“၂၁ ရာစု ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား – ကနဦးအေျဖရွာျခင္း နည္းလမ္းႏွင့္ ေလ်ာက္လွမ္းရမည့္လမ္း”

IAIS
M-Media
“၂၁ ရာစု ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား – ကနဦးအေျဖရွာျခင္း နည္းလမ္းႏွင့္ ေလ်ာက္လွမ္းရမည့္လမ္း” အမည္ျဖင့္ ဖိုရမ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္္ မေလးရွားတြင္ က်င္းပမည္။
========================
ဇြန္-၁၇၊ ၂၀၁၃
M-Media

International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) မွဦးစီးျပီး မေလးရွားတြင္ “Plight of Muslims in Burma in the 21st century: An initiative for solution & the way forward” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖိုရမ္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္။

မေလးရွားနိုင္ငံ International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) တြင္ လာမည့္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ “၂၁ ရာစု ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား – ကနဦးအေျဖရွာျခင္းနည္းလမ္းႏွင့္ ေလ်ာက္လွမ္းရမည့္လမ္း” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ဖိုရမ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို IAIS ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မေလး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အဟ္မဒ္ဘာဒါ၀ီမွ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အခမ္းအနား မိတ္ဆက္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အက်ဥ္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

“ျမန္မာျပည္ရွိ မြတ္စလင္မ်ားမွာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳ၊ လူမ်ိဳးပေပ်ာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳ၊ ဘာသာေရးႏွိပ္ကြပ္မွဳ၊ အဓမၼေမာင္းထုတ္မွဳႏွင့္ ဘိုးဘြားတို႔လက္ထက္ ကတည္းက ေနထိုင္လာသည့္ေျမမွ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရမွဳ စသည္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရာေပါင္းမ်ားစြာမွာ အႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာလည္း အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ျပႆနာရွာမွဳမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏လံုျခံဳေရးမွာ အလြန္အေရးၾကီးသည္ႏွင့္အမွ် ထိေရာက္သည့္ ေျပာဆိုမွဳမ်ား၊ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားသည္လည္း အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဖိုရမ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္

၁) လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳမ်ား၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရမွဳမ်ား၊ အဓမၼႏွင္ထုတ္ခံရမွဳမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြ သဟဇာတျဖစ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳလုပ္ေနမွဳမ်ား အားလံုးကို ဂရုဓမၼျပဳရန္
၂) တိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ဖန္ဆီးေပးရန္။ ၄င္းတို႔အား လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳ၏ ဓားစာခံအျဖစ္ ခံရခဲ့ရမွဳ၊ အရွက္တကြဲအက်ိဳးနည္းေစဖို႔ အတြက္ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ ခံစားခဲ့ရမွဳမ်ားအား ကုစားဖို႔အတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ကုစားေပးရန္။
၃) ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအတြက္ မွားယြင္းစြာကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ိဳးမရွိေစရန္အတြက္ ထိေရာက္သည့္ ဖိအားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားျဖစ္ျခင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ ထိေရာက္သည့္ ဖိအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။

ေမာ္ဒေရတာအျဖစ္ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ မုဟမၼဒ္ အာဇမ္း မုဟမၼဒ္ အဒီးလ္ Deputy CEO, IAIS Malaysia က ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ စပီကာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

Dr. Chandra Muzaffar, President, International Movement For A Just World (JUST)

Dr. Maung Zarni, Fellow, Department Of History, Faculty Of Arts & Social Sciences, University Of Malaya

Mr. Mohammad Sadek, Program Coordinator, Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC)

Mr. Saw Clo Say, Special Advisor, Burma Muslim Community

Mr. Mohamad Raimi Bin Ab Rahim, Secretary General, Muslim Youth Movement Of Malaysia (ABIM)

ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေအာက္ပါလင္ခ္တြင္ Register လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

http://www.iais.org.my/e/component/chronocontact/?chronoformname=19JUNE2013

Read @ http://www.m-mediagroup.com/news/14915

#IAIS #MyanmarMuslim #Burma #International_Forum

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: