ၾကံ့ဖြံ႕ေတြ တိုင္းျပည္မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အေၾကာင္းႁပုၿပီး အထိက႐ုဏ္းေတြ ၾကံစီဖန္တီး

၂၀၁၅ မတိုင္ခင္မွာကို ၾကံ့ဖြံ႕ေတြ တိုင္းျပည္မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အေၾကာင္းႁပုၿပီး အထိက႐ုဏ္းေတြ ၾကံစီဖန္တီးလာေနပါျပီ၊

ျပီးခဲ႔တဲ႔ ရခိုင္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျပန္ၾကည့္ရင္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ျပီးေရာ လုပ္မဲ႔သေဘာ႐ိွတယ္။

Online မွာ စနစ္တက် ဘာသာ၊လူမ်ိဳးအထိက႐ုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းလႈံေဆာ္ေနတဲ႔ အုပ္စုေတြ႐ိွေနပါတယ္၊

အလင္းေရာင္သမားေတြျငိမ္ေနရင္…

အေမွာင္သမားေတြ ၾကီးစိုးလာပါလိမ္႔မယ္။
နီးစပ္ရာ လူမႈေရးအေထာက္အကူႁပုအဖြဲ႕ေတြဆီ အေၾကာင္းၾကားဟန္႕တားၾကပါ။

Source: FB of Lu Cifer

အရွင္၀ီရသူရဲ႕ တရားေခြေတြကို စုျပီး ေခြကူးခိုင္းပါတယ္ သာေကတ မာန္ေျပမွာ သြားေ၀
မယ္လို႕ ေျပာပါတယ္ ……. ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာလိုက္ပါတယ္
လုပ္တဲ႕ သူက ရပ္ကြက္အုပ္ေရးမႈး (ၾကံခိုင္ေရး) တေယာက္ပါ
စဥ္းစားၾကည္႕ၾကပါ…… လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အထိမခံတဲ႕ ကိစေတြကို
ဘယ္လိုလူေတြက ဦးေဆာင္ေနသလဲဆိုတာ သိေစခ်င္လို႕ပါ။

၉၆၉ စေတကာေတြကို လိုက္ေ၀ေနပါတယ္
ေခြေတြကို လည္း လိုက္ေ၀ေနပါတယ္
စာရြက္ေတြကို လည္း လိုက္ေ၀ေနပါတယ္

ကၽြန္ေတ္ာ သေဘာကေတာ႕ ျပႆနာတခုကို ေျပေျပလည္လည္ပဲ ေျဖရွငး္ေစခ်င္ပါတယ္
ဒီလိုၾကီး ၀ါးလံုးခ်ီးသုတ္ ရမ္းေနတာေတာ႕ သေဘာမက်ပါ။
(Credit to Chan Myae)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: