ဘာသာညီအစ္ကိုမ်ား ( ေ႐ႊက်င္သာသနာပိုင္ ဝါဆို ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

((သက္ေတာ္ ၉၆ႏွစ္ ဝါေတာ္ ၇၆ႏွစ္႐ွိၿပီျဖစ္ေသာ ေ႐ႊက်င္သာသနာပိုင္ ဝါဆို ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ကေလာင္အမည္ မႏၱေလးဘုန္းႀကီး အမည္ျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္။ ဆရာေတာ္ထံမွ ျဖန္႔ခ်ိရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ျပန္လည္ ေဝမွ်ပါသည္))

SK1

SK2ခရစ္ယာန္ဘာသာ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ ဟူေသာ ဘာသာၾကီးေလးရပ္အနက္ ကမၻာ ့လူဦးေရ သန္းေပါင္း ေၿခာက္ေထာင္ရွိရာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ သန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္တစ္ရာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ သန္းေပါင္းတစ္ေထာင့္သံုးရာ ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ သန္းေပါင္းတစ္ေထာင္ ၊ ဗုဒၶဘာသာ သန္းေပါင္းသံုးရာ ခုႏွစ္ဆယ့္ေၿခာက္သန္းစာရင္းကို ေတြ ့ဖုူး၏ ။

က်န္ဦးေရ တစ္ခ်ိုဳ ့ဘာသာမဲ ့ေနၾက၏။ တစ္ခ်ိဳ ့နတ္ကိုးကြယ္၏။ ဤသို ့ၾကားဖူး၏။ ကမၻာ့တိုက္ၾကီးေလးတိုက္ အာရွတိုက္၊ ဥေရာပတိုက္ စသည္ ကမၻာအရပ္ရပ္ ဘာသာစံုၿပန္ ့ႏွံ ့လွ်က္ရွိ၏။ ဗုဒၶဘာသာတုိ ့အတြက္ ဗုဒၶဘုရားက ေမတၱာကို အထူးဦးစားေပး ေဟာခဲ ့ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ ့ ဗုဒၶဘာသာတုိ ့သည္ ဘာသာၿခားတုိ ့အေပၚ ေမတၱာမထားႏိုင္ၾကဘဲ မုန္းတီးေရးဝါဒကို ဖန္တီးလိုၾက၏။

 

ဘဝရွင္မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးလက္ထက္ ဘာသာၿခားတုိ ့သည္ မႏၱေလးၿမိဳ ့ကစ၍ အလွ်ိဳ အလွ်ိဳ ဝင္ေရာက္လာၾက၏။ တားမရ ဆီိးမႏိုင္ၿဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာဝါဒ ေမတၱာ ကရုဏာကို လက္သံုးၿပဳလ်က္ ေသနတ္ပစ္အတတ္ ၊ အေၿမာက္ပစ္အတတ္ကို တတ္ေၿမာက္ရန္ သင္ၾကားေစကာ တတ္ေၿမာက္သည္ ့အခါ ကာကြယ္ေရးဌာန ဝန္ထမ္းလုပ္ေစလွ်က္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မြတ္စလင္မ္လူမ်ိဳးတို ့ကို သိမ္းသြင္း စည္းရုံးထားသည္ ၾကားဖူး၏။

ေရွးအခါထိုစဥ္က ေစ်းခ်ိဳအေရွ ့ဘက္ကိုပင္ အေၿမာက္တန္းဟု ေခၚတြင္ေစလ်က္ မြတ္စလင္မ္လူမ်ိဳးတို ့ စုရုံးေနထိုင္ၾက၏။ ၁၂၄၇- ခုႏွစ္၊ ၿမန္မာသကၠရာဇ္ အဂၤလိပ္မင္း အုပ္ခ်ဳပ္သည္ ့အခါ မြတ္စလင္မ္ေခၚ အစၥလာမ္လူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္လူမ်ိိဳးတို ့ ပိုမိုမ်ားၿပားလာ၏။ ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးတို ့ ဘာသာၿခားလူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံရပ္ၿခားလူမ်ိဳးတို ့ႏွင့္ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ထိမ္းၿမားၾက၏ ။ ဘာသာၿခားလူမ်ိဳးမ်ားၿပားလာ၏ ။

အလြန္ၾကည့္ေကာင္းေသာ ရူခ်င္ဖြယ္ ၿမန္မာၿပည္ကို သံုးသပ္ၾကည္ ့ရူရာတြင္ ၁၂၈၂ – ခုႏွစ္ဆီေလာက္က ပညာေရးတိုက္ပြဲမ်ား ေအာင္ၿမင္စေပၚလာသည္။ အဂၤလိပ္မင္း ဘုရင္ခံလက္ေအာက္ ေနရေစကာမူ အမ်ိဳးေရး ၊ ဘာသာေရး ၊ သာသနာေရး တက္ၾကြလွုပ္ရွားလာ၏။ ၿမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၆၀ – ဖြား ၆၁ -ခု ဖြားတုိ ့ကအစ အဂၤလိပ္ေက်ာင္းထြက္တို ့သည္ မ်က္စိပြင့္လာၾက၏ ။ ႏွလံုးရည္တုိက္ပြဲေပၚထြန္းလာ၏ ။ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ ့အစည္းေတြ မ်ားၿပားလာ၏ ။ အထူးအားၿဖင့္ ၿမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၁-ခု၊ ၇၂-ခု၊ ၁၂၇၃-ခု ဝန္းက်င္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားလာေသာပုဂၢိဳလ္တို ့ ေယာက်္ားအာဇာနည္ၿဖစ္လာၾက၏။

ထိုၿဖစ္ရပ္ အေတာအတြင္း ထုိႏွစ္မ်ား အေတာအတြင္း ၿမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို ့ သမိုင္းကုိ စိတ္ထဲတြင္ ထင္းထင္းၾကီးေပၚေန၏ ။ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၊ ေဖ-ပု-ရွိန္ မႏၱေလး ဦးဘဦး စသည္ အလြန္အားကုိးရေသာ ႏု္ိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြ အၿမဲသတိရ ဂုဏ္ေက်းဇူးေအာက္ေမ့ပါ၏။

အလြန္တက္ၾကြ ၾကီးက်ယ္ေသာ ရဟန္းရွင္လူၿပည္သူအမ်ား အလြန္ညီညြတ္ေသာ နဝမကြန္ဖရင့္ၾကီး္ဆုိတဲ ့ အဂၤလိပ္တိုက္ပြဲ လြတ္လပ္ေရးတုိုက္ပြဲ အစည္းအေဝးၾကီး မႏၱေလး တာရဲတန္းတြင္ ခုႏွစ္ရက္တုိင္တုိင္ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆုိသည္မွာလည္း ထုိေခတ္ ထုိႏွစ္ဆီကပင္ၿဖစ္၏ ။ ( နဝမ ကြန္ဖရင့္အေၾကာင္းကုိ မွတ္တမ္း မွတ္ရာၿပဳမယ္ဆုိလွ်င္ ဘုန္းၾကီးမ်ား မတတ္ႏုိင္ပါ။ မေရးႏုိင္ပါ။ ထိုမွတ္တမ္းသမိုင္းမ်ားကို ရွာေဖြလွန္ေလွာ ၾကည့္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ပါ၏။

ထိုလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ နဝမကြန္ဖရင့္၏ အထူးၿခားဆံုးၿဖစ္ရပ္တစ္ခုကို အထူးေၿပာၾကားလိုေသး၏။ ထိုပြဲၾကီးကို မႏ ၱေလး ေလးၿပင္ေလးရပ္ သံဃာေပါင္းစံု၊ တိုက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ရပ္တစ္ခု၊

ေနာက္တစ္ခုကို အထူးသိေစလိုသည္မွာ မႏ ၱေလး ၿမန္မာ တရုတ္ ကုလား မြတ္စလင္ စေသာလူမ်ိဳးစံု၏။ ဤလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲေၾကာင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ ၿမန္မာၿပည္လြတ္လပ္ေရးေပး စိတ္ၿဖစ္ေပၚလာသည္ဆိုေသာ သမိုင္းေၾကာင္းကို ဖြင့္ဆိုလိုက္ရေပ၏။

ရန္ကုန္ယူနီဗာစီတီ တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဆရာၾကီးဦးရာဇာတ္တို႕ ၿမန္မာၿပည္ လြတ္လပ္ေရးရဘို႕ မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးၾကသည္ ၾကားဖူးရ၏။

သူတို႕ႏွစ္ေယာက္စလံုး တူညီေသာ အယူအဆ ဆႏၵကိုေဖာ္ၿပရမည္ဆိုလွ်င္ –

၁။ ငါတို႕ ၿမန္မာၿပည္မွာ ေမြးဖြားတယ္

၂။ ငါတို႕ ၿမန္မာထမင္း အဟာရကို စားသံုးတယ္

၃။ ငါတုိ႕ ၿမန္မာၿပည္မွာ ေက်ာင္းေနတယ္

၄။ ငါတို႕ ၿမန္မာၿပည္မွာ ေနထိုင္သူၿဖစ္တယ္

၅။ ငါတုိ႕ အလုပ္သည္ ၿမန္မာၿပည္ လြတ္လပ္ေရးရဘို႕ လုပ္ရမွာၿဖစ္တယ္။ ဤသို႕ႏွစ္ဦးလံုးစိတ္ထားၿခင္း တူၾက၏။

ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ အလြန္ယံုၾကည္ အားကိုသလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္း ကလည္း ဆရာၾကီးအေပၚ အလြန္ယံုၾကည္အားကိုးသည္။ ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္သည္ အထက (၂) ေရွးယခင္ ေန ရွင္နယ္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းအုပ္ၾကီးၿဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးလမ္းစ ပ်ိဳးခင္းေထာင္ခဲ့ပံုမွာ ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းၾကီး၌ “ရဲညြန္႕တပ္ဖြဲ႕” ဖြဲ႕စည္းလွ်က္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ဖြဲ႕စည္းတည္ခင္းၾကသည္ ေနာက္ အဂၤလိပ္အစုိးရ ရဲညြန္႕တပ္ဖြဲ႕ ရုပ္သိမ္းေစ၍ တားၿမစ္သည္ကို လက္ခံလိုက္ရသည္။

ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္သည္ မိတၳီလာဇာတိသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ နတ္ေမာက္ဇာတိသားၿဖစ္၍ တစ္ေၿမ တည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ တစ္ခရီးတည္းသြားၾကေသာ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ၾကီး ႏွစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္။ (သူတို႕ႏွစ္ေယာက္လံုး တၿပိဳင္နက္ အတူက်ဆံုးခဲ့ရသည္ကို ယခုထက္တိုင္ အံ့ၾသဝမ္းနည္းေနၾကရပါသည္။)

တစ္ေယာက္က မြတ္စလင္ အစၥလာမ္၊ တစ္ေယာက္က ဗုဒၶဘာသာၿဖစ္ေသာ္လည္း မင္းက ဘယ္ဘာသာ ငါက ဘယ္ဘာသာဟူ၍ ဘာသာႏွင့္စပ္၍ မေၿပာခဲ့စဖူးဟု သိရ၏။ ၿမန္မာၿပည္သားပီပီ ၿမန္မာၿပည္ လြတ္လပ္ေရး ရေရးကိုသာ တစုိက္မတ္မတ္လုပ္ခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားၿဖစ္၍ ထိုေခါင္းေဆာင္ၾကီး ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ အာဇာနည္ေၿမာက္မ်ား စြာတို႕ အသက္ေပး ေခြ်း ေသြးၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္ေအာက္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ရဟန္းရွင္လူၿပည္သူမ်ားစြာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထုိင္ၾကသည္မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုသုိ႕ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္စဥ္ “သခြပ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္ မၿဖစ္ၾကပါနဲ႔၊ မလုပ္ၾကပါနဲ႔” ဟူ၍ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးအေနၿဖင့္ ေတာင္းပန္စကားေၿပာၾကားရင္း လြတ္လပ္ေရးမဆံုးရွံဳးေစေရး ကုိ သတိေပးလိုက္ရပါသည္။

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: