အစြန္းေရာက္သူမ်ား (သုိ႔) ကေလးဆုိးႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္

အစြန္းေရာက္သူမ်ား (သုိ႔) ကေလးဆုိးႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္

ဧျပီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၃ ေဆာင္းပါးရွင္- ေမာင္သမာဓိ

163373_574346642594645_1258211420_n

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၇၄ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့ဆုိ႐ွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ပါတီမူဝါဒ သေဘာ တရားမ်ားျဖစ္ေသာ လူႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔၏ အညမည (အင္ညမင္ည) ႏွင့္ မဇၨိမ ပ႗ိပတာ နည္း လမ္းတုိ႔ကုိ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္တုိ႔တြင္ မသင္မေနရ ျပဌာန္းကာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ သင္ၾကားေစခဲ့ ေသာ္ လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး စသည္ က႑အသီးသီးတုိ႔၌ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ကုိ မက်င့္သုံးႏွုိင္ဘဲ အစြန္းတဖက္ဖက္သုိ႔ အလြန္အမင္း ေရာက္ေနသည္ မ်ားကုိသာ ယေန႔တုိင္ အ့ံၾသဘြယ္ ေတြ႔႐ွိေနရပါသည္။

မဆလ ပါတီ သေဘာတရားမ်ားသည္ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ဆုိ႐ွယ္လစ္ဝါဒ တုိ႔ကုိ ေရာသမထားျခင္းသာ ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက္ အထူးအဆန္း မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ မေအာင္ျမင္ျခင္း မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမ်ား၏ အာဏာသုံးရပ္ စလုံးကုိ အပုိင္ကုိင္ထားေသာ အာဏာ႐ွင္ကုိ အလြန္ အမင္း ေၾကာက္႐ြံ႕ရမႈႏွင့္ မွားသည္မွန္သည္ မခ်င့္ ခ်ိန္ႏွုိင္ဘဲ အမိန္႔အရ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ အမွား က်ဴးလြန္မႈမ်ားေၾကာင့္၎၊ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈကုိ မရႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ အစုိးရ၏ သိကၡာမဲ့ေသာ အစြန္းေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ၎၊ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆုိ႐ွယ္လစ္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး က်ဆုံးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္တစ္ခု တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးရန္ စနစ္ထက္ လူသားသိကၡာက ပုိမုိအေရး ႀကီးေၾကာင္း   ျမန္မာသမုိင္းက လက္ေတြ႕ျပသေနပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အလားတူ အစြန္းေရာက္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တုိး တက္ဖြံ႔ၿဖဳိး၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး မက်႐ႈံးေစရန္ အတြက္ ဥာဏ္မွီသမွ် ေထာက္ျပ ေဝဖန္ အႀကံေပးလုိပါသည္။

ဘက္လုိက္ အစြန္းေရာက္ ျပည္တြင္းမူဝါဒ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဏာ႐ွင္ ဦးေနဝင္းေခတ္မွသည္ ယေန႔တုိင္ ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံသည့္ အခါတုိင္း ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂုဏ္ယူ၍ ေျပာေသာ လက္သုံးစကားမွာ လြတ္ လပ္၍ တက္ၾကြေသာ ဘက္မလုိက္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကုိ က်င့္သုံးသည္ဟူ၏။

ျပည္တြင္းမူဝါဒတြင္ တဖက္စြန္းေရာက္ေအာင္ ဘက္လုိက္သည္ကုိ အထင္အ႐ွား ေတြ႔ႏုိင္ ပါ သည္။ ေတာင္ကုတ္ ခရီးသြား ၁၀ ဦးကုိ အုပ္စုဖြဲ႔သတ္ျဖတ္ေသာ တရားခံမ်ားကုိ၎၊ ရခုိင္၊ မိတၳီလာ ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ျခမ္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အထိက႐ုံးမ်ားကုိ လႈံေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ သူ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ားကုိ၎၊ ယၡဳတုိင္ မေဖၚထုတ္ဘဲ ခုခံသူ မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ တဖက္သတ္ ဘက္လုိက္၍ ေထာင္ သြင္း အက်ဥ္းခ်ေနျခင္းတုိ႔သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈ မ႐ွိဘဲ အစြန္းေရာက္ေနသည္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပသေနပါသည္။

ဥပေဒ မစုိးမုိး၍ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္ေသာ တုိင္းျပည္သည္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

အစြန္း ႏွစ္ဖက္ကုိ တလွည့္စီ ေရာက္ေနေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန။

ေအာက္စ္ဖုိ႔ တကၠသုိလ္ အမည္ကုိ တည္းျဖတ္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔ စည္းပုုံႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အထိက႐ုံးျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ ေသာ စာ ႐ြက္စာတမ္း၊ CD ႏွင့္ VCD မ်ားကုိသာမက လူမ်ဳိးေရး လႈံ႕ေဆာ္ေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိပင္ လြတ္လပ္စြာ ျဖန္႔ေဝ ခြင့္ ျပဳထားေသာေၾကာင့္ အစြန္း ၂ ဖက္ကုိ ေရာက္လြန္းသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး သည္ တည္ၿငိမ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမ႐ွိသည့္အျပင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပ႗ိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ သည္။

အဆုံးစြန္ ျငင္းဆုိၿပီး လုိအပ္လွ်င္ ပြဲထုတ္ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႔။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လုံးဝမ႐ွိပါဟု ႏုိင္ငံတကာလွည့္ကာ ဇြတ္တ႐ြတ္ ဘူးကြယ္ေသာ ျမန္မာ အစုိးရ သည္ ေနာက္ဆုံး ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ရန္ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔ေပးလုိက္႐ုံမက ၈၈ မ်ဳိး ဆက္ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အသီးသီးတြင္ အရာသြင္း ပြဲထုတ္လာသည္ အထိ အေရးေပးလာၾက၏။

အုိင္ဒီယာခ်င္းတူေသာ ဇာဘုရင္၏ မိဖုရားႏွင့္ ျမန္မာ သမၼတ အႀကံေပး။

ဇာဘုရင္၏ မိဖုရားက ေပါင္မုံ႔စားရန္မ႐ွိေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ ကိတ္မုံ႔စားရန္ တုိက္တြန္း၏။

၂၄ နာရီ မီးလင္းေရး ဖေယာင္းတုိင္ ထြန္းကာ စီတန္းလွည့္လည္သည့္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ သူမ်ား သည္ ဖေယာင္းတုိင္မ်ားကုိ ဆႏၵျပရာတြင္ထြန္းမည့္အစား မိမိတုိ႔အိမ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ခ်ိန္ တြင္ ထုိဖေယာင္းတုိင္မ်ားကုိ အသုံးျပဳထြန္းညွိျခင္းျဖင့္ မီးမလာသည့္ ျပသနာကုိ ေျဖ႐ွင္းႏုိင္ေၾကာင္း သမၼတ အႀကံေပး ဦးကုိကုိလႈိင္က ကမာၻေက်ာ္ အႀကံကုိေပး၏။ ထုိဖေယာင္း တုိင္ျဖင့္ ေရတင္လုိ႔မရ၊ ထမင္း ခ်က္လုိ႔မရသည္ကုိေတာ့ သမၼတအႀကံေပး တြက္ခ်က္မိပုံမေပၚပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္ အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ ျမန္မာႏိိုိင္ငံတြင္ လက္႐ွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ရပ္တန္႔ေရး အတြက္ သမၼတကုိ အႀကံေပး ရန္အတြက္ကုိမူ သမၼတ အႀကံေပးအဖြဲ႔သည္ လုံးဝ ႏႈပ္ဆိပ္ေနၾက၏။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဝိုင္းဝန္းအငတ္ခံေပး။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေနေသာ အစုိးရတရပ္၏ လယ္/ဆည္ ဝန္ႀကီး က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ရက္အေရအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ မပါေသာ ထမင္း တနပ္ အငတ္ခံရန္ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳ၏။ ျပည္သူလူထု ၾကြယ္ဝေစရမည္ဟု  အာမခံသည္ႏွင့္ တၿပဳိင္ နက္ အငတ္ခံခုိင္း၏။

အစြန္းေရာက္၊ အျငင္းသန္ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား။

(က) ရခုိင္ေဒသကုိ မတည္ၿငိမ္ေသာ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ပါလက္စတုိင္း ေဒသကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ ေစလုိသည့္ ရခုိင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္း ဥကၠဌ ေဒၚေစာခင္တင့္၏ ဟီလာရီ ကလင္ထံ ေပးစာ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အလယ္တြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ နာဇီလက္သစ္ အသြင္ ျမင္ေစမည့္ လူမ်ဳိးၿပဳန္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖါက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကုိ ရခုိင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။

ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေျပာေသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္႐ွားမႈမ်ားသည္ လက္ေတြ႔တြင္ ရခုိင္ျပည္၏ စီးပြားေရးဘဝမ်ားကို ပ်က္စီးေစ႐ုံမက ရခုိင္ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေစ ခဲ့သည္။

(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မရွိပါဟု ဇြတ္ျငင္းေသာ အစြန္းေရာက္ RNDP ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ႏွင့္ သမုိင္းဆရာ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းတုိ႔သည္ ဘူခ်နမ္ သမုိင္းစာအုပ္တြင္ ေရးသားထား သည့္ ကုိယ္ပုိင္စာေပ႐ွိေသာ မဟာေမဒင္ ဘာသာဝင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး အမည္သည္ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ ရခုိင္မ်ားကုိ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္ဟု အတင္းအဓမၼ အ႐ွက္မ႐ွိ ေျပာေနၾကပါၿပီ။ တနည္းအားျဖင့္ ေညာင္ ျမစ္တူးလုိ႔ ပုတ္သင္ဥေပၚဆုိသလုိ သမုိင္းအေထာက္အထား အခုိင္အမာျဖစ္လာေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏  (Identity) ကုိ ရခုိင္တို႔ လုယူေနၾကၿပီ။

သုိ႔ဆုိလွ်င္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး သည္ မ်ားမၾကာမွီ မုိဟာမက္ ေအးေမာင္ႏွင့္ မုိဟာမက္ ေအးခ်မ္းဟု နာမည္ေျပာင္းရန္ အလားအလာ႐ွိ၍ ဘက္မလုိက္မီဒီယာမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။

လက္ဝဲေရာ လက်ၤာပါ ယိမ္းသည့္ လဝက ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ၊

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တရားမဝင္ ခုိးဝင္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခဲ့ေသာ လ.ဝ.က ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီသည္ ကုလသမဂၢမွ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ဟန္႕တားလုိေသာအခါ ရခုိင္ႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ပ႗ိကၡသည္ ႏွစ္္ေပါင္းၾကာ႐ွည္စြာ တအိမ္တည္း အတူေနေသာ ညီအစ္ကုိမ်ား၏ ရန္ပြဲသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပန္္ပါသည္။

ေသြးႏွင့္ဆုုံးျဖတ္သည္ဆုိေသာ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈ ဥပေဒ အရ ရခုိင္တို႔ႏွင့္ ညီအစ္ကို ေတာ္ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ အလုိအေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရန္သာ႐ွိ၏။

အစြန္း ၂ ဖက္သို႔ေရာက္လြန္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ။

(က) မုံ႐ြာ လက္ပံေတာင္းေတာင္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနၾကေသာ လက္နက္မဲ့ ရဟန္း သံဃာမ်ားကုိ မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ား ရေစသည္အထိ ၿမဳိ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အသုံးျပဳ ၿဖဳိခြင္းေစခဲ့ေသာ သမၼတသည္ မိတၳီလာၿမဳိ႕ တြင္ ၃ ရက္တုိင္တုိ္င္ အၾကမ္းဖက္၊ လူသတ္၊ လုယက္၊ မီး႐ႈိ႕ေနသူမ်ားကုိ ျဖစ္ထြန္းစ ဒီမုိကရစီ ပ်က္သုန္းသြားမွာ စုိးေသာေၾကာင့္ အင္အားသုံး၍ မၿဖဳိခြဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံ အေျချပ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားဝန္႔၏။

(ခ) ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ၿခံခတ္ထားၿပီး တတိယႏိုင္ငံသုိ႔ပုိရန္ ကုလသမဂၢကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ သမၼတသည္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ အေကာင္ အထည္ ေဖၚေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ႐ွည္ၾကာစြာအတူ ေနထုိင္လာခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ သည့္အတြက္ ဆက္လက္၍ သူ႔အက်ဳိး၊ ကုိယ့္အက်ဳိးၾကည့္႐ႈၿပီးေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ စြာ ေနထုိင္သြား ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူေနအိမ္မ်ားကုိ သုံးလအတြင္း အၿပီးေဆာက္လုပ္ႏုိင္ေရး၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္  လက္ေတြ႔ အေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္႐ြက္ ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း   ေျပာျပန္ပါသည္။

ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အမွားလုပ္မိသူမ်ား တာဝန္သိသိႏႈတ္ထြက္ပါ။

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ အားကုိးစရာဆုိလုိ႔ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ (Mandate) ေပးႏုိင္သည့္ ေထာက္ခံမဲ မ်ားသာက်န္ပါသည္။

ကုိယ့္လုပ္ရပ္ႏွင့္ ကုိယ့္ႏႈပ္ထြက္စကားမ်ားကုိ တာဝန္ယူရဲေသာ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္၊ ဂုဏ္ သရည္႐ွိ၊ သိကၡာ႐ွိ လူႀကီး လူေကာင္းမ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မဲေပးျခင္းျဖင့္သာ အစြန္း တရားမ်ားမွ ေ႐ွာင္႐ွား ႏုိင္ၿပီး တုိင္းျပည္ကုိ အမွန္တကယ္ တည္ၿငိမ္စြာ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေအာင္ ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္က်ဥ္း ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသားလုိက္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။     ။ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကေလးဆုိးႀကီးမ်ားကုိ မဲမေပးမိေစရန္ ဆႏၵျပဳလွ်က္

ေဆာင္းပါးရွင္၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: