မေမးလည္းေျဖ (၁၆)- မြတ္စလင္မ္မဟုတ္ရင္ သတ္ရမွာလား?

မေမးလည္းေျဖ (၁၆)- မြတ္စလင္မ္မဟုတ္ရင္ သတ္ရမွာလား?  ဧျပီ-၁၆-၂၀၁၃ ေရးသူ-သဲတပြင့္

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ကို မလိုမုန္းတီးသူတို႔က အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ အဆံုးအမျဖစ္ေသာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ပါ သြန္သင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို မိမိတို႔ အလိုရွိရာ အစိတ္အပိုင္းမွ်ကိုသာ မိမိတို႔လိုရာ ျဖတ္ေတာက္ေကာက္ႏုတ္တင္ျပၾကလ်က္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူတို႔အား သတ္ရန္ လမ္းညႊန္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ သူတို႔ ညႊန္းဆိုသည့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္လာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ဦးစြာပထမ တင္ျပပါမည္။

“ထို႔ျပင္တဝ အသင္တို႔သည္ ထိုသူ( ကာဖိရ္ – မိစာၦ ဒိ႒ိ) တို႔အား ေတြ႕ဆံု ဖမ္းဆီးမိရာအရပ္၌ တိုက္ခိုက္ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းၾကကုန္ေလာ့။”
(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၂း၁၉၁)

“သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ထိုမြတ္ရွ္ရစ္က္(တုဖက္ယွဥ္တြဲကိုးကြယ္သူ)တို႔အား ေတြ႕ရာေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ ၾကေလကုန္။ ထို႔ျပင္ သူတို႔အား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ အက်ဥ္းခ် ထားၾကေလကုန္။ သူတို႔ ပုန္းကြယ္လ်က္ရွိေသာေနရာမ်ားသို႔လည္း ေခ်ာင္းေျမာင္း တိုက္ခိုက္ၾကေလကုန္။”

(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၉း၅)

“အသင္တို႔သည္ သူတို႔အား အဘယ္ေၾကာင့္ မတိုက္ခိုက္ မသုတ္သင္ၾကေလသနည္း။”

“အသင္တို႔သည္ သူတို႔အား တိုက္ခိုက္ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းၾကကုန္ေလာ့။”
(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၉း၁၃၊၁၄)

အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အမွန္မုခ် ပါရွိေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလ်င္ အစၥလာမ္က ဘာသာမတူသူ မြတ္စလင္မ္တို႔အား ေတြ႕ရာ သခ်ႋင္း ဓားမဆိုင္းဘဲ သတ္ျဖတ္ခိုင္းထားသည့္ သာသနာေပေလာ … စဥ္းစားဖြယ္၊ စိုးေၾကာက္ဖြယ္ရာပင္။

ဤသြန္သင္ခ်က္အတိုင္းသာ အမွန္ဆိုပါက အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေရြး ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ေလးပံုတစ္ပံုမွ်ေသာ သန္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔လူသားထုက အစၥလာမ္သာသနာအား  လိုက္နာက်င့္သံုး ေနၾကျခင္းသည္ ယုတၱိရွိပါဦးမည္ေလာ။ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ပညာတတ္မြတ္စလင္မ္ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ဤကဲ့သုိ႔ေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ သာသနာတစ္ခုကို မ်က္စိမွိတ္ က်င့္သံုးေနၾကသည္ေလာ။ ဤလမ္းညႊန္အတိုင္းသာဆိုပါက မြတ္စလင္မ္တို႔သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အသက္ထက္ဆံုး လိုက္နာက်င့္သံုး ေဆာက္တည္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကပါသည္ဆိုပါလ်က္ႏွင့္ ဤကမၻာေျမဝယ္ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူ က်န္ရွိေနေသးသည္မွာလည္း အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာပင္။

ထိုသို႔ဆိုလ်င္ ရွင္းပါသည္။ ဤသြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ ထိုဝါဒျဖန္႔ခ်ိသူ၊ ျပႆနာ မီးေမႊးေနသူ၊ အမုန္းမႈိင္းတိုက္ေနသူတို႔ဆိုသကဲ့သို႔ မဟုတ္ေနေသာေၾကာင့္သာပါပင္။

ရွင္းပါဦးမည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္လာ အထက္ပါသြန္သင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းမရွင္းမီ အစၥလာမ္ စတင္ထြန္းကားလာခ်ိန္က အေျခအေနႏွင့္ ထိုက်မ္းျမတ္ က်ေရာက္လာပံုကို ရွင္းျပလိုပါသည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွ လူသားတို႔ထံသို႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ (ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ)မွတဆင့္ ၂၃ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္လ်က္ ဝါက်အလိုက္၊ စာပိုဒ္အလိုက္ သြန္သင္ဆံုးမခ်က္အျဖစ္ က်ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ ဆံုးမၾသဝါဒေတာ္မ်ားကို အျပည့္အဝ နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ေသာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါတြင္ မည္သည့္အတြက္ ညႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ သြန္သင္ခ်က္အား မိမိလိုရာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာ လိုရာစြဲ ျဖတ္ေတာက္ထုတ္ႏုတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေရွ႕ေနာက္အေၾကာင္းခ်င္းရာကိုပါ ေထာက္႐ႈကာ သြန္သင္ခ်က္သေဘာကို အျပည့္အဝနားလည္ရန္ ႀကိဳးစားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

အာေရဗ်ကၽြန္းဆြယ္ မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အစၥလာမ္သာသနာ စတင္စဥ္ကာလတြင္ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ မယံုၾကည္သူ မိစၦာဒိ႒ိမ်ား၏ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္း သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ အစၥလာမ္ကို ယံုၾကည္မိသည့္အတြက္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးအရ ဝိုင္းက်ဥ္ ေရွာင္ဖယ္သည့္ဒဏ္လည္း ခံခဲ့ၾကရသည္။ ထူးျခားသည္က ထိုသို႔ေသာ မတရားႏွိပ္စက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ၾကံဳဆံုေနရစဥ္ကာလတြင္ပင္ မြတ္စလင္မ္တို႔က မိမိတို႔ႏွင့္ အယူမတူသူတို႔အေပၚ တရားမွ်တစြာ ေမတၱာထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  အစၥလာမ္၏ လမ္းျပပုဂၢိဳလ္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္၏ အတၳဳပၸတၱိကို ေလ့လာၾကည့္လ်င္ မိမိတစ္ကိုယ္ရည္အား ရန္ျပဳသူ၊ ေစာ္ကားသူ၊ မတရားျပဳမူသူ၊ စြပ္စြဲသူမွန္သမွ်အား ေမတၱာထား ခြင့္လႊတ္ခဲ့သည္။ မိမိဝတ္ျပဳဆုေတာင္းေနစဥ္ မိမိ ခႏၶာကိုယ္ေပၚသို႔ အမႈိက္သ႐ုိက္ အညစ္ေၾကးမ်ား သြန္ခ်သူ အဘြားအိုကို အျပစ္မယူခဲ့သည္သာမက တစ္ရက္ ထိုသို႔လာေရာက္ျပဳမူျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေနထိုင္မေကာင္းျခင္းေၾကာင့္မ်ားလား စိတ္ပူကာ လူမမာ သြားေမးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထူးျခားလွသည့္ ေနာက္အခ်က္က အစၥလာမ္ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားသည္ပင္လ်င္ ထိုေခတ္ထိုအခါ၏ လံုျခံဳေရးနည္းစနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ မိမိတို႔ ဥစၥာပစၥည္း လံုျခံဳေရးအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူထံ မိမိတို႔ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား အပ္ႏွံရာတြင္မူ ထို တမန္ေတာ္ျမတ္ထံ လာေရာက္ အပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္ကို ေထာက္႐ႈလ်င္ မြတ္စလင္မ္တို႔၏ သစၥာရွိမႈကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

မိမိ တစ္ကိုယ္ရည္အတြက္ ေစာ္ကားဒုကၡေပးသမွ် ခါးစည္းသည္းခံခဲ့ေသာ္လည္း မြတ္စလင္မ္အမ်ား ၁၃ႏွစ္တာမွ် ေဘးဒုကၡမ်ိဳးစံု ၾကံဳလာသည့္အခါတြင္ အျခားၿမိဳ႕႐ြာသို႔ (ယဆ္ရစ္ဘ္-ေနာင္တြင္ မဒီနဟ္ၿမိဳ႔ဟု အမည္တြင္သည္) မြတ္စလင္မ္မ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်ေစခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ပင္ က်န္ရစ္သည့္ အိုးအိမ္မ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မိသားစုဝင္မ်ားအား ဆက္လက္ ဖ်က္ဆီးကာ လူမႈေရး စီးပြားေရးအရ နားလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ဒုကၡေပးေနေသးသည့္အတြက္ မတတ္သာသည့္ေနာက္ဆံုးတြင္ ခုခံစစ္အျဖစ္ ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရၾကသည္။

မတရားသျဖင့္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းထက္ပင္ ဆိုး႐ြားလွသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၂း ၁၉၁)

မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ မိမိတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေမတၱာထား ငံု႔ခံခဲ့ၾကသလို အမ်ားအက်ိဳးႏွင့္ယွဥ္လာပါကမူ သစၥာတရားအတြက္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကရျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ ထိုစဥ္အခ်ိန္က သစၥာတရားအတြက္ တုန္႔ျပန္ရန္လိုအပ္လာစဥ္က လမ္းညႊန္အျဖစ္ က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ အဆိုပါ သြန္သင္ခ်က္တို႔အား လိုသလို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳဘဲ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုလံုးအား မီးေမာင္းထိုးျပေနသည့္ ေရွ႕ေနာက္ ဝါက်စာေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပါ ယွဥ္တြဲ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါဦးစို႔။

“ထို႔ျပင္တဝ အသင္တို႔သည္ အလၡာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ အသင္တို႔ကို စတင္ စစ္မက္ ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္သူတို႔ႏွင့္ စစ္မက္ ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေလေလာ့။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ မက်ဴးလြန္က်ကုန္လင့္။ ဧကံမုခ် အရွင္ျမတ္သည္ က်ဴးလြန္သူတို႔အား ႏွစ္သက္ေတာ္မမူေခ်။

ထို႔ျပင္တဝ အသင္တို႔သည္ ထိုသူ( ကာဖိရ္ – မိစာၦ ဒိ႒ိ) တို႔အား ေတြ႕ဆံု ဖမ္းဆီးမိရာအရပ္၌ တိုက္ခိုက္ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းၾကကုန္ေလာ့။ ထိုသူတို႔က အသင္တို႔အား (အသင္တု႔ိေနအိမ္မ်ားမွ၊ အသင္တို႔ ၿမိဳ႕ရြာမွ) ႏွင္ထုတ္သကဲ့သို႔ အသင္တို႔ကလည္း သူတို႔အား ႏွင္ထုတ္ၾကေလကုန္။ အမွန္ေသာ္ကား မတရားသျဖင့္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းထက္ပင္ ဆိုး႐ြားလွသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း မတ္စ္ဂ်ီဒိလ္ဟရာမ္ – ရိုေသေလးစားအပ္ေသာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အပါးတြင္ ထိုသူတို႔သည္ သင္တို႔အား မတိုက္ခိုက္သမွ်ကာလပတ္လံုး သင္တို႕ကလည္း မတိုက္ခိုက္ၾကႏွင့္။ သူတို႔က စတင္တိုက္ခိုက္လာလ်င္မူ သင္တို႔ကလည္း ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ၾကကုန္။ ဤသည္ပင္ ကာဖစ္ရ္- မိစၦာဒိ႒ိတို႔အား အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အသင္တို႔သည္ သာသနာေရး၌ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈ လံုးဝ ပေပ်ာက္ကာ သာသနာသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္ ျဖစ္လာသည့္တိုင္ေအာင္ ထိုသူတို႔ႏွင့္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ၾကကုန္ေလာ့။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူတို႔သည္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တုိက္ခိုက္ျခင္းကို ရပ္တံ့ပါမူ က်ဴးလြန္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းသူတို႔မွတစ္ပါး အျခားသူတို႔အေပၚဝယ္ မည္သို႔မွ် က်ဴး ေက်ာ္ေစာ္ကားသတ္ျဖတ္ရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ”
(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၂း၁၉၀ – ၁၉၂)

ထိုနည္းတူစြာပင္  က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ အခနး္က႑၉တြင္ ပါရွိေသာ “သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ထိုမြတ္ရွ္ရစ္က္ (တုဖက္ယွဥ္တြဲကိုးကြယ္သူ) တို႔အား ေတြ႕ရာေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ ၾကေလကုန္။” ဆိုသည္ကလည္း ကိုက႑ အစမွစကာ ဝါက်စာေၾကာင္းေရအမွတ္ ၂၀ ဝန္းက်င္အထိ ဖတ္႐ႈေလ့လာပါက ပဋိဥာဥ္ သေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးေနာက္တြင္မွ ထိုပဋိဥာဥ္ကိုေဖာက္ဖ်က္သူ၊ သစၥာေဖာက္သူတို႔ကိုသာ ရည္ညႊန္းေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုသူတို႔ကိုပင္ သူတို႔ဘက္မွ ေျပာင္းလဲလိုက ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ရန္ ေလးလတာကာလမွ် ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ညႊန္ၾကားထားပါေသးသည္။ အကယ္၍ ထို႔ေနာက္တြင္မွ သူတို႔ေျပာင္းလဲကာ ခိုလွံဴလာပါကလည္း ထိုသူတို႔အား ေဘးရန္ကင္းရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ကာကြယ္ၾကရန္ သြန္သင္ထားပါသည္။  အေသးစိတ္ကို စာ႐ႈသူတို႔ ကိုယ္တိုင္ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ အညႊန္းေပးပါမည္။

အာရဗီေဝါဟာရတြင္ (ကသလ) ဟူေသာပုဒ္သည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းဟူေသာ အဓိပၸါယ္သာမက စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ျခင္းဟူေသာ အဓိပၸါယ္ပါရသည္ျဖစ္ရာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ပါ အထက္ပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ဒုတိယအဓိပၸါယ္ စစ္မက္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ဤမွ်ဆိုလ်င္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က တိုက္ခိုက္ခုခံပိုင္ခြင့္ေပးထားသူ ဘာသာျခားတို႕သည္ မည္သူတို႔ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ရွင္းေလာက္ၿပီဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အစၥလာမ္က သစၥတရား၊ တရားမွ်တမႈတို႔အတြက္ ခၽြင္းခ်က္လိုအပ္၍မဟုတ္ဘဲ လူသားတစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအား သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ညီေၾကာင္း၊ ထိုနည္းတူပင္ လူတစ္ဦးအသက္အားကယ္တင္ျခင္းသည္ လူခပင္းအား ကယ္ဆယ္ျခင္းႏွင့္ တူညီေၾကာင္း သြန္သင္ထားပါသည္။
(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၅း၃၂)

လူသားတစ္ဦးမဆိုထားဘိ၊ တိရစာၦန္တစ္ေကာင္ကိုပင္ ညွင္းပန္းျခင္းမျပဳရန္၊ သစ္ရြက္တစ္ရြက္ကိုပင္ အေၾကာင္းမဲ့ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး မလုပ္ရန္၊ သက္မဲ့ ေရတြင္းေရကန္ကိုပင္ မိမိေၾကာင့္ မတိမ္ေကာေစရန္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကလည္း တားျမစ္ညႊန္ၾကားထားပါသည္။

မလႊဲသာမေရွာင္သာရင္ဆိုင္ရေသာဤသို႔ေသာ ခုခံစစ္ပြဲအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ပင္ ယခင္က မ႐ွိခဲ့ဖူးသည့္ တရားမွ်တသည့္ စစ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္မွာ သမိုင္းတြင္ အထင္အ႐ွားျဖစ္ပါသည္။ စစ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ျခင္းမ႐ွိေသာသူမ်ားျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား မထိပါးရန္၊ စစ္ေျမျပင္ဝန္းက်င္႐ွိ ေရတြင္းေရကန္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားအား မဖ်က္ဆီးရန္၊ စစ္သံု႔ပန္းမ်ားအား ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳရန္၊  စစ္သံု႔ပန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ စာမတတ္သူမြတ္စလင္မ္၁၀ဦးအား စာသင္ၾကားေပးျခင့္ျဖစ္ေစ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳရန္ စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံေသာ တရားမွ်တမႈကို ကမၻာ႔သမိုင္းတြင္ ပထမဆံုးစတင္ခဲ့သူမွာ သစၥာဝါဒီ မြတ္စလင္မ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ခုခံစစ္ပြဲတစ္ခုအတြင္းၾကံဳခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ရပ္ကို ျပန္လည္ တင္ျပပါမည္။ မြတ္စလင္မ္ စစ္သည္တစ္ဦၤးက ရန္သူ စစ္ေခါင္းေဆာင္အား အႏိုင္ရကာ ဓားျဖင့္ခုတ္ပိုင္းရန္ ႐ြယ္လိုက္စဥ္တြင္ ထိုရန္သူက မြတ္စလင္မ္စစ္သည္အား တံေတြးႏွင့္ ေထြးလိုက္ပါသည္။ ထိုအခါ မြတ္စလင္မ္စစ္သည္က ေဒါသတစ္ႀကီးျဖစ္သြားေသာ္လည္း ထိုရန္သူအား ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ ခုတ္ပိုင္းျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ လႊတ္ေပးလိုက္ရာ မိမိကိုကိုယ္ ေသသူအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးသားရန္သူေခါင္းေဆာင္က မယံုၾကည္ႏိုင္စြာျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းကို ေမးၾကည့္ပါသည္။ မြတ္စလင္မ္စစ္သည္အေနျဖင့္ မိမိသည္ မိမိအတၱအတြက္မဟုတ္ဘဲ သစၥာတရားအတြက္သာ တိုက္ပြဲဝင္ေနခဲ့သည္ျဖစ္ၿပီး မိမိမ်က္ႏွာ တံေတြးအေထြးခံရသျဖင့္ စိတ္ဆိုးေနခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ခုတ္ပိုင္းပါက မိမိအတၱအတြက္ လူသတ္ရာေရာက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသည္ကို မလိုလား၍ ဆက္မတိုက္၊ မသတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္က အဆိုပါရန္သူ၏ စိတ္ႏွလံုးကို ေျပာင္းလဲေစလ်က္ သူကိုယ္တိုင္ မြတ္စလင္မ္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ စစ္ေျမျပင္တြင္ေတာင္မွ အမွန္တရားအတြက္ သက္သက္သာ တိုက္ပြဲဝင္သူ သစၥာဝါဒီ မြတ္စလင္မ္တို႔၏ ဥပမာ တစ္ခုပင္။

ေနာက္ဆံုး ရန္သူတို႔ အေရးနိမ့္သြားခ်ိန္ စစ္ပြဲမ်ားအားလံုး အဆံုးသတ္သြားရသည့္ မကၠာဟ္ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ ေအာင္ႏိုင္သည့္ကာလတြင္မူ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနျဖင့္ ရန္သူအားလံုးတို႔အား ေသြးေျမမက်ေစရဘဲ အၾကြင္းမဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ မိမိအားကိုးခ်စ္ခင္ရေသာ ဦးရီးေတာ္ကို သတ္သူကိုပင္ အျပစ္မယူဘဲ ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ ဘာသာျခားမွန္သမွ်အား အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားရိုးမွန္ပါက ထိုသူတို႔အသက္ဆက္ရွင္ခဲ့ရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ရွိရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။

အစၥလာမ္၏ စစ္မွန္ေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားတြင္ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ဆိုထားေၾကာင္း ဆက္လက္ တင္ျပပါမည္။

အစၥလာမ့္သြန္သင္ခ်က္အရ လူသားအားလံုးသည္ တစ္မိတစ္ဖတည္းမွ ဆင္းသက္လာၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးတြင္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးလူသားမွာ မ်ိဳးႏြယ္၊ အသားအရာင္၊ ဇာတိတို႔ကို အေျခမခံဘဲ သကၠဝါေခၚ ကိုယ္က်င့္စာရိတၱ အျမတ္ဆံုးလူသာျဖစ္ပါသည္။
(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၃)

ဘာသာတရားမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ယုံၾကည္ခ်က္၊ က်င့္သံုးေဆာက္တည္မႈမ်ား မတူညီ ကြဲျပားၾကပါသည္။ မတူညီမႈကို တန္းညွိေနရန္ မလိုပါ။ မိမိတို႔လုပ္ရပ္အတိုင္း ကိုယ့္ျပဳသည့္ကံ ကိုယ္ႏွင့္ဆိုင္ပါမည္။ အစၥလာမ့္သြန္သင္ခ်က္အရ ကိုယ့္သာသနာႏွင့္ကိုယ္ပါ။ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ ေလွ်ာက္ၾကရမည္သာ။
“ အသင္ ေျပာၾကားပါေလ။
အို (အစၥလာမ္ကို) မယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔…
ကၽြႏ္ုပ္သည္ သင္တို႔ကိုးကြယ္လ်က္႐ွိၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာမ်ားကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သည္မဟုတ္ေပ။
ထို႔ျပင္ သင္တို႔္သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ကိုးကြယ္လ်က္႐ွိၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေပ။
ထို႔ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သင္တို႔ကိုးကြယ္ၾကကုန္ေသာ ကိုးကြယ္ရာမ်ားကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မည့္သူ မဟုတ္ေပ။
ထိုနည္းတုစြာ သင္တို႔္သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ကိုးကြယ္လ်က္႐ွိၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾကမည့္သူမ်ား မဟုတ္ေပ။
စင္စစ္ေသာ္ကား သင္တို႔အဖို႔ သင္တို႔၏ အက်ိဳး၊ လမ္းစဥ္၊ သာသနာျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္၏ အက်ိဳး၊ လမ္းစဥ္၊ သာသနာပင္ ျဖစ္ေပသည္။”
(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၁၀၉း၁-၆)

ထိုသို႔ ကိုယ့္ခရီးကိုယ္သြားေနၾကသူ အခ်င္းခ်င္း မည္သို႔မည္ပံု ဆက္ဆံရမည္ကိုလည္း ႐ွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သြန္သင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

“အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား အၾကင္သို႔ေသာသူတို႔ကို ေက်းဇူးျပဳျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္းမွလည္းေကာင္း တားျမစ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသူတို႔သည္ အသင္တို႔အား သာသနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္လည္းမဟုတ္ေပ၊ အသင္တို႔အား အသင္တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္လည္းမဟုတ္ေပ။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ တရားမွ်တသူတို႔အား ႏွစ္သက္ခ်စ္ခင္ေတာ္မူ၏။

အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား အၾကင္သို႔ေသာသူတို႔ကို အေဆြခင္ပြန္း ျပဳလုပ္ျခင္းမွသာ တားျမစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုသူတို႔သည္ အသင္တို႔အား သာသနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ အသင္တို႔အား အသင္တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾက၏။ အသင္တို႔ကို ႏွင္ထုတ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (သူတစ္ပါးတို႔အား) ႐ိုင္းပင္းကူညီခဲ့ၾက၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သူမဆို ၄င္းတို႔အား အေဆြခင္ပြန္း ျပဳလုပ္သည္႐ွိေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သူတို႔သည္သာလ်င္ မတရားေသာသူမ်ား  ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။”
(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၆၀း၈-၉)

အစၥလာမ့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တရားသည္ တရားမွ်တရန္၊ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံရန္၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းရန္၊ မေကာင္းမႈမတရားမႈတို႔မွ ေ႐ွာင္က်ဥ္ရန္ျဖစ္သည္။
(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၁၆း၆၀)

အစၥလာမ္သာသနာတြင္ အဓမၼစနစ္ကို လံုးဝ ခြင့္မျပဳပါ။

“ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းစဥ္သည္ မမွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္ႏွင့္ ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ သာသနာေရးတြင္ အႏိုင့္အထက္ အလ်ဥ္းမျပဳရ”
(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၂း၂၅၆)

ဘာသာ မတူသူမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းအတူ လက္တြဲကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္တို႔ တစ္ပံုတစ္ပင္ ႐ွိပါသည္။ လက္ေတြ႕လည္း လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ မဒီနဟ္ ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ဴးမ်ားႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ေတာ္ တိုးတက္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳခဲ့သည္။ ဘာသာမတူသူတို႔အား အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ရန္ မဆိုထားဘိ၊ ဘာသာျခား နာေရးခ်ရန္ သယ္သြားသည္ကိုပင္ ကမန္ေတာ္ျမတ္က မတ္တပ္ရပ္၍ ဆုေတာင္းမႈျပဳသျဖင့္ ေနာက္လိုက္သာဝကမ်ားက ဘာသာျခား ဂ်ဴးတစ္ဦး၏ နာေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလာသည္ကို ဂ်ဴးဘာသာဝင္ကေရာ လူမဟုတ္ဘူးလားဟု ျပန္ေမးကာ လူသားဝါဒကို လက္ေတြ႕ က်င့္ေဆာင္ျပသြားခဲ့သည္။

အစၥလာမ္အယူဝါဒအရ ကမာၻ႔အိမ္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလုံးသည္ မိသားစုႀကီးျဖစ္ရာ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးအဖုိ႔ ကမာၻ႔အိမ္ေထာင္စုအတြင္း၌ သူစိမ္းဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္မရွိေပ။ အားလုံးတုိ႔သည္ မိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကေပရာ အခ်င္းခ်င္း အက်ဳိးျပဳရမည္သာျဖစ္၍ ဒုကၡမေပးရာ။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ၾသဝါဒေတာ္အခ်ိဳ႕အား ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

“မြတ္စ္လင္မ္တုိ႔သည္ မိမိ၏ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ျဖင့္လည္းေကာင္း မည္သူ႔ကုိမွ် ဒုကၡမေပးရ။”

“ႀကီးသူကုိ မေလးစား၊ ငယ္သူကုိ မသနားသူသည္ ငါ၏ေနာက္လုိက္မဟုတ္။”

“မိမိအဖုိ႔ ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာအရာကုိ သူတစ္ပါးအဖုိ႔ မႏွစ္ၿခိဳက္ေသာသူသည္ မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္”

“အိမ္နီးခ်င္းကုိ ဒုကၡေပးသူသည္ မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္”

“အသင္တုိ႔သည္ ကမာၻေျမ၌ ရွိသူတုိ႔အား သနားၾကင္နာၾကကုန္။ ေကာင္းကင္ထက္ရွိေတာ္မူေသာ အရွင္သည္ အသင္တုိ႔အား သနားေတာ္မူအ့ံ။”

“အဖန္ဆင္းခံ ေဝေနယ်သတၱဝါအားလုံးတုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ အိမ္ေတာ္သူအိမ္ေတာ္သားမ်ားအနက္ အမ်ားဆုံး ခ်စ္ၾကည္ ျမတ္ႏုိးအပ္သူမွာ အိမ္ေတာ္သူအိမ္ေတာ္သားမ်ားအား အမ်ားဆုံး အက်ဳိးျပဳသူသာျဖစ္ေပသည္”
(တမန္ေတာ္ျမတ္၏ၾသဝါဒေတာ္မ်ား)

အထက္တြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ပါ သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ၾသဝါဒေတာ္မ်ားအရ အစၥလာမ္က ဘာသာျခားတို႔အား မည္သို႔မည္ပံု သေဘာထားကာ ဆက္ဆံခိုင္းထားသည္ဆိုသည္ကို စာ႐ႈသူကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ပါမည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ႏွလံုးသား ေသာ့မခတ္ထားၾကသူ လူခပင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဆံုးမၾသဝါဒက်မ္းေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ အစြဲမ်ားကိုခၽြတ္ကာ ေလ့လာမွသာ အမွန္တရားကို ေတြ႔ႏိုင္ပါမည္။ အဂတိတရားကင္းစြာျဖင့္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြေစလိုပါသည္။ ယခုအခါ ဘာသာစကား အသီးသီးျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတကုရ္အာန္အား ဘာသာျပန္ၿပီး ျဖစ္ရာ အင္တာနက္ေပၚတြင္ စာ႐ႈသူ တတ္ကၽြမ္းရာ ဘာသာစကားျဖင့္ အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါကလည္း မိမိတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာ မြတ္စလင္မ္တို႔ထံမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ဤ website မွျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္ၾကားသမွ် ထင္ေရာင္ထင္မွားျဖင့္ သံသယပြားစရာေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ဤေဆာင္းပါးအဆံုး ဤေနရာ တြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာဘာသာျပန္ download link အား ပူးတြဲ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ အစြဲကင္းကင္းျဖင့္ မိမိ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ႏွလံုးသားကို ဖြင့္ထားကာ ဖတ္႐ႈေစလိုပါသည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား သတင္းစကားတစ္ခုကို စာရိတၱေဖာက္ျပန္သူ မသူေတာ္တစ္ဦးဦးက သယ္ေဆာင္လာလ်င္ မသိဘဲႏွင့္  လူ႔အစုအေဝးတစ္ရပ္ကို အႏၱရာယ္မျပဳမိေစရန္ သင္တို႔ဆန္းစစ္ၾကဖို႔၊ သို႔မဟုတ္လ်င္ သင္တို႔ ျပဳမူမိခဲ့သည္အတြက္ ေၾကကြဲ ေနာင္တရရမည္ ဟူ၍ ဆံုမသြန္သင္ထားသည္။
(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၄၉း၆)

သူမ်ား မႈိင္းတိုက္သမွ် မယံုၾကည္ရန္ စာ႐ႈသူ၏ ဦးေႏွာက္ကို၊ စာ႐ႈသူ သင္ထားခဲ့သမွ် ပညာကို၊ စာ႐ႈသူ၏ အသိတရားကို အစြမ္းကုန္ အသံုးခ်ရန္မွာ စာ႐ႈသူ မိတ္ေဆြ၏ တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ေအးခ်မ္းေစေရး တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါဝင္ရန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္တြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ အျပနအလွန္ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အားလံုး အုတ္တစ္ခ်ပ္ ၊သဲတစ္ပြင့္ ႏိုင္ရာတာဝန္ ထမ္းၾကရပါဦးမည္။

မဟုတ္မမွတ္လုပ္ၾကံ ဝါဒမႈိင္းတိုက္ အမုန္းမီးေမႊးေနသူမ်ား က်ဆံုးပါေစသား။ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွ အပယ္ခံ အျမန္ဆံုးျဖစ္ပါေစသား။ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစရန္ ခေလာက္ဆန္ရန္ အေကာက္ၾကံေနၾကသူမ်ား၏ အၾကံအစည္မွန္သမွ် ပ်က္စီးပါေစသား။

ဝါဒမႈိင္းမိေနသူမ်ား အျမင္မွန္ အျမန္ဆံုးရပါေစသား။

ညီေနာင္စိတ္ထားျဖင့္

(ကိုးကား – (၁) အစၥလာမ္အယူဝါဒ၊ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း၊ အတြဲ၁၅၊ ေရးသူ သီရိပ်ံခ်ီ အလႅမဟ္ ဃာဇီ မုဟမၷဒ္ ဟာရွင္မ္၊
(၂) Dr. Zakir Naik ေဟာေျပာခ်က္မ်ား)

ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမန္မာဘာသာျပန္ ဖတ္လိုလွ်င္ http://www.quraninburmese.com/Books/Holy%20Quran.pdf

Tags: , , , , , ,

One Response to “မေမးလည္းေျဖ (၁၆)- မြတ္စလင္မ္မဟုတ္ရင္ သတ္ရမွာလား?”

  1. မြတ္စလင္တစ္ဦး Says:

    please see this terrible buddhist monk with FB account “ashin kodanna”,saya!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: