ၿပည္သူလူထုရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ကုိ အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ရင္ တာ၀န္ရွိသူေတြ ႏုတ္ထြက္ သင့္ပါသလား?

ၿပည္သူလူထုရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ကုိ အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ရင္ တာ၀န္ရွိသူေတြ လူၾကီးလူေကာင္း ပီသစြာ ႏုတ္ထြက္ သင့္ပါသလား?

မိတၳီလာၿမဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ဒုကၡသည္ဦးေရ ၉,၀၀၀ ခန္႔ရွိေနရာ ခ႐ိုင္အားကစားကြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းအား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းကေတြ႕ရတဲ့့ ၿမင္ကြင္းပါ။ ကမၻာ့ရုပ္ၿမင္သံၾကား သတင္းမီဒီယာေတြ မွာ လည္း ေဖာ္ၿပေနၾကတယ္။ အင္မတန္ မွ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတဲ့ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း အၾကမ္းဖက္မႈ အၿဖစ္ဆုိးပါ။  ရ၀မ္ဒါ ႏုိင္ငံ မွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့  မင္းမဲ့ဆန္ဆန္ အုပ္စုလုိက္ လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ိဳး ပုံစံ လုိ႔ ေတာင္ ကမၻာမွာ ေၿပာဆုိေနၾကၿပီ။
မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ လက္ထပ္မွာ ကုိယ့္တုိင္းၿပည္ က ၿပည္သူေတြ ဟာ ကုိယ္ႏုိင္ငံထဲမွာ အက်ဥ္းသားေတြ ၿဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ လက္ထပ္မွာ ေတာ့ ကုိယ့္တုိင္းၿပည္ က ၿပည္သူေတြ ဟာ ကုိယ္ႏုိင္ငံအတြင္းထဲမွာ ခုိးကုိးရာမဲ့ ဒုကၡသည္ေတြၿဖစ္ခဲ့ရၿပန္ၿပီ။
 
ၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ၿဖစ္ပြားတုိင္း ေနာက္ကြယ္ က လႈံ႔ေဆာ္ေသြးထုိးခဲ့ ၾကတဲ့ ပေယာ ဂ လက္သည္တရားခံေတြ ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿခင္းမရွိလုိ႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဟာလည္း  ေမးခြန္းထုတ္စရာၿဖစ္ေနတယ္။  လက္သည္တရားခံေတြ ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿခင္း မရွိလုိ႔လည္း ေနာက္ထပ္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ကုိ ဆက္လက္ ၿဖစ္ပြားေအာင္ ဖန္တီးတြန္းပုိ႔ေပး ေနသလုိၿဖစ္ေနတယ္။
ၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ၿဖစ္ပြားတုိင္း  အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူ (သုိ႔) တာ၀န္ရွိသူလုိ႔ သတ္မွတ္ခံ ရထားတဲ့ သူတုိင္း ဘယ္သူ က မွ တာ၀န္ယူ၊တာ၀န္ခံၿပီး ႏုတ္ထြက္ သြားတာမေတြ႔ရဘူး။
 အေတြ႔အၾကဳံမရွိလုိ႔ပါ၊ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေတြ အာနည္းခဲ့လုိ႔၊ လက္ေတြ႔ မတက္ခဲ့ရလုိ႔ ၊ဆုိတဲ့  ယုံတမ္း စကားေတြ၊ တာ၀န္ခံမႈ ကင္းတဲ့ ဆင္ေၿခေတြ ဆက္လက္ ေပးေနတာဟာ ယုတၱိမရွိပါ။
ရခုိင္ မွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ၿဖစ္သြားခဲ့ၿပီးၿပီ၊ မုံရြာ မွာ ၿဖစ္ေနဆဲ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ေတြလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ဖြဲ႔ခဲ့ရၿပီးၿပီ။ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြၿဖစ္လာေတာ့ မယ္ ဆုိတာ လည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ သတိေပးမႈ ေတြ ရွိခဲ့ၿပီးၿပီ။
ဒီလုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ၿဖစ္ပြားခဲ့ တာေတာင္ သင္ခန္းစာ မယူ ခဲ့ပါ။ အခ်ိန္မီွ တားဆီးဟန္႔တားႏုိင္ခဲ့တာ မေတြ႔ရပါ။ ၿပည္သူလူထုရဲ႕  အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ကုိ အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ခဲ့ပါ။

အေတြ႔အၾကံဳမရွိေသးလုိ႔ ပါလုိ႔   ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ဆုိသူေတြ က ဆက္လက္ ဆင္ေၿခေပး ေၿပာဆုိေန
ရင္ေတာ့ ၊ ဒီလုိ အေတြ႔အၾကဳံမရွိတဲ့ သူေတြ ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ ကေန ႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ သင့္ပါၿပီ။  ၿပည္သူ လူထု ရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ ေတြ ကုိ ဆက္လက္ အကာအကြယ္မေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ ၊ ဒီၿပည္နယ္၊ တုိင္း အစုိးရေတြ  ကုိ လူထု ကုိယ္စလွယ္ေတြ က အယုံအၾကည္မရွိ၊ ႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ အဆုိတင္သြင္း သင့္ေနၿပီ။

လူထုရဲ႕  အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ မွာ အိပ္ေပ်ာ္ ဟန္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စလွယ္ေတြ ကုိ လည္း လူ ထု က ေနာက္ထပ္  ေရြးေကာက္ပြဲမွာ  ေရြးခ်ယ္ မတင္ေၿမာက္ သင့္ေတာ့ ပါ။  ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တုိင္းဟာ တာ၀န္ယူရင္ တာ၀န္ခံရဲ တဲ့ အသိစိတ္ေတြ၊ သတၱိေတြ ရွိဖုိ႔လုိပါၿပီ။

ၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ေလယာဥ္ပ်က္က်ပ်က္က်၊ သေဘၤာႏွစ္ၿမဳပ္ ႏွစ္ၿမဳပ္၊ ရထားတုိက္တုိက္၊ ဘယ္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြၿဖစ္ၿဖစ္ ဘယ္အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူတုိင္း က တာ၀န္ခံၿပီး၊ တာ၀န္ယူ ရဲ တဲ့ အသိစိတ္ေတြ၊ သတၱိေတြ နဲ႔  ႏုတ္ထြက္ သြားတာမေတြ႔ရဘူး။
ဒါဟာ အစဥ္အလာ တရပ္လုိ ဆက္လက္ၿဖစ္ေနရင္ေတာ့ ၿပည္သူလူထု ယုံၾကည္ အားကုိးရတဲ့ အစုိးရ ဘယ္လုိမွာ ၿဖစ္လာမွာ မဟုတ္သလုိ၊ ၿပည္သူလူထု  အားကုိးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြလည္းေပၚထြက္ လာမည္ မဟုတ္ပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: