သန္း ၆၀ ႏွင္႔ ဘာသာေရး ပလက္ေဖာင္း

M-Media‘s status.သန္း ၆၀ ႏွင္႔ ဘာသာေရး ပလက္ေဖာင္း (The Voice Weekly) (ေပၚလင္းဦး)

ယခုေဆာင္းပါး ေရးရသည္မွာ ဘာသာေရးကို တို႔ထိရသျဖင့္ အမွန္ပင္ လက္တြန္႔ခ်င္စရာ ေကာင္းလွ၏။ လက္လည္း တြန္႔ပါ၏။ သို႔ေသာ္ တင္ျပသင့္ေသာ အျမင္တစ္ခုဟု ႐ိုး႐ိုးသားသား ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ေရးျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စာေရးသူ၏ အျမင္သက္သက္ကို တင္ျပ ျခင္းသာ၍ စာေရးသူႏွင့္ တိုက္ဆိုင္သူလည္း ရွိႏိုင္သလို၊ မတိုက္ဆိုင္သူ လည္းရွိႏိုင္သည္ကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ လင့္ထားေၾကာင္း ဦးစြာေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ယေန႔ ျမန္မာျပည္၏ ကံၾကမၼာ အနိမ့္၊ အျမင့္ကို ေဗဒင္သာေမးခ်င္ ေတာ့သည္။ တစ္ပူမၿပီးေသး…။ ေနာက္တစ္ပူက အသင့္။ ကံပင္ နိမ့္ေနသည္ ေလာ။ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းလာ၏။ စိတ္ပူစရာ ေကာင္းလာ၏။ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေနသလားဟုပင္ ေတြးခ်င္စရာ။

ေနာက္ျပန္လိႈင္း … ေနာက္ျပန္လိႈင္း အေၾကာင္းကို စာေရးသူတို႔ ေျပာၾကသည္။ တြင္ တြင္ ေျပာၾကသည္။ အလားတူ စိုးရိမ္ၾကသည္။ ေၾကာက္ၾက သည္။ စစ္အစိုးရ..စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ..။ စာေရးသူတို႔ ၾကံဳခဲ့ဖူးသည္။ ေတြ႔ခဲ့ဖူး သည္။ တုိင္းျပည္ တိုးတက္ေရး အတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္သည္ကို စာေရးသူတို႔ စာေတြ႔မဟုတ္။ လက္ေတြ႔အသိျဖင့္ သိခဲ့ၿပီးၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ျပန္မသြားလုိသည္မွာ သဘာဝက်သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဟူသည္ တည္ၿငိမ္မႈကို ဦးစားေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးဖင့္ႏႊဲ႕ရသည္မွာ သီအုိရီပင္ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ အေျခအေန အရပ္ရပ္အရ ဆိုရလွ်င္…။ ေနာက္တစ္ဖန္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ တြန္းပို႔ႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပၚလာေခ်၏။ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္လာ၏။ ယင္းတို႔အနက္ အစိုးရိမ္ရဆံုးမွာ ဘာသာေရး မီးစပင္ျဖစ္သည္။ က်န္ေသာ ျပႆနာတို႔ကား အတိုင္း အတာတစ္ခု အထိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသး၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဘာသာေရးမီးစ ကား ထိုသို႔မဟုတ္။ ေလာင္မိလွ်င္ ဆက္တုိက္ ေလာင္တတ္၏။ ကူးစက္ရန္လည္း လြယ္ကူေသာ ပင္ကိုယ္သတၱိရွိ၏။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မိတီၳလာအေရး ကဲ႔သို႔ေသာ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားမွာ ယေန႔ သန္း ၆၀ ၏ ေရွ႕ေရးကို ႀကီးမားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေပသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လက္ယပ္ ေခၚေနသကဲ႔သို႔ ရွိေနသည္။သို႔ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္မႈကို မလိုလားေသာ သူတို႔အေနျဖင့္ အလြယ္တကူ အတို႔အ႐ိႈ႕ လုပ္ႏုိင္ေသာ အေပါက္ကား ယင္းအေပါက္ပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု စုစည္း ေနထိုင္ ေသာႏိုင္ငံျဖစ္၏။ အေသးစိတ္ ဆိုရလွ်င္ လူမ်ိဳးေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳး စုေပါင္း ေနထိုင္သလို.. ကိုးကြယ္မႈဘာသာေပါင္း ေလးမ်ိဳး စုစည္းေနထုိင္ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေပးထားခ်က္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္၏ ေပးထား ခ်က္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ေပးထားခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္ခြစဥ္းစား၍မရ။ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၁၃၅ မ်ိဳးစလံုး ၾကည္ျဖဴ လက္ခံေသာ ႏုိင္ငံေရးပလက္ေဖာင္း တစ္ခု လိုသလို၊ ကိုးကြယ္မႈ ေလးမ်ဳိးစလံုး ၾကည္ျဖဴစြာ ယွဥ္တြဲေနႏိုင္ေသာ ဘာသာေရးပလက္ေဖာင္း တစ္ခု လည္းလိုသည္။
စာေရးသူတို႔သည္ ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္လွ်င္ “သူမွားသည္ ၊ ကိုယ္မွန္သည္” ဟု အေျခခံအားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ယင္းကား မည္သည့္ ဘာသာဝင္မဆို ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိေသာ ပံုစံ ျဖစ္သည္။ လူ႔သေဘာအရ သဘာဝလည္းက်ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံသည္ အခန္႔ မသင့္လွ်င္ မွားသူႏွင့္ မွန္သူမွာ ရန္ဖက္၊ ရန္သူအျဖစ္ ႐ႈျမင္သြားေစႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းအထိ တြန္းပုိ႔ႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္လည္း ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶဘာသာပင္ျဖစ္ေစ ၊ အစၥလာမ္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဟိႏၵဴပင္ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ယာန္ပင္ျဖစ္ေစ ယင္းပံုစံျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ငါႏွင့္မတူ ၊ ငါ့ရန္သူ ဆိုေသာ သေဘာတရားႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

ဤစာစု အေနျဖင့္မူ အ႐ိုးစြဲေနေသာ ယင္းခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံ ေနရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈကို မထိပါးေသာ ၊ ကိုးကြယ္မႈ မတူသူ မ်ားအၾကား ၾကည္ျဖဴစြာ အတူလက္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေသာ သာသာေရးအျမင္ ပလက္ေဖာင္းအသစ္ တစ္ခုကို အစားထိုး ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လုိျခင္းျဖစ္သည္။

စာေရးသူ အေနျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ လူတို႔သည္ ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္လွ်င္ “သူမွားသည္ ၊ ကိုယ္မွန္သည္” ဟု အမ်ားအားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေလ့ရွိေသာ္လည္း ေစ့ေစ့ေပါက္ေပါက္ ေလ့လာလွ်င္ ယင္းအျမင္မွာ လြန္စြာ အေျခမခိုင္လွသည္ ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ခရစ္ယာန္ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးခဲ့ေသာ္ ယေန႔ကိုးကြယ္ေနေသာ ဘာသာမွာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ရန္ ၉၉ ရာႏႈန္း ေသခ်ာမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ဘာသာ တရားမ်ားကို မွားသည္ ဟုယံုၾကည္သူ ျဖစ္လိမ္႔မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိဘႏွစ္ပါး မွ ေမြးခဲ့ေသာ္ ယေန႔ကိုးကြယ္ေနေသာ ဘာသာမွာ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ရန္ ၉၉ ရာႏႈန္း ေသခ်ာမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ဘာသာတရားမ်ားကို မွားသည္ဟု ယံုၾကည္သူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အစၥလာမ္ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးခဲ့ေသာ္ ယေန႔ကိုးကြယ္ေနေသာ ဘာသာမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ျဖစ္ရန္ ၉၉ ရာႏႈန္း ေသခ်ာမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ဘာသာတရား မ်ားကို မွားသည္ဟု ယံုၾကည္သူ ျဖစ္လိမ္႔မည္။

မိမိ၏ ယံုၾကည္မႈသည္ မိမိအေၾကာင္းႏွင့္ မိမိျဖစ္လာသကဲ႔သုိ႔ ၊ အျခားေသာ သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈသည္လည္း သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္ သူျဖစ္လာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုထက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆိုရေသာ္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ဟူသည္မွာ အမ်ားစုအတြက္ မိမိေရြးခ်ယ္မႈ မဟုတ္ရဘဲ ၊ ၾကမၼာရဟတ္ ေဆးစက္က်ရာ အ႐ုပ္လိုက္ ထင္ေနရျခင္းသာျဖစ္သည္။ မိမိဘာသာ တရားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ မွန္ကန္သင့္ျမတ္၏။ သို႔ေသာ္ အျခားဘာသာတရား မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ပုတ္ခတ္ျခင္းမွာ အလွ်င္း မလုပ္သင့္ေသာ ကိစၥျဖစ္ေပသည္။ သူ႔ဂုဏ္ႏွိမ့္မွ ၊ ကိုယ့္ဂုဏ္ ျမင့္လာမည္ဟု မွတ္ယူျခင္းမွာ အမွန္မျပည့္ဝျခင္းပင္။

ဤတြင္ စာေရးသူ သေဘာက်သည့္ My Name is Khan ေဘာလိဝုဒ္ ႐ုပ္ရွင္ကားကို ကိုးကားခ်င္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤ႐ုပ္ရွင္မွ ေပးခ်င္သည့္ မက္ေဆ့ခ်္ကို စာေရးသူ သေဘာက်သည္။ သေဘာတူသည္။ အမွန္မွာမူ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ အုပ္စုတြင္ မဆို လူေကာင္းရွိသလို ၊ လူဆိုးလည္းရွိသည္။ စိ္တ္ဓာတ္ေရးရာ အဆင့္ အတန္းရွိသူ ရိွသလို၊ ေအာက္တန္းက်သူလည္း ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကိုယ့္မိသားစုႏွင့္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနခ်င္သူရွိသလို ၊ တို႔မီး ႐ိႈႈ႕မီးတို႔ကို ဝါသနာ ပါသူေတြလည္း ရွိသည္။ အတၻပရ မွ်တသူမ်ားရွိသလို၊ ေလာဘေဇာသမား မ်ားလည္းရွိသည္။ ဆင္ျခင္တံုတရားျပည့္ဝသူမ်ားရွိသလို အဆင္ျခင္မဲ့ သူမ်ားလည္းရိွသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားထဲတြင္လည္း ေကာင္းသူ ႏွင့္ ဆိုးသူဟူ၍ရွိသလို ၊ အစၥလာမ္မ်ားတြင္လည္း ေကာင္းသူႏွင့္ ဆိုးသူဟူ၍ ရိွသည္ကို လက္ခံရမည္။ ၄င္းသည္ အရွိတရားပင္ျဖစ္သည္။ ဟိႏၵဴ ကိုးကြယ္သူ မ်ားထဲတြင္လည္း လူေကာင္းႏွင့္ လူဆိုးရွိႏိုင္သလို ၊ ခရစ္ယာန္မ်ား ထဲတြင္ လည္း အလားတူရွိႏိုင္သည္မွာ သဘာဝက်သလို အမွန္တကယ္လည္း ဟုတ္ေပသည္။

ဤခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံသည္ “သူမွားသည္ ၊ ကိုယ္မွန္သည္” ဟု သူ႔ဘက္ ၊ ကိုယ့္ဘက္ ခြဲျခား စဥ္းစားျခင္းမဟုတ္ေပ။ မိမိတစ္ဖက္တည္းကို “လူေကာင္း၊ လူဆိုး” ခြဲျခားစဥ္းစားျခင္းနည္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရး အုပ္စုတိုင္းတြင္ ေကာင္းသူေရာ၊ ဆိုးေနသူေရာ ရွိေနသည္မွာ လက္ေတြ႔အမွန္ တရားလည္း ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ပင္ျဖစ္ေစ ေကာင္းသူ မ်ား အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း မေနႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ ပင္ျဖစ္ေစ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္း ေနလိုေသာ သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း အတူယွဥ္တြဲ မေနႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရိွ။ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ပင္ျဖစ္ေစ မွ်တသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အတူယွဥ္တြဲ မေနႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ ပင္ျဖစ္ေစ သမာသမတ္က်သူမ်ားကို မၾကည္ျဖဴႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရိွ။ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ပင္ျဖစ္ေစ ရက္ေရာေပးကမ္းသူမ်ားကို မလိုလား ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ မည္သည့္ဘာသာဝင္ ပင္ျဖစ္ေစ စိတ္ႏွလံုး ျမင့္ျမတ္သူမ်ားကို မေလးစားႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။

သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းရိွသည္ကား။ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ပင္ျဖစ္ေစ တို႔မီး၊ ႐ိႈ႕မီး လုပ္တတ္ေသာ သူမ်ားကို အလိုမရွိ။ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ပင္ ျဖစ္ေစ ဆင္ျခင္တံုတရား မဲ့သူမ်ားကို အလိုမရွိ။ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ပင္ ျဖစ္ေစ ဖ်ံက်တတ္ေသာ သူမ်ားကို အလိုမရွိ။မည္သည့္ ဘာသာ ဝင္ပင္ျဖစ္ေစ ကတံုးေပၚထိပ္ကြက္ လုပ္တတ္ေသာသူမ်ားကို အလုိမရွိ။ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ပင္ျဖစ္ေစ ေအာက္တန္းစား စ႐ိုက္ ရွိသူမ်ားကို အလိုမရွိ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ပင္ျဖစ္ေစ ဘနဖူး သိုက္တူးသူမ်ားကို အလိုမရွိ။ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ျဖစ္ေစ ေကာက္က်စ္ေသာသူမ်ား ယုတ္မာတတ္ေသာ သူမ်ား၊ မ႐ိုးေျဖာင့္သူမ်ား၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစႏိုိင္ေသာ သူမ်ားကို အလိုမရွိေပ။

ထိုလက္တစ္ဆုပ္စာ အဆင္ျခင္မဲ့သူ မ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လိုသူတို႔ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရသည္။ လက္တစ္ဆုပ္စာ အဆင္ျခင္မဲ့သူ မ်ားေၾကာင့္ သင့္ျမတ္စြာ အတူေနလို သူတို႔ စိတ္ေသာကျဖစ္ရသည္။ လက္တစ္ဆုပ္စာ အဆင္ျခင္မဲ့သူ မ်ားေၾကာင့္ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အၾကား ပေယာဂဝင္ရသည္။ လက္တစ္ဆုပ္စာ အဆင္ျခင္မဲ့သူမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိးအၾကား နားလည္မႈတို႔ ကြဲလြဲရသည္။ အနည္းငယ္ေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာေၾကာင့္ သင့္ျမတ္ စြာ ေနႏိုင္သူမ်ား အိုးမဲ့အိမ့္မဲ့ ျဖစ္ရသည္။ က်ီးလန္႔စာစားျဖစ္ၾကရသည္။ ေတာေျပး ေတာင္ေျပး ေျပးၾကရသည္။ ဟိုပုန္း ဒီခို ေနၾကရသည္။ ေသသူ ေသရသည္။ ေၾကသူ ေၾကရသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ ျပႆနာ တစ္ရပ္အား ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ “ဘယ္ဘာသာဝင္ေတြေၾကာင့္” ဟု လက္ညိႇဳးမထိုးေစလိုဘဲ “ဘယ္လိုသူေတြေၾကာင့္” ဟုသာ ႐ႈျမင္ေစခ်င္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္း တင္ျပရလွ်င္ “အစြန္းေရာက္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ေထာင္ေခ်ာက္ျဖစ္သည္” ဆိုေသာ စကားကို သန္း ၆၀ တို႔ သတိျပဳေစခ်င္သည္။

နိဂံုခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ ယေန႔ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာ အရပ္ရပ္တြင္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡသည္ အႏၲရာယ္ အႀကီးဆံုးမီးစ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီခရီးအတြက္ အခ်ိန္မေရြး ေပါက္ကြဲႏိုင္ေသာ ဗံုးတစ္လံုးႏွင့္ အလြန္တူသည္။ ေပါက္ကြဲလွ်င္လည္း ေလာင္ကြၽမ္းလြယ္သလို၊ ကူးစက္မႈလည္း ျမန္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ယင္းမီစ ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုကို မျဖစ္မေန စဥ္းစားေဖာ္ ထုတ္ရန္လုိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ယင္းအတြက္ အေထာက္အပံ့တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ အလို႔ငွာ ရည္စူး၍ ဤအယူအဆကို ဘာသာေရးပလက္ေဖာင္း တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ယင္းပလက္ေဖာင္းသာ လူတိုင္း ေလွ်ာက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးလာပါက ကိုးကြယ္မႈ မတူသူမ်ားပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ၿငိ္မ္းခ်မ္းစြာေနလိုသူမ်ား အၾကားနားလည္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Source: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=573885399298390&set=a.164790403541227.32157.158797964140471&type=1&theater

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: