“လက္ပံေတာင္းက ကိုရင္ေလး မီးေလာင္ဒဏ္ရာ” ဘန္ေကာက္ ေဆးရံုကေတာ့ ေဆးစာမွာ phosphorous burn လို႔ေရးထား

Ph burnt

လက္ပံေတာင္းက ကိုရင္ေလး မီးေလာင္ဒဏ္ရာ သြားေရာက္ကုသတဲ့ ဘန္ေကာက္ ေဆးရံုကေတာ့ ေဆးစာမွာ phosphorous burn လို႔ေရးထားတယ္တဲ့....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: