သံတြဲၿမိဳ႔အား ဆူပူရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေနမႈအေပၚ သမၼတႀကီးထံသုိ႔ တုိင္ၾကားစာေပးပုိ႔

Source မတ္လ ၁၂၊ ၂၀၁၂ M-Media ဇာဏီ သံတြဲၿမိဳ႔အား ဆူပူရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေနမႈအေပၚ သမၼတႀကီးထံသုိ႔ တုိင္ၾကားစာေပးပုိ႔

tan dwal new

ရန္ကုန္ ။ ။ ဘာသာလူမ်ဳိးမခြဲျခားဘဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေအးခ်မ္းစြာေနလာခဲ့သည့္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခု ၂၀၁၃-ခု မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ကေလးမ်ားကုိ စာေမးပြဲအခန္း သီးသန္႔ခြဲေျဖရန္ ျပည္နယ္ အစုိးရမွ ခြဲျခားေနမႈႏွင့္ စာေမးပြဲအၿပီးတြင္ လူမႈေရး ဘာသာေရး ဆူပူၾကမည္ဟု လႈံ႕ေဆာ္၀ါဒျဖန္ ႔ေနမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူ ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံသုိ႔ ဦးလွ၀င္း(မင္းညိဳငယ္-သံတြဲ)မွ တုိင္စာ တစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။

သံတြဲၿမိဳ႕နယ္သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းက ဘာသာလူမ်ဳိးမခြဲျခားပဲ ေအးခ်မ္းစြာေနလာခဲ့ၿပီး ၁၉၃၀-ျပည့္ႏွစ္ ၁၉၃၈-ခုႏွစ္ ကုလားဗမာ အဓိက႐ုဏ္းတြင္တြင္ သံတြဲခ႐ိုင္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္ သခင္ေက်ာ္ရင္၊ သခင္ဗတင္(လက္သီးပုန္း)၊ သခင္ထြန္းစိန္၊ သခင္သန္းေမာင္၊ သခင္ညြန္႔ စတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္႐ွိမႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ခဲ့ပဲ ေအးခ်မ္းခ်စ္ခင္ၿပီး စည္းလုံးမႈ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂-ခု ဇြန္လ အေရးအခင္းမွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပႆနာ ဖန္တီးသူမ်ား၏ ပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၂-ခု ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပႆနာ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ပညာတတ္သိေသာ သံတြဲ နယ္သားမ်ားေၾကာင့္ သံတြဲတြင္ မည္သည့္ျပႆနာမွ မျဖစ္ပြားပဲ ညီညြတ္လ်က္ပင္ ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သုိ႔ စည္းလုံးခ်စ္ခင္ ညီညြတ္ေနသည္ကုိ အလုိမက်သူလူစုသည္ ယခုလ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲတြင္ အစၥလာမ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ကေလးမ်ားကုိ ခြဲျခားမႈျဖင့္ စာေမးပြဲခန္းမ်ားခြဲ၍ ျပည္နယ္အစုိးရမွ ခြဲျခားမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲၿပီးပါက လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးဆူပူၾကမည္ဟု လႈံ႕ေဆာ္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ သုိ႔ပါ၍ ယင္းကိစၥမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ႏွင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံေနရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေ၀ဒနာမ်ားကုိ ေျဖေဖ်ာက္ကုစား၍ ယခင္အတုိင္း ခ်စ္ခင္မႈျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးပါရန္ တုိင္ၾကားစာတြင္ ထည့္သြင္း တုိင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းတုိင္ၾကားစာအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန သုိ႔လိပ္မူၿပီး၊ အုိလမာအစၥလာမ္ သာသနာ့ပညာ႐ွင္မ်ား အဖြဲ႕၊ အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေမာ္လ၀ီအဖြဲ႔၊ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူငယ္မ်ား (ဘာသာေရး)အဖြဲ႕၊ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အမ်ဳိးသားေရးရာ အဖြဲ႕တုိ႔၏ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ မိတၱဴမ်ားေပး ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: