စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အေခါင္းေတြကုိ ေနာက္ဆုံးရုိက္သြင္းလုိက္ေသာ သံတစ္ေခ်ာင္း

စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အေခါင္းေတြကုိ ေနာက္ဆုံးရုိက္သြင္းလုိက္ေသာ သံတစ္ေခ်ာင္း

(သုိ႔မဟုတ္)
ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ

ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားထံတြင္ အေစခံ၊ အလုပ္သမား၊ အခစားသမားအျဖစ္သာ ေနခဲ့ၾကရသည္မွာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္အထိ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ ႀကီးမားေသာ မည္သည့္ပဋိပကၡမွ ျဖစ္ပြါးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (၂.၃)

ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာရဲ့ စာမ်က္ႏွာ(၇)မွာရွိတဲ့ အထက္ပါစာေၾကာင္းကုိ ဖတ္မိလုိက္တာနဲ႔ မ်က္လုံးက ေရွ႕ဆက္ဖတ္ဖုိ႔ မေရြ႕ေတာ့ဘူးျဖစ္သြားတယ္။ ရင္ထဲမွာ နာၾကင္မႈတစ္ရပ္ကုိလည္း စူးစူးနစ္နစ္ ခံစားမိတယ္။ ေၾသာ္ ဘယ္လုိ အသဲႏွလုံးမ်ိဳး၊ ဘယ္လုိပညာတတ္ ဆင္ျခင္တုန္တရားနဲ႔ အခုလုိ ေရးရက္လုိက္သလဲ။ မေၾကာက္တတ္ပါဘူး ဆုိရင္ေတာင္ မရွက္တတ္ၾကဘူးလားဗ်ာ။

အာဖရိကလူမဲေတြက ဥေရာပတုိက္သား လူျဖဴေတြကုိ အလုပ္အေကၽြးျပဳဖုိ႔ ေက်းကၽြန္အျဖစ္ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားတဲ့အတြက္ ဒါဟာ လူသားတုိင္းလုိက္နာရမဲ့ ေလာကပါလ တရားျဖစ္တယ္လုိ႔ ဘုိင္ဘယ္က်မ္းကုိ ကုိးကားျပီး လူလူခ်င္း ကၽြန္လုပ္ေနခဲ့တာကုိ သတိရမိတယ္။ ဘုရားသခင္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဒီသဘာဝတရားႀကီးဟာ ေက်းကၽြန္ေတြရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္လည္းျဖစ္တာမုိ႔ ဆန္႔က်င္ရင္ သဘာဝေလာကႀကီး ေဖါက္လဲႊေဖါက္ျပန္ျဖစ္ျပီး ကပ္ဆုိးေတြ က်ႏုိင္တယ္လုိ႔လည္း ဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ဟိႏၵဴေတြရဲ့ လူေတြကုိ အမ်ိဳးအႏြယ္ ဇာတ္အရ အလုပ္အကုိင္၊ ေနရာထုိင္ခင္း၊ အဆင့္အတန္း ခဲြျခားထားျခင္းစနစ္နဲ႔လည္း ထပ္တူျဖစ္ပါတယ္။

“Slaves, obey your earthly masters with fear and trembling” (Ephesians 6:5). “Tell slaves to be submissive to their masters and to give satisfaction in every respect” (Titus 2:9).

According to Robert Dabney (1820-1898), it was part of God’s natural order in a fallen world that ‘superior’ races should enslave ‘inferior’ races for their own spiritual, moral and material good, and for the social stability of everybody else.

ကၽြန္ဟာ ကၽြန္ေနရာမွာေနရင္ ေလာကႀကီးက တည္ျငိမ္မယ္။ ပဋိပကၡေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိ္င္မယ္ဆုိတာကုိ တုိက္ရုိက္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ သြယ္ဝုိက္လုိ႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ယေန႔ ကမၻာေပၚမွာ ယဥ္ေက်းတဲ့ မည္သည့္လူသားကမွ မေျပာၾကေတာ့ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က ရုိဟင္ဂ်ာေတြက ကုိယ့္ေနရာမွန္ အခစား၊ အေစခံ၊ ကၽြန္က ကၽြန္ေနရာမွာ မေနလို႔ အခုလုိ သတ္ပဲြ၊ ေသပဲြေတြျဖစ္ရတယ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရင္ ေကာက္ယူလို႔ရႏိုင္တဲ့ စကားမ်ိဳးကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေရးသားလုိက္ရသလဲဆုိတာကုိ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား အေျဖေပးဖုိ႔လုိပါမယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ထဲ့သြင္းေရးသားခဲ့ရတာလဲ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာရဲ့ ဘယ္လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မယ္ထင္လုိ႔ ဒီအခ်က္ကုိ ေဖၚျပခဲ့ရတာလဲ။ ဒီလုိေရးသားမႈမ်ိဳးဟာ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနတဲ့ လူမ်ိဳးႏြယ္ႏွစ္စု ျပန္လည္သဟဇာတျဖစ္ေရးကုိ ဘယ္လုိအေထာက္အကူျပဳႏုိင္တယ္လုိ႔ မဟာညာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ဝင္လူႀကီးမ်ားက ယုံၾကည္ျပီး ထည့္သြင္းခဲ့ရတာလဲ။

ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ႏွင့္ ဦးကုိကုိႀကီးအပါအဝင္ ေကာ္မရွင္လူႀကီးမင္းမ်ားကုိ “လူကို လူအျဖစ္ မျမင္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ လူအျဖစ္ကုိ တစ္ကယ္ဆုံးရႈံးသြားတာက ဘယ္သူလဲ”လုိ႔ ေမးျမန္းခ်င္လွပါတယ္။ ကုိယ္ေဖၚတဲ့ေဆး၊ ကုိယ္မစားရဲဘူးဆုိရင္ သမုိင္းဆုိတဲ့ တရားသူႀကီးက ဘက္မလုိက္ဘူး၊ လာဘ္ထုိးလို႔ မရဘူး၊ မညွာတတ္ဘူး ဆုိတာကုိေတာ့ သတိေပးလုိက္ခ်င္ပါတယ္။

စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ေတြက ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ အဖုိးအဖြား၊ အေဖအေမနဲ႔ သားသမီး၊ ေျမးျမစ္တုိင္ေအင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း တမင္ခဲြမေပးဘဲ တစ္ခုတည္းထားျပီး လူဦးေရေပါက္ဖြားႏႈံးမ်ားတယ္လုိ႔ လည္ဆယ္ စြပ္စဲြခဲ့ၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ၿကုိက္တဲ့လူမ်ိဳးကုိ အခုရုိဟင္ဂ်ာေတြလို မိသားစုေလးဆက္ေလာက္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း တစ္ခုတည္းထားေပးရင္ ဒီလုိျဖစ္ေနမွာဘဲဆုိတာကုိ စာနာတရားထားျပီး စဥ္းစားႏုိင္တဲ့စြမ္းရည္လည္း ေကာ္မရွင္မွာ ရွိဟန္မတူဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပညာတတ္ေတြရဲ့ ရခုိင္ေကာ္မရွင္က အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေျမနိမ့္ရာ လွံစုိက္ျပီး ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ လူဦးေရေပါက္ဖြားႏႈံးမ်ားလြန္းတယ္လုိ႔ စစ္အစုိးရေလအတုိင္း သံေယာင္လုိက္ အျပစ္တင္စြပ္စဲြလုိက္ျခင္း ျဖစ္ဟန္တူပါတယ္။ မိသားစု စီမံကိန္း သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ပညာေပးတာမ်ိဳးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ခံပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လူကုိ လူအျဖစ္ျမင္ဖို႔လုိပါတယ္။ ႏွိမ့္ခ်အထင္ေသးတဲ့အျမင္(Sterootype)နဲ႔ မခ်ဥ္းကပ္သင့္ဘူး။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ လူ႔မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ (One Generation)ေက်ာ္ အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္တာေတာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လက္ထပ္ခြင့္ မရွိ။ လက္ထပ္လုိရင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရတာ၊ လာဘ္ထုိးရတာ၊ လက္ထပ္ခြင့္ မရွိဘဲ လက္ထပ္သူေတြကုိ ေထာင္ခ်ပစ္တာ၊ မိသားစုတစ္ခုကို ခေလးႏွစ္ေယာက္ထက္ ပုိမယူရဆုိတာေတြနဲ႔ လူမဆန္တဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေတြၾကားက ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ လူဦးေရေပါက္ဖြားႏႈံးမ်ားတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ေသးရင္ မူလက လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိခဲ့တယ္။ အခု ဘယ္ေလာက္ရွိျပီမုိ႔ လူဦးေရ တုိးပြါးႏႈံး ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ကိန္းဂဏန္းေတြႏွင့္ ေဖၚျပဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ဆုိတာေလာက္ေတာင္ မသိဆုိးရြားႏုိင္လွတဲ့ သနားစရာ အသုံးခ်ခံ ခပ္ခ်ာခ်ာ ပညာတတ္ ရခုိင္ေကာ္မရွင္ဟာ အရပ္ထဲ ရြာရုိးေလွ်ာက္ ထင္ရာျမင္ရာ အတင္းလုိက္တုတ္တဲ့ အမယ္အုိႀကီးအဆင့္ဘဲရွိေနတာကုိ ျမင္ရတာ စိတ္မေကာင္းစရာပါ။

လူရာခ်ီ အသတ္ခံရ၊ သိန္းခ်ီအုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ မ်ိဳးရုိးနဲ႔ခ်ီ၊ သမုိင္းနဲ႔ခ်ီျပီး ခုိးဝင္လာသူေတြ၊ ေအာက္တန္းစားေတြ၊ အၾကမ္းဖက္လိုသူေတြ၊ ေကာ္မရွင္ကုိ လိမ္သူေတြအျဖစ္ အခြင့္ရတုိင္း မညွာမတာ အတုံးလုိက္ အတစ္လိုက္ ထုိးႏွက္ထားတာက အစီရင္ခံစာတစ္ခုလုံးမွာ ျမင္မေကာင္း၊ ရႈမေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဗလပြ ပြစာႀကဲေနပါတယ္။ ရခုိင္ေတြဘက္က်ေတာ့ အစြန္းေရာက္အုပ္စု ကြက္ကြက္ကေလးကုိေတာင္ ေယာကၡမႏို႔ သမက္ မစုိ႔ဝန္႔သလို ေရႊေဖါ့ရုိးနဲ႔ မဝ့ံမရဲ ရြယ္ထားတာေလာက္ကုိပင္ သန္းရွာသလို အေတာ္ေလး ျဖဲရဲရွာယူရတယ္။ ဒါေတာင္ ေကာ္မရွင္က မွ်မွ်တတေဝဖန္ထားပါတယ္ဆုိတာကို သက္ေသျပႏိုင္ေအာင္ မေကာင္းတတ္လြန္းလို႔ ဘုရားစူးလြတ္၊ မုိးၿကုိးပစ္လြတ္ ထည့္ေပးလုိက္ရဟန္တူပါတယ္။

ဦးကုိကုိႀကီးက က်ေနာ္တုိ႔ မွ်မွ်တတ ဘက္ေပါင္းစုံက ထည့္သြင္းထားပါတယ္လုိ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာသြားပါတယ္။ ၁၈၆၁မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတြလြတ္ေျမာက္ေရး အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အေမရိကန္သမၼတ Abraham Lincoln က My concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God’s side. ေျပာခဲ့တယ္။ ဦးကုိကုိႀကီးတုိ႔ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ဝင္ လူႀကီးမင္းမ်ားအေနႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတႀကီး အဗရာဟင္လင္ကြန္းနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တဲ့ မွန္တဲ့ဘက္မွာ မွန္တဲ့အတုိင္း ရပ္တည္ရဲဖုိ႔ထက္ ကုိယ္လုပ္ခဲ့တာကုိ မွန္ေၾကာင္းသက္ေသျပဖုိ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ပင္ပင္ပမ္းပမ္း ၿကုိးစားေနတာကုိ ေတြ႔ေနရတဲ့အတြက္ သနားစရာေတာင္ ေကာင္းေနျပန္ပါတယ္။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈပါ ဦးကုိကုိႀကီး။ ကုိယ္စုိက္တဲ့အပင္ဘဲ ကုိယ္ရိပ္ရမွာပါ။ လူတုိင္းဟာ ကုိယ့္သမုိင္း ကုိယ္ေရးရပါတယ္။ အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ။

မိန္းမေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြ၊ ခေလးငယ္ေတြအပါအဝင္၊ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ တုိက္ခုိက္မႈေတြမွာ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္ေတြ၊ နစက၊ လုံထိန္းေတြရဲ့ ပါဝင္က်ဴးလြန္မႈေတြကုိ ဗီဒီယုိကင္မရာ အေထာက္အထားေတြအရေကာ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအရပါ အထင္အရွားရွိေနခဲ့တာကုိ ေကာ္မရွင္က စုံစမ္းေဖၚထုတ္ခဲ့ပါသလား။ အထိကရုန္းျဖစ္စဥ္မွာ တာဝန္ရွိတဲ့ စစ္ဖက္၊ နယ္ဖက္အရာရွိေတြကုိ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က မစစ္ေဆးႏုိင္ေအာင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက နယ္ေျပာင္းပစ္တာကုိေကာ ကန္႔ကြက္ဘူးပါသလား။ RNDP အပါအဝင္ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြက လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈေတြ ျပန္႔ပြါးေအာင္ လူသိရွင္ၾကား မိန္႔ခြန္းေတြေျပာ၊ စာရြက္စာတန္းေတြထုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ၾကတာကုိေကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးဖုိ႔လိုအပ္တယ္လုိ႔ အစုိးရကုိ ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ပါသလား။ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ေတြက အေထာက္အထားနဲ႔ ေထာက္ျပထားတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ အစုလုိက္အျပံဳလိုက္သတ္ျပီး ျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့က်င္းေတြကုိ ျပန္လည္တူးေဖၚျပီး စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ခဲ့ဘူးပါသလား။ ပညာေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတဲ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းက ရွိရွိသမွ် က႑အသီးသီးမွာ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ေက်ာ္ေလာက္ ရက္ရက္စက္စက္ အခ်ိဳးႏွိမ္၊ အပစ္ပယ္ခံထားရလို႔ အဖက္ဖက္က ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ေနရတဲ့ လူ႔မ်က္ႏွာမဲြ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ လူလိမ္၊ လူညစ္၊ အၾကမ္းဖက္သမား၊ လူရုိင္းေတြအျဖစ္ မညွာမတာ ရက္ရက္ေရာေရာ ပုံေဖၚေနခဲ့တဲ့ ျခေသၤ့အတုေကာ္မရွင္က ျခေသၤ့အစစ္နဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ ယုန္ကေလးျဖစ္သြားျပီး ႏွာေစးသြားဟန္တူပါတယ္။ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ရဲ့ အဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ခပ္တည္တည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြလုပ္ခဲ့တဲ့ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဝင္ လူႀကီးေတြဟာ ျပည္တြင္းမွာ အစုိးရအားကုိးနဲ႔ အိမ္က်ယ္လုပ္ႏုိင္ေပမဲ့ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာ နတ္ဝတ္ပုဆုိး တိမ္မီးခုိး ဆင္ျမန္းထားတဲ့ ျပည့္ရွင္မင္းလို လဇင္းကၽြတ္ႀကီး ေငါင္းေတာင္းေတာင္း ျဖစ္ေနတာကုိလည္း သတိထားမိၾကဟန္ မတူဘူး။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ဟာ သူတုိ႔ကုိ အလုပ္အေကၽြးျပဳမဲ့ ပညာတတ္အုပ္စုဆုိတာကုိ အရင္ကလည္း အျမဲတမ္း လြယ္လြယ္ကူကူ ရွာေဖြ အသုံးခ်ႏုိင္ခဲ့သလုိ အခုလည္း အရင္အတုိင္း အလွ်ံပယ္ရေနတာပါဘဲဆုိတာကုိ ရခုိင္ေကာ္မရွင္က သက္ေသျပလုိက္တာပါဘဲ။

ေကာ္မရွင္ရဲ့ ေယဘုယ် တင္ျပခ်က္ေတြ၊ အႀကံျပဳခ်က္ေတြမွာ ေကာင္းမြန္တာေတြရွိေပမဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခုလုံးက

(၁) ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္
(၂) ရခုိင္အစြန္းေရာက္အုပ္စုကုိ မထိခုိက္ေစရန္
(၃) ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံမဲ့ ခုိးဝင္သူ လူဆုိးမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖၚရန္ ဆုိတဲ့

ဒုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကုိေတာ့ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တာကုိ အထင္အရွား ေတြ႔ရတယ္။

တစ္ကယ္ေတာ့ ရခုိင္ေကာ္မရွင္ရဲ့အစီရင္ခံစာဟာ ဦးသိန္းစိန္ဖဲြ႔ခဲ့တဲ့ ေကာ္မရွင္ေတြအားလုံးအတြက္ မသာေခါင္းကုိ ေနာက္ဆုံးရုိက္သြင္းလုိက္တဲ့ သံတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔လည္း အလားသ႑န္တူပါတယ္။ ဒီလုိပုံမ်ိဳးနဲ႔ဆုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ေနာင္အနာဂတ္မွာ ေကာ္မရွင္ဆုိတာမ်ားဖဲြ႔ရင္ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ ပါဝင္ရဲသူမ်ားဟာ အာဂေယာကၤ်ားမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မယ္။

သုိ႔ေသာ္ ဒုိ႔ႏုိင္ငံမွာက အာဂေယာကၤ်ားေတြ ရုိက္သတ္လို႔ မကုန္ေအာင္ ေပါမ်ားလွတာမုိ႔ – ကုိလႊမ္းမုိးေရ – က်ေနာ္တုိ႔ေတြ အမ်ိဳးအတြက္ ငုိေနရတာေတြက တာရွည္အုံးမွာပါဗ်ာ။

ေအာင္တင္
ေမလ ၁၊ ၂၀၁၃

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: