နာဇီေတြ နဲ႕သူတို႕ စၾကၤာသေကၤတ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ က ရလာ

နာဇီေတြ နဲ႕သူတို႕ စၾကၤာသေကၤတ  ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ ရလာ

Ghangis Chitthu

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ လက္တြဲျပီး ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပဳပုံကေတာ့ တေလာကလုံး ဖိန္႕ဖိန္႕တုန္သြားျပီေဟ့။

နာဇီေတြ သူတို႕ စၾကၤာသေကၤတ ဘယ္ကရလာသလဲဆိုတာ ေလာကတခြင္ ျပဲျပဲစင္သြားျပီေဟ့။

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: