RNDP အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးမွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ မည္ဟုေျပာ

RNDP အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးမွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ မည္ဟုေျပာ

ေက်ာ္စြာ၀င္း RB News 16.3.2013
ကင္ဘာရာ ။ ။ ၂၀၁၃ ခု မတ္လ ၁၅ – ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ Australia National University ၌ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မ်ားတုိးတက္ေရး ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဦးေစာလွမွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ား အပါအ၀င္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဖိႏွိပ္ေနျခင္းအား မိမိအေနျဖင့္မ ႀကိဳက္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ဖိႏွိပ္မႈတို႔အား ဆန္႔က်င္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကား လိုက္ပါသည္။
Debating Democratisation in Myanmar/Burma ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ အေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမ်ိဳးစု မ်ားဆိုင္ရာ တင္ျပေဆြးေႏြး မႈမ်ားတြင္ ဒုတိယ ေၿမာက္ေန႔ျဖစ္သည့္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔၌ ရခိုင္ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ ပါတီ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ RNDP မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး ဦးဦး လွေစာ မွ ရခိုင္ျပည္ သည္ ေတာေတာင္ေရေျမ သယံဇာတ ႂကြယ္၀ၿပီး ျမန္မာႏွင့္မဆိုင္ သီးျခား သမိုင္းရွိ ခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ လူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္ခုမွ် မရွိဘဲ ဗဟုိ အစိုးရ မွသာ အာဏာကို ခ်ဳပ္ ကိုင္ထားေၾကာင္း၊ ဗဟုိ အစုိးရအား ဆန္႔က်င္သည့္ စကားမ်ား ကို ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး၊ ရခိုင္ ျပည္၌ ေရွးယခင္က ေသးငယ္ေသာ မြတ္ဆလင္ ကြန္ျမဴနီတီသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ အတြင္း ဘဂၤလီ မ်ား၀င္ေရာက္ လာၿပီး လူဦးေရ မ်ားျပား သြားေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး မွ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆို တဲ့ စကားလံုး ေပၚေပါက္ လာေၾကာင္း၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာဆိုသည့္ ထိုဘဂၤလီ တို႔ အား တတိ ယႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ပစ္မည္ကို ရခိုင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး သေဘာတူေၾကာင္း၊ အစ ပိုင္းတြင္ ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။
ဦးဦးလွေစာ ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ အခမ္းအနားမွဴးမွ အေမရိကားမွ ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္ ဦးေဌး လြင္ဦး အား အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ သံုးမိနစ္ခန္႔ စကားေျပာခြင့္ေပးခဲ့၍ ဦးေဌးလြင္ဦးမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူသည္ ရခိုင္နယ္၏ မူလဇာတိ လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္စာ အေထာက္အထား၊ အဂၤလိပ္ေခတ္ မတိုင္မွီ အေထာက္အထား၊ အဂၤလိပ္ေခတ္ဆန္းပိုင္း ၁၈၂၆ ခု သန္းေခါင္ စာရင္း အေထာက္ အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပ ခဲ့ၿပီး၊ ရခိုင္အား အဂၤလိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္စတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမွာ ရခိုင္ျပည္ လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံု စာရင္းရွိခဲ့ၿပီး၊ ခင္ဗ်ား တို႔ကိုယ္တိုင္က ေမြးႏႈန္း ေကာင္းပါတယ္ ဆိုတဲ့ ဒီ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ဒီေန႔ ရခိုင္ျပည္မွာ လူဦးေရတိုးႏႈန္း စာရင္းမွပင္ ေပ်ာက္ေနေၾကာင္း၊ ရခိုင္ဟူသည္မွာ ဗမာလူမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာမွ ခြဲထြက္ခြင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာထက္ ထူးျခား၍ ပိုမိုသည့္ အခြင့္အေရးေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္း ဆိုခြင့္မရွိေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္၍ မိမိသည္လည္း ရခိုင္ လူမ်ိဳးျဖစ္၍ ဗမာႏွင့္ အတူ တူျဖစ္ေၾကာင္း၊ရခိုင္ အမ်ိဳး သားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား မွာ ဗဟုသုတ မလံုေလာက္ဘဲ လူထုအား သတင္းမွား၊ ဗဟုသုတ အမွားမ်ား ကိုသာ ေပးေနေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ ရခိုင္ သမုိင္း ပညာရွင္ ဆုိသူႏွင့္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ကိစၥကို ေဆြးေႏြးစဥ္ ၎မွ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ အမည္နာမအား အတင္း ခံ ျငင္း ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုး စာ အုပ္ေထာင္ျပေသာအခါ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ အမည္အား မျငင္းႏိုင္ေတာ့ ဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည္မွာ ရခိုင္ လူမ်ိဳးကို ေခၚသည္ဟု ထိုပညာရွင္က စကားလွည့္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဒါဆို အဲ့ဒီ ပညာ ရွင္ကို ခင္ဗ်ားက မြတ္ဆလင္ ၿဖစ္သလားလို႔ ေမးခဲ့စဥ္ သူ႔ဘက္က စကားပိတ္သြား ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း မိမိေျပာဆိုသည့္ အေထာက္အထားတို႔အား တက္ေရာက္လာသည့္ ပရိသတ္မွ တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီအား မိတၱဴ မ်ား ေ၀ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရသည့္ အခ်ိန္တို အတြင္း ဆက္တုိက္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ထုိအေထာက္ အထား တို႔အား ပရိသတ္ အတြင္း ၿဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံ ျခားမွ စီးပြားေရး စိတ္၀င္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားေရး တိုးတက္ေစရန္ အကူအညီ ေပးပါရန္ မိမိ အေနျဖင့္လည္း ေမတၱာရပ္ ခံေၾကာင္း၊ တစ္ၿပိဳင္ နက္ထဲမွာ ၿမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း အမွန္ တရား ကို ေလွ်ာက္ လွမ္းဘို႔ process ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ယူရမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မိမိက လက္ ခံႏိုင္ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဲ့ဒီ အမွန္တရားကို မေလွ်ာက္လွမ္းမွီ- အမွန္တရားကို ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း လက္ခံရဲတဲ့ သတၱိလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဦးေဌးလြင္ဦး စကားေျပာၿပီးေနာက္ အေမးအေျဖက႑တြင္ ဦးဦးလွေစာမွာ ဘဂၤလီ ဆိုသည့္ စကားလံုး တစ္ လံုးမွ မေျပာေတာ့ဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရကိုသာ သံုးစြဲေျပာဆိုသြားၿပီး လက္ ရွိ ျဖစ္ခဲ့သမွ်ကိစၥမ်ားမွာ အလြန္ ရႈပ္ေထြး နက္နဲေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မွာ အာဏာမရွိ၍ ထိုကိစၥမွာ အာဏာ ရွိ သူ မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္မူ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ အပါအ၀င္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဖိႏွိပ္ေနသည္ကို မႏွစ္သက္ေၾကာင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ ငံျခား သား မ်ား ေရွ႔ေမွာက္၌ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုသြားပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ သူ ၁၅၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Tags: , , , , , ,

One Response to “RNDP အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးမွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ မည္ဟုေျပာ”

  1. ibrahim Says:

    I am really proud of you regarding that conference ko pautsa. Insha Allah we had achive our goal. At least we have to continue our journey up to end.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: