ၾသခ်ေလာက္ပါရဲ့

ၾသခ်ေလာက္ပါရဲ့

-ရခိုင္မွာလည္း မၿငိမ္းခ်မ္းေသး…
-ကခ်င္မွာလည္း တိုက္ေနတုန္း…-ရွမ္းဘက္မွာလည္

း တလႈတ္လႈတ္…
-‘၀’ဘက္မွာလည္း တစခန္းထလာ
-ကရင္ကလည္း မေရမရာ…
-ျပည္တြင္းမွာလည္း သတ္ၾကျဖတ္ ၾက…
-ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္နဲ႔
ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး
တည္ေဆာက္ေနပံု နည္းစနစ္ကေတာ့
ၾသခ်ေလာက္ပါရဲ့-ၾသခ်ေလာက္ ပါရဲ့…။

ေမာင္ေမာင္
ေရႊကရ၀ိက္
၂၀-၅-၂၀၁၃

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: