာငယ္ နန္းတက္၍ သားႀကီး ကံရာဇာႀကီးသည္ ဧရာ၀တီျမစ္အတိုင္း စုန္ဆင္းရာ သာလာ၀တီျမစ္အတိုင္း ဆန္ဆက္၍ ကုလားေတာင္သို႔ ေရာက္႐ွိၿပီး RAJAGAHA အျဖစ္ ေ႐ွးေဟာင္း အာရကန္ (ရခိုင္)ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ပါသည္။

ကံရာဇာႀကီး၏သား MUDUCITTA မုဒုက်စ္တ

ကံရာဇာႀကီး၏သား Muducitta သားသည္ မင္းျဖစ္လာသည္။ သူသည္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ကိုတည္ခဲ့ၿပီး ဒည၀တီကို စစ္ႏိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

(အထက္ပါ မွန္နန္းရာဇ၀င္ P-2 Line 22)

ဘိနၶက  ရာဂ်ာ BHINNAKA RAJA

ေျမာက္ဘက္မွ က်ဴးေက်ာ္လာေသာတ႐ုတ္တို႔က တိုက္ခိုက္၍ တေကာင္းၿမိဳ႕ကို ဖ်က္စီးသည္။ တေကာင္းမင္း ဘိနၶကရာဂ်ာ ေျပးဆင္းၿပီးေနာက္ ကြယ္လြန္၍ ေနာက္လိုက္မ်ား သံုးစုကြဲသြားသည္။

၄င္းတို႔မွ တစ္စုသည္ အေ႐ွ႕ဘက္၌ ႐ွမ္း (၁၉) ျပည္ တည္ေထာင္သည္။

(မွန္နန္း P-3 Line 4-7)

အဘိရာဂ်ာ၏ေျမး (မုဒုက်စ္တ)

တေကာင္းမွေျပးလာေသာ အျခားတစ္စုမွာ ဧရာ၀တီျမစ္အတိုင္းဆင္းလာၿပီး  Muducitta ႏွင့္ ၄င္း အိႏၵိယ သာကီ၀င္မင္းသမီး (ပ်ဴ ကမ္းယံ သက္ အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းမိသြားသည္။

(မွန္နန္း P-2,3,6 မွ)

နာဂစိန္ (အိႏၵိယသာကီ၀င္ မင္းသမီး)

တေကာင္းေျပး တတိယအုပ္စုသည္ မာလီ (MALI)၌ သာကီ၀င္မ်ဳိး ဘုရင္မ နာဂစိန္ေအာက္ ခို၀င္ၾကသည္။ နာဂစိန္မွာ သာကီ၀င္ အိႏၵိယမင္း DHAJA RAJA၏ မိဘုရားျဖစ္ၿပီး စစ္႐ံႈး၍ ျမန္မာျပည္ဘက္ ခိုလံႈလာသူ ျဖစ္သည္။ လမ္း၌ သင္းတြဲ ‘THINTWE’ ၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ၿပီး ပုဂံအထက္ပုိင္းကို ထူေထာင္သည္။

(မွန္နန္း P 3, 4 8 3 0)

DAHNAVATA ကပ်ဴဘုရင္မ သံဘူလကို ဖမ္းသည္။ သို႔ေသာ္ နန္းခမ္း (NANKHAM- CHINA) ပ်ဴဘုရင္မက သံတြဲ- ေတာင္တန္း (၇)သြယ္ေန ကမ္းယံမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။

(မွန္နန္း P 6, 12 . 13)

ဒြတၱေဘာင္

သာကီ၀င္ အဘိရာဂ်ာ၏ အဆက္ ဒြတၱေဘာင္က သေရေခတၱရာကို ဘီစီ (၄၃၄)၌ ထူေထာင္သည္။

(Ref: 1. မွန္နန္း P 7, 9, 13, 21, 23, 83, 88, 86 and 94
2. Aung-Thwin, Michael (1996). “Kingdom of Bagan”. In Gillian Cribbs. Myanmar Land of the Spirits. Guernsey: Co & Bear Productions. ISBN 0952766507.)

မြန္တလိုင္း

အညႊန္း
  1. Mashe Yega, Muslims of Burma
  2. HGE Hall History of South East Asia
  3. “BURMA” DGE Hall Professor, University of Landon and Rangoon.

ေတာင္ပိုင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဒရပ္ကမ္းေျခမွ TALINGANA တလင္းဂါးနား ျပည္နယ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ တလိုင္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ဆင္းသက္လာေသာ မြန္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ (ANDRA) အႏၵရာ ႏွင့္ (ORISSA) အိုရစၥာ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားကို တိုက္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို မြန္တလိုင္းမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လက္မႈပညာ (ပန္းဆယ္မ်ဳိး)၊ စာေပ၊ ပိဋကတ္သံုးပံုမွစ၍ ေခတ္သစ္ ယေန႔ ျမန္မာ့အေျခခံမ်ားကို ယူေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ပဲခူးႏွင့္ သထံုၿမိဳ႕မ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

အေနာ္ရထာမင္းက မြန္ဘုရင္ မႏုဟာကို ေအဒီ (၁၀၇၅)၌ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အိႏိၵယ ျမန္မာဆက္ဆံေရး လမ္းစ ဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်ကို သီဟိုဠ္ကၽြန္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံ ႏိုင္ေစခဲ့သည္။

အရည္းႀကီး

အထက္ပါ အခ်ိန္မတုိင္ခင္က အိႏိၵယမွ ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္ ဇာတ္ကြဲ အရည္းႀကီးတို႔က ပုဂံကို မင္းမူထားခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ အိႏၵိယ၌ အရီးဟူေသာ ဂိုဏ္း၀င္မ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္။

အိႏိၵယ ဘဂၤါလီမင္းသား ပဋိကၡရား

(ညႊန္း မွန္နန္း P 105-106)

ကဋိကၡရားမင္းသားႏွင့္ က်န္စစ္မင္း သမီး ေရႊအိမ္စည္တို႔၏ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို အမ်ားသိၾကၿပီး ျဖစ္၏။ ျမန္မာျပည္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚအရပ္၌ အိႏိၵယအႏြယ္ ႏိုင္ငံ(၃)ခု ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ခုမွာ ပဋိကၡရားႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

One Response to “သမိုင္း၀င္ ျမန္မာ-အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ား (၃)”

  1. drkokogyi Says:

    Significance

    The story of Abhiyaza had a devastating effect on the credibility of the Burmese chronicles in general, and the early history narratives in particular during the British colonial period. European scholars of the era outright dismissed the chronicle tradition of early Burmese history as “copies of Indian legends taken from Sanskrit or Pali originals”. They highly doubted the antiquity of the chronicle tradition, and dismissed the possibility that any sort of civilization in Burma could be much older than 500 CE.[4][13] (Phayre 1883) puts Abhiyaza and his Tagaung dynasty under the List of Legendary Kings.[14] (Harvey 1925) does not even include Abhiyaza and the Tagaung line in his list of monarchs; Harvey’s list starts with the older origin story: Pyusawhti.[15] One prominent historian on Burma, Than Tun, lamented the inclusion of the legend into the official chronicle in 1832, and bluntly criticized the chroniclers for giving colonial-era historians, whom he felt had written heavily biased histories, with ammunition to denigrate Burmese history.[1]Modern research has rehabilitated the credibility of the chronicles’ early history to a degree. The Abhiyaza myth notwithstanding, recent research does indicate that many of the places mentioned in the royal records have indeed been inhabited continuously for at least 3500 years.[5] Archaeological evidence indicates the states of Tagaung, Sri Ksetra and Pagan all existed though not in the linear order portrayed in the chronicles.Ref:Than Tun (1964) (in Burmese). Studies in Burmese History. 1. Yangon: Maha Dagon.1964: ix–x Wikipedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: