မိတၳီလာၿမိဳ႕ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ၂-လျပည့္ ကာလတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ထပ္မံႀကံဳေတြ႕ေနရ

မိတၳီလာၿမိဳ႕ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ၂-လျပည့္ ကာလတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ထပ္မံႀကံဳေတြ႕ေနရ

ေမလ-၁၈၊ ၂၀၁၃ M-Media ထြန္းေတာက္

မိတၳီလာ ။        ။  အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ၂-လျပည့္ကာလတြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕႐ွိ မြတ္စလင္မ္မ်ားအား ထပ္မံ အၾကမ္းဖက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႐ွိေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္လေႏွာင္းပိုင္းမွာ စတင္အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရတဲ့ မိတၳီလာၿမိဳ႕ဟာ အခုဆုိရင္ ၂-လ တာကာလျပည့္ေျမာက္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ မြတ္စလင္မ္ဒုကၡသည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မိမိေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ျပန္ခြင့္ရခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕မွာ ေပၚေပၚထင္ထင္ အုပ္စုလိုက္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိ ယခုအခ်ိန္ထိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး႐ုံးတင္စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေသာ္လည္း ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး ေသဆုံးခဲ့မႈေၾကာင့္ သံသယ႐ွိသူမ်ားအျဖစ္ မြတ္စလင္မ္ ၇-ေယာက္ကုိ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၆-ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတစ္ဦးကုိေတာ့ ကေလးသူငယ္ တရား႐ုံးသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ ၆-ဦးအား သံသယ႐ွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသူတုိ႔မွာ ဘုန္းႀကီးေသဆုံးမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားမဟုတ္ပဲ သံသယ႐ွိသူအေနႏွင့္ စြဲခ်က္တင္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ဘုန္းႀကီးေသမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားခံအျဖစ္ ၀န္ခံလာေစရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ားလည္း႐ွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခုအခါ လာမယ့္ ေမလ ၂၁-ရက္ေန႔မွာ အဆုိပါ ၆-ဦးအား တရား႐ုံးေတာ္မွ အမိန္႔ခ်မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းအမိန္႔ခ်မည့္ရက္ နီးကပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕ေပၚ၌ အၾကမ္းဖက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာျပန္ပါတယ္။ ယင္း ၆-ဦးအား တရား႐ုံးေတာ္မွ ေသဒဏ္မခ်မွတ္ပါက မိတၳီလာၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ မြတ္စလင္မ္မ်ားအား ထပ္မံ အၾကမ္းဖက္မည္ဟု မိတၳီလာၿမိဳ႕႐ွိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာျပလာပါတယ္။

အဆုိပါ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ မိတၳီလာ႐ွိ အခ်ဳိ႕ေသာ မြတ္စလင္မ္မ်ားဟာ မိတၳီလာၿမိဳ႕ကုိ စြန္႔ခြာထြက္သြားၾကၿပီး၊ တခ်ဳိ႕ေသာ မြတ္စလင္မ္မ်ားကေတာ့ ပထမအႀကိမ္ကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ခံရမည္ကုိ လြန္စြာစုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ အၾကမ္းဖက္္မႈ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါရန္လည္း မိတၳီလာၿမိဳ႕ခံက M-Media ကုိ ေျပာျပလာပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: