ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္ၾကီးလဲ၊ ဟစ္တလာႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ေရာက္လာခါစအခ်ိန္ ဂ်ာမနီလိုျဖစ္ေနသလားပဲ

Never forget that everything Hitler did in Germany was legal.
*******************************************
(Martin Luther King, Jr. )

တစ္ခါတစ္ခါ စဥ္းစားမိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္ၾကီးလဲ၊ ဟစ္တလာႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ေရာက္လာခါစအခ်ိန္ ဂ်ာမနီလိုျဖစ္ေနသလားပဲ၊ အစိတ္အပိုင္းေလးေတြအားျဖင့္ တစ္ခုစီေတာ့ သြားဆင္ေနတယ္၊ (ေနမ်ိဳးေ၀လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြကလဲ အဲဒီ အစိတ္အပိုင္းေလးေတြထဲ တစ္ခုအပါေပါ့) ကံေကာင္းေနေသးတာက အဲဒါေတြက လက္ရွိေတာ့ တစ္ကြဲတစ္ျပားစီျဖစ္ေနေသးတယ္၊ ေပါင္းစီးသြားမိတဲ့ အခ်ိန္ေတာ့ သြားၿပီပဲ။

(Kyi Thar)

ဒီလူကိုဘယ္သူမွလဲ လူရာမသြင္းပါဘူး။

(Ni Lynn)

လူေတြက လူရာမသြင္းေပမဲ့ သူ႔ေထာက္ခံတဲ့ အစြန္းေရာက္ေတြကလဲ ဖဘမွာ ေပါမွေပါပဲ

(Kyi Thar)

ဒီလူ က နိုင္ငံေရးပါးဝတာ ကိုႀကည္သာ လုပ္စားတတ္တယ္ေခၚရမယ္ ျပည္သူအ တာ္မ်ား မ်ားကစနစ္ပိတ္လို႕ကန္းေနတာကို အခြင္႕ေရးယူတာ။ေႀကာက္စရာတျဖည္းျဖည္းေကာင္း လာျပီဗ်ိဳ႕ အဲဒါခင္ဗ်ားတို႕ကြ်န္ေတာ္တို႕မွာ လည္းတာဝန္ရွိတယ္ဗ်

(Phyo Mg Mg Win )

ေနမ်ိဳးေ၀ က ေျပာတယ္။ မွတ္ပံုတင္ပန္းေရာင္ ကိုင္ထားေပမဲ့လည္း ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာ နဲ႔ လူမ်ိဳးကိုၾကည့္ျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတယ္ ဆိုရင္လည္း မွန္ပါတယ္ တဲ့.. အေၾကာင္းတရားေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္တဲ့။

ဒါ ၀ွက္ဖဲ တဲ့..။ ဒီ ၀ွက္ဖဲ ရဲ့ ေနာက္မွာ ေျဗာင္ဖဲတစ္ခ်ပ္ ရွိတယ္ တဲ့ ..

သူ႔စကား သူပဲ နားလည္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ လူတစ္ေယာက္က ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မျဖစ္ရင္ပဲ ကံဆိုးတယ္ လို႔ ေျပာရေလာက္ေအာင္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာဟာ ဥပေဒမွာ ရဲ့ အားနည္ခ်က္ေၾကာင့္လို႔ မျမင္ဘဲ အဲဒီလူ လူမ်ိဳးျခားျဖစ္ေနတာကိုက အားနည္းခ်က္တစ္ခုလို႔ ျမင္တဲ့ တကယ့္ ဥာဏ္ၾကီးရွင္ တစ္ေယာက္ေပပဲ။ ဒီလူ ေထာက္ျပတဲ့အခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ သူလည္း ႏိုင္ငံေရးမွာ လူတြင္က်ယ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္စား တစ္ေယာက္မွန္း သိႏိုင္တယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ဒီလို က်ပ္မျပည့္တဲ့ လူ႔အႏၶေတြ ရပ္တည္လာႏိုင္ျပီဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး နိမိတ္မေကာင္းဘူးလို႔ပဲ ျမင္တယ္ …

Credit: (U U Mhaw Sayar) Source:Zayar Paing Soe

My COMMENT>Sometimes a law is just on its face and unjust in its application. For instance, I have been arrested on a charge of parading without a permit. Now, there is nothing wrong in having an ordinance which requires a permit for a parade. But such an ordinance becomes unjust when it is used to maintain segregation and to deny citizens the First-Amendment privilege of peaceful assembly and protest.

I hope you are able to see the distinction I am trying to point out. In no sense do I advocate evading or defying the law, as would the rabid segregationist. That would lead to anarchy. One who breaks an unjust law must do so openly, lovingly, and with a willingness to accept the penalty. I submit that an individual who breaks a law that conscience tells him is unjust, and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for law.

Of course, there is nothing new about this kind of civil disobedience. It was evidenced sublimely in the refusal of Shadrach, Meshach and Abednego to obey the laws of Nebuchadnezzar, on the ground that a higher moral law was at stake. It was practiced superbly by the early Christians, who were willing to face hungry lions and the excruciating pain of chopping blocks rather than submit to certain unjust laws of the Roman Empire. To a degree, academic freedom is a reality today because Socrates practiced civil disobedience. In our own nation, the Boston Tea Party represented a massive act of civil disobedience.

*************We should never forget that everything Adolf Hitler did in Germany was “legal” and everything the Hungarian freedom fighters did in Hungary was “illegal.” *********It was “illegal” to aid and comfort a Jew in Hitler’s Germany. *********Even so, I am sure that, had I lived in Germany at the time, I would have aided and comforted my Jewish brothers. If today I lived in a Communist country where certain principles dear to the Christian faith are suppressed, I would openly advocate disobeying that country’s antireligious laws.Read the rest of his letter here @

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: