ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည့္ လူရည္ခြၽန္ေရြးခ်ယ္မႈ ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည့္ လူရည္ခြၽန္ေရြးခ်ယ္မႈ ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ခ႐ုိင္အလုိက္ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၅၁၀ အား လူရည္ခြၽန္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထား Eleven Media

2.27.1

၁၉၆၀ ေက်ာ္ ကာလက စစ္ကုိင္း ရြာသစ္ႀကီးသို့ ေရာက္ရွိလာေသာ လူရည္ခြၽန္ေမာင္မယ္မ်ားအား လုပ္သားျပည္သူမိဘမ်ားက ႀကိဳဆိုေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး ၁၉၆၂-၁၉၇၃)

အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည့္ လူရည္ခြၽန္ ေရြးခ်ယ္မႈအား ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္၍ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အေျခခံပညာ က႑တြင္ ခ႐ိုင္အလိုက္ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား ၅၁၀ အား လူရည္ခြၽန္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ အဌမတန္း၊ န၀မတန္းႏွင့္ ဒသမတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုသာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အၾကာ၌ ယခုကဲ့သို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လူရည္ခြၽန္မ်ားကို တစ္ေက်ာ့ျပန္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။


လူရည္ခြၽန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေက်ာင္းစာပိုင္းတြင္သာမကဘဲ အားကစားစြမ္းရည္၊ ကာယစြမ္းရည္ႏွင့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတပိုင္းတြင္ပါ ႏွံ႔စပ္ကြၽမ္းက်င္ရန္လို . . .


 

“ဒီလိုမ်ဳိး ဘက္စံုထူးခြၽန္ လူရည္ခြၽန္ေတြ ေပၚထြက္လာဖို႔အတြက္ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈေတြကိုေတာ့ ခ႐ိုင္အလိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနအလိုက္ တင္ျပလာတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြထဲကမွ ထူးခြၽန္သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို ေႏြရာသီ ပိတ္ရက္မွာ အပန္းေျဖခရီးစဥ္ေတြကို ေစလႊတ္ေပးဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ခရီးစဥ္ေတြကတစ္ဆင့္ ေနရာ၊ ေဒသ ကြဲျပားစြာ ေတြ႔ဆံုၾကမယ့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ စြမ္းရည္ဆက္သြယ္မႈ၊ တစ္နယ္နဲ႔တစ္နယ္ စုေပါင္းၿပီး အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ႏုိင္မႈေတြ ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လူရည္ခြၽန္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ေဒၚခင္မာေထြးက ေျပာျပခဲ့သည္။

2.27.6

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ႈခင္မ်ားကို ေလ့လာၾကည္႕႐ႈစဥ္

၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္၌ စတင္၍ ယခုကဲ့သို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ဘက္စံုထူးခြၽန္သူ လူရည္ခြၽန္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္ အနည္းအမ်ား အလိုက္ အခ်ဳိးက် ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ ေအာက္ရွိေသာ ခ႐ိုင္မ်ား၌ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၊ န၀မတန္းႏွင့္ ဒသမတန္း ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးစီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ အထက္ရွိေသာ ခ႐ိုင္မ်ား၌ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး၊ န၀မတန္းႏွင့္ ဒသမတန္းေက်ာင္းသား ေလးဦးစီ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လူရည္ခြၽန္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စာေမးပြဲ၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ စာေမးပြဲေတြ အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးၿပီးမွ လူရည္ခြၽန္ ေက်ာင္းသားေတြအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကလည္း လူရည္ခြၽန္ ေက်ာင္းသားေတြ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခု၂၀၁၂-၁၃ ပညာ သင္ႏွစ္မွာေတာ့ ဘက္စံုထူးခြၽန္ လူရည္ခြၽန္ေတြကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အေနနဲ႔ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ေက်ာင္းအသီးသီးရွိ ေအာက္တိုဘာလစစ္ ပထမႏွစ္၀က္ စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္ အမ်ားဆံုးရသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ဘက္စံုထူးခြၽန္ ေျဖဆိုခြင့္ေပးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုး ရသည့္သူ ႏွစ္ဦးကို ခ႐ိုင္အဆင့္ ဘက္စံုထူးခြၽန္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေစကာ လူရည္ခြၽန္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေျဖဆိုရာတြင္ ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖႏွင့္ ကာယၿပိဳင္ပြဲမ်ား စီစဥ္ၿပီး ေျဖဆိုေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အထက (၁) ဒဂုံမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက “၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာလက ခ႐ိုင္အဆင့္ စာေမးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီကေန ထြက္ရွိလာတဲ့ ဘက္စုံထူးခြၽန္ ကေလးေတြကို ေႏြရာသီမွာ အပန္းေျဖခရီး ပို႔ေပးပါမယ္။ ရွစ္တန္းက ပုဂံ၊ ကိုးတန္းက ေတာင္ႀကီး၊ အင္းေလးနဲ႔ ၁၀ တန္းက ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဘက္စံုထူးခြၽန္ လူရည္ခြၽန္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ အေထြေထြဗဟုသုတ၊ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္မႈမ်ားအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စာေမးပြဲႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း၌ ခ႐ိုင္အဆင့္ စာေမးပြဲမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

2.27.10

အင္းေလးေခါင္တုိင္စခန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ လူရည္ခြၽန္အပန္းေျဖစခန္း၌ ထိုစဥ္က ရွမ္းျပည္နယ္ ဥကၠ႒က အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – စြယ္စံုက်မ္းႏွစ္ခ်ဳပ္)

ဘက္စံုထူးခြၽန္ လူရည္ခြၽန္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စုေပါင္းစခန္းအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေႏြရာသီ အပန္းေျဖခရီးႏွင့္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားအား ဧၿပီလတြင္ စတင္ေစလႊတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ လူရည္ခြၽန္မ်ားထဲမွ ထူးခြၽန္သူမ်ားအား ထပ္မံေရြးခ်ယ္ကာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား ေစလႊတ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယခင္က လူရည္ခြၽန္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည့္ လူရည္ခြၽန္ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ အတြက္လည္း လူရည္ခြၽန္ေဟာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ လူရည္ခြၽန္ ရရွိခဲ့ဖူးသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

၁၉၇၄၊ ၁၉၇၅၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၇၇ ႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လူရည္ခြၽန္ဆု ရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တုရင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္လြင္က “အရင္က လူရည္ခြၽန္ဆု ေျဖဆိုခြင့္က ေက်ာင္းအဆင့္ တန္းခြဲအားလုံးမွာ အဆင့္ ၁ ကေန ၁၀ အတြင္းရရင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာ ေျဖဆိုခြင့္ရတယ္။ ခုနစ္တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ေျဖဆိုခြင့္ရတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စာေမးပြဲမွာ ျမန္မာစာ၊ သခ်ာၤ၊ အေထြေထြ ဗဟုသုတ ေရးေျဖ ေျဖရတယ္။ ႏႈတ္ေျဖ ေျဖရတယ္။ ၿပီးရင္ အားကစား ေလးမ်ဳိးထဲက တစ္မ်ဳိးကို မျဖစ္မေန ယွဥ္ၿပိဳင္ရတယ္။ အဲဒါေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးမွ ေရးေျဖအမွတ္၊ ႏႈတ္ေျဖအမွတ္နဲ႔ ၾကံ့ခိုင္မႈ စြမ္းရည္အမွတ္ဆိုၿပီး အသီးသီး အမွတ္ေတြရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ပတ္၀န္းက်င္ အသင္းအဖြဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ အမွတ္ေတြပါ ရရွိဖို႔အတြက္ လူမႈေရး ကိစၥေတြမွာ ပါ၀င္ရတယ္။ ဥပမာ-ေက်ာင္းေကာင္စီ၊ ၾကက္ေျခနီစတဲ့ အသင္းေတြမွာ ပါ၀င္မႈေတြ၊ အားကစား အဖြဲ႔ေတြမွာ ပါ၀င္မႈေတြ စတာေတြ အေပၚမူတည္ၿပီး အမွတ္ေပးတယ္။ အဲဒါေတြအားလုံး ေပါင္းၿပီးရတဲ့ အမွတ္ အမ်ားဆုံး သူေတြက ခ႐ိုင္အဆင့္ ေျဖခြင့္ရတယ္။ ခ႐ိုင္မွာလည္း အလားတူ ထပ္မံေျဖဆို ယွဥ္ၿပိဳင္ရတယ္။ ခ႐ိုင္မွာ ေျဖဆိုတဲ့သူေတြ အားလုံးထဲကေနမွ ဗဟိုအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနကေန ေရြးခ်ယ္ၿပီး လူရည္ခြၽန္ဆု ခ်ီးျမႇင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုရရွိတဲ့ သူေတြကို အပန္းေျဖခရီးေတြ လႊတ္တာရွိတယ္။ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ လူရည္ခြၽန္ျဖစ္တဲ့ သူေတြကို တကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆုဆိုၿပီး ေပးတယ္။ တစ္လကို ၇၅ က်ပ္ ေပးတယ္။ တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းလခက တစ္လကို ၁၅ က်ပ္၊ အေဆာင္စရိတ္က ၅၇ က်ပ္ စုစုေပါင္း ၇၂ က်ပ္ပဲ ေပးရလို႔ ေက်ာင္းေနဖို႔ လုံေလာက္တယ္။ လူရည္ခြၽန္ျဖစ္တဲ့ သူေတြထဲက သူငယ္ခ်င္း အေတာ္မ်ားမ်ားက ႏိုင္ငံျခား ေရာက္ေနၾကတယ္။ လက္ရွိ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္လည္း လူရည္ခြၽန္ပဲ။ တျခားနယ္ပယ္ေတြမွာလည္း လူရည္ခြၽန္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူေတြ ရွိတယ္။ စာေပနယ္ပယ္မွာလည္း ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္လည္း လူရည္ခြၽန္ပဲ၊ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္လည္း လူရည္ခြၽန္ပဲ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

2.27.1

လူရည္ခြၽန္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပြဲေကာက္လူငယ္စခန္း

လူရည္ခြၽန္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေက်ာင္းစာပိုင္းတြင္သာ မကဘဲ အားကစားစြမ္းရည္၊ ကာယစြမ္းရည္ႏွင့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတပိုင္းတြင္ပါ ႏွံ႔စပ္ကြၽမ္းက်င္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၁၉၆၆၊ ၁၉၆၇၊ ၁၉၆၈၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လူရည္ခြၽန္ဆုမ်ား ရရွိခဲ့သူ ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း အၿငိမ္းစား သုေတသန အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္၀င္း ကလည္း “အားကစားစြမ္းရည္၊ ကာယစြမ္းရည္၊ အေထြေထြ ဗဟုသုတ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အေပၚမွာလည္း မူတည္ၿပီး အမွတ္ေပးတယ္။ ဥပမာ- ၾကက္ေျခနီ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ စတဲ့သူေတြဆို အမွတ္ပိုရတယ္။ အရင္က လူရည္ခြၽန္ျဖစ္ဖို႔က ေတာ္ေတာ္ အားထုတ္ႀကိဳးစားမွ ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းအဆင့္ ပထမ၊ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံး ပထမ၊ ၿပီးရင္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ပထမ၊ အဲဒါေတြရရွိမွ လူရည္ခြၽန္ျဖစ္တယ္။ ခ႐ိုင္အရည္အတြက္ ရွိသေလာက္ပဲ လူရည္ခြၽန္ အေရအတြက္ ရွိတယ္။ တကၠသိုလ္မွာဆို တစ္ႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ တစ္ခုလုံးမွာ ေမဂ်ာတစ္ခုမွာ တစ္ေယာက္ေရြးတယ္။ လူရည္ခြၽန္ စေရြးတဲ့ဟာက ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ မွာ စေရြးတယ္။ အဲဒီစနစ္ကို ေဒါက္တာညီညီက စတယ္လို႔ သိရတယ္။ အေရးအခင္း မတိုင္ခင္ ရပ္သြားတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူရည္ခြၽန္ ေရြးခ်ယ္ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈ စီမံကိန္းကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းအရ လူရည္ခြၽန္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ ဥာဏဗလႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ကို အမွတ္ေပး စိစစ္ကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ ပညာေရးလက္ေတြ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းေကာင္စီ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားအသင္း အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ေက်ာင္းတက္မွန္ကန္မႈ၊ ေက်ာင္းတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ၾကံ့ခိုင္စြမ္းရည္တို႔ကို အေသးစိတ္ စိစစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း အဆင့္တြင္ စာေတြ႔စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကာယဗလ၊ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏႈတ္ေျဖတို႔တြင္ အမွတ္စနစ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လူရည္ခြၽန္ဆုရရွိဖူးသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ထင္ရွားသူအခ်ဳိ႔

– ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက

– ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန)

– ေဒါက္တာျမေအး (ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန)

– ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ (CEO, Eleven Media Group)

– ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ (ကြယ္လြန္) (The Voice,Living Color) တည္ေထာင္သူ

– ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ (ၿငိမ္း)

– ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (အသည္း အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး)

– ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ (စစ္တုရင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒)

– ေဒါက္တာခ်ယ္ရီ သန္းသန္းတင္ (သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကု)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: