ျမန္မာျပည္တိုးတက္မႈ တည္ျမဲပါေစ (TheStraitsTimes- ဘာသာျပန္)

ျမန္မာျပည္တိုးတက္မႈ တည္ျမဲပါေစ (TheStraitsTimes- ဘာသာျပန္)

ဘာသာျပန္ ဧျပီ-၁၉ ၂၀၁၃ M-Media

ST_20130419_NYTMYANMAR1_3619906eလြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ပတ္သက္လ်င္ အေကာင္းျမင္ မဆံုးႏိုင္ေအာင္ပါပင္။

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံေနခဲ့ၾကရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ခရီးသြားလာေရး ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္စရာ လမ္းစမ်ားစတင္ခဲ့သည္။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရကာ စာေပစိစစ္ေရး ဆင္ဆာ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ (ပုဂၢလိက) သတင္းစာမ်ား ထြက္ေပၚခြင့္ရလာသည္။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ အပါအဝင္ တိုင္းျပည္မွ စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရသူမ်ားအထိပင္ အေရာက္လွမ္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဆက္မျပတ္ ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည့္အေရးျပင္ဆင္ၾကလ်က္ ဗမာျပည္သူျပည္သားတို႔ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ႏိုးၾကား တက္ၾကြခဲ့ၾကရသည္။

ထိုသို႔ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရပ္လ်က္ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္လ်င္ မယံုရဲေသးၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အပါအဝင္ပါပင္။ စီးပြားႏွင့္ၾသဇာအာဏာ အမ်ားစုသည္ စစ္တပ္၏  ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ယ္လွယ္မႈေအာက္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။  ယခင္က သူတို႔ မည္ေရြ႕ မည္မွ် အလြဲသံုးစား လုပ္ခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း မသိရေသး။ လြန္ခဲ့ေသာ၂၄ႏွစ္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာျပည္ကို ပထမဆံုးျပန္လည္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က ဆံုေတြ႕ခဲ့သည့္ ဗမလူမ်ိဳးအမ်ားအျပားကေတာ့ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနျခင္းသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေပးေစေရး အတြက္သာ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ အခ်န္မေရြး အာဏာျပန္သိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအၾကား မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မလိုလားအပ္ဖြယ္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပြန္းပဲ့ပ်က္စီးထိခိုက္လြယ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အနာဂတ္အတြက္ အေကာင္းျမင္တတ္သူတို႔အတြက္သည္ပင္လ်င္ ဆက္မျမင္ႏိုင္ၾကရေလာက္စရာ ရတက္မေအးဖြယ္ပါပင္။ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားအား အစိုးရက ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းေျဖရွင္းျခင္းမရွိပါက တိုးတက္စ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ေနာက္ထပ္ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္ရွိကာ လူမ်ိဳးေရးစစ္ပြဲမ်ား ၾကံဳရေပေတာ့မည္။

ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လက မြတ္စလင္မ္ေရႊဆိုင္ရွင္ တစ္ဦးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေစ်းဝယ္သူတစ္ဦးၾကား ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ေစ်းအေရာင္းအဝယ္တစ္ခုမွ အစျပဳကာ မြတ္စလင္မ္တို႔အေပၚသို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔မွ အဓမၼ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူအုပ္မ်ားမွ မြတ္စလင္မ္တို႔အား လိုက္လံတိုက္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ မြတ္စလင္မ္ အေျမာက္အျမား ႐ုိက္ႏွက္ညွင္းပမ္းခံခဲ့ရၿပီး ၃၀ေက်ာ္ ေသေၾကခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ကား လမ္းမထက္သို႔ တရြတ္တိုက္ဆြဲကာ ဓာတ္ဆီေလာင္း မီး႐ႈိ႕ခံခဲ့ၾကရသည္။ အလြန္ဆိုးရြားလွသည့္အခ်က္ကေတာ့ ရဲသားတို႔က ေဘးကရပ္ကာ ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္ေလ။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ဗီေဂ် နမ္ဗီးယားက ျမန္မာျပည္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ေျပာခဲ့သည္က မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ ပစ္မွတ္ထားခံရကာ ဦးတည္ခ်က္ရွိရွိ  တိုက္ခိုက္ ခံေနၾကရသည္ဟူ၍ပင္။
”အၾကင္နာကင္းမဲ့၍  ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အကြက္က်က်၊ စနစ္တက် စြမ္းအားျမင့္ အစြမ္းကုန္တိုက္ခိုက္မႈ” ”brutal efficiency” ဟူေသာ စကားလုံးကိုေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳ၍ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ အလြန္ပင္ ထိေရာက္လွေသာ စကားလံုးေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ရပ္ၾကားရွိပဋိပကၡမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အတြင္းအျမစ္တြယ္လ်က္ရွိေလသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္း ၁၃၅မ်ိဳး ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ကတည္းကစတင္ကာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ ခံေနရသည္။ အမ်ားစုက ဗမာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားတို႔အား လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအသိုင္းအဝိုင္းမွ ႏွိမ္ခ်ကာ တစ္ဆင့္နိမ့္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္သတ္မွတ္လ်က္ “တိုင္းရင္းသား သန္႔စင္ေရး” လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းျပည္လူဦးေရ သန္းေပါင္း၆၀နက္ ၄ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေသာ မြတ္စလင္မ္တို႔သည္ အာဏာပိုင္တို႔၏ ပစ္မွတ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အားျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအေနႏွင့္ မြတ္စလင္မ္တို႔အား သံသယျဖင့္ ႐ႈျမင္ကာ ဒုတိယတန္းစား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သာ သေဘာထားၾကေပေတာ့သည္။ အဆိုးရြားဆံုးအေနအထားအားျဖင့္မူ မြတ္စလင္မ္တို႔သည္ ယခု မိတၳီလာျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္မႈစီမံကိန္းမ်ား၏ သားေကာင္ ဓားစာခံပင္ ျဖစ္ၾကရသည္အထိပင္။

ျမန္မာျပည္အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ္လူစုကေတာ့ မြတ္စလင္မ္ဆန္႔က်င္ေရး အမုန္းမီးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားခဲ့ၾကရဖူးပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္မ်ား လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ၁၅၀ေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး ၁၀၀၀၀၀ေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ကာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။

ျမန္မာျပည္အေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ့စဥ္မွစကာ မြတ္စလင္မ္ဆန္႔က်င္သူ အစြန္းေရာက္မ်ားက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း သြားကာ မြတ္စလင္မ္မေကာင္းေၾကာင္း လွည့္လည္ေဟာေျပာျခင္း၊ “တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး ကာကြယ္ရမည့္အေၾကာင္း” တရားေဟာ အသံသြင္း ႐ိုက္ကူးျဖန္႔ေဝျခင္း၊ မြတ္စလင္မ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား သပိတ္ေမွာက္ ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ အားမေပးရန္ စတစ္ကာမ်ား ေဝငွျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ ေလာေလာလတ္လတ္ျပဳထားသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ “မြတ္စင္မ္မ်ားက စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ၾကသည္၊ မြတ္စလင္မ္မ်ားက အမ်ိဳးသမီးတို႔အား အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ သြတ္သြင္းေနၾကသည္” စသည္ျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ၾကသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ကလည္း အေျခအေန ပိုဆိုးေစရန္ဖန္တီးေနၾကယံုမွ်သာ။ ယခင္က စစ္အစိုးရအရာရွိျဖစ္ခဲ့ကာ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔တြင္ပါဝင္သူ (အနည္းဆံုး) တစ္ဦးကလည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ မြတ္စလင္မ္မုန္းတီးေရးမ်ား တက္တက္ၾကြၾကြ ျဖန္႔ခ်ိေနသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္း မရွိေသးေခ်။

မိတၳီလာတြင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္လူအုပ္စုက မြတ္စလင္မ္တို႔အား တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ေနသည္ကို ရဲမ်ားက လက္ပိုက္ၾကည့္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ား ၾကားသိေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ရဲအခ်ိဳ႕က ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေျပာၾကားေဖာ္ျပခဲ့သည္က “သူတို႔အားေရွာင္ေနၾကရန္၊ ဝင္မပါၾကရန္ အမိန္႔ေပးထားသည္” တဲ့။

ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ မိတၳီလာသို႔ စစ္တပ္ ေစလႊတ္္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသည္ေၾကာင့္ပင္ တရားဥပေဒ ျပန္လည္စိုးမိုးေစေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စစ္အာဏာျပန္သိမ္းမည္ကို စိုးရိမ္ၾကစရာ ပိုျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဤအေနအထားအရ ျမန္မာတို႔အတြက္ေရြးခ်ယ္စရာက ဒြိဟ အေတြးပြားဖြယ္ အေျခအေနပင္ …. လံုျခံဳမႈနည္းလြန္းသည့္ လက္ရွိအေျခအေနလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယခင္ကကဲ့သို႔ အလြန္တည္းၾကပ္သည့္ လံုျခံဳေရးကပင္ ပိုေကာင္းေလသည္လား။

မိတၳီလာ ပဋိပကၡ အၿပီးတြင္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က တီဗီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လိုသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားအား၏ အမုန္းမီးတိုက္မႈကို လက္သင့္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထုိသူတို႔ကို သတိေပးလိုက္သည္။ ထို႔ျပင္
သူ႕အေနျဖင့္ လိုအပ္ပါက အင္အားသံုးကာပင္ ေျဖရွင္းရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ဤသည္က အစေကာင္းပါပင္။ သို႔ေသာ္ မလံုေလာက္ေသးပါ။ အစိုးရသည္ ယခုထက္ပို၍ လုပ္ရန္ ရွိေနပါေသးသည္။ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူတို႔အားဖမ္းဆီးကာ တရားဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ခ် စီရင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေၾကာင္း ျပသရာေရာက္ပါမည္။
ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ သမာသမတ္တရားနည္းလမ္းက်ေသာ၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ အတူတကြေနထိုင္ႏိုင္ၾကေစေရးတို႔အတြက္ အားေပးကူညီပံ့ပိုးေပးရပါမည္။

မေတာ္မတရား အၾကမ္းဖက္လႈံ႕ေဆာ္မႈလုပ္သူမ်ား ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲၾကပိုင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳၾကသူမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ လိုသူမ်ားသာလ်င္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိၾကေစရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာျဖင့္ ေၾကညာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံမ်ားအင္အားစုမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဘာသာအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္အားလံုး မၾကာမီက ပဋိပကၡမ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္ ဆန္႔က်င္ ႐ႈတ္ခ်ၾကသင့္ေပသည္။ ေလးစားရပါေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံသား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ မတရား ဆက္ဆံေနၾကျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း အဆံုးသတ္ကာ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား မည္သို႕ေသာ လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုမဆို လက္မခံဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာၾကားသင့္ပါၿပီ။

အေမရိကန္သမၼတႀကီး ဘာရက္အိုဘားမား ၿပီးခဲ့သည့္ႏိုဝင္ဘာလက လာေရာက္ခဲ့ျခင္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား ေျချခင္းလိမ္ မတတ္ ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာေနစဥ္ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံ့ေကာင္းက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ကိုးလ်က္ “အုပ္စုမတူသူကို မႏွစ္သက္၍ ဖယ္ၾကဥ္” တတ္သည့္ အက်င့္ဆိုးကို ဖယ္ရွားသင့္ပါၿပီ။ ၂၀၁၅တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဦးမည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လိုသူ အေျပာင္းအလဲ မလိုလားသူ ေခါင္းမာသူမ်ားႏွင့္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ဤကာလအတြင္း ပဋိပကၡမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင့္ က်ရမႈမ်ား ဖန္တီးကာ စစ္အာဏာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ သိမ္းရန္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ႀကီး အမိုက္ေမွာင္ေခတ္ ေနာက္တစ္ခါ ျပန္အေရာက္ မခံႏိုင္ေတာ့ပါ။

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
(စာေရးသူသည္ ဧရာဝတီ သတင္းမဂၢဇင္း တည္ေထာင္သူႏွင့္ (ယခင္က) ထိုမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာေဟာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၈၈ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈တြင္ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ခြာခဲ့ရကာ ထိုစဥ္မွစ၍ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာျပည္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ အလည္သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။)

The Straits Times  တြင္ Keep Myanmar on track ျဖင့္ Aung Zaw ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: