ငိုေနတဲ့ သူတို႕ရဲ႕ မ်က္ရည္ဟာ ဗုဒၵဘာသာရဲ႕ အားေဆး?

၀တ္စရာမရိွ၊ အရွက္လံုေအာင္ အစုတ္နဲ႕ ေနလို႕ရတယ္…
စားစရာမရိွ၊ ထမင္းၾကမ္းခဲ ဆားနဲ႕ စားလို႕ရတယ္….။
တစ္ေန႕စာ ၀မ္းေရးေတာင္ အႏိူင္ႏိူင္ ဘ၀ေတြကို
ခင္ဗ်ားတို႕ မို႕ မီးပံုရိႈ႕ရက္တယ္။
ခင္ဗ်ားတို႕ဘာရလဲ…
သူတပါးေပၚ အၾကမ္းဖက္တာ၊ဘ၀ေတြကိုဖ်က္စီးတာ
ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းလို႕လား..
အခု…သူတို႕မွာ အိမ္မရိွေတာ့ဘူး။ဘ၀မရိွေတာ့ဘူး။
ငိုေနတဲ့ သူတို႕ရဲ႕ မ်က္ရည္ဟာ
ဗုဒၵဘာသာရဲ႕ အားေဆးဆိုရင္…
မနက္ျဖန္မွာက်ေနာ္ဟာ ဘာသာမဲ့ ျဖစ္တယ္။

(ဆရာ ဆယ္)

MM News Hub

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: