ပဋိပကၡမ်ားးကို ေရွာင္ၾကည္ေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမင့္တင္ရာေရာက္ေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားထံသို႔ အာရွ အလင္းေရာင္ ဆရာေတာ္မိန္႔ၾကား

ပဋိပကၡမ်ားးကို ေရွာင္ၾကည္ေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမင့္တင္ရာေရာက္ေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားထံသို႔ အာရွ အလင္းေရာင္ ဆရာေတာ္မိန္႔ၾကား

သတင္း – ပာိန္းေအာင္၊(ေမ ၅)

“ဗုဒၶဘာသာ မိသားစုေတြ အေနနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္မယ့္ ကိစၥေတြကို ေရွာင္က်ဥ္ေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ုိလို႔ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ အားထားရာျဖစ္တဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ၾကည္ညိဳေလးစားတယ္ ဆိုလုိ႔ရွိရင္ ပဋိပကၡေတြ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ” အာရွအလင္းေရာင္ဆရာေတာ္ အာရွ အလင္းေရာင္ ဆရာေတာ္ ဦးစိႏၲိတက ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသို႔ တုိက္တြန္း မိန္႔ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္က္ို ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မီဒီယာမွ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းခ်က္ တစ္ရပ္တြင္ မိန္႔ၾကားလိုက္သည္။

ထို႔ အျပင္္ ဆရာေတာ္ ဦးစိႏၲိတက ျမန္မာနိင္ငံအားခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း ယခုကဲ့သို႔ ျပသနာမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြား ေစရန္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ၊လူမ်ိဳးဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ နိင္ငံတြင္ မၾကာေသးမွီ ကာလတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကဲ့သို႔ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး မႀကံဳဖူးေၾကာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကို လည္း ဆရာေတာ္က ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးစိႏၲိတ မိန္႔ၾကားခ်က္အျပည့္ အစံုကို ေအာက္ပါ ရုပ္သံဖုိင္တြင္ ဆက္လက္ ၾကည့္ရႈ႕နိင္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: