ဘဒၵႏ ၱအရိယာ၀ံသာ ဘိိ၀ံသ (ျမ၀တီမင္းႀကီး ဆရာေတာ္)>အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံေရး လံႈေဆာ္မႈမ်ားသည္ ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေၾကာင္း မိန္႔ၾကား

အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံေရး လံႈေဆာ္မႈမ်ားသည္ ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱအရိယာ၀ံသာ ဘိိ၀ံသ (ျမ၀တီမင္းႀကီး ဆရာေတာ္) မိန္႔ၾကား

Source: Myanmar Muslim Net. ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံေရးလံႈေဆာ္မႈမ်ားသည္ ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱအရိယာ၀ံသာ ဘိိ၀ံသ(ျမ၀တီမင္းႀကီးဆရာေတာ္)မိန္႔ၾကား By SK ၊ ပာိန္းေအာင္ ရန္ကုန္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၄
အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံေရး လႈံေဆာ္မႈမ်ားသည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ သြန္သင္သည့္ ေမတၱာႏွင့္သစၥာ တရားေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မီဒီယာက ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းခ်က္ တစ္ရပ္တြြင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱအရိယာ၀ံသာ ဘိိ၀ံသက မိန္႔ၾကားသည္။

ခြဲျခားမႈက်ေတာ့ ေမတၱာရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ကုန္တဲ့ အတြက္ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ကလည္း စိုးရိမ္ပါတယ္။ အမွန္က ဘုရားရဲ႕၀ါဒက ေမတၱာနဲ႔ သစၥာပါ။ ေမတၱာနဲ႔လည္း ဘယ္သူ႔ အေပၚမွ မခြဲဘဲနဲ႔ ဘုရားက စိတ္ေစတနာထားတယ္။ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးတယ္။ သစၥာနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားပာာ အမွန္ကိုသိျမင္ေအာင္လည္း အားလံုးကို အလင္းျပတယ္။ ဒီအလုပ္လည္း လုပ္ရပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕၀ါဒက အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ေမတၱာနဲ႔ သစၥာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေမတၱာ၀ါဒနဲ႔ လည္းမညီပါဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေမတၱာ အေျခခံမွလည္း သစၥာက ျဖစ္လာမွာပါ။ ေမတၱာအေျခခံၿပီး ေမတၱာတရားရွိေတာ့မွွ ေမတၱာရွိသူေျပာတဲ့ စကားေတြ ရွင္းျပတာေတြ နားလည္လာေတာ့ သစၥာဆိုတာလည္း နီးစပ္သြားနိင္တယ္။ အဲသလိုသာ မုန္းတီးေရးလုပ္ရင္ ေမတၱာနဲ႔ လည္းေ၀း၊ သစၥာနဲ႔လည္းေ၀း ျဖစ္ကုန္မွာ စိုးရိမ္ရတယ္။ အဲဒါပါပဲ။ ဘုရားနဲ႔ ကိုက္မွာ မပာုတ္ပါဘူး။
ဟု ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱအရိယာ၀ံသာ ဘိိ၀ံသ (ျမ၀တီမင္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္) က မိန္႔ၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ဆရာေတာ္က အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မိမိ ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုမိုေပါင္းစည္း နိင္သည္ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ပိုမိို အေထာက္အကူ ျပဳနိင္ေၾကာင္းလည္ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားသည္။
ထင္တာထက္ ပိုၿပီးေပါင္းစည္းလို႔ ရတယ္ဆိုတာကို ဘုန္းႀကီးတုိ႔ေတြ႔လာရၿပီ။ အားလံုးရဲ႕ေပါင္းစည္းမႈက အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ပိုၿပီး အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မယ္
ပာု ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱအရိယာ၀ံသာ ဘိိ၀ံသ (ျမ၀တီမင္းႀကီး ေက်ာင္းတိုက္) ကေျမနီကုန္္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်င္းပသည့္ ၁၄၈၇ ႏွစ္ေျမာက္ မပာာတမန္ေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱအရိယာ၀ံသာ ဘိိ၀ံသ တရားခ်ီးျမင့္ရန္ ၾကြေရာက္စဥ္ အထက္ပါအတုိင္း မိိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ တြင္ အဓိက ဇစ္ျမစ္သည္ သီတာေထြး မုဒိန္းမႈျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘာသာေရး အထိကရုန္းအမႈ႔ ေထာင္ထြက္ ဦး၀ီရသူ သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ လႈႈမႈေရး ပဋိပကၡမ်ားကို အဓီကထားကာ ၎၏ေဖစ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ျဖန္႔ေ၀ေနမႈမ်ားလည္း ရွွိသည္။

အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးတို႔တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳရန္အတြက္ တိုက္တြန္းခ်က္ ၄ ရပ္ကို ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ သာသနာေတာ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ရွာက္ေရး (ကရင္ျပည္နယ္)က ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈအျဖစ္ “လူမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔” အမည္စာတမ္းပါ အ၀ါေရာင္တူညီ ၀တ္စံု၀တ္ လူငယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ သကၤာန္း၀တ္ ပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ႕သည္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၊၂၁ ၊၂၂ (၃ရက္ ဆက္တိုက္) တြင္ဘားအံ ၿမိဳ႕မေစ်းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားပိုင္ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားမႈ မျပဳရန္ ခ်ိန္းေျခာက္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားပိုင္ ဆိုင္မ်ားမွ ၀ယ္ယူၿပီး ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေငြျပန္အမ္းခိုင္းျခင္း ၀ယ္ယူလွ်င္ အာဏာပိုင္မ်ားသဖြယ္ အေရးယူမည္ပာု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကို ထင္ထင္ေပၚေပၚ ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒသတြင္း အေျခစိုက္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက သက္ဆို္င္ရာသို႔ တိုင္ၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: