၉၆၉ နဲ႔ပတ္သက္တာေလး ေျပာခ်င္ပါတယ္

၉၆၉ နဲ႔ပတ္သက္တာေလး
ေျပာခ်င္ပါတယ္။

နာဇီေတြက စႀကၤာတံဆိပ္ကို
သံုးၾကပါတယ္။
စႀကၤာတံဆိပ္ကို ဟိႏၵဴဘာသာ
၀င္ေတြလည္းသံုးပါတယ္။
မြတ္စလင္မ္အခ်ိဳ႔ကလည္း စႀကၤာတံဆိပ္ကိုသံုးၾကပါတယ္။ စႀကၤာတံဆိပ္ဟာ တံဆိပ္တခုသာျဖစ္လို႔ ဘာျပ သနာမွမရွိေပမဲ့ အသံုးျပဳတဲ့
နာဇီေတြရဲ့ လုပ္ရပ္မွန္ကန္မႈ မရွိေတာ့ တံဆိပ္ပါ နာမည္ပ်က္သြားရပါတယ္။

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ တရားဂုဏ္ေတာ္ သံဃာဂုဏ္ေတာ္-ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျငင္းစရာဘာမွ မရွိပါဘူး-ေလးစားပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီဂုဏ္ေတာ္ေတြကို
ဂဏန္းေတြနဲေဖာ္ျပတယ္-
ဘာျပသနာမွမရွိဘူး-အိမ္မွာ ကပ္ကပ္-ဆိုင္မွာကပ္ကပ္- ကားမွာကပ္ကပ္-ေလယာဥ္ပ်ံမွာကပ္ကပ္
ဘာျပသနာမွမရွိဘူး-
ဘုရားတရားကို သတိရေစ လို႔ ၾကည္နူးစရာပါ။
ဒီလိုျမင့္ျမတ္တဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳ တဲ့ ၉၆၉ တံဆိပ္ကို-အၾကမ္းဘက္အဖြဲ့အစည္းက
သူတို႔အဖြဲ႔ရဲ့ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္အသံုးျပဳ
လာၾကတာက ျပသနာပါ။
ဒီလို အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို ေျပာၾကဆိုၾကတဲ့အခါေရာက္ ေတာ့ သူတို႔ရဲ့အမွတ္တံဆိပ္ပါ အေျပာအဆိုခံရတာသာျဖစ္ပါ
တယ္။
ဒီလို ဘုရား-တရား-သံဃာ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳ
တဲ့ ၉၆၉ တံဆိပ္ကို ျမတ္နိုးတယ္ တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုရင္-
ဒီတံဆိပ္ကို အလြဲသံုးစား ျပဳေနၾကတဲ့
အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို ကန္႔ကြက္ရမွာပါ။
Maungmaung Skw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: