မိမိဇာစ္ျမစ္ကိုမိမိမသိေသာျမန္မာ (MYANMAR WHO DON’T KNOW THEIR OWN ORIGIN)

KTun Tha’s photo.
May 13
မိမိဇာစ္ျမစ္ကိုမိမိမသိေသာျမန္မာလူမ်ီဳး
MYANMAR WHO IS INCAUTIOUS ABOUT THEIR OWN ORIGIN
မိမိဇာစ္ျမစ္ကိုမိမိမသိေသာျမန္မာ (MYANMAR WHO DON’T KNOW THEIR OWN ORIGIN)

ယခုတေလာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကုလားမုန္းတီးေရးုအၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ထြန္းေနေသာအခ်ိန္အခါ လည္းျဖစ္သည္။ဒါ ေပမယ့္ ကုလား၏အဓိပါၸယ္ ႏွင့္ ဗုဒၶ ၏အဓိပါၸယ္၊အႏွစ္သာရကိုသိပါသလား လိုေမးလ်င္တိက်ေသာအေျဖေပးႏိုင္သူမရွိသေလာက္ ျဖစ္သည္ကိုမည့္သူမွ်ျငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကုလားဆိုတဲ႔စကားလံုးကိုတစ္လံုးတည္းေတာင့္မသံုးဘဲ လီးကုလား၊ ေစာက္ ကုလား၊အေမလိုးကု လားစသည္ဆဲဆိုတဲ႕စကားလံုးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္သံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ထိုသို႕ဆဲဆို ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုးကြယ္ေသာေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းဆဲရာေရာက္သည္ကိုပင္သတိမရွိၾကဘူး။

ကမၻာလူဦးေရးျပန္႔ပြားမူ/ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္နယ္ခ်ဲ႔တို႕၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာအရကုလားလူမ်ီဳးမ်ားသည္ ေမြးရာပါကံမ ေကာင္းလိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေမြးဖြားလာေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေမြးဖြားလာသူဘယ္ကုလားမွ်မိမိကိုမိမိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားလာျခင္းအတြက္မိမိကိုးကြယ္ေသာဘုရားကိုေက်းဇူးတင္မည္မဟုတ္ပါ။

ကုလားဆိုသည္မွာ ကုလပုတၱ ဆိုေသာ(ျဗဟ္မီ)စကားလံုးမွဆင္းသက္လာျပီး ကုလ္ ႏွင့္ ပုတၱ တို႔ကိုေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။အဓိပါၸယ္မွာအားလံုးျပီးျပည့္စံုေသာသူ(မ်ီဳးေကာင္းမ်ီဳးသန္႕၊ ဘုရားျဖစ္တန္ေသာသူ၊အလြာအတန္းစားျမင့္သူ၊အလံုးစံု)ဟုအဓိပါၸယ္ရသည္။ ဥပမာ ကုလသမဂၢ=ကမၻာအျမင့္ဆံုးသမဂၢ(ရံုး)။ ကုလဇီ၀=ဘ၀တစ္ခုလံုး စသည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္ စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္မ်ီဳးဆက္သံုးဆက္ထိထိမင္းမ်ီဳးမင္းႏြယ္ကုလားလူမ်ီဳးသာျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ကုလားဆိုတဲ့စကားလံုး၏အႏွစ္သာရအရကုလားလူမ်ီဳးသာလ်င္ဘု ရားျဖစ္ႏိုင္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာမ်ီဳးေကာင္းမ်ီဳးသန္႕ျပည့္စံုသူပါရမီျပည့္မွဘုရားျဖစ္မည္၊ ဘုရားျဖစ္ရန္ပထမအဆင့္သည္မ်ီဳးေကာင္းမ်ီဳးသန္႔ျဖစ္ရသည္ အတြက္ကုလားျဖစ္ရမည္္။

ဒါေၾကာင့္ျမန္မာလူမ်ီဳးတစ္ဦးဘုန္းၾကီး၀တ္လ်င္ျမန္မာ့နာမည္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမင့္ႏိုင္၊ ၀င္ႏိုင္ဦးစ သည္တို႔ကိုစြန္႔လြတ္ျပီး ၀ီရသူ (Veera=Hero ), ဥတၱမ(Uttam=Better ) ပညာ၀ရ(Panyawar= စာတတ္ေပတတ္) စသည္ျဖင့္ကုလားနာမည္တစ္ခုခုဦးစြာမွည့္ေခၚရသည္။ျမန္မာ့နာမည္ျဖင့္ဘုန္း ၾကီးေတာင့္မ၀တ္ႏိုင္သည္အတြက္ကုလား ဟန္ေဆာင္ျပီးဘုန္းၾကီး၀တ္ရသည္သေဘာပါဘဲ။ ကုလားကိုဆဲလ်င္ဗုဒၶဘာသာကိုစြန္႕လြတ္ရန္မွအပအျခားမရွိပါဘူး။

ျမန္မာစာေပသည္ျမန္မာလူမ်ီဳးေတြကထီတြင္ထားေသာစာေပမဟုတ္ဘဲ ကုလားျဗဟ္မီစာေပမွ တိုက္ရိုက္ကူးယူထားျပီး အ ေခ်ာင္းကိုအလံုးသို႕၄င္း၊စက္၀ိုင္းျခမ္းႏွင့္ဘဲဥပံုကိုစက္၀ိုင္းသို႔၄င္း၊ ၊ေခါင္းရွည္ကိုေခါင္းတိုသို ႔၄င္းေျပာင္းယူျခင္းသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စကားသည္လည္း ၆၀%ေက်ာ္ ကုလားစကားမွယူထားျပီး Sha,Sa(ရွ ႏွင့္ စ)အသံကို Tha(သ)အသံျဖင့္၄င္း၊ေရွ႕တြင္ သေ၀တို မပါဘဲအေနာက္တြင္အသတ္ျဖင့္ဆံုးေသာစကားလံုးမ်ားကိုအသတ္ျဖဳတ္အသံျဖင့္၄င္းေျပာင္း ယူျခင္းသာျဖစ္သည္။

ဘဂၤလီစကားလံုး ႏွင့္ ျမန္မာစကားလံုးတို႔ကိုေအာက္တြင္ႏိႈင္းထားသည္ကိုေလ့လာႏိုင္သည္။
1) Akash=အာကာသ

2) Parnnya=ပညာ
3) Mangal = မဂၤလာ
4)Mangal Sutra=မဂၤလာသုတၱရ
5)Mandak=မ႑ပ္
6) Uttam=ဥတၱမ
7)Gautam=ေဂါတမ
Rahul = ရာဟုလ
9)Sanskar=သခၤါရ
10)Shauk=ေသာက
11)Jeevitdan=ဇိ၀ိတဒါန
12) Bada=ဗရား=ဘုရား
13)Antim=အႏၵိမ
14)Alankar=အလကၤာ
15)Amarpur=အမရပူရ
16)Pratiwi= ပထ၀ီ
17)Manush=မႏုသ
18)Siddhart=သိဒၵတၱ
19)Uttar=ဥတၱရ
20)Dhakshin=ဒကိဏ
21)Suria=သူရီယ
22)Purush=ပုရိသ
23)Niyam=နိယမ
24)Ek=ဧက
25)Moron=မရဏ
26)ွSukh=စကၡဳ
27)Rup=ရူပ
28)Pujapat=ပူဇာပသ
29)Amangal=အမဂၤလာ
30)Rajghar=ရာဇျဂ္ိဳဟ္
31)Chakkar=စၾကၤာ
32)Bhasha=ဘာသာ
33)Dharam Chakkar=ဓမၼစၾကာၤ
35)Chaand=စႏၵာ
36)Preet=ျပိတၱာ
37)Rakshak=ရက=ဘီလူး
38)Shabapati=သဘာပတီ စသည္တို႕ျဖစ္သည္။

Ministry of Tourism ကတရား၀င္ေၾကာ္ျငာထားသည္မွာျမန္မာယဥ္ေက်းမူသည္ Indo China (ကုလား/တရုပ္ ဖက္စပ္) ယဥ္ေက်းမူျဖစ္သည္။ဒါေၾကာင့္ျမန္မာအ၀တ္အစားသည္ ကုလားကဲ့သို႕ မလံုျခံဳဘဲ၊တရုပ္ကဲ့သို႔လည္းအလွန္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာလူမီ်ဳးတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၀ိနည္းႏွင့္မညီေသာ သကၤန္း၀တ္တစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ဗုဒၶျမတ္စြာသည္နိဗၺာန္တြင္ပင္စိတ္ညစ္ေနရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
ေက်းဇူးရွင္ကုလားကိုေစာ္ကားေနသည္အျပင္ဘုရားကိုပါဆဲဆိုေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစာေပအကရာႏွင့္ဗ်ဥ္းတို႔ကိုကုလားစာေပႏွင့္ေအာက္တြင္ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားသည္။ ျမန္မာစာေပတြင္(အ) ဆိုတဲ႔ သရ ကိုဗ်ည္းႏွင့္တြဲထားသည္မွလြဲျပီးအစီစဥ္ကအစထပ္တူတူညိသည္။ ဗဟုသုတၾကြယ္၀ပါေစ။

Tun Tha

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: