့ႏိုင္ ငံတကာ မီဒီယာက Neo Nazi ဆိုျပီးေတာ့ျမန္မာက အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရးကို ကင္ ပြန္းတပ္ခဲ့တာျဖစ္မွာေပ့ါ

Djkoko Aung

၁၉၃၅ မွာ ဂ်ာမန္ႏိုင္ ငံသားဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အႏၲရာယ္အမ်ားဆံုးအခ်ိန္ကိုေရာက္ရွိလာပါျပီ

နာဇီ အဖြဲ ့ဝင္ ေတြဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ ့ဆိုင္ အ ေရွ ့မွာ “ဂ်ဴးဆိုင္ ကဝယ္တဲ့လူဟာ လူထုကိုသစၥာေဖာက္သူအျဖစ္သတ္မွတ္တယ္” လို ့အဓိပၸါယ္ရတဲ့စာတမ္းေတြလိုက္လံခ်ိတ္ဆြဲခဲ့ပါတယ္
လစဥ္နဲ ့အမွ်တစ္ဖက္သတ္ထုတ္ျပတ္တဲ့ဥပ ေဒ ေတြေၾကာင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအလုပ္ျပဳတ္သြားခဲ့ပါတယ္
ျမဴးနစ္ျမိဳ ့က ဂ်ဴးဆရာဝန္ေတြဟာ ဂ်ဴးမဟုတ္တဲ့လူနာကို ေဆးကုသခြင့္ပိတ္ပင္ ခံရပါတယ္
ဂ်ဴးေတြကိုစစ္မႈထမ္းခြင့္ ပိတ္ပင္ ခဲ့ပါတယ္

ဂ်ဴးသရုပ္ေဆာင္ ေတြကိုေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ေတြပိတ္ပင္ ခဲ့ပါတယ္
အဲဒီႏွစ္ စက္တင္ ဘာလမွာပဲ ဟစ္တလာဟာ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ဥပ ေဒတစ္ခုကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ဥပ ေဒသစ္အရ ဂ်ာမန္ႏိုင္ ငံသား ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအားလံုးဟာ ႏိုင္ ငံသားအျဖစ္မွရုပ္သိမ္းခံခဲ့ရတယ္
ဂ်ဴးေတြဟာ ဂ်ဴးမဟုတ္သူေတြနဲ ့လက္ထပ္ ခြင့္ပိတ္ပင္ ခံရတယ္ ဟစ္တာလာရဲ ့လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဖိႏွိပ္တဲ့ဥပ ေဒကို ေဝဖန္တဲ့ ဂ်ာမန္ မွန္သမွ်ဟာ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ ပိတ္ပင္ ခံရပါတယ္ အသက္အႏၲရာယ္ျခိမ္းေျခာက္တာေတြခံရပါတယ္
ဂတ္စတာပို ရဲေတြဟာေနရာအႏွံ ့အျပားမွာ တစ္ခ်ိန္လံုေဒါက္ေထာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္
သာမန္ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးမ်ားဟာလည္းအိမ္နီးခ်င္းမွာဂ်ဴးရွိမရွိကို အဓမၼသတင္းေပးခိုင္းတာေတြ ေမးျမန္းခံရတာေတြ လုပ္ခံရပါတယ္
A Wicked History 20th Century စာအုပ္မွ

ျမန္မာႏိုင္ ငံမွာျဖစ္ေနတာနဲ ့၁၀၀%မတူရင္ ေတာင္ အနီးစပ္ ဆံုးပါပဲ
ဒါေၾကာင့္မလို ့ႏိုင္ ငံတကာ မီဒီယာက Neo Nazi ဆိုျပီးေတာ့ျမန္မာက အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရးကို ကင္ ပြန္းတပ္ခဲ့တာျဖစ္မွာေပ့ါ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: