ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ခြာေနၾကသူမ်ား အေၾကာင္း ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲမ်ားသို႔ တင္ျပသည့္ စာတမ္း

View this document on Scribd
M-Media : ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ခြာေနၾကသူမ်ား အေၾကာင္း ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲမ်ားသို႔ တင္ျပသည့္ စာတမ္း
=======================
စာတမ္းျပဳစုသူမွာ ဦးမ်ိဳးျမင့္ျဖစ္ျပီး စာတမ္းမွာ ပါဝင္တဲ့ အခန္းအလိုက္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ

၁။ ထိပ္တံုးခတ္ခံထားရေသာ ျပည္သူမ်ား
၂။ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ခိုးထြက္သည့္ လမ္းေၾကာင္း(၈)ခု (ေအာက္လမ္းမ်ား)

(က) ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ကုန္းလမ္းမ်ားမွေနရပ္ စြန္႔ထြက္ခြာျခင္း
(ခ) ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာျခင္း
(ဂ) ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရလမ္းျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာျခင္း
(ဃ)မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာျခင္း
(င) မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရလမ္းမွ စက္ေလွျဖင့္ေနရပ္စြန္႔ခြာျခင္း
(စ) ဂူအန္ကြၽန္းသို႔ ကုန္းလမ္းျဖင့္ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ေနရပ္စြန္႔ထြက္ခြာျခင္း
(ဆ)အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ကုန္းလမ္းျဖင့္ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ေနရပ္စြန္႔ထြက္ခြာျခင္း
(ဇ) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ကုန္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေနရပ္စြန္႔ထြက္ခြာျခင္း

၃။ တတိယႏိုင္ငံသြားခရီးစရိတ္မ်ား
၄။ တိရစၦာန္သန္းေခါင္းစာရင္း ၾကားဖူးပါသလား
၅။ မတရားေသာ အမိန္႔အာဏာဟူသမွ် တာဝန္အရတင္ျပၾက
၆။ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ ဟုတ္မဟုတ္သံုးသပ္ေပးပါ
၇။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာရာဇဝတ္မႈ ဟုတ္မဟုတ္ သံုးသပ္ေပးပါ
၈။ လဝကအရာရွိမ်ားတြင္ ဘယ္လူမ်ိဳးရာခိုင္ႏုန္းအမ်ားဆံုးလဲ
၉။ ေခြးလူမ်ိဳးဟုသာ ေခၚပါေတာ့
၁၀။ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္၍ လူသတ္၊ မီးရိႈ႕ရန္ အမိန္႔ေပးဦးေဆာင္ ေနသည့္အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေန
၁၁။ ယုတ္ညံ့၍ အဓိပၸာယ္မဲ့ေသာ ဘြဲ႕လက္မွတ္
၁၂။ အေသအေပ်ာက္စာရင္း
၁၃။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေကာ္မရွင္
၁၄။ သတ္ျဖတ္သူႏွင့္ အသတ္ခံရသူ ကြဲကြဲျပားျပား သိေစလိုပါသည္
၁၅။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ရြာမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ အဝိုင္းခံရသည့္အခါတိုင္း အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း အကူအညီမရ
၁၆။ ေဒါက္ျဖဳတ္ခံ ေကာ္မရွင္လူၾကီးႏွစ္ဦး
၁၇။ ေလွစီးေျပး ေနရပ္စြန္႔ခြာဒုကၡသည္မ်ားကို အျပစ္မယူေတာ့
၁၈။ ေက်ာင္းပိတ္၍အိမ္အျပန္လူငယ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးနယ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ ေထာင္နန္းစံေနရ
၁၉။ ၆ ႏွစ္ႏွင့္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးႏွစ္ဦးအား အတင္းအဓမၼရခိုင္သို႔ ပို႔ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္
၂၀။ အမိန္႔ရမွလက္ထပ္ခြင့္ရ လက္ထပ္ခြင့္၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပံုစံ
နိဂံုး
ပူးတြဲ (၁) ယုတ္ညံ့၍ အဓိပၸာယ္မဲ႔ေသာ ဘြဲ႕လက္မွတ္
ပူးတြဲ (၂) ရခိုင္ျပည္မွ အျပန္ခရီးသြားပံုစံ
ပူးတြဲ (၃) ရခိုင္ေဒသတြင္းေနထိုင္သူမ်ား နယ္ေက်ာ္ခရီးထြက္ခြင့္ပံုစံ
ပူးတြဲ (၄) အေသအေပ်ာက္စာရင္း

File DownLoad ယူရန္

DropBox =>https://www.dropbox.com/s/hsq0qc367ygmqau/Paper%20About%20Rohingyas%20IDP%20By%20Myo%20Myint.pdf

Google Doc =>https://docs.google.com/file/d/0B1Nc1yYXgtogeXY5YVU2RlBqYVE/edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: