ျမန္မာႏုိင္ငံက မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေစရန္ အီရန္ႏုိင္ငံက အဆိုျပဳခ်က္ (၃)ရပ္ တင္သြင္း

Myanmar Muslim Net
ျမန္မာႏုိင္ငံက မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေစရန္ အီရန္ႏုိင္ငံက အဆိုျပဳခ်က္ (၃)ရပ္ တင္သြင္း

နယူးေယာက္(IRNA)။ ေမလ (၁၈)

ျမန္မာျပည္မွ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားေစရန္အတြက္ အီရန္ႏုိင္ငံမွ အဆုိျပဳခ်က္သုံးရပ္ကုိ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ အီရန္သံအမတ္ မုဟမၼဒ္ခါဇာအီက ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။

ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ ခါဇာအီက ျမန္မာျပည္က မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ဆက္လက္တုိးပြားေနျခင္းအား အထူးစိုးရိမ္မိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသို႔ အိုအိုင္စီအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ သံတမန္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိျပခ်က္ (၃)ရပ္အေနႏွင့္
– ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္၊
– အဆိုပါျပႆနာအား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ေခၚယူရန္၊
– လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္တုိးပြားေနမႈကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွစ္တစ္ခုအား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အျမန္ဆုံးေစလႊတ္ေပးႏုိင္ရန္
စသည္တုိ႔ကို အီရန္အစိုးရက ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းထံ အဆိုျပဳ တိုက္တြန္းထားသည္ဟု ခါဇာအီက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ အီရန္သံအမတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မြတ္စလင္မ်ားအား ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ရုိင္းစိုင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ အစၥလာမ္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ညီညြတ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ျပစ္တင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္လူနည္းစုမ်ားအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ လူမဆန္သည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို အစြမ္းကုန္ ခ်က္ျခင္း တားဆီးၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Myanmar: Iran offers 3 proposals to stop Muslims crackdown in Myanmar(Source:IRNA)ကို
(စုိင္ဖုလႅာဟ္ – ျမန္မာမြတ္စလင္မီဒီယာ)ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: