ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ မႏုႆေဗဒ ပညာရပ္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို ပထမဦးဆုံးရရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္သား အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူ ဆရာမၾကီး ေဒၚခင္ခင္ဦး

ၾကယ္ၾကီးတစ္ပြင့္ ထာဝရ တိမ္မဖုံးေစခ်င္ (သို႕) ေဒၚခင္ခင္ဦး by Ye Yint Thitsar in M-Media

ျမန္မာျပည္ဖြား၊ ျမန္မာဆန္စား၊ ျမန္မာေရေသာက္၊ ျမန္မာ့ဓေလ့ေတြ ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး အေပၚ သစၥာထားသူေတြ ကို ျမန္မာျပည္သားေတြ လို႕ ေခၚပါတယ္။

ကိုးကြယ္ရာဘာသာတရားေတြ ကြဲျပားတာေတြရွိေပမဲ့၊ ႏိုင္ငံ့အေရး၊ ျပည့္အရာ ေတြမွာေတာ့

ဘာသာေပါင္းစုံ က ျမန္မာျပည္သားေတြ ဟာ အတူတကြလက္တြဲျပီး အျမဲတမ္းေရွ႕တန္း

ကေန ရပ္တည္ခဲ့ၾကတာ သမိုင္း အထင္အရွားေတြရွိပါတယ္။

အစၥလာမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သားေတြ ဟာ ႏိုင္ငံ့အေရး၊ ျပည့္အရာေတြ

ေပၚေပါက္လာရင္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သားအမ်ားစု နဲ႕ အတူ ပခုံးခ်င္း

ယွဥ္သင့္ယွဥ္၊ ေက်ာခ်င္းကပ္သင့္ကပ္၊ ရင္ေျမႏွလုံးသားကို ကတုတ္လုပ္သင့္လုပ္ တိုက္ပြဲ

ဝင္ခဲ့ရာမွာ ေနာက္တန္းက က်န္ေနရစ္တာမ်ိဳး သမိုင္းမရွိပါ။ တိုက္ပြဲဝင္တယ္လို႕ ဆိုရာမွာ

လက္နက္ကိုင္၊ အသက္ယူ၊ အသက္ေပး တာမ်ိဳးကိုသာ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ပညာကို

အသုံးျပဳျပီးျဖစ္ေစ၊ ဓနဥစၥာကို အသုံးျပဳျပီးျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္ျဒပ္ ဩဇာ ကို အသုံးျပဳျပီးျဖစ္ေစ၊

တိုင္းျပည္ အတြက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရင္ အဲဒီလို ၾကိဳးပမ္းျခင္း ကို တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း၊ အဲဒီလိုၾကိဳးပမ္း

သူေတြကို သူရဲေကာင္း လို႕ ေခၚပါတယ္။ ျမန္မာ့ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ တိုက္ပြဲဝင္ျမန္မာ

မြတ္စ္လင္မ္ သူရဲေကာင္း ေတြ (အစၥလာမ္ ဘာသာကိုကိုးကြယ္ေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား)

အေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုတိုင္လည္း ရွိေနဆဲပါ။

 

သို႕ေသာ္ ယေန႕ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္သူရဲေကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ရာမွာ အမွတ္တရ

မရွိခဲ့ဘဲ၊ မေတာ္တဆ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထုံမႊမ္းရရင္ တိမ္ဖုံးေနခဲ့ရွာတဲ့

ၾကယ္ၾကီးတစ္ပြင့္ ဟာ ယေန႕တိုင္ ထြန္းလင္းလွ်က္ရွိေနတဲ့ အေၾကာင္း ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္

တို႕ကို သိေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ ၾကယ္ၾကီးတစ္ပြင့္ ကို ထာဝရ တိမ္မဖုံးေစခ်င္ပါ။ အဲဒီ

ၾကယ္ၾကီးတစ္ပြင့္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ မႏုႆေဗဒ ပညာရပ္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို

ပထမဦးဆုံးရရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္သား အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူ ဆရာမၾကီး ေဒၚခင္ခင္ဦး

ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဆရာမၾကီး အား အဖ ဦးဘရွင္၊ အမိ ေဒၚတင္တင္ တို႕မွ ၁၅.၁.၁၉၁၅ တြင္  ပခုကၠဴျမိဳ႕

၌ဖြားျမင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃၆-၃၇ တြင္ ပခုကၠဴအထက္တန္းေက်ာင္း ၌ ဆရာမ အျဖစ္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ ၁၉၃၇ မွ ၁၉၄၁ အထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တြင္ ပညာ

သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးေၾကာင့္ ၁၉၄၁၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္

တကၠသိုလ္ သင္တန္းမ်ားအား ရပ္နားခဲ့ရျပီး၊ ၁၉၄၆ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္သည့္အခါ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မွ ဝိဇၨာဘြဲ့ (B.A) ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၆ မွ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္အထိ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဂၤလိပ္စာဌာနတြင္ ဆရာမ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရင္း၊

မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ (M.A) အား ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၁ တြင္ အေမရိကန္

ႏိုင္ငံ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္ တို႕ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားခဲ့ျပီး ၁၉၅၃ တြင္  မႏုႆေဗဒ

ဆိုင္ရာ(Anthropology) မဟာဘြဲ့ ရရွိခဲ့၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တြင္ မႏုႆေဗဒ

ဘာသာရပ္အား စတင္ပို႕ခ်ခဲ့သည္။

 

၁၉၅၁ ႏွင့္ ၁၉၇၀၊ ၁၉၇၂ တို႕ တြင္ ရခိုင္ေဒသ သို႕ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳခဲ့ျပီး၊

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႕ ၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအေၾကာင္း စာတမ္းျပဳစုခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၅-၆၆ တြင္ ေတာင္ၾကီးခ႐ိုင္သို႕သြားေရာက္၍ ပအို႕၊ ဓႏု၊ ေတာင္႐ိုး၊ အင္းသား၊

ပေလာင္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို သုေတသနျပဳေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၇-၆၈

တြင္ လြိုင္လင္ခ႐ိုင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ရွမ္း၊ပအို႕၊ရင္းနက္၊ ရင္းခ်ားတိုင္းရင္း

သားတို႕ ၏ ႐ိုးရာဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားကို သုေတသနျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၇၂-၇၃ တြင္

ကယားျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္သုေတသနျပဳခဲ့သည္။

 

၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ သက္ျပည့္ပင္စင္ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္လႊဲေျပာင္း ယူမည့္

ပညာရွင္ မရွိေသးသျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မႏုႆေဗဒဌာနတြင္ ဌာနမႉးအျဖစ္

ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္တာဝန္မ်ား မွ အနား

ယူခဲ့သည္။ ဆရာမၾကီးေဒၚခင္ခင္ဦးသည္ယခု အသက္ (၉၈) ႏွစ္ ရွိျပီျဖစ္ျပီး၊

အသက္အရြယ္ၾကီးသူမ်ား ခံစားရသည့္သဘာဝ မ်ားမွလြဲ၍အျခားမည္သည့္ ေရာဂါမွ်

မရွိဘဲရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္ရွိ ေနအိမ္တြင္ ေျမးျဖစ္သူ ဦးရဲလြင္ထူး၊

ျမစ္မေလး တို႕ႏွင့္ အတူ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္

သမိုင္းဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဌာန၊ မႏုႆေဗဒ ဌာနတို႕ မွ ဆရာၾကီး၊

ဆရာမၾကီး၊ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ယေန႕တိုင္အခြင့္အခါသင့္သည့္ အခါ ဆရာမၾကီး

အား လာေရာက္ဂါရဝျပဳေတြ႕ဆုံ ေလ့ရွိေၾကာင္းသိခဲ့ရသည္။

 

 

မွတ္ခ်က္။ ကြၽႏု္ပ္ သြားေရာက္ဂါရဝျပဳေတြ႕ဆုံ စဥ္ ဆရာမၾကီးသည္ လြန္စြာဝမ္းေျမာက္

ဝမ္းသာျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ သူ႕အား ဤသို႕ အေရးတယူလာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း အတြက္ ပီတိ

ျဖစ္မိေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႕ ၏ ဘာသာသာသနာအေလ်ာက္

အဆုံးအမမ်ား ကို လိုက္နာေစလိုေၾကာင္း၊ ေခတ္ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး တိုင္းျပည္အက်ိဳး

သယ္ပိုး ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း စသျဖင့္ ဆုံးမ ဩဝါဒ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆရာမၾကီးသည္ ယခု

တိုင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကို ပီသမွန္ကန္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ျပီး၊ ေသြးကစကားေျပာ၍

ထင့္၊ ကြၽႏု္ပ္ တို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံ ဆရာမၾကီးအိမ္ေရာက္သည့္ အခါ ဆရာမၾကီး ၏ ျမစ္မ

ေလးမွာ (အသက္ ၅ ႏွစ္ခန္႕ရွိမည္ထင္ပါသည္) ကြၽႏု္ပ္ အား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား

ျဖင့္ ႏွုတ္ဆက္ျပီး ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဆရာမၾကီးအား

ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရန္ ကြၽႏု္ပ္ မွ ခြင့္ေတာင္းျပီး ဖုန္းကင္မရာျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ေနစဥ္ “သားေရ

ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ခါနီး ေျပာဦးေနာ္” ဟု ေျဖးညွင္းခ်ိဳသာစြာ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ဆရာမၾကီး ၏

စကားသံအား ကြၽႏု္ပ္မည္သည့္အခါမွ် ေမ့ေပ်ာက္မည္ မဟုတ္ေပ။

 

ရဲရင့္သစၥာ (၂၂.၂.၂၀၁၃)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: