အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး “မၾကာခင္ မြတ္စလင္မ္ေတြ ေသြးေခ်ာင္းစီးစရာ ရွိေနပါတယ္”

ဒီသတင္းက အျပင္ကို ျဖန္႔လို႔လဲ မသင့္ သိသင့္သိထိုက္သူေတြကိုလည္း သိေစခ်င္ပါတယ္။

၂၉.၄.၂၀၁၃ ညေနက အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး XXXက YYYကို သူ႔အိမ္ ေခၚေတြ႔ပါတယ္။ သူတို႔ခ်င္းက အလြန္ရင္းႏွီးၾကသူေတြပါ။

ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာXXXက YYYကို မိသားစုပါေခၚၿပီး ၃လေလာက္ အျပင္ထြက္ ခဏေရွာင္ေနဖို႔ ေျပာပါတယ္။ အျခား ရင္းႏွီးရာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း သူ႔နာမည္ မခံဘဲ ေျပာေပးဖို႔ ေျပာပါတယ္တဲ့။ သူက ဒီလိုေတြေျပာမွန္းေတာ့ လူမသိေစခ်င္ပါဘူးတဲ့။

သူ႔စကားအရ မၾကာခင္ မြတ္စလင္မ္ေတြ ေသြးေခ်ာင္းစီးစရာ ရွိေနပါတယ္တဲ့။ သမၼတႀကီးက ကိုယ္တိုင္ ႏွစ္လိုျခင္းမရွိေသာ္လည္း တားလို႔ရတဲ့ေနအထားမွာ မရွိေၾကာင္း၊ သူကို္တိုင္လည္း ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္တဲ့။

YYY မေန႔ညေနက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပတာပါ။

ဖြရာလည္း မေရာက္ေစခ်င္ဘူးဗ်ာ … အားလံုး သတိကေတာ့ ပိုတယ္မရွိဘူးေပါ့ေလ။

facebook wall ေပၚမွာေတာ့ မတင္သင့္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္ … ဒါေပမယ့္ ဆရာတို႔ကေတာ့ အဆက္အသြယ္ေတြရွိေတာ့ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာရွိရင္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ သတင္းေပးတာပါခင္ဗ်ာ။

ZZZ

Please read these>

Responsibility to protect

The responsibility to protect (R2P or RtoP) is a United Nations initiative established in 2005. It consists of an emerging norm, or set of principles, based on the idea that sovereignty is not a right, but a responsibility.[1] R2P focuses on preventing and halting four crimes: genocide, war crimes, crimes against humanity, and ethnic cleansing, which it places under the generic umbrella term of, Mass Atrocity Crimes.[2] The Responsibility to Protect has three “pillars”.

  1. A state has a responsibility to protect its population from mass atrocities;
  2. The international community has a responsibility to assist the state to fulfill its primary responsibility;
  3. If the state fails to protect its citizens from mass atrocities and peaceful measures have failed, the international community has the responsibility to intervene through coercive measures such as economic sanctions. Military intervention is considered the last resort.[3][4]

In the international community R2P is a norm, not a law, however it is grounded in international law.[5][6] R2P provides a framework for using tools that already exist, i.e. mediation, early warning mechanisms, economic sanctioning, and chapter VII powers, to prevent mass atrocities. Civil society organizations, States, regional organizations, and international institutions all have a role to play in the R2P process. The authority to employ the last resort and intervene militarily rests solely with United Nations Security Council and the General Assembly.

Continue to read all here @ Wikipedia

The RESPONSIBILITY TO PROTECT (“RtoP” or “R2P”) is a new international security and human rights norm to address the international community’s failure to prevent and stop genocides, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.

The INTERNATIONAL COALITION FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT (ICRtoP) brings together NGOs from all regions of the world to strengthen normative consensus for RtoP, further the understanding of the norm, push for strengthened capacities to prevent and halt genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and mobilize NGOs to push for action to save lives in RtoP country-specific situations.

*Intern with the ICRtoP*
And this>>>

Ian Holliday says atrocities against minority Muslims are a blot on the nation’s progress

Last week generated three important perspectives on Myanmar’s evolving relationship with the wider world. In Brussels, the European Union lifted all sanctions apart from an export ban on arms. In New York, the International Crisis Group honoured President Thein Sein with its top peace award. In Bangkok, Human Rights Watch released a devastating report on ethnic cleansing of Rohingya Muslims in Rakhine state.

Each event was remarkable. Until very recently, sanctions formed the central plank of Western policy on Myanmar. Now they are gone in the EU, and suspended, pending final removal, in the US. Equally, Myanmar’s brutal military junta was reviled around the world. Yet, two years on, a senior former member is being fêted as a man of peace. Lastly, Buddhist monks drew nothing but praise as they led uprising marches in 2007. Today, disturbingly, a dark side is ever more apparent.

These perspectives form an authentic picture as Myanmar enters a third year of sweeping reform. Liberalisation has seen most leading political prisoners released, censorship rolled back, civil society unshackled and the economy opened to inward investment. Ceasefire deals have been struck with all but one of the major ethnic militias.

At the same time, however, the mass atrocities documented by Human Rights Watch are a problem. The report highlights the genocidal campaign directed at stateless Rohingya. But forces of repression also target other Muslim groups.

What, then, is the international community to do? Economic sanctions were always blunt and indiscriminate.

For proponents of enhanced engagement, the reformist window opened in 2011 may slam shut if key political leaders are not given full support. Yet when Thein Sein and Aung San Suu Kyi preside over a process scarred by systemic human rights abuse, something more forceful than quiet diplomatic pressure is necessary.

Indeed, it is now clear that the UN doctrine of a “responsibility to protect” must come into play. This so-called R2P is triggered by genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In Myanmar, firm evidence of all four crimes is now available.

Ultimately, R2P mandates decisive action by the international community. Ahead of that, though, it requires that the state in question be forcefully reminded of its duty to protect individuals in its jurisdiction. Currently, such engagement with Myanmar is being explored on no more than an ad hoc basis.

This kind of action must be urgently placed on the agenda of the UN Security Council. If the international community really has a stake in sustainable reform, the time to make the case for R2P in Myanmar is now.

Professor Ian Holliday is dean of social sciences at the University of Hong Kong

This article first appeared in the South China Morning Post print edition on May 01, 2013 as UN must act to stop Myanmar rights abuses

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: