(ရဂ၆) ႏွင့္ (၉၆၉)

၉၆၉
‎(ရဂ၆), (၉၆၉) ႏွင့္ ၂၀၁၅အစၥလာမ္သာသနာမွာ ေကာင္းျမတ္တဲ့ အလုပ္၊ အေျပာေတြကုိ မလုပ္ခင္ (ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ တသျပီး အစျပဳပါသည္)လုိ႔ ရြတ္ဆုိရတဲ့ အစဥ္အလာတစ္ခုရွိတယ္။ အာရဗ်ီစာမွာ အကၡရာတုိင္းက တန္ဖုိးတစ္ခုရွိတယ္။ ျမန္မာစာမွာ က ခ ဂ ဃ င မွာ တစ္ဆုိတဲ့ တန္ဖုိးရွိသလုိေပါ့။ အဲဒီ (ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ တသျပီး အစျပဳပါသည္)ဆုိတဲ့ စာပုုိဒ္ကုိ ေရးသားတဲ့ အာရဗ်ီစာလုံး တစ္လုံးခ်င္းေတြရဲ့ တန္ဖိုးေတြကုိ ေပါင္းလုိက္ေတာ့ စုစုေပါင္း (၇၈၆)ဆုိတဲ့ ဂဏန္းတစ္ခုကို ရခဲ့ျခင္းတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီ (၇၈၆)ဆုိတဲ့ ဂဏန္းအသုံးျပဳျခင္းကုိ အာရဗ္စကားေျပာတဲ့ မူရင္းမြတ္စလင္ႏုိင္ငံေတြက လုံးဝ လက္မခံၾကဘူး။ အသိအမွတ္လည္း မျပဳဘူး။ မလုပ္ေကာင္းဘူးလုိ႔ တားျမစ္ၾကတယ္။ အာရွက မြတ္စလင္အခ်ိဳ႕ကသာ အာရဗ်ီစကား အားနည္းမႈေပၚမွာ အေျခခံျပီး လြယ္ကူမႈအေနႏွင့္ အသုံးျပဳေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါကုိလည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အာရွပညာရွင္ေတြကပင္ လက္မခံၾကတာလည္း ရွိေနတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ၇+၈+၆= ၂၁ ဆုိျပီး ၂၁ရာစုမွာ မြတ္စလင္ေတြ လႊမ္းမုိးရမယ္ဆုိတာကေတာ့ မဟုတ္မမွန္ တမင္လုပ္ႀကံ ထုိးႏွက္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကယ္လုိ႔ အဲဒီလုိ အႀကံအစည္သာရွိရုိးမွန္ရင္ (၇၈၆)ကို အျခားမြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတြ၊ အထူးသျဖင့္ အစၥလာမ္စတင္ ေပၚထြန္းရာ အာရဗ္ႏိုင္ငံေတြက အသိအမွတ္ျပဳ သုံးစဲြရမွာေပါ့။ အခု ျမန္မာေတြ ကမၻာပါတ္ေနၾကပါျပီ။ ဘယ္အာရဗ္ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတြက (၇၈၆)ကုိ အသုံးျပဳတာ ေတြ႔ဖူးပါသလဲလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြက သူတုိ႔နဲ႔ ဘာသာတူဆုိင္ေတြမွာသာ ေရြးခ်ယ္အားေပးတယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြမွာ အစားအစာ (Diet) ကန္႔သတ္ခ်က္က ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဓိကလုိက္နာရမဲ့ အခ်က္ႀကီးျဖစ္ေနတာကုိ အားလုံးသိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစားအစာႏွင့္ ပတ္သက္ရင္ ဘာသာတရားရဲ့ လုိအပ္ခ်က္အရ ဘာသာတူဆုိင္ေတြမွာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ စားသုံးခ်င္ၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့ပစၥည္းေတြ ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားရာမွာေတာ့ လူ႔သဘာဝအရ ေစ်းသက္သာရာ၊ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းရာ၊ အဆင္သင့္ရာ၊ ပစၥည္းမွန္ ေစ်းမွန္ရရာ ဘာသာမေရြး လူမ်ိဳးမေရြးဆုိင္ေတြမွာဘဲ ေရာင္းဝယ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းမွန္ေရာင္းဝယ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာ၊ တရုပ္၊ မြတ္စလင္ဆုိင္ေတြမွာ လူမိ်ဳးစုံ ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားေနၾကလုိ႔ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းေနၾကတာကုိ အားလုံးသိေန၊ ျမင္ေနၾကတာပါဘဲ။ အတုယူလိုလွ်င္ အတုယူႏုိင္ၾကပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြႏွင့္သာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရမယ္လုိ႔ အစၥလာမ္ဘာသာတရားက သင္ၾကားထားတာ မရွိပါဘူး။ ဘယ္ဘာသာမွ ဘာသာတူသာ ေရာင္းဝယ္ ဆက္ဆံရမယ္လုိ႔ မျပဌာန္းၾကပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာကလည္း မျပဌာန္းထားဘူး။ေနာက္တစ္ခ်က္က လူနည္းစု လူမ်ားစု သဘာဝတစ္ခုကုိလည္း ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ လူနည္းစုဟာ လူနည္းစုသဘာဝအရ စုစည္းတတ္ပါတယ္။ လူမ်ားစုဟာ လူမ်ားစု သဘာဝအရ ျပန္႔ႀကဲတတ္ပါတယ္။ အခုတုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျမန္မာေတြ ထုိင္း၊ မေလးရွားတင္မက အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ေရာက္ေနၾကပါျပီ။ ဘယ္လုိေနထုိင္ၾကသလဲ။ ျဖစ္သလုိ ၿကုံရာ ေနၾကသလား။ တူရာ တူရာ စုေနတတ္သလား။ အေျခအေနအရ ေရာက္ခ်င္ရာ ေရာက္ေနရင္ေတာင္ ကုိယ့္ဘာသာတူ၊ လူမ်ိဳးတူေတြ ရွိတဲ့ေနရာကုိဘဲ ၿကုိးစားျပီး ေျပာင္းလာၾကတာဘဲ။ လူမ်ားစုကေတာ့ ဒီလုိလုပ္စရာ မလုိဘူးေလ။ လူမ်ားစုျဖစ္ေနတာကုိး။ ဒီအတုိင္းဘဲ ျမန္မာျပည္မက ၿကိုက္တဲ့ျမိဳ႕၊ ရြာေတြကုိၾကည့္ပါ။ ျမန္မာမြတ္စလင္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရခုိင္ေတြလည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ သူတုိ႔တူရာ တူရာေတြ စုေနၾကတာပါဘဲ။ လူနည္းစုျဖစ္ျခင္း သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်င္းခ်င္း ယုိင္းပင္းေနၾကတာဘဲ။ ဒါကုိ အျပစ္တစ္ခုသေဘာႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ သဘာဝႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးျပီး အျမင္ရွင္းၾကေစခ်င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အျပစ္ရွာလုိသူေတြအတြက္ကေတာ့ ဘယ္လုိ သဘာဝယုတၱိက်က် ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း လက္ခံၾကမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကုိလည္း သိထားပါတယ္။အခုျမန္မာျပည္မွာ (၉၆၉)ဆုိျပီး ဗုဒၶဘာသာရဲ့ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္သုံးပါးကုိ အသုံးျပဳကာ အဲဒီျမင့္ျမတ္တဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြႏွင့္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဆန္႔က်င္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ျမန္မာမြတ္စလင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ေရး တစ္လဲြလုပ္ေနတာ စိတ္မသက္မသာ ၾကားသိေနရပါတယ္။ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး၊ တရားဂုဏ္ေတာ္(၆)ပါး၊ သံဃာဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါးသည္ လူသားတိုင္း ေလးစားၾကည္ညုိထုိက္တဲ့ ဂုဏ္အဂၤါေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဂုဏ္ေတာ္ေတြက လူသားအားလုံးအတြက္ ေမတၱာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပကၡာဆုိတဲ့ ျဗဟၼစုိရ္တရားေလးပါးနဲ႔ ျပည့္လွ်မ္းေနတဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ သိထားပါတယ္။ မြတ္စလင္ မပါဘူးလုပ္လုိ႔ မရပါဘူး။ လူသားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္တဲ့ ဒီျမင့္ျမတ္တဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကုိ ဦးတင္ျပီး လူတစ္ဖက္သားေတြရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါး ပ်က္ရာ ပ်က္ေၾကာင္းေတြကုိ ဘယ္လုိအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ မလုပ္သင့္ၾကဘူး၊ လုပ္ခြင့္မရွိဘူးလုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာအပါအဝင္ ဘာသာတုိင္းဟာ လူသားအားလုံးအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လူမ်ိဳးအတြက္ဘဲဆုိျပီး ပြင့္ေပၚလာတဲ့ ဘာသာတရား ေလာကမွာ မရွိပါဘူး။ ဗုဒၶျမတ္စြာကသာ အမ်ိဳး၊ ဘာသာစြဲခဲ့ျပီး သူ႔လူမ်ိဳးေတြ၊ သူ႔ဘာသာစကား ေျပာတတ္တဲ့သူေတြကုိဘဲ တရားေဟာခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္ျပီး ကမၻာ့သာသနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္မလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာတလႊားကုိ ဗုဒၶသာသနာက ဘယ္လုိ ျပန္႔ပြါးလာမလဲ။ ဗုဒၵျမတ္စြာက တရားဦးေဟာၾကားခဲ့သူေတြ အားလုံးဟာ မူလက ဘာသာျခားေတြ မဟုတ္ဘူးလား၊၊ လူမ်ိဳးျခားေတြ မပါဘူးလား။ ဗုဒၵျမတ္စြာရဲ့ အဂၢသာဝက၊ မဟာသာဝကေတြ၊ အာေသာကမင္းႀကီးလက္ထက္ ကုိးတုိင္း ကုိးဌာနကုိ ဗုဒၶသာသနာေရာင္ဝါ ျဖန္႔က်က္ခဲ့သူေတြဟာ အခုဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာအခ်ိဳ႕ မိန္ေရ၊ ရွက္ေရ ေစာ္ကားေနၾကတဲ့ ကုလားေတြဘဲ မဟုတ္ဘူးလား။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လူမ်ိဳးစဲြေနၾကတာလဲ။ သတၱဝါအားလုံးအတြက္ ပြင့္ေပၚခဲ့တဲ့ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ သာသနာတစ္ရပ္ရဲ့ ထူးျမတ္တဲ့ ဂုဏ္အဂၤါေတြကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ မစဥ္းမစား မေတာ္မသင့္ လုပ္ပစ္ေနၾကတာလဲ။

စကားကုန္ေအာင္ေျပာရရင္ ျမန္မာမြတ္စလင္ဆုိင္ေတြကုိ ဒါေၾကာင့္ ဒါေၾကာင့္ မဝယ္ၾကနဲ႔ ေျပာခ်င္ ေျပာပါ။ သုိ႔ေသာ္ လူသားအားလုံးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဂုဏ္ေတာ္ေတြကုိ တလဲြကုိးကား၊ လဲြမွားစြာ အသုံးခ်ျပီး ကိုယ့္သာသနာကုိ ကုိယ္ကဘဲျပန္ျပီး ေသးသိမ္ေအာင္ မလုပ္သင့္ဘူးဆိုတာေလာက္ေတာ့ သိထားသင့္ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ခက္ေနတာက လူမွန္ရင္ ျဗဟၼစုိရ္တရား လက္ကုိင္ထားရမယ္ဆုိျပီး အႀကီးအက်ယ္ ေၾကြးေက်ာ္ေနတဲ့ နာမည္ႀကီး နာေရးကူညီမႈ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတာင္မွ ရခုိင္က ဒုကၡသည္ေတြကုိ သြားေရာက္ကူညီတဲ့အခါက်ေတာ့ သူခါးဝတ္ပုဆုိးလုိ တတြတ္တြတ္ ရြတ္ေနခဲ့တဲ့ ျဗဟၼစုိရ္တရားေတြကုိ ခါးခ်ိတ္ပစ္လုိက္ခဲ့ ဖူးတာကုိး။ ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားက ေနာက္ႏြားစုိက္စုိက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လုိက္၏လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳးစုျပီးရင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး လူမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ့ ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆုံး လူအုပ္စုႀကီးကုိ ဖိႏွိပ္လုိ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဘးဖယ္လုိ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ အဲဒီအုပ္စုႀကီးရဲ့ အင္အားကုိ အသုံးမျပဳ လစ္လ်ဴရႈလုိ႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္ တုိင္းျပည္ကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ျမင္ျခင္းသည္ ည့ံဖ်င္းႏုံနဲ႔မႈျဖစ္သည္လုိ႔ အတိအလင္း ဆုိပါရေစ။ အားေတာ့နာပါတယ္။ ျငင္းႏိုင္သူ၊ ျငင္းရဲသူမ်ား ျငင္းလုိက္ပါ။

ဒီျမန္မာမြတ္စလင္(ပသီ)ေတြဟာ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက ၁၉၄၆ ေရြႊတိဂုံအလယ္ပစၥယံမွာ က်င္းပတဲ့ ဖဆပလညီလာခံႀကီးက တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားျပီးသူမ်ားျဖစ္သလို၊ တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳ၊ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြဝင္ လူမ်ိဳးေတြျဖစ္သလို၊ ၁၉၇၄ခုႏွစ္အထိ တရားဝင္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား(၁၄၄)မ်ိဳး စာရင္းဝင္လဲျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂံေခတ္ကတည္းက ေက်ာက္စာဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္လဲ (၉-၉-၂၀၁၂)ေန႔ ရန္ကုန္အိဒ္ပဲြေတာ္ အခမ္းအနားမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ နာယကႀကီး ဦးတင္ဦးက (၁) ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။ (၂) ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားကို လက္တဲြေခၚဖုိ႔ မလုိ၊ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ထူေထာင္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဒုိးတူေဘာင္ဖက္ အစဥ္အဆက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသမ်ားျဖစ္သည္လုိ႔ တုိတုိရွင္းရွင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ပင္လုံညီလာခံ ပင္လုံစာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆုိမီ ေဖေဖၚဝါရီ (၁၁)ရက္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္သည္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြဝင္စဥ္က အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ ဒီေဆာင္ပုဒ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ေရးမွာ ဆက္သုံးလုိ႔ မရေတာ့ဘူး၊၊ ဗမာ(ျမန္မာ)လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာဆုိျပီး လူမ်ိဳးေရးတရားလုပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူးလို႔ အတိအလင္း ပယ္ခ်ခဲ့တဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ အခု(၆၆)ႏွစ္ေက်ာ္ကာမွ တုိင္းျပည္မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ျပန္အသက္သြင္းခ်င္ရတာလဲ။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က အစၥလာမ္ဘာသာကိုလည္း တုိင္းရင္းသားေတြ ကုိးကြယ္တဲ့ဘာသာတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျပန္ေလ့လာၾကပါ။

တစ္ကယ္ေတာ့ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြဟာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျမတ္ႏိုးသူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဘယ္တုန္းကမွ အားမေပး၊ မက်င့္သုံးသူမ်ားလည္းျဖစ္တယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ရဲ့ က႑အသီးသီးမွာ အားထားထုိက္ေသာ တာဝန္သိ ႏုိင္ငံသားေကာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ငါးဆယ္ စစ္အာဏာရွင္သမုိင္းကုိ ႏွစ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျမန္မာ့သမုိင္းလုိ႔ လဲြမွားယူဆေနသူေတြက ပသီအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားမြတ္စလင္ေတြကုိ ႏိုင္ငံျခားသားသဖြယ္၊ သူတုိ႔ ကို္းကြယ္တဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ႏိုင္ငံျခားဘာသာသဖြယ္၊ မွားယြင္းစြာ ထင္ျမင္ေနၾကတာ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါတယ္။

၂၀၁၂ခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ထမင္းလုံးအိပ္မက္ မက္ေကာင္းတုန္း နားရင္းရုိက္ အႏႈိးခံလိုက္ရတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလုိလားသူမ်ားက ဒီအတုိင္းသြားရင္ လာမည့္၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတြလက္ထဲ အနဲဆုံး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကုိ ေရႊလင္ပန္းႏွင့္တင္ျပီး ဆက္သရေတာ့မယ္ဆိုတာကုိ သိလာၾကတယ္။ စုိးရိမ္လာၾကတယ္။ ၂၀၁၂ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ပုံစံမ်ိဳး ၂၀၁၅မွာ မျဖစ္လာေရးအတြက္ တုိင္းျပည္မတည္ျငိမ္ေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ အခ်ိန္ယူ အစပ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေနတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြ မျမင္ၾကတာကုိ အ့ံၾသမိတယ္။

လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြကုိ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြက ကုလားတစ္စုေလာက္ကုိဘဲ ဒုကၡေပးေနတာဆုိတဲ့ သေဘာနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ အခုႏုနယ္စဥ္ကတည္းက မသိၿကုိးက်င္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ ဒီအရွိန္ေတြဟာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် တစ္ရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္လာမွာ အေသအခ်ာျဖစ္တယ္။ အေျခအေနေတြ ထိမ္းမႏုိင္ သိမ္းမရျဖစ္လာျပီး တစ္ကယ္လုိ႔ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အင္အားစုတစ္ခုက အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာအတြက္ မဲပုံးေထာင္လုိက္ရင္ – – –

ေနာင္တရရင္ ေနာက္က်သြားပါျပီ။ တပ္မေတာ္က ကတိတစ္ခုေပးျပီးရင္ ေနာက္ကတိတစ္ခု ထပ္ေပးဖို႔ အနည္းဆုံး ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အခ်ိန္ယူတတ္တယ္ဆုိတာကုိ မေမ့ၾကပါနဲ႔။ ဦးႏုက ၁၉၆၀ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဘာသာေရးမဲပုံးေထာင္ျပီး တည္ျမဲဖဆပလကုိ အျပတ္ျဖဳတ္ခဲ့တဲ့ သမုိင္းရွိပါတယ္။ သမုိင္းတပတ္ လည္မယ္ဆုိရင္ ေကာင္းေသာလည္ျခင္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီေန႔ မြတ္စလင္ေတြကုိ ႏွိပ္ကြက္ျပီး၊ မနက္ဖန္ ခရစ္ယာန္၊ သဘက္ခါ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ အျမဲႏုိင္ေနသူက နာမည္ေက်ာ္ ပြႀကီးပါ။

ေအာင္တင္
မတ္လ(၅)၊ ၂၀၁၃

Aung Tin

မေမးလည္းေျဖ(၁၁)- ” ၇၈၆” ဆိုသည္မွာ ( By စိန္ေဌးဟန္္)

ေမး။              ။ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားဧ။္ ဆိုင္မ်ား လုပ္ငန္းဌာနမ်ားဧ။္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္ 786 (ခုႏွစ္ရာရွစ္ဆယ္ေျခာက္) ဟူေသာ ကိန္းဂဏန္း တစ္ခုကို ေတြ႕ရတတ္ေပရာ ယင္း ’786 ‘ ဟူသည္ 7+8+6=21 ကိုကိုယ္စားျပဳပီး (၂၁ ) ရာစုတြင္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ ကမၻာကိုလႊမ္းရမည္ဟူေသာ အတိတ္ နမိတ္ကိုေဆာင္ယူကာ အစၥလာမ္ ျပန္႕ပြားေရး စီမံကိန္းအား ႏွိဳးေဆာ္ေနေသာ ကိန္းတစ္ခုဆိုသည္မွာ မွန္ပါသလား ? ။

ေျဖ ။         ။ မြစ္စလင္မ္တို႕ဧ။္ တိုက္တာအိုးအိမ္ အေဆာက္အဦး ပစၥည္းပစၥယမ်ား  အထူးသျဖင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ 786 (ခုႏွစ္ရာရွစ္ဆယ့္ေျခာက္)ဟူေသာ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုကိုေတြ႕ရတတ္ ေပရာ ယင္းကိန္းဂဏန္း၏ အေျဖမွာလည္း အင္မတန္ရိုးရွင္းလွပါသည္။

သို႕ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္တို႕မွာ ယင္း ‘786‘ ကိန္းဂဏန္း၏ သေဘာသဘာ၀ကို ရိုးသားစြာ မသိ နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၊ အခ်ိဳ႕မွာ အစၥလာမ္အေပၚတြင္ အေကာက္ႀကံလိုျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ‘786‘ တြင္ ပါ၀င္ေသာ 786 ကိုေပါင္းလွ်င္ ၂၁ရသျဖင့္ (၂၁)ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ ယင္းသည္ ၂၁ရာစုတြင္ တစ္ကမၻာလံုး၌ အစၥလာမ္ ျပန္႕ပြားေရးအတြက္ နိမိတ္ေဆာင္ စကားလံုး လွံဳ႕ေဆာ္ စကားလံုးဟု အယူမွားသူကမွား အပူပြားသူက ပြားၾကပါေတာ့သည္။

အမွန္ဆိုရေသာ္ ထုိသို႕ လားလားမွ မဟုတ္ရပါ။

အာရဗီစာေပတြင္ ဗ်ည္းအကၡရာ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္(၂၈)လံုးရွိပီး ဗ်ည္းအကၡရာ တစ္လံုးခ်င္းစီအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ အကၡရာတန္ဖိုး သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အစၥလာမ္သာသနာ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္လည္း အာရဗီဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ပို႕ခ်ေပးျခင္း ခံရေလရာ ရံဖန္ရံခါ၌ ကုရ္အာန္က်မ္းဂန္လာစာသားမ်ားအား အသံုးျပဳရာတြင္ မူရင္းအတုိင္း အကၡရာမ်ားျဖင့္ မေရးသားပဲ အကၡရာမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္း တန္ဖိုးစုစုေပါင္းကိုသာ သေကၤတ ေဆာင္ျပီး ေရးသားအသံုးျပဳျခင္းသာျဖစ္ေလသည္။ ဗ်ည္းအကၡရာ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္လံုးဧ။္ ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးအသီးသီးမွာ

ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံကာ “786” ဟူေသာ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ေတာ့သည္။ ယင္း ကိန္းမွာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ ပထမဦးဆံုး အာယသ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ ကုရ္အာန္ အဖြင့္က႑၊ ပါဒ ၁ ျဖစ္ေသာ…..

(၁း၁) ကို အကၡရာတန္ဖိုးတြက္ထုတ္ထားျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။ဤအာယသ္ေတာ၏ အဓိပၸါယ္မွာ … ” အႏွိဳင္းမဲ့ ဂရုဏာရွင္၊ ထာ၀ရ ဂရုဏာရွင္ အလႅာဟ၏နာမေတာ္ျဖင့္ “ ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

ဤ အာယသ္ေတာ္၌ အာရဗီအကၡရာ ၁၉ လံုးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားျပီး ယင္းအကၡရာ19 လံုးဧ။္ အကၡရာတန္ဖိုး စုစုေပါင္းမွာ

အလႅာဟ္အသွ်င္သည္ မြတ္စလင္မ္တို႕အား မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို စတင္ႀကံရြယ္ျပဳလုပ္ေသာအခါ ဤအာယသ္ေတာ္အား တသ ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္းရန္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။( ကုရ္အာန္ တမန္ေတာ္ဟူးဒ္က႑၊ပါဒ ၄၁၊ ကုရ္အာန္ ပုရြက္ဆိတ္က႑၊ပါဒ ၃၀၊ကုရ္အာန္ ဖတ္ရြတ္ေလာ့ က႑၊ပါဒ ၁)

သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးအဖို႕ မည္သည့္ အလုပ္ကို ျပဳမူက်င့္ႀကံသည္ျဖစ္ပါေစ မိမိဧ။္ တစ္ပါးတည္းေသာ အရွင့္နာမေတာ္ကို ေရွ႕တန္းတင္သည့္အေနျဖင့္  “အႏွိဳင္းမဲ့ဂရုဏာရွင္၊ ထာ၀ရဂရုဏာရွင္ အလႅာဟ္၏ နာမေတာ္ျဖင့္”ဟုရြတ္ဆိုၾကရပါသည္။

ထုိ႕အျပင္ (ကုရ္အာန္အထူးဂရုဏာေတာ္ရွင္က႑။ပါဒ ၇၈) တြင္

“အသင့္အား ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုန္းေတာ္အနႏၱအရွင္၊ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္၏ နာမေတာ္သည္ က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ အတိၿပီးေလဧ။္” ဟုဆိုထားသျဖင့္ မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးအဖို႕ မိမိအရွင္သခင္၏ နာမေတာ္ကို စတင္ႏွလံုးသြင္း တသမိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သစၥာမာန္တင္းကာ ” ငါ့အရွင္၏ နာမေတာ္သည္ က်က္သေရမဂၤလာရွိ၏ ထုိ႕အတြက္ ငါသည္ ထိုအရွင၏ နာမေတာ္ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရကား ငါႏွင့္ အမဂၤလာအလုပ္သည္ မအပ္စပ္၊မထုိက္တန္သည္ျဖစ္သျဖင့္ ငါမလုပ္၊ ငါသည္မဂၤလာရွိေသာ အလုပ္ကိုသာလုပ္ရမည္” ဟူေသာ အသိတရားျဖစ္ေပၚေစရန္ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ရွိရာ မြတ္စလင္မ္မွန္လွ်င္ အလႅာဟ့္နာမေတာ္ကို အစဥ္သျဖင့္ဦးထိပ္ႏွလံုးသြင္း အမွတ္ရကာ မဂၤလာက်က္သေရရွိေသာ အလုပ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ျပဳမူရသည့္အတြက္ အလႅာဟ္၏ နာမေတာ္ကို တသ သတိရေသာအခါ၌ ျဖစ္ေစ၊ ယင္းဧ။္အထိမ္းအမွတ္ လကၡဏာျဖစ္ေသာ “786″ ဟူေသာ ကိန္းဂဏန္းကို ေတြ႕ျမင္ရေသာ အခါ၌ျဖစ္ေစ၊ မဂၤလာတရားကို မ်က္ေျခမပ်က္ေစရန္ အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ျပန္သတိေပးရာေရာက္သျဖင့္ တရားသတိ အစဥ္ႏိုးၾကားေနေလေတာ့သည္။

ဤသို႕ရွိပါလွ်င္ “786″ ဧ။္ အႏွစ္သာရမ်ား အနက္တစ္ခ်က္မွာ က်က္သေရ မဂၤလာရွိေသာအလုပ္ကိုသာ လုပ္ၾကရန္အတြက္ ႏွိဳးေဆာ္ေနေသာ “မဂၤလာတရားႏွိဳးေဆာ္ခ်က္ ” ျဖစ္သျဖင့္ ေလာကဓာတ္ႀကီးအတြက္ မဂၤလာရွိေစသျဖင့္ ေကာင္းျမတ္လွပါဘိတကား။

ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အမွန္ကို ဆိုထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။’786‘ တြင္ပါေသာ ဂဏန္းသံုးလံုးကိုေပါင္းလွ်င္ 7+8+6=21 ျဖစ္သျဖင့္ 21 ဂဏန္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ သံုးထားျခင္းသာျဖစ္ရမည္ဟူေသာ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ား အတြက္ မြတ္စလင္မ္တို႕ပင္ တအံ့တၾသျဖစ္ၾကရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အာရဗီ အကၡရာတန္ဖိုးအား ထိုသို႕ ထပ္ဆင့္ျပန္ေပါင္းလို႕မရပါ။ အဓိပၸါယ္လည္းရွိမည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ဤယူဆခ်က္မွာ မြတ္စလင္မ္တို႕၏ အယူအဆမဟုတ္ဘဲ အစၥလာမ္အေပၚ အမ်ားသူငါတို႕ အၾကည္အညိဳ ပ်က္လာေစရန္ မသမာသူတို႕၏ ထြင္လံုးတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႕ အာရဗီအကၡရာမ်ားကို ဂဏန္းတန္ဖိုးမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ မြတ္စလင္မ္တို႕သည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါးလ်က္ရွိေနႏိုင္သျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ သခ်ၤာပညာ၌ ေနာက္က်က်န္ရစ္မည္မဟုတ္ေတာ့ရန္ အတြက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္လည္း အလႅာဟ္ကကုရ္အာန္တြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထားရာ၌ ဒသမကိန္းသုညဒသမတစ္၊( ၀.၁)ကို ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႕ သိန္းဂဏန္း (တစ္သိန္း) ၁၀၀၀၀၀ ကိုလည္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖင့္ သခ်ၤာပညာ မထြန္းကားေသးေသာ အခါသမယ၌ပင္ သခ်ၤာပညာကို မြတ္စလင္မ္တို႕စိတ္၀င္စားမႈ႕ ရွိလာေစရန္၊ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း တစ္ခ်က္ပါ၀င္ပါသည္။

အစၥလာမ္သည္ ၂၁ ရာစုက်ကာမွ ကမၻာကို လႊမ္းမိုးရမည္ဟု ယူဆသူတို႕မွာ ကုရ္အာန္ကိုလည္း နားမလည္၊ အစၥလာမ္ကိုလည္း မေလ့လာလို႕သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အလႅာဟ္သည္ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)ကို ေစလႊတ္ခဲ့ရာတြင္ “ယွဥ္တြယ္ကိုးကြယ္သူမ်ား မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ္ျငားလည္း ထိုအရွင္ျမတ္သည္မိမိဧ။္ ရစူလ္တမန္ေတာ္အား အလံုးစံုေသာ၀ါဒ လမ္းစဥ္မ်ားထက္၀ယ္ ထင္ရွားေပၚလြင္ေစရန္ တရားလမ္းညႊန္ႏွင့္ ၀ါဒလမ္းစဥ္အမွန္ျဖင့္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ ခဲ့ေလသည္။” (ကုရ္အာန္ အစီအတန္းမ်ားက႑ ၊ ပါဒ ၉)

သို႕ရွိေလရာ “ထင္ေပၚရင္ စင္ေတာ္ကေကာက္” ဆိုသကဲ့သို႕ ဤအာယသ္ေတာ္တြင္ အရာ ခပ္သိမ္းတို႕ထက္၀ယ္ လႊမ္းမိုးထင္ေပၚမႈ႕ဟူသည္

(၁) လမ္းညႊန္ႏိုင္ေသာ တရားလမ္းညႊန္ျဖစ္ျခင္း

(၂) လမ္းစဥ္မွန္ျဖစ္ျခင္း

တို႕အေပၚ၌သာ မူတည္ေနပါသည္။အစၥလာမ္သည္ ထိုအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေပၚတြင္ လံုး၀အေျခခံ တည္ေဆာက္ ထားသည္ျဖစ္ရာ မနာလိုမရႈစိမ့္သူတို႕ လုပ္ႀကံတားဆီးၾက လင့္ကစား ထင္ရွား ေပၚလြင္ေနမည္သာျဖစ္ေတာ့သည္။

“ထုိသူတို႕သည္ အလႅာဟ၏ တရားအလင္းေရာင္ကို မိမိတို႕၏ ပါးစပ္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္လိုၾက၏  ၊ ေသြဖီျငင္းပယ္သူတို႕မႏွစ္ၿမိဳ႕ျငားလည္း အလႅာဟ္သည္ မိမိဧ။္ တရားေရာင္ျခည္ကို ကံုလံုျပည့္စံုေအာင္ ျပဳထားေတာ္မူေလသည္” (ကုရ္အာန္ အစီအတန္းမ်ားက႑ ပါဒ ၈)

” ညံ့ဖ်င္းမွဴ႕ျဖင့္ ရနံ႕သင္းမႈ႕ကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ ျဖစ္လာသမွ်ကို သစၥာအလွျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါမည္”

မြတ္စလင္မ္တို႕ဧ။္ဆိုင္မ်ားတြင္ ‘786‘ ေရးထားျခင္းမွာ မြတ္စလင္မ္အခ်င္းခ်င္းကိုသာ အားေပးၾကရန္ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲသူတစ္ခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါသည္။ မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးအဖို႕ရာတြင္ အစားအေသာက္စားသံုးရာ၌ တရားစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရပါသည္။ စားခ်င္ရာစား ေသာက္ခ်င္တိုင္းေသာက္လို႕မရပါ။ ဤသို႕ စားေသာက္မိပါလွ်င္ အလႅာဟ္၏ အမိန္႕ေတာ္ကို မနာခံရာေရာက္သျဖင့္ လြန္စြာမွပင္ အျပစ္ျဖစ္ရပါသည္။

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ အလႅာဟ္က မြတ္စလင္မ္တို႕အား

“အသင္တို႕သည္ စင္ၾကယ္သန္႕ရွင္းေသာ အစာအဟာရမ်ားကို စားသံုးၾကပီး အက်င့္ေကာင္းကိုက်င့္ၾကေလာ့ ” (ကုရ္အာန္ ယံုၾကည္သူမ်ားက႑၊ ပါဒ ၅၁)

” အသင္တို႕သည္ အလႅာအသွ်င္ေပးသနားထားေတာ္မူသည္မ်ားအနက္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားေသာ သန္႕စငျ္ပီး ဥပါဒ္ကင္းေသာ အစာအဟာရမ်ားကို စားသံုးၾကေလာ့ ” (ကုရ္အာန္ ခဲဘြယ္ေဘာစဥ္က႑ ပါဒ ၈၈ )

“အလိုအေလ်ာက္ေသေသာ တိရိစ ၦာန္၊ ေသြး ၊ ၀က္သား ၊ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အျပင္ အျခားေသာအရာကို ရည္စူးထားေသာ တိရိစ ၦာန္ ၊ လည္လိမ္ညွစ္ပီး ေသေသာတိရိစ ၦာန္ ၊ရိုက္ႏွက္ခံရပီး ေသေသာတိရိစ ၦာန္ ၊ အျမင့္မွက်ပီး ေသေသာတိရိစ ၦာန္ ၊ ဦးခ်ိဳေ၀ွ႕ခံရသျဖင့္ သင္တို႕ ဇဗဟ္လွီးျဖတ္ႏိုင္ေသာ တိရိစာၦန္မွအပ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ားမွ ကိုက္ခဲသတ္ျဖတ္ထားေသာ တိရိစ ၦာန္မ်ား ၊ ရုပ္ထု ရုပ္ပြားမ်ားထားရွိရာဌာနမ်ား၌ ပူေဇာ္ပသားရန္ လွီးျဖတ္ထားေသာ တိရိစာၦန္ႏွင့္ မဲျမွားတို႕ျဖင့္ ကံစမ္းျခင္းသည္ အသင္တို႕အဖို႕ “ဟရာမ္” စားသံုးခြင့္မရွိဟု တားျမစ္ထားျပီး ျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္တို႕မွာ ျပစ္မွဴ႕ဒုစရိုက္မ်ားပင္။(ကုရ္အာန္ ခဲဘြယ္ေဘာစဥ္က႑ ပါဒ ၃ )

ဤသို႕အားျဖင့္ အလႅာဟ္ တားျမစ္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ မြတ္စလင္မ္တို႕သည္ မြတ္စလင္မ္တို႕အခ်င္းခ်င္း လွီးျဖတ္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ မြတ္စလင္မ္ဆိုင္မ်ားတြင္ စားေသာက္ျခင္းမွတပါး အျခားမရွိႏိုင္ပါ။

တရားေတာ္က တားျမစ္ထားေသာ အရာမဟုတ္သည့္ အျခားအစားအစာမ်ားကိုမူ စားသံုးခြင့္ထားရွိပါသည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဘာသာျခားသူတို႕ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေသာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား၌ပင္ မြတ္စလင္မ္တို႕ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ေနမွဴ႕မ်ားကို လက္ေတြ႕ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၾကေပသည္။ အျခားေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ဘာသာျခားတို႕ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ ၀ယ္ယူေနၾကသည္မွာလည္း မျငင္းႏိုင္ေသာ သက္ေသ သာဓကတစ္ရပ္ပင္။ “ခင္ရာေဆြမ်ိဳး၊ၿမိန္ရာဟင္းေကာင္း” ဆိုသည့္ ေရွးလူႀကီးသူမတို႕ဧ။္ ဆိုရိုးစကားကိုလည္း မေမ့အပ္ပါ။

ဘာသာတရားတိုင္းသည္ သေဘာထားႀကီးမႈ႕ကိုသာ သင္ၾကားၾကပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ဘာသာတရား၏ သင္ၾကားခ်က္ စည္းေဘာင္ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ ဘာသာ၀င္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ကား အယူသည္း အစြန္းေရာက္မႈ႔ မ်ားလည္း ဘာသာတရားအသီးသီးဧ။္ ဘာသာ၀င္တိုင္းတြင္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ဤသည္ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားဧ။္ ကိုယ္ပုိင္ျပသနာသာ ျဖစ္ပါသည္။

အစၥလာမ္သည္ အယူသည္းမႈ႕ကို ဘယ္အခါမွ်အားမေပးပါ မတိုက္တြန္းပါ။သင္ၾကားမႈ႕လည္းမရွိပါ။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကုရ္အာန္အာယသ္ေတာ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဧ။္ မိန္႕ခြန္းမ်ားသည္ ၀င့္၀င့္ၾကြားၾကြား သက္ေသခံပါလိမ့္မည္။

” အသင္တို႕သည္ ဘာသာသာသနာေရးရာ၌ အယူသည္းအစြန္းေရာက္ျခင္း မျပဳၾကေလႏွင့္” (ကုရ္အာန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက႑ ပါဒ ၁၇၁ )

” ဘာသာတရား၌ အယူသည္းအစြန္းေရာက္မွဴ႕အား အထူးေရွာင္ရွားၾကေလကုန္။ အသင္တို႕အရင္ကရွိခဲ့ၾကေသာ သူတို႕သည္ ဘာသာသာသနာအေရး၌ အယူသည္း အစြန္းေရာက္မႈ႕ ေၾကာင့္သာလွ်င္ ပ်က္စီးခဲ့ၾကရေလသည္။”

(မုဟမၼဒ္သခင္၏ ဟာ့ဂ်္မိန္႕ခြန္း)

11 Responses to “(ရဂ၆) ႏွင့္ (၉၆၉)”

 1. drkokogyi Says:

  ွSOURCE>>>အတီး ဝါးလုံးရွည္
  ရိုဟင္ဂ်ာ စကားလုံးသည္
  အသစ္ထြင္ ေခၚဆိုထားေသာ စကားလုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊
  လြတ္လပ္ေရးရျပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ၊
  ကိုယ့္ဟာကို တီထြင္ထားေသာေၾကာင့္၊
  မူရင္း ဘဂၤၤလီလူမ်ိဳးမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ၊ သမိုင္းအေထာက္အထားမရွိေသာေၾကာင့္၊ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႕ဘယ္လိုမွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မခံႏိုင္ပါခင္မ်ာ။

  ရႊီး ေျဖာင္းေျဖာင္းေျဖာင္း(လက္ခုပ္သံမ်ား)

  ဟုတ္ကဲ့ အခုလို အားေပးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ပရိသတ္ၾကီးခင္မ်ား၊ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာေလး ဆက္ေျပာပါရေစ။

  ၉၆၉ ဆိုေသာ ဂဏန္း သေကၤတသည္ အသစ္ထြင္ ေခၚဆိုထားေသာစကားလုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊
  မေန႕တေန႕ကမွ ေပၚထြက္လာေသာ စကားလုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊
  အမွတ္အသားနဲ႕ ဒီဇိုင္းမွာ အိႏၵိယမွ အေသာက ေက်ာက္တိုင္မွ ခိုးခ်ထားေသာေၾကာင့္ ၊
  နဂို ရွိရင္းစြဲ၊သုံးရင္းစြဲ ျဖစ္ေသာ အရဟံ သေကၤတအား ဖုံးလႊမ္းေစေသာေၾကာင့္၊
  သမိုင္း အေထာက္အထားမရွိေသာေၾကာင့္ ၊ ေၾကာင့္၊ ေၾကာင့္၊?????

  အဟဲ ၊ ကြၽန္ေတာ္ ထပ္မေျပာေတာ့ဘူးခင္မ်ာ

  ဘာမ်ား ကြာျခားပါသလဲခင္မ်ာ??
  ကိုယ့္ရဲ့ စိတ္ဆႏၵနဲ႕ ကိုက္ညီရင္ေတာ့ ဝမ္းသာအားရလက္ခုပ္တီးျပီး လက္ခံလိုက္တာေပါ့ဗ်ာ၊ ကိုယ္လိုတာနဲ႕ မညီဘူးဆိုရင္ေတာ့လဲ ဖင္ပိတ္ျငင္းယုံပဲရွိေတာ့တာေပါ့၊ဒါဟာ လူ႕သဘာဝမို႕လို႕ ဘာမွ မထူးဆန္းပါ။

  ၊ေမြးကတည္းက ပါလာေသာ ကိုယ္ပိုင္ ဦးေႏွာက္အျဖဳထည္ သန္႕သန္႕နဲ႕ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါေစ၊

  ကိုယ့္ၾကိဳက္တဲ့ ဆိုင္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဝယ္ပါ၊ ဒါဟာ လူတေယာက္ရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ပါပဲ၊ ဒီကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ဘာမွ ေျပာစရာမရွိပါ၊
  အဲ ေျပာစရာ ရွိတာကေတာ့ အဲဒီ ၉၆၉ ဆိုတဲ့ ဟာၾကီး ကို ႏိုင္ငံျခားသား တေယာက္ကို အဂၤလိပ္လို သြားမရွင္းျပမိပါေစနဲ႕၊
  အတည္ေျပာတာပါ၊ မေနာက္ပါဘူး။

  အဲဒီ 69 ဆိုတဲ့ ဟာၾကီးက သူတို႕ အျမင္မွာ sex position လို႕ သိထားၾကေတာ့ အကုန္လုံး႐ႈပ္ကုန္ပါလိမ့္မယ္။
  ဟုတ္တယ္ေလ၊ သူတို႕က ဟိုလို ဒီလို လုပ္တဲ့ဟာၾကီးကို ကိုယ္က ဘာသာေရးနဲ႕ ဆိုင္ပါတယ္ ဆိုျပီး အတင္းဆြဲစိထားေတာ့၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ့ အျမင္မွာ ကိုယ့္ဘာသာ၊ သာသနာ အေပၚ တမ်ိဳးတမည္ျမင္ကုန္ပါ့မယ္။ တကယ္လုပ္ခ်င္တယ္၊မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္တယ္၊ ဘာသာ၊သာသနာ အေပၚ ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္လို႕ပါ ဆိုရင္လဲ တျခားဂဏန္းေလးဘာေလး ရွာၾကံျပီး ဝိုင္းဝန္း ဆႏၵျပဳေပးၾကပါခင္မ်ာ။
  အဲ လြန္သြားျပီ ဆိုရင္ေတာ့လဲ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ရွိေစေတာ့၊
  အတြင္း ၾကိတ္ေလးေပါ့ဗ်ာ၊ အျပင္ကို မေပါက္ၾကားေအာင္ ႐ႉးတိုးတိုး လုပ္ၾကေပါ့ဗ်ာ။ မဟုတ္ဘူးလား၊ေနာ့။

 2. drkokogyi Says:

  Steven Seeker
  16 hours ago
  ကြမ္းယာ ၁၀၀ဖိုး ေလးယာမွ ငါးယာသို ့ (၉၆၉)…ဟုတ္ကဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား..ေခါင္းမစားသြားပါနဲ ့…အျဖစ္က ဒီလို
  က်ေနာ့္လမ္းထိပ္က ကြမ္းဆိုင္မွာ က်ေနာ္ကြမ္း၀ယ္ေလ့ရွိတယ္…က်ေနာ္က ေဆးလိပ္ကလည္း စြဲေနေတာ့ ကြမ္းကို ေဆးလိပ္ ေလွ်ာ့ေသာက္ျဖစ္ေအာင္ အစိမ့္စားတယ္…အရင္က ၁၀၀ဖိုး ေလးယာ..အခု ၁၀၀ဖိုး ငါးယာတဲ့..ထူးဆန္းလို ့ေမးၾကည့္ေတာ့…ပိုေပးတာတဲ့ ၉၆၉ ဆိုင္ျဖစ္သြားျပီတဲ့…အပိုေပးတာတဲ့…အေရွ့မွာလည္း ၉၆၉ ကဒ္ျပားေလးကပ္ထားတယ္..က်ေနာ့္ကို မြတ္စ္လင္မ္ဆိုတာ သူမသိဘူးနဲ ့တူတယ္..က်ေနာ္တို ့နားမွာ ေဂါရခါးေတြ..ဟိႏၵဴေတြမ်ားတယ္…သူ ့ဆီက၀ယ္စားေန ၾကပဲ…ဒါနဲ ့ဘာလို ့ပိုေပးတာလည္းဆိုေတာ့ မူဆလင္(သူ ့ေလသံ)ေတြ ဆိုင္ထက္သက္သာေအာင္ ေလွ်ာ့ေရာင္းျပီးပိုေပးတာတဲ့…ဘုန္းၾကီးကမွာသြားတယ္တဲ့…အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အျမတ္အစြန္းကို အဓိက မၾကည့္နဲ ့…အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အဓိကလုပ္ပါတဲ့…ဒုကၡပဲ…တစ္ေန ့လုပ္တစ္ေန ့စား ဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြဒီတိုင္းဆို ၾကာရင္ အရင္းမျပဳတ္ရင္ေတာင္ တြက္ေျခကိုက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး…အခု ဒီဗုဒၵဘာသာ အစြန္းေရာက္ေတြလႈပ္ရွားတာက အေျခခံလူတန္းစားေတြမြဲေတာ့မယ္…ဘယ့္ႏွယ့္ဗ်ာ…အမ်ိဳးသားေရးလုပ္တာ အမြဲစားေလးေတြျဖစ္ေတာ့မယ္…ကိုယ္လုပ္ေနတာက ဘယ္ကိုဦးတည္ေနလဲ…ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို ့ေကာရွိလား…မစဥ္းစားမိဘူးနဲ ့တူတယ္..ဘုန္းၾကီးကို ဘုရားထင္..ထြက္တဲ့စကား..ေျမ၀ယ္မက်…ေတြးမိသေလာက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘုန္းၾကီးလုပ္ရတာ စားေပါက္အေခ်ာင္ဆံုးပဲထင္တယ္…အဲလို ့လူျပိန္းၾကိဳက္စကားေတြ ေျပာေတာ့ ငတံုးေတြက ပိုယံု..ပိုၾကည္ညိဳ..ပုိလွဴ…မေကာင္းဘူးလား…ေျပာမနာဆိုမနာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကိုေတာင္ေနာက္လုိက္တယ္…မင္းဘုန္းၾကီးလုပ္ကြာလို ့..ဟဟ…သူရယ္တယ္…ငါလည္းစဥ္းစားေနတာတဲ့…ေစာ္ကိစၥမေပါက္ၾကားေအာင္မင္းတာ၀န္ယူရင္လုပ္မယ္တဲ့…ဟဟ…ရီရတယ္…အခု ၉၆၉ ဆိုတာၾကီးက ျမင္ရေကာ..ၾကားရတာကို စိတ္ထဲမွာ မသိုးမသန္ ့ၾကီး..
  ကာမသွ်တၱက်မ္းမွာ လိင္ဆက္္ဆံနည္းအသစ္တိုးဖို ့အၾကံျပဳရမယ္…အရင္ရွိတာ 69(၆၉)ေလ ႏွစ္ေယာက္ထဲ…အခုဟာက 969(၉၆၉)..သံုးေယာက္ေပါင္းေလာင္းေက်ာ္ေပါ့…
  ျပီးေတာ့ငယ္ငယ္က တစ္ေနရာရာသြားခ်င္လုိ ့အိမ္ကို ကားနဲ ့လုိက္ပိဳ ့ခိုင္းရင္ ၉၆၉၃(ကိုယ့္ေျခေထာက္ကိုယ္သံုး) လုိ ့ေျပာတာအမွတ္ရတယ္ဗ်..ကိုယ့္ဟာကိုယ္သြား…ကိုယ့္ဟာကိုယ္လုပ္ေပါ့ဗ်ာ…အခုဟာလည္းအစြန္းေရာက္ေတြလုပ္ေနတာ…ဂဏန္းတစ္ခုလိုေနလား…မသိဘူး..မင္းတို ့ဒီလုိလုပ္လို ့ျပသနာတက္လာရင္ ၉၆၉၃ ပဲဆိုျပီး ေျပာျပီးေရွာ္သြားမွာလားမသိဘူး…ဒါမွမဟုတ္လည္း ၉၆၉(969)ဆိုတဲ့ လိင္ဆက္ဆံနည္း အသစ္ကို ကာမသွ်တၱက်မ္းမွာထည့္သြင္းဖို ့အဆိုျပဳတိုက္တြန္းပါတယ္..
  ေအာ္………..၉၆၉ ရယ္………………………..
  Steven Seeker

 3. drkokogyi Says:

  M-Media
  16 hours ago
  ဘေထြး

  တူေမာင္စာေရးလုုိက္တယ္ဘေထြး။ အရီးတုိ ့ .ေရာ မာၾကရဲ ့မဟုတ္လား။
  ရြာမွာ ဘာေတြထူးေသးလဲ။

  ဒီမွာေတာ့ထူးတယ္ ဘေဒြးေရ။ ထူးလုိ ့ အေၾကာင္းၾကားလုိက္ရတာပ။

  ဘေဒြး ဒီသၾကၤန္ ကုိ ျမိဳ ့တက္ျပီး ဘုရားၾကီး လာဖူး မဲ့ ကိစၥ ရက္ေရႊြ လုိက္ဦး ။

  ဘာေၾကာင့္ ဆုိ အခုဟာက သာသနာအေရး အၾကီးၾကီး ျဖစ္ေနတယ္။

  ၉၆၉ လုိ ့မွ ေရးမကပ္ထားရင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေသာ သိမ္ေသာ…နားမလည္ဘူး
  ျမိဳ ့ျပင္ ထုတ္ ပစ္မယ္ လုိ ့ သတင္းေတြထြက္ေနတယ္ ဘေဒြးေရ။

  ဟုိေ န့က လည္း .. တရားပြဲတပြဲဟာ.ဆရာေတာ္ဘုရားတစ္ပါး…၉၆၉ အေၾကာင္း
  ထည့္မေဟာလုိ ့ဆုိျပီး လူေတြထထျပန္ၾကတာ က်ီးနဲ ့ဖုတ္ဖုတ္ကုိျဖစ္ကေရာ ။ က်ဳပ္
  လည္း လူမရွိေတာ့မွ ေတာ ့ဆက္မထုိင္ေနရဲ တာနဲ ့.. ဆရာေတာ့အားနာနာနဲ ့ ပဲ
  ဝတ္ခ်ျပီး ထေျပးခဲ့ရတယ္။ လူေတြက ေတာက္တခတ္ခတ္နဲ ့..“ ဘုန္းၾကီးကြာ.
  ျမိဳ ့ဘုန္းၾကီးလုပ္ေနျပီး ၉၆၉ ကိစၥေလးေတာင္ ထည့္မေဟာဘူးရယ္လို့။ ငါ့ႏွယ္
  ထည့္ေဟာလုိ ့က ေတာ ့လက္ေခါက္ေတြပါမွဳတ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳေပးမလု ိ့လုပ္ေနတာကုိ ” ဘာညာ
  နဲ ့မခ်င့္မရဲေတာင္ျဖစ္ေနၾကေသး။ဘုန္းၾကိးတရားေဟာတာကုိ လက္ေခါက္မွဳတ္အားေပး
  မဲ့ သာသနာ ့အာဇာနည္ေတြ ကပဲ ဘေဒြးရ။ က်ဳပ္ျဖင့္ နားေတာင္က်ိန္းတယ္ ၾကားရတာ။

  တကယ္ေတာ့ ဆရာေတာ္ေဟာမဲ့တရားက.. ပဋိစၥသမုပၼါဒ္ ..ထဲက ခႏၵာဥာဏ္ေရာက္
  တရားေတြဗ်။ က်ဳပ္က ရြာဦးေက်ာင္းမယ္ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသာလုပ္လာမင့္ဟာ
  အရိပ္ျပရင္ တစ္ကုိယ္လုံးမဟုတ္ေတာင္ တစ္ျခမ္းေလာက္ေတာ ့အေကာင္ထင္ပါတယ္။ ျမိဳ ့သား
  ေတြ .. တရားအႏွစ္ေတြေဟာတာကုိ ေဇာက္မွန္းကန္း မွန္ းနားမလည္ၾကဘူး။ ဒီ ၉၆၉ ပဲ
  မက္ေနၾကတယ္ ။ဘယ္လုိဟာလဲ မသိဘူးဘေဒြးရ ။ ဆရာေတာ္ ခမ်ာ သကၠာယဒိဌိ နဲ ့ဥေစၦဒ ဒိဌိ
  အေၾကာင္း ေလး ပ်ိဳးခါ ရွိေသး ဆုံးေအာင္ေတာင္ မေဟာလုိက္ရရွာဘူူး။ ျဖစ္ပုံႏွယ္။

  ဒါနဲ ့က်ဳပ္ က “ ေမာင္ရင္ ရုိ ့ . ဆုိဆုိေနၾကတဲ့ ၉၆၉ ဆုိတာ ဘယ္ လုိ ဟာမ်ိဳးပါလိမ့္ဗ်ာ။
  က်ဳပ္ မ်ား လည္းရွင္းျပစမ္းပါဦးေတာ့” လုိ ့ .. ျမိဳ ့သားတစ္ေယာက္ကုိေမးေတာ့…………

  “ ဟာ အကုိၾကီးႏွယ္ ။ ဒီေလာက္ အေရးၾကီးတဲ့ဟာ မသိေသးဘူးလားဗ်။ ေအးေလ အင္တာနက္
  မသုံးေတာ့လည္း မသိရွာဘူးေပါ့။ က်ေနာ္ေျပာျပမယ္။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကုိးပါး တရား ဂုဏ္ေတာ္
  ၆ ပါး သံဃာ ့ဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါး ဗ်။ …အဲဒါ ”

  “ ေအာ္ေအာ္ ။ႏုိ ့… အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္သတဲ့တုန္း။ အဲဒါက“

  ” ဗုဒၵဘာသာ မွန္ရင္ အဲဒီ ၉၆၉ ဆုိတာကုိ အိမ္မွာကပ္။ ….သူူမ်ားေတြကုိလည္း ကပ္ဖုိ ့လုိက္ေျပာ။ သာသနာ အဓြန္ ့ရွည္ေအာင္လုိ ့ဗ်။ …ဘာသာျခားေတြ ၾကီးစုိးသြားမွာ စုိးလုိ ့။
  ဒါ သာသနာအေရး။ ”

  အဲလုိ တဲ့ဗ်။ ဘေဒြးရ။.. ဒါနဲ ့အဲဒီ ၉၆၉ ဆုိတဲ့အကၤ်ီၾကီးေတြဝတ္ျပီး….ဘုရားေက်ာင္းကန္ေတြမွာ အာေဘာင္အာရင္းသန္ေနတဲ့ မိန္းမ ဝဝၾကီးေတြ ေယာက်္ား ဖုိင္ ့ဖုိင့္ၾကီးေတြလည္း…ဗ်ာ..ေျပာလုိက္ၾကတဲ့ ..စိန္ေၾကာင္းေရြေၾကာင္း
  သားေၾကာင္းသမီးေၾကာင္း…..ဘုရား အေၾကာင္း ျဖင့္တစ္လုံး မွမပါေပါင္။……..ဥပုသ္ ဥပုသ္နဲ ့
  ၁၂ နာရီမထုိးခင္ ဗုိက္ထဲကုိ…ထမင္း ေလးငါးလုုံးခ်က္ေလာက္ သြင္းျပီး အတင္းတုပ္ ၊ ေမာေတာ့
  အိပ္ျပီး ျပန္ၾကတာမွတ္တာပါပဲ။.. ကုိယ့္မွာ သူရုိ ့လုိက္ၾကည့္ေနတာ အကုသုိလ္ေတာင္ပြားပါရဲ ့
  ဘေဒြးရယ္။

  ၉၆၉ ကေတာ့ဟုတ္ပါျပီ။ဒါဆုိ အဲဒီ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါး တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါးေလးမ်ား ရြတ္ျပစမ္းပါဦး ေတာ့ ..ဆုိရင္လည္း .. ထစ္အထစ္အနဲ ့
  ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးေတာင္. အျမီးအေမာက္မတည့္ဘူး။ . အႏုတၱေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ
  ဆုိတာကုိ ..ေျဖာင့္ေအာင္ ထြက္တတ္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ပူလိသ.ျဖစ္လုိျဖစ္ အနတ္ေဒါ ျဖစ္လုိ
  ျဖစ္နဲ ့ၾကားရတာ အ ဂါရဝ ျဖစ္ခ်က္ေတာ့။

  ၉၆၉ ေတြ ေလ်ာက္ကပ္ေနမဲ့အစား…. ဗုဒၵဝင္ေလး လွန္ဖတ္ေနၾကပါလားလုိ ့ေျပာမိ
  တာ..လူကုိ ဝုိင္း ဆဲလုိက္ၾကတဲ့အမ်ိဳးဗ်ာ။ ေခါင္းေတာင္မျပဴဝ့ံ ဘူး။

  အခု လည္း သၾကၤန္အမီ ဘုရားၾကီး ကုိ ၉၆၉ ဆုိျပီး မကုိဋ္ေတာ္ မွာေရးသားကပ္လွဴ
  ပူေဇာ္ၾကစုိ ့ရယ္လုိ ့ေဆာ္ၾသေနၾကတာနဲ ့…… “ဟ ဒါေတာ့လက္မခံနုိင္ဘူးေဟ့။ ဘယ္ႏွယ့္
  မေယာင္ရာဆီလူး.အေရမရ အဖတ္မရ။ မေျပာခ်င္လုိ ့ၾကည့္ေနတာၾကာျပီ။.မင္းတုိ ့ဟာမင္းတုိ ့
  ၉၆၉ မကလုိ ့…ကုိးသိန္းေျခာက္ေသာင္းျဖစ္ျဖစ္ မင္းတုိ ့အဘ နဖူးေပၚသြားေရးၾကေခ်။” ဆုိျပီး
  ကန္ ့ကြက္တဲ့လူေတြက ကန္ ့ကြက္နဲ ့ ဘရုတ္ဘရုတ္ကိုျဖစ္ေနတာပါပဲ။

  အဲဒါ ကဆုန္ လထဲက်မွျဖစ္ျဖစ္ လာခဲံ ့ေတာ့ဘေဒြးေရး။ ဒီ မွာ…ေတာ့… အဲလုိ…ေဟလာေမာင္ရုိ ့ဝါး ဆုိတဲ့ လူေတြ ေၾကာင့္ ..အခက္ေတြေပြေနလုိ ့.ဘေဒြးပါေရာျပိးနားရွဳပ္ေနမွာစုိးလုိ ့။

  တူေမာင္

  via Kyaw Win Thant
  orginal link=> https://www.facebook.com/kyawwin.thant.5/posts/476871215699774

 4. drkokogyi Says:

  ၇၈၆ ႏွင့္ ၉၆၉ တို႔ရဲ႕ မုတ္ဆိတ္ ျပသနာ (သေရာ္စာ)
  သေရာ္စာ မတ္လ ၁၀ ၊ ၂၀၁၃
  M-Media သစ္ဆန္းခန္႔

  satire

  ခုတေလာ ေမာင္သစ္တို႔ ရဲ႕ ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ မေယာင္ရာဆီလူး တဲ့
  ျဖစ္ကတက္ဆန္း ဖြဲ႔စည္းၿပီး မည္သူမွ အသိမွတ္မျပဳသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဘြဲ႔တံဆိပ္
  အပ္ႏွင္းထားတဲ့ ေဒါက္တိုေမာင္သစ္ အေထြေထြဆႏၵျပပြဲ ေကာ္မတီ၏ ေရွ႕ဆက္
  ဆႏၵျပသြားမယ့္ ဆႏၵျပပြဲ ပြဲစဥ္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအား
  ေၾကညာအပ္ပါသည္။

  မ်ားမၾကာမွီ အခ်ိန္အတြင္းက ေထာင္ထြက္အဆံေခ်ာင္
  ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး ႏွင့္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ဂုတ္ေသြးစုပ္
  စီးပြားေရး သမား တို႔ ပူးေပါင္းကာ ၉၆၉ ဟု
  ဘာသာေရး ခုတုံုးလုပ္ စီးပြားေရး အျမတ္ထုတ္မည့္
  အႀကံအစည္အား ေထာက္ခံအားေပးသည့္
  ဆႏၵျပပြဲအား ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးရွိ
  အိမ္ေျခရာမဲ့ အလုပ္မရွိအကိုင္မရွိ
  လမ္းေဘးေနလမ္းေဘးနားစား
  ျပည္သူမ်ား အားလံုး(ေန႔စားျဖင့္)
  မရပ္မနား ေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပမည္ ျဖစ္ၿပီး
  ၉၆၉ တံဆိပ္ကပ္ထားေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေစ်းမ၀ယ္ပါက
  ၀ိုင္းၿပီး ဆြမ္းႀကီးေလာင္းမည္ဟု ဘုကြက်က် အတိအလင္း
  ႏိုင္ငံမပိုင္ ဖြဘုတ္ သတင္းမ်ားတြင္ ဆဲဆိုရမ္းကား ေရးသားထားပါသည္။

  အကယ္၍ ၉၆၉ ဆိုင္မ်ားတြင္ စားေသာက္ကုန္ ၀ယ္စားသူမ်ား စားမေကာင္းသည္ရွိေသာ္
  လူသံုးကုန္ ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေစ်းမ်ားသည္ရွိေသာ္
  အေရာင္းဆိုင္၏ ဆက္ဆံေရး ညံ့ဖ်င္းခဲ့သည္ ရွိေသာ္
  ၉၆၉ အဖြဲ႔အစည္းျဖင့္ လံုးလံုးသက္ဆိုင္မႈ မရွိပဲ ကိုယ္ျဖစ္ကိုယ္ခံဟု
  စည္းကမ္းသက္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ 😛

  အဆိုပါ သက္မွတ္ထားေသာ ၉၆၉ ဆိုင္မ်ားတြင္ ညံ့ဖ်င္းလြန္းလွသျဖင့္
  အေျပာခ်ိဳသာယဥ္ေက်း ေစ်းသက္သာေသာ ပစၥည္းမွန္ေသာ ၇၈၆ ဆိုင္မ်ားတြင္
  ေစ်း၀ယ္ခဲ့သည္ ရွိေသာ ေထာင္ထြက္လက္မရြံ ဘုန္းႀကီးလူမိုက္မ်ားမွ
  မထင္ရင္ မထင္သလို ဆြမ္းႀကီး၀ိုင္းေလာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
  တိုးတိုး တိတ္တိတ္ ၀န္နင္ ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း
  ႏိုင္ငံမပိုင္ အဆဲအဆိုရပ္၀န္း သတင္းဌာန မွ တဆင့္ ျပန္လည္သိရွိရပါသည္။

  ေနာက္ဆက္တြဲ ဆႏၵျပပြဲ သတင္းမ်ားအရ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ေနေသာ မုတ္ဆိတ္မ်ားႏွင့္
  ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ရွိေနေသာ္ မုတ္ဆိတ္မ်ားအား အျမင္မၾကည္ ေၾကာက္ရြံထိတ္လန္႔ေသာ
  ပုဒ္မ ျဖင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ ဧရိယာ မ်ား ကဲ့သို႔ မုတ္ဆိတ္မထားရ ဧရိယာမ်ား သက္မွတ္ေပးဖို႔
  လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တင္ျပ ျခင္း ရင္ဖြင့္ျခင္း မ်ား အစဥ္မပ်က္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (သည္းခံေတာ္မူဘာ)
  သိရွိရသည့္ အျပင္ ဖြဘုတ္ သတင္းရပ္၀န္းမွ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ားမွ
  ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားသည္လဲ မုတ္ဆိတ္ကုလား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မ်က္ကန္းသတင္းမ်ားတြင္
  ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အျပင္ ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားအတြင္းမွ ဆိတ္မ်ားအားလဲ DNA စစ္ေဆးၿပီး ႏိုင္ငံသား ဟုတ္မဟုတ္
  စစ္ေဆးၿပီးမွ စားသံုးသင့္ေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မုတ္ဆိတ္ပါရွိေသာေၾကာင့္
  ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား ၏ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္လာျခင္းေလာဟု
  ၄င္းတို႔၏ ျဖဳတ္သာသာ ဦးေႏွာက္မ်ားျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚရင္း စိတ္ပူလ်က္ ရွိၾကကုန္၏
  ေနာက္တဖန္လဲ ခရစ္စမတ္ ဘိုးဘိုးႀကီးသည္ မုတ္ဆိတ္ပါေသာ ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း
  အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမဲ ထံ တိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ရန္ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္
  စီစဥ္ေဆာင္ရြတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရေလသည္။

  ေနာက္ဆံုးရ သတင္း အေနျဖင့္ တရုတ္ ဂ်ပန္ ထိုင္း ကိုရီးယား စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္ကိုလဲ ၉၆၉ ကဲ့သို႔
  အခါႀကီး အတိတ္နမိတ္ႀကီး ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ဖြင့္ဖို႔ ဆႏၵျပ ႏိႈးေဆာ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး
  ေရာသမေမြ ကိန္းဂဏန္းအႀကီးစားရဖို႔ ပုဒ္မႀကီးႀကီးျဖင့္ ေထာင္ေျပးမ်ားျဖင့္ ေပါင္းကာ
  သာသနာဖ်က္မယ့္ အမိႈက္စား လူဂြစာ ဂိုဏ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္
  ျပည္သူလူထုအား အားေနယားေနသမွ် ကာလ ပတ္လံုး
  ကားလမ္းပိတ္ မတက္ ဆႏၵျပ ပြဲမ်ား စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားပါမယ္ ခင္ဗ်ာ….

 5. drkokogyi Says:

  ၉၆၉ ……… ?
  =======

  ေမး။။

  ယခုအခါ လူတစ္စု၀ါဒျဖန္႔၊ အကြက္ခ်လုပ္ေဆာင္ေနမႈေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ခ်ဳိ႕သည္ “၉၆၉” ကိန္းဂဏန္း တစ္ခုအား တြင္က်ယ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ သိလိုသည္မွာ “၉၆၉” ဟူသည္ မည္သည္ကို ရည္ညႊန္းသည္၊ ဤကိန္းတစ္ခုအား စြဲလမ္းခံုမင္ျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ထူးျခားမႈ ရွိမည္ဆိုသည္ကို ေျဖၾကားေပးပါ ဦးရီးေတာ္။

  အေျဖ။။

  ငါ့တူေမးတဲ့ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖဟာ လြယ္ပါတယ္ ။ ဦးရီးေတာ္ သိသမွ် ေျဖၾကားေပးပါမယ္။ ကနဦး အစသိထား ရမွာက “၉၆၉” ကိန္းဂဏန္းကို “ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ သေကၤတပံုေဆာင္မႈ” အျဖစ္ ျပဳလုပ္တာကို အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္း ေတာ္ေတြနဲ႔ ဒကာေတြက ႏွစ္ျခိဳက္ေပမယ့္၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းေတြနဲ႔ ဒကာ၊ ဒကာမေတြက မႏွစ္သက္ ၾကပါ။ မႏွစ္ၾကျခင္း အေၾကာင္းလည္းရွိတယ္၊ ငါ့တူ ။

  ပထမဦးစြာ “၉၆၉”၏ သေကၤတေဆာင္ပံုအနက္ကို ေျပာရလွ်င္ ပထမဂဏန္း (၉) သည္-ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္ (၉) ပါးဒုတိယဂဏန္း(၆) သည္-တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆) ပါးတတိယဂဏန္း (၉) သည္ -သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္(၉) ပါးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ေျပာၾကပါတယ္။ဦးရီးလည္း ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို အရင္ကေတာ့ သေဘာက်လွပါတယ္။ အခုေတာ့ မၾကိဳက္ခ်င္ေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဤကိန္းဂဏန္းက ျမန္မာျပည္တြင္ တြင္က်ယ္လာပါက ခရစ္ယာန္သာသနာ ျမန္မာျပည္ကို လႊမ္းမယ့္ အတိတ္နိမိတ္ေဆာင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ သမၼာက်မ္းစာ(Bible) တြင္ ကမၻာဦးက်မ္း သည္ ပထမဦးဆံုး အေစာင္ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏အခန္း(၅) အပိုဒ္ (၂၇) တြင္ Methuseleh ” မသုရွလ ” အမည္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ပါးအေၾကာင္း ပါရွိတယ္။ သူ႔ရဲ့ အသက္ကို “၉၆၉” ႏွစ္ဟု ေဖာ္ျပထားတယ္။ သူဟာ က်မ္းထဲမွာ အသက္အရွည္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။
  “မသုရွလသည္ အသက္ ႏွစ္ေပါင္း ကိုးရာေျခာက္ဆယ့္ကိုး (၉၆၉)ႏွစ္ ေစ့ေသာ္ ေသေလ၏။” (ကမၻာဦးက်မ္း ၅း၂၇)အဲ့ဒါေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းထဲက အသက္အရွည္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ရဲ့ အသက္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ သေကၤတအျဖစ္ ပံုေဆာင္ထားတဲ့ “၉၆၉” က သြားတူေနလို႔ သမၼာက်မ္းကို သက္၀င္ယံုၾကည္လာမယ့္ ခရစ္ယာန္ေတြ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာျပည္ႀကီးမွာ ထြန္းကားမ်ားျပားလာမယ္ဆိုတာပါပဲ။

  အေမရိကန္ရဲ့ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈဟာ အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး က႑ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အလိုက္တသင့္ ၀င္ဆံ့ေနရာယူလာတာနဲ႔ အမွ် သူတို႔ရဲ့ ခရစ္ယာန္သာသနာကို အထင္ႀကီးမႈျဖစ္ေစတဲ့အျပင္ ၊ သူတို႔ရဲ့ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း နဂိုကတည္းက အျခားဘာသာေတြက လိုက္မမွီႏိုင္တာကတစ္ေၾကာင္း၊ စနစ္က်မႈေရာ လိမ္မာပါးနပ္မႈပါ ကုလား၊ ဗမာေတြက သူတို႔ကို ယွဥ္လို႔မရတာက တစ္ေၾကာင္း၊ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင္း ေတြေၾကာင့္ “၉၆၉” ရဲ့ နိမိတ္ဟာလည္း တယ္မေကာင္းလွေပဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဦးရီးတို႔ “၉၆၉”ကို မၾကိဳက္တာ။

  ေနာက္တစ္ခုက မဟာယနေတြ၊ သွ်င္ဥကၠဌဂိုဏ္းသားေတြ ၊ မိုးျပာဂိုဏ္းသားေတြရဲ့ တစ္ဖက္လွည့္ လွည့္ကြက္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ငါ့တူ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့၊ ” ဘုရားဂုဏ္၊ တရားဂုဏ္၊ သံဃာဂုဏ္″ လို႔ေျပာရင္ ပုဒ္မေတြ ခံေရးရတယ္။ ဂုဏ္ရည္ေတြက တစ္ပါးခ်င္းစီမွာ သီးသန္႔ရွိတဲ့ သေဘာကို ဆိုလိုတာပါ။ ခုဟာက “၉၆၉” ဆိုၿပီး လံုးခ်ထားတယ္။ ျဖစ္ရမွာက ၉၊ ၆၊ ၉ (သိ႔ု) ၉, ၆, ၉ (သို႔) ၉ – ၆- ၉ ဆိုမွ သဘာ၀က်မယ္မဟုတ္လား။ ခုဟာက “၉၆၉” ဆိုေတာ့ သံသယ၀င္စရာ ျဖစ္လာတယ္။ ဗုဒၶက ကိန္းဂဏန္းေတြကို ကိုးကြယ္ခိုင္းတာ အားထားခိုင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားရွင္အေပၚ သက္၀င္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ လက္ေတြ႔၀င္စားတဲ့ အလုပ္ေပးတရား အေပၚမွာသာ ႀကိဳးစားခိုင္းထားတာ။ ခုဟာေတြက မဟာယနဘက္ကို ႏြယ္ေနသလိုႀကီးပဲ။
  “မေကာင္းမႈျပဳသူသည္ ဤဘ၀၌လည္း စိုးရိမ္ရ၏။ တမလြန္ဘ၀၌လည္း စိုးရိမ္ရ၏။ ထိုမေကာင္းမႈ ျပဳသူသည္ မိမိ၏ ညစ္ႏြမ္းေသာကံကို သိျမင္၍ စိုးရိမ္ရ၊ ပင္ပန္းရ၏။” (ဓမၼပဒ-၁၅)

  “ေကာင္းမႈျပဳသူသည္ ဤဘ၀၌လည္း ၀မ္းေျမာက္ရ၏။ တမလြန္ဘ၀၌လည္း ၀မ္းေျမာက္ရ၏။ ထိုေကာင္းမႈ ျပဳသူသည္ မိမိ၏ စင္ၾကယ္ေသာ ကံကိုသိျမင္ရ၍ ၀မ္းေျမာက္ရ၊ ၀မ္းသာရ၏။” (ဓမၼပဒ -၁၆)

  * ၿပီးေတာ့-
  တစ္ေထာင္ထဲက သံုးဆယ့္တစ္ႏုတ္ရင္ = ၉၆၉ ရတယ္။
  ျမန္မာစကားမွာ “ေထာင္″ဆိုတာ အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ ကိန္းဂဏန္းကို ေျပာတာရွိသလို၊ “ေထာင္သည္″(ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။) “ေထာင္လႊားသည္″(ေမာ္ၾကြားႏိုင္တာကို ဆိုလိုတယ္။) “ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ” “ေထာင္တန္တဲ့စကား ရယ္ေပါ့”၊ “ေထာင္ျမင္ရင္ ရာစြန္႔”၊ “ျပည္ေထာင္စု” ဆုိတဲ့ အသံုးေတြဟာ ျပည့္၀ျခင္းသေဘာ၊ အားရွိတဲ့သေဘာကို ညႊန္းဆိုတာေၾကာင့္ “ေထာင္ဂဏန္း” ဟာ ျပည့္၀စံုလင္မႈ၏ သေကၤတ၊ အားေကာင္းမႈရဲ႕ သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဆိုလို တာက “၉၆၉” ဆိုတာ ၁၀၀၀ ထဲက ၃၁ ပယ္ထားမွ ရမယ္ေပါ့။ (၃၁)ဘံု ၀ါဒဟာ ေထာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ၀ါဒေတြအထဲမွာ မပါရွိေတာ့မယ့္ အတိတ္နိမိတ္ေပါ့။ သွ်င္ဥကၠဌဂိုဏ္းသားေတြကလည္း လူေသလူျဖစ္ ဆိုၿပီး တစ္ေခတ္တစ္ခါက ေရပန္းစား လိုက္ေသးတယ္။ သူတို႔ေတြက (၃၁)ဘံု၀ါဒကို လက္မခံၾကဘူး။ ပိဋကတ္က်မ္းလာေအာက္ပါ တရားေတာ္တစ္ခ်ဳိ႕ကို ကိုးကားၿပီး လုိရာဆြဲေျပာၾကတယ္။

  “ရဟန္းတို႔ မ်က္စိ၊ နား၊ နွာ၊ လ်ာ ကိုယ္ကာယတည္းဟူေသာ ရုပ္တရားတို႔ကို တည္ရာထား၍ ထိုသည့္ ရုပ္တရားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးတရား၀ိဥာဥ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထိုရုပ္တရား အေၾကာင္းခံကို ပ်က္စီးပါက ထိုအက်ိဳး၀ိဥာဥ္သည္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေလသည္။(မဟာတဏွသခၤယသုတ္)

  “၉၆၉” ကို ေပါင္းရင္ ၉+၆+၉=၂၄ ရတယ္။ ၂၄ပစၥည္းလို႔ ယူတဲ့သူလည္း ရွိတယ္။ ဒီလို ယူႏိုင္ေပမယ့္လည္း ထပ္ၿပီးေပါင္းရင္ ၂+၄= ၆ ရတယ္။ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚ “လဒ” ( ၆ )ေကာင္လာနားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္က သာသနာရဲ႕ သေကၤတကိန္း “၉၆၉”ရဲ႕ ေပါင္းတဲ့ရလဒ္ျဖစ္ေနေတာ့ “၉၆၉” ဟာ မဂၤလာမရွိတဲ့ နိမိတ္ျဖစ္ေနပါၿပီ။

  ခုလည္း ေခတ္သစ္အသြင္ရဲ့ ပညာသားပါပါ အေျခကုတ္ယူေနပါၿပီ။ မြတ္စလင္ကုလားေတြဆိုတာ ရန္သူအဆင့္မွာ မရွိပါ။ ရွိခဲ့ရင္လည္း သူတို႔ေတြဟာ ျမင္ရတဲ့ရန္သူပါ။ ေထရ၀ါဒီ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ ျမင္ရတဲ့ ရန္သူထက္ မျမင္ရတဲ့ရန္သူက ေၾကာက္စရာပိုေကာင္းလို႕ ရွာေဖြၾကပါ။ သတိထားၾကပါ။ ‘အ’ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရမယ့္၊ ‘ရူး’ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ေတာ့တာကို သတိထားၾကပါလို႕ ေျပာဆိုရင္း နိဂံုးအဆံုးသတ္လိုက္ၿပီ..ငါ့တူ။

  ဦးရီးေတာ္
  ref: mm.net

 6. drkokogyi Says:

  Than Tun OO’s status.
  Thursday
  ဘိုးဘြားဘီဘင္အဆက္ဆက္သံုးလာၾကတဲ့ အရဟံတံဆိပ္ကို လက္ခံႏိုင္တယ္။ ယႀတာလိုလိုဘာလိုလိုနဲ႔ ေသာၾကာနံကို ၀န္းရံပီး ကိုးန၀င္းေက်လုပ္ထားတဲ့ အယူအဆႀကီးေတာ့ လက္မခံႏိုင္ဘူး။

  ၉၆၉သတင္းထူး။
  ဒီေန႔ကြ်န္ေတာ္ဆိုင္မွာ၉၆၉တံဆိပ္ကိုcrossလုပ္ျပီးဆိုင္အေရွ့မွာကပ္လိုက္တယဒီလိုနဲ႔ဆိုင္ဆိုင္ဖြင္႔ျပီးေစ်းေရာင္းေနတံုးဝယ္ေနႀကဦးဇင္းတပါးေရာက္လာတယ္ျပီးေတာ႔ေမးတယ္ဒါကာႀကီးဘာျဖစ္လို႔ကပ္ထားတာလဲအဒါနဲ႔ကြ်န္ေတာ္ကဘာရယ္မွမဟုတ္ပါဘူးသူမ်ားေတြကပ္လို႔ကြ်န္ေတာ္လဲလိုက္ကပ္တာအဒါနဲ႔ဦးဇင္းကေျပာတယ္ဒါကာႀကီးဦးဇင္းတို႔ဗမာေတြကအရူးေတြသူမ်ားေတြကဝါးဝါးဆိုရင္သူတို႔ေတြကလိုက္ဝါးတယ္အမွန္ေတာ႔၉၆၉ဆိုတာဘာအေျခအျမစ္မွမရွီဘူးဦးဇင္းကိုတိုင္လဲ၉၆၉ဆိုတာကိုမုန္းတယ္မရံုရင္ေဆာက္ႀကည့္ေန၉၆၉ဆိုတာမႀကာခင္ေျပာက္သြားလိပ္မယ္႕႔ ႕ ႕္

  Credit to Kokyawtelenet Kokyawtelenet

 7. tlo Says:

  969 ဆိုတာ ဦးေနာက္မရွိ႕တဲ႔ေခြးေတြရဲ႕လုပ္ရက္ေတြပဲ ။လူစိတ္မရိွတဲ႔ေအာက္တန္းစားေတြလုပ္တာ။ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္လုံးဝမရိွတဲ႔ဂ်ေလဘီေတြလုပ္ေနတာ ဗုတ္ဒ က သက္ရိွဆို ျခင္ ေတာင္ မသက္ရဘူးလို႕ခိုင္းထားတယ္မဟုတ္လား ။ဘာလို႕လူေတြလိုက္သတ္ေနတာလည္း ဒါေတြေကာင္းလားစဥ္းစား ၉၆၉ လူစိတ္ရိွတဲ႔ဗု ဓၵဘာသာဝင္ေတြက ၉၆၉ ကိုလက္မခံဘူး သူမ်ားအသက္စည္းစိမ္ေတြကိုျဖတ္စီးတာ ၉၆၉

 8. tlo Says:

  သင္ျပဳသိကံပဲ႔တင္သံသင့္ထံၿပန္လာမည္

 9. tlo Says:

  မုအ္မင္န္ ေတြရဲ႕ လက္နက္ သည္ ဒိုအာ

 10. tlo Says:

  ၉၆၉ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးေရ မင္းဘယ္လိုေသခ်င္းဆိုးမ်ဳိးနဲ႔ေသမလဲေစာင့္ေနေတာ့ငါတို႕မလုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ မင္းတိုေစာ္ကားေနတဲ႔ငါတို႕အရွင္ ကမင္းကိုခြင့္လြတ္မွာမဟုတ္ဘူး

 11. tlo Says:

  အလဟာမ္းဒို ့လစ္လႅာ။ ျမင္ ့ျမတ္ေတာ္မူေသာ အလႅာအရွင္ျမတ္ဟာေလာကီမွာေရာ ေလာကုတၲရာမွာပါအစားေပးေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူတယ္ဆိုတာကို သံသယ မရွိ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုျကည့္ျခင္းအားျဖင့္သိရွိႏုိင္ပါတယ္ တရားသံေဝဂယူလိုသူမ်ားဤျဖစ္စဥ္ကိုႀကည့္၍သင္ခန္းစာယူႏုိင္ပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: